Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rônggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842

Katalog:Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, c. 1836-44, #869
Sambung:
1.Purwadipura kepada Rônggawarsita, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #159.
2.Rônggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #615.
3.Rônggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #160.
4.Rônggawarsita kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #616.
5.Rônggawarsita kepada Van Der Am, 5 Juni 1844. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #617.
6.Rônggawarsita kepada Winter. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #612.
7.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #170.
8.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #161.
9.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #162.
10.Rônggawarsita kepada Winter, 10 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #34.
11.Rônggawarsita kepada Winter, 13 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #166.
12.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #619.
13.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Juli 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #614.
14.Rônggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #169.
15.Rônggawarsita kepada Winter, 16 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #167.
16.Rônggawarsita kepada Winter, 2 Juni 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #38.
17.Rônggawarsita kepada Winter, 20 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #156.
18.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #154.
19.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #158.
20.Rônggawarsita kepada Winter, 23 Nopember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #618.
21.Rônggawarsita kepada Winter, 24 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #171.
22.Rônggawarsita kepada Winter, 29 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #157.
23.Rônggawarsita kepada Winter, 31 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #164.
24.Rônggawarsita kepada Winter, 7 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #165.
25.Rônggawarsita kepada Winter, 8 Februari 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #155.
26.Rônggawarsita kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #41.
27.Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, #869. Arsip dan Sejarah | Galeri #611.
28.Winter kepada Rônggawarsita. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #613.

1. Surat jawaban ke Winter belum dapat diserahkan sebab hujan. 2. Pekerjaan memberi arti kata-kata baru akan dimulai hari Sabtu tgl. 17 Desember, direncanakan setiap malam, dan setiap 6 hari akan dikirimkan hasilnya. Hal ini baru akan dilaksanakan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan di Kadipaten.

Kawula nuwun. Atur sêmbah sungkêm kawula pun Ngabèi Rônggawarsita, ingkang mugi-mugi kaonjuk ing sangandhap pinarakan paduka kangjêng rama.

Kawula nuwun. Kawula sampun amundhi ing pêparing paduka sêrat. Mênggah ingkang dados dhawahipun ing pangandika paduka, kawula sampun sumêrêp sadaya.

Kawula nuwun. Sarèhipun kala wingi kawula sampun adamêl sêrat badhe kaonjuk ing panjênêngan paduka, anaming badhe kawula saosakên kala wingi lajêng kapambêngan jawah, ing sapunika kawula saosakên sarêng kalayan sêrat atur wêwangsul kawula punika.

Ingkang kaping kalihipun. Kawula nuwun, mênggah anggèn kawula anêgêsi têmbung Kawi punika, sarèhipun anggèn kawula anggarap rèngrèng nawalanipun prikônca ing kadospatèn, sawêg sampun kala wingi enjing, dados anggèn kawula badhe kawit anêgêsi ing dintên Sabtu benjing enjing tanggal kaping 17 wulan Dhesèmbêr punika, angkah kawula badhe kawula garap sabên dalu, dados kawit mangke dalu, milanipun makatên. Ing dintên punika manawi siyang kawula botên patos katur, saking kathahipun ing damêl. Angrampungi sakathahipun prakawis ing kadospatèn.

Kawula nuwun mênggah ingkang punika, bilih wilujêng, sabên nêm dintên. [di...]

[...ntên.] Kawula sagêd anyaosakên saêmplèk. Milanipun makatên, manawi nuju wontên ingkang angèl, punika mawi kawula manah, ing sadangunipun dèrèng kapanggih ing pamanah kawula wau, punika kawula mawi kèndêl.

Kaonjuk ing dintên Jumungah tanggal kaping 16 wulan Dhesèmbêr ing taun 1842.

Kawula nuwun, kawula pun Ngabèi Rônggawarsita.

Punika sêrat atur wêwangsul. Ingkang mugi-mugi kaonjuk ing sangandhap pinarakanipun ingkang rama, Kangjêng Tuwan Juru Basa, ingkang sakalangkung asih trêsna tuhu ing salami-laminipun.