Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397

Katalog:Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397
Sambung:
1.Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397. Agama dan Kepercayaan | Wulang #1460.
2.Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397. Huruf Jawa | Bacaan #138.

Pitutur

1. Kinanthi

1. dudu sarat lan mardhukun | tirakat myang jaluk idi | marang bulus kayu arca | margane wong dadi pyayi | mung tabêri mardiguna | ngestokkên wajibing kardi ||