Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rônggawarsita kepada Winter, 7 November 1842

Katalog:Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, c. 1836-44, #869
Sambung:
1.Purwadipura kepada Rônggawarsita, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #159.
2.Rônggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #615.
3.Rônggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #160.
4.Rônggawarsita kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #616.
5.Rônggawarsita kepada Van Der Am, 5 Juni 1844. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #617.
6.Rônggawarsita kepada Winter. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #612.
7.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #170.
8.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #161.
9.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #162.
10.Rônggawarsita kepada Winter, 10 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #34.
11.Rônggawarsita kepada Winter, 13 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #166.
12.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #619.
13.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Juli 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #614.
14.Rônggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #169.
15.Rônggawarsita kepada Winter, 16 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #167.
16.Rônggawarsita kepada Winter, 2 Juni 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #38.
17.Rônggawarsita kepada Winter, 20 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #156.
18.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #154.
19.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #158.
20.Rônggawarsita kepada Winter, 23 Nopember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #618.
21.Rônggawarsita kepada Winter, 24 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #171.
22.Rônggawarsita kepada Winter, 29 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #157.
23.Rônggawarsita kepada Winter, 31 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #164.
24.Rônggawarsita kepada Winter, 7 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #165.
25.Rônggawarsita kepada Winter, 8 Februari 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #155.
26.Rônggawarsita kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #41.
27.Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, #869. Arsip dan Sejarah | Galeri #611.
28.Winter kepada Rônggawarsita. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #613.

R. Ng. Ranggawarsita dalam memberi arti terhadap kata-kata, cenderung bersifat kontekstual, itu pun rasanya dipaksakan. Sebagai contoh: ada-ada diartikan adeg-adeg pada keris, atau pada wayang saja. Padahal arti ada-ada: 1 serat daun, tonggak penyangga, atau tanda awal tulisan Jawa; Jenis sulukan dalam pedalangan, pendapat yang baru dsb. Jadi kalau diartikan seperti diatas rasanya dipaksakan. Begitu pula antawacana (anta = batas, wacana = ucapan - batas ucapan atau perbedaan suara wayang satu dengan lainnya).

Kawula nuwun. Atur sêmbah sungkêm kawula pun Ngabèi Rônggawarsita, ingkang mugi-mugi kaonjuk ing sangandhap pinarakan paduka kangjêng rama.

Kawula nuwun. Kawula anyaosakên dumuginipun Sêrat Cariyos Sèwu ingkang sampun kawula lalar sawêg kalih êmplèk. Anaming sarèhipun sampun sarwa ramping, dados anggèn kawula amatun aming sawatawis kimawon.

Ingkang kaping kalihipun. Kawula nuwun, kawula anyaosakên têgêsipun pitêmbungan satunggal-tunggal. Anjawinipun saking karsa paduka, sawêg pamanggihipun ing manah kawula piyambak ing ngandhap punika.

Udrata Punika têmbung kawi, tgêsipun rawat-rawat.
Udara Kawi, tgêsipun awang-awang.
Ujum Têmbung Arab. Anaming têtêpipun, nujum [Huruf Arab: nujum] tgêsipun palintangan.
Udôngga Kawi, tgêsipun têtabuhan.
Ulêng-ulêng Kawi, tgêsipun urap-urap.
Umbang Kawi, tgêsipun warah.
Udanagara Kawi, anaming sampun kalampah dados têmbung Jawi, ingkang wau asalipun, yuganagara, tgêsipun jhaman nagari, sarêng katêlahipun ing basa, yuganagara wau dados yudanagara, katêlahipun ing basa malih dados udanagara.
Unjal Kawi, anaming sampun dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, tgêsipun unjal punika wantu.
Khuruph Têmbung Arab [Huruf Arab: khuruf] tgêsipun aksara.
Usul Punika [Pu...]
[...nika] têmbung Arab inggih wontên. Têmbung Jawi inggih wontên. Yen têmbung Arab, têtêpipun usul [Huruf Arab: ushul] tgêsipun wit. Yèn têmbung Jawi usul, têgêsipun susul. Kenging krama kenging ngoko.
Usul-usulan Yèn têmbung Arab, tgêsipun uwit-uwitan. Yèn têmbung Jawi, tgêsipun susul-susulan.
Ngusuli Yèn têmbung Arab, ngawiti, yèn Jawi nusuli.
Ngusulakên Yèn Arab nguwitakên. Yèn Jawi, nusulakên.
Okol Punika têmbung Kawi, anaming asring kalampah dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, tgêsipun ulêt.
Ngokol Mulêt.
Ngokolakên Mulêtakên.
Okol-okolan Ulêt-ulêtan.
Ondhan Punika têmbung Kawi anaming sampun kalampah dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, tgêsipun lembat utawi wêla.
Ngondhani Anglembati.
Ngondhanakên Nglembatakên.
Ôntawarsi Punika sami kimawon kalihan ôntawarsa, têmbung Kawi, tgêsipun kadaluwarsa.
Pawongan Punika têrtantu rencang èstri kimawon.
Kawongan Punika têmbung Kawi, anaming sampun kalampah dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, tgêsipun katitisan utawi kalabêtan.
Ugêr Ugêr, punika têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, anaming wontên têgêsipun. Ugêr punika
tgêsipun baku, pathok, pikêkah, panancang.
Ulup-ulupan Punika têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, anaming wontên têgêsipun ungkêb-ungkêban.
Ulat Punika têmbung Kawi, anaming sampun kalampah dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, tgêsipun kêdhap, ingal.
Abing Punika têmbung Kawi, anaming sampun kalampah dados têmbung Jawi, kenging krama kenging ngoko, têgêsipun bêngkolang, têpak.
Ngabing Ambêngkolang.
Ngabingakên Ambêngkolangakên.
Ada-ada Punika têmbung Kawi, tgêsipun adêg-adêg. Yèn mênggah dhuwung ingkang nama ada-ada punika lingiripun kang angadêg. Yèn mênggah ringgit ingkang nama ada-ada punika adêg-adêganipun ing ratu.
Ngada-adani Punika dunungipun andèkèki ada-ada, utawi angadêg-adêgi.
Yudanagari Punika botên kenging dipun keratakakên dados ngudanagarèni, utawi ngudanagarèkakên. Kengingipun aming angyudanagari.
Ôntawacana Punika têmbung Kawi, asalipun ingkang wau tatawacana, katêlahipun ing basa dados atawacana, katêlahipun ing basa malih dados ôntawacana, tgêsipun tatawacana punika inggih tatanipun ing pangucap.

Kaonjuk ing dintên Sênèn tanggal kaping 7 wulan Nophèmbêr ing taun 1842.

Kawula nuwun. Kawula pun Ngabèi Rônggawarsita.