Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pangèsthining Manungsa, Angabèi IV, c. 1900, #1337

Katalog:Pangèsthining Manungsa, Angabèi IV, c. 1900, #1337
Sambung:-

Sêrat Ingkang Dados Pangèsthining ManungsaJudul berdasarkan pada daftar isi.

--- 0 ---

Ingkang dados pangèsthining manungsa, kathahipun pitung prakawis, kados ing ngandhap punika

1. Kasuran, têgêsipun kawantêran, pamrihipun kineringan, wiwitipun saking kasêktèn, kalampahanipun saking cêgah bukti, kadadosanipun saking santosa, ingkang dados sambekalanipun, yèn anjêjadha, anganiaya.

2. Kagunan, têgêsipun kasagêdan, pamrihipun kinèdhêpan, wiwitipun saking puruita, kalampahan saking cêgah nendra, kadadosanipun saking tabêri, sambekalanipun, yèn rêsah sungkanan.

--- 339 ---

3. Kabêgyan,kabêgjan. têgêsipun kasugihan, pamrihipun kinalulutan, witipun saking gaota, kadadosanipun saking gêmi nastiti, sarta ngatos-atos, sambekalanipun yèn lèrwèh sarta ngumpêt.

4. Kabrayan, têgêsipun sugih putra wayah, pamrihipun kopèn kinamulèn, witipun saking sih, kalampahanipun saking bisu, kadadosanipun saking môntra lan sarana, sambekalanipun yèn parasêngitan sumêlangan.

5. Kasinggihan, têgêsipun kaluhuran, pamrihipun kajèn kinurmatan, witipun saking tapa lan têtèki, kalampahanipun [kalampaha...]

--- 340 ---

[...nipun] saking pujabrata lan ngabêkti, kadadosanipun anoraga, sambekalanipun yèn [...]baTertutup kertas jilidan, diusulkan: tiba. angkara murka.

6. Kayuswan, têgêsipun panjang yuswanipun, pamrihipun kinandêlan, witipun saking budi, kalampahanipun saking sêtya tuhu, sambekalanipun yèn dora lawan cidra.

7. Kawidagdyan, têgêsipun kayuwanan, pamrihipun kinupaman, witipun saking sukci, kalampahanipun saking cêgah minum tuwi[...]kingtuwin saking. utami palamarta, sambekalanipun yèn nistha lan su[...]suka. duka.