Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rônggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836

Katalog:Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, c. 1836-44, #869
Sambung:
1.Purwadipura kepada Rônggawarsita, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #159.
2.Rônggawarsita kepada Nyonyah Eming, 13 Maret 1836. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #615.
3.Rônggawarsita kepada Purwadipura, 26 Maret 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #160.
4.Rônggawarsita kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #616.
5.Rônggawarsita kepada Van Der Am, 5 Juni 1844. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #617.
6.Rônggawarsita kepada Winter. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #612.
7.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #170.
8.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #161.
9.Rônggawarsita kepada Winter, 1 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #162.
10.Rônggawarsita kepada Winter, 10 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #34.
11.Rônggawarsita kepada Winter, 13 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #166.
12.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #619.
13.Rônggawarsita kepada Winter, 15 Juli 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #614.
14.Rônggawarsita kepada Winter, 16 Desember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #169.
15.Rônggawarsita kepada Winter, 16 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #167.
16.Rônggawarsita kepada Winter, 2 Juni 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #38.
17.Rônggawarsita kepada Winter, 20 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #156.
18.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #154.
19.Rônggawarsita kepada Winter, 22 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #158.
20.Rônggawarsita kepada Winter, 23 Nopember 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #618.
21.Rônggawarsita kepada Winter, 24 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #171.
22.Rônggawarsita kepada Winter, 29 April 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #157.
23.Rônggawarsita kepada Winter, 31 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #164.
24.Rônggawarsita kepada Winter, 7 November 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #165.
25.Rônggawarsita kepada Winter, 8 Februari 1841. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #155.
26.Rônggawarsita kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #41.
27.Surat-menyurat Rônggawarsita, LOr 2235, #869. Arsip dan Sejarah | Galeri #611.
28.Winter kepada Rônggawarsita. Arsip dan Sejarah | Rônggawarsita, R. Ng. #613.

Surat perjanjian Ranggawarsita terhadap Ny. Eming perihal kesanggupan pembayaran/pelunasan hutangnya Rp. 600,- yang akan dibayar dengan penghasilan sawah lungguh di Manjungan 1 Jung, dan Kalisagi 1 Jung bersifat mengangsur 1 tahun 2 kali (setelah garebeg bulan Mulud Rp. 50,-, setelah garebeg Puasa Rp. 50,-) selama 12 tahun lunas termasuk/terhitung kelipatannya.

Ingkang sêrat pratôndha, Radèn Angabèi Rônggawarsita, abdi dalêm kaliwon damêl ing Kadospatèn. Kacêpênga dhatêng Nyonyah Eming, mila anyêpêng sêrat kula pratôndha, dene kula nyambut yatra dhatêng Nyonyah Eming, kathahipun nêm atus rupiyah pêthak. Dene ingkang kula saurakên dados panicil, pamêdalipun kagungan dalêm gêgadhuhan kula lêlênggah siti dhusun ing Manjungan sajung ing Kalisigi sajung, ingkang sampun dipun bêkêli dhatêng Nyonyah Eming ing dalêm sataun, satus rupiyah pêthak. Mênggah panicil kula sataun kaping kalih, ing bakda garêbêg wulan Mulud sèkêt rupiyah, ing bakda garêbêg wulan Siyam, sèkêt rupiyah, laminipun ing dalêm kalih wêlas taun bod, kaetang kalihan tikêlanipun. Dene jangji-jangji inggih kados ingkang sampun mungêl wontên ing sêrat piagêm.

Sinêrat ing dintên Akhad tanggal kaping 25 wulan Dulkangidah ing taun Alip: 1763, utawi tanggal kaping 13 wulan Walandi Marêt, ing taun 1836.