Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Katalog:Surat-menyurat Adiwijaya kepada Karyarujita, Adiwijaya, 1929-32, #395
Sambung:
1.1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1141.
2.1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1142.
3.1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1143.
4.1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1144.
5.1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1145.
6.1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1146.
7.1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1147.
8.1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1148.
9.1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1149.
10.1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1150.
11.1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1151.
12.1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1152.
13.1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1153.
14.1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1154.
15.1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1155.
16.1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1156.
17.1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1157.
18.1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1158.
19.1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1159.
20.1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1160.
21.1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1161.
22.Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Arsip dan Sejarah | Galeri #811.

K. P. H. Hadiwijojo Solo - Batavia No. 497/86. Pracimaharja, 3-10-'31

Karya:

1. Iku jênênge slingsingan; sing ta' jaluk iku prabot bab candhi (ora pandhe) Krikil. Bokmanawa kowe ya eling yèn wis sawatara taun Dr. Bosch ngirimke tinggalan karangan Dr. Rouffaer sing wis ditata dening Propesor Krom, bab candhi Krikil mau, rèhne rêca-rêcane sing kasêbut sajak nocoki karo rêca musium gêdhe-gêdhe sing ana ngarêpan, jaluk tulung nocokke: kaanane cocok. Banjur takon nyang kabupatèn Boyolali prênahe candhi Krikil mau lan kapriye kaanane enz. Layang-layang iku ladèkna, besuk Sênèn esuk dara riya nusul, nunutna bae, yèn ora katututan, nunut Sastrawadana, malêm Salasa rak seba rad nagara.

Kajaba kuwi karangane Dr. Rouffaer mau wis kapacak ènèng kwartaal verslag Ouheidkundigen Dienst, uga ladèkna. Mupung aku ènèng kene, yèn bisa ta' lacake.

2. Yèn kasêmbadan besuk Sênèn arêp niliki andha-budha ènèng desa saka sakidul Paras rada adoh.

3. Mau mriksa rêca têmon anyar kalaning ora bêcik tur tanpa prabot, dadi ta' dhawuhi nyimpên ènèng kalurahan Srunbung bae. Dene Wisnu linggih, uga kurang bêcik ta' titipke pasanggrahan.

Wis Karya, padha slamêt. yèn slasêla. tilikana mrene.

Salam.