Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêrat Piwulang IV, Pigeaud, 1953, #1958

Katalog:Sêrat Piwulang IV, Pigeaud, 1953, #1958
Sambung:-

Sêrat Piwulang Tuwin Ibêr Sinawung Sêkar, Sêrat-Sêrat Rêrêpèn Panêmbrama, Sêndhon Langênswara Sarta Intih (Pèngêtan) Radèn Mas Ariya Gôndakusuma (M.N. IV)

Sandiasma Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Ariya MangkunalaraMangkunagara IV kaca 1  
Tripama " 3  
Yogatama " 7  
Pariminta " 12  
Paliwara " 15  
Pariwara " 22  
Manuhara " 29  
Pralambang Rara Kênya " 53  
Pralambang Kênya Candhala " 57  
Jakalala " 60  
Rêrêpèn Prayangkara " 63  
Rêrêpèn Prayasmara " 66  
Rêrêpèn (rumpakan) " 68  
Panêmbrama Gupêrnur Jendral " 92  
Panêmbrama Dhatêng Para Murid-Murid Ing Pamulangan " 95  
Panêmbrama Gôndasiswaran " 99  
Dhalang Kinanthi Gêndhing " 103  
Pasanggrahan Langênarja " 105  
Sêrat Ibêr:  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Ariya Cakradiningrat " 108  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Ariya Surya Sasraningrat " 111  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Ariya Natabrata, yaha " 974114  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Ariya Natabrata, na " 117  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Ariya Natabrata, ca " 120  
Dhumatêng Kangjêng Pangeran Angabèi " 122  
Panêmbrama Ingkang Sinuhun Pakubuwana kaping XI Rawuh Ing Tasikmadu " 126  
Panêmbrama Angurmati Pangeran Ariya Prawiranagara " 129  
Sêrat Ibêr Dhumatêng Radèn Tumênggung Dipakusuma " 132  
Mèngêti Badhe Dhaubipun Radèn Mas Ariya Gôndasiwaya, 2dibaca "kalih" Bandara Radèn Ajêng Suwiyati
" 13134  
Namining Ringgit Samarang " 140  
Sêndhon Langênswara: Katrangan Sarta Têgêsipun
" 142  
Bawa Sarta Gêndhingipun " 149  
Pemutan Lêlampahanipun Radèn MadMas Ariya Gôndakusuma (M. N. IV)
" 179