Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sahadat Kalimah, Angabèi IV, c. 1900, #1323

Katalog:Sahadat Kalimah, Angabèi IV, c. 1900, #1323
Sambung:-

Sahadat Kalimah

--- 0 ---

Bismillahirrahmanirrakim. Nawètu ankukira, bi kalimatin sahadatèni, wujuban bil ngumuri, maratan wakidatan pardallilahi tangala. Niyat ingsun angucapakên ing kalimah sahadat loro, kale wajib ing dalêm saumur ingsun malih sapisan parlu karana Allah. Ashadu anla illahaillolah, wa ashadu anna Muhkamaddan Rasullolah, lan angwêruhi ingsun satuhune ora ana Pangeran anging Allah, lan nêksèni ingsun, satuhune Kangjêng Nabi Muhkamad iku utusaning Allah. Môngka maknane lailahaillullah iku, amot napi kalawan isbat. Môngka kang dèn napèkakên sakèhing Pangeran kang liyan saking Pangeran kita, môngka kang dèn isbatakên iku kang sakangsaking. tunggal, kang ora dinadèkakên ngalam [nga...]

--- 269 ---

[...lam] iku kabèh. Yaiku Pangeran kita, Kang Agung, Kang Maha Mulya, yaiku kang aran Allah. Môngka têgêse kang aran Allah iku, anuduhkên ing dalêm date Kang Maha Luhur, ora warna ora rupa, ora arah ora ênggon, wajib anane, mokal orane, sing sapa ngucap, satuhune Allah tangala iku warna rupa, arah ênggon, môngka wong iku dadi kupur. Utawi Kangjêng Nabi Muhkamad iku manungsa lanang kang mardika, kang akil kang balèg, kang bagus rupane, kang mancorong cahyane, kadya purnamaning wulan, utawa kaya srêngenge, kang katurunan wahyu, kang wajib anduwèni sipat sidik amanat tablèg. Sidik bênêr, amanat kang pracaya, tablèg anêkakakên mokal nyinyok, mokal cidra, mokal angumpêtakên. Kang wênang ngaral bôngsa riyah, kang ora cinacatakên ing dalêm martabate. Bôngsa Arab, [A...]

--- 270 ---

[...rab,] bôngsa Hasim, bôngsa Kurès, bôngsa Muntalip, kang rama Sayid Ngabdullah, kang ibu Siti Aminah, kang pinutrakakên Mêkah, ing wulan Rabingulawal, ing tanggal kaping rolas, ing malêm Isnèn, ing taun Dal, wêktu saur. Sawiji kaol antarane mahrib kalawan ngisa, ing tanggal kaping wolu, môngka yuswane Kangjêng Nabi Muhkamad iku kawandasa taun. Angalih maring Madinah yuswa tiga likur taun. Môngka yuswane Kangjêng Nabi Muhkamad iku, sawidak tigangtiga. taun. Seda ing Madinah, sinarèkakên astanane ing Madinah, sing sapa ngucap Muhkamad Rasulullah, iku animpên angèstokakên. Barang kang dèn têkakakên dening rasullulah salalahu ngalahingalaihi (dan di tempat lain). wa salam, salalahu ngalahi wa salam, salalahu ngalahi wa salam, allahuma salim ngala Muhkamad, wa ngala allihi, wa ngala allihi [alli...]

--- 271 ---

[...hi] wasabihi wa salim.