Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rônggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842

Katalog:Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, c. 1836-44, #869
Sambung:
1.Purwadipura kepada Rônggawarsita, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #159.
2.Rônggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #615.
3.Rônggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #160.
4.Rônggawarsita kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #616.
5.Rônggawarsita kepada Van Der Am, 5 Juni 1844. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #617.
6.Rônggawarsita kepada Winter. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #612.
7.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #170.
8.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #161.
9.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #162.
10.Rônggawarsita kepada Winter, 10 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #34.
11.Rônggawarsita kepada Winter, 13 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #166.
12.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #619.
13.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Juli 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #614.
14.Rônggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #169.
15.Rônggawarsita kepada Winter, 16 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #167.
16.Rônggawarsita kepada Winter, 2 Juni 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #38.
17.Rônggawarsita kepada Winter, 20 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #156.
18.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #154.
19.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #158.
20.Rônggawarsita kepada Winter, 23 Nopember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #618.
21.Rônggawarsita kepada Winter, 24 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #171.
22.Rônggawarsita kepada Winter, 29 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #157.
23.Rônggawarsita kepada Winter, 31 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #164.
24.Rônggawarsita kepada Winter, 7 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #165.
25.Rônggawarsita kepada Winter, 8 Februari 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #155.
26.Rônggawarsita kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #41.
27.Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, #869. Arsip dan Sejarah | Galeri #611.
28.Winter kepada Rônggawarsita. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #613.

Surat pemberitahuan dari R. Ng. Ranggawarsita kepada R. Ng. Purwadipura, bahwa sejak bulan Mukharam 1770, ia dipercaya oleh Sinuhun untuk menjadi guru dari pendeta Van Der Plis. Oleh sebab itu segala tugasnya ke kraton dibebas tugaskan, hanya pada acara garebegan boleh datang menghadap, dan tugasnya digantikan oleh Mas Ngabei Yasawijaya dan R. Tumenggung Yasadipura. Semua sudah dapat menerima tugas-tugas itu, dan yang ditugasi mengumumkan adalah R. Ng. Wirayuda. R. Ng. Ranggawarsita telah melaksanakan tugasnya mengajar ke Residenan setiap malam berselang semalam (dua malam sekali).

Kawula Radèn Ngabèi Rônggawarsita, abdi dalêm kaliwon ing kadospatèn. Angaturi uninga ing panjênênganipun kyai bêkêl, kangmas Rahadèn Angabèi Purwadipura. Kala ing dintên Sênèn tanggal kaping 25 wulan Mukharam ing taun Jimakhir punika 1770, kawula kadhawahan timbalan dalêm. Awit saking karsa dalêm ingkang sinuhun, kawula dipun pêthil kaparingakên dhatêng residhenan, andikakakên mêmulang dhatêng Tuwan Pandhita pan Dhêr Plis. Dhawahing timbalan dalêm, ing salaminipun kawula taksih amêmulang dhatêng Tuwan Pandhita phan Dhêr Plis wau, karsa dalêm kalêpatakên ing tênggak saos, utawi samukawis ing padamêlan kawula, dèntên manawi môngsa pasamuwan, garêbêgan sasaminipun. Punika kawula kenging sohan.sowan (dan di tempat lain).

Mênggah ingkang angêmban timbalan dalêm, êmbah Mas Angabèi Yasawijaya, abdi dalêm panèwu lêlurah carik ing kadospatèn. Ingkang kakêrsakakên kapiji sohan wontên ngarsa dalêm ing panêpèn. Kadhawahakên dhatêng panjênênganipun kyai lurah, êmbah Rahadèn Tumênggung Yasadipura, êmbah Rahadèn Tumênggung Yasadipura sarêng sampun anampèni timbalan dalêm, inggih lajêng utusan angaturi uninga dhatêng panjênêngan sampeyan, wêradinipun sakônca sadaya kaborongakên ing panjênêngan sampeyan. Ingkang dipun utus priyantun kônca kawula kaliwon ing kadospaten. Rayi sampeyan kangmas Radèn Angabèi Wirayuda.

Ingkang punika sarèhning lampah sampun têrtib botên kêkirangan, atur kawula inggih sandika anglampahi, lajêng kalampahan kawula sohan dhatêng loji residhenan sabên dalu lêt sadalu dumugi sapariki taksih tumindak.

Katur ing dintên Sabtu tanggal kaping 14 wulan Sapar ing taun Jimakhir, angkaning warsa 1770 [14 Sapar 1770 AJ., 26 Maret 1842 AD.].