Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Katalog:Surat-menyurat Adiwijaya kepada Karyarujita, Adiwijaya, 1929-32, #395
Sambung:
1.1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1141.
2.1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1142.
3.1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1143.
4.1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1144.
5.1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1145.
6.1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1146.
7.1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1147.
8.1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1148.
9.1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1149.
10.1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1150.
11.1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1151.
12.1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1152.
13.1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1153.
14.1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1154.
15.1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1155.
16.1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1156.
17.1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1157.
18.1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1158.
19.1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1159.
20.1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1160.
21.1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1161.
22.Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Arsip dan Sejarah | Galeri #811.

Adviseur van het Kraton-Bestuur Surakarta No. 94/93 Weltevreden, 11 Pebruwari 1932

Karya;

1. Barêng iki ngirimke:

a. buku têlu kanggo museum.

b. rêmbug-rêmbug ing rad kawula bab Vorstenlanden dalasan pidhatoku 2, sawise kawaca banjur pasrahna Gitapura supaya dipacak orgaan sing mêtu Marêt ngarêp iki, sing 1 nyang Marta bèn dipanjurungake D.K. utawa S.T. Sarta Marta prasabênana yèn wis ora susah diowahi, mundhak kasuwèn, sultan ya wis ta' caosi.

c. bullètin Java Bode 2 wènèhna putumu Dara Sri.

2. Sesuk ngrêmbug panyuwune utang maspati M.N. karotêngah yuta kanggo wragad pabriek, marga rèhne ora pêpayon dadi katêndhagankakêndhatan/kakurangan. dhuwit dening kapitale isih mêthuthuk dadi gula.

3. Bungah dene kowe wis tampa bintang, rewangmu sapa manèh? uga bungah dene kamasmu ya katut!

4. Bab sêsêbutan dalêm ora bisa mènèhi rêmbug: nontona notaku bae ènèng dhêstrik, rumangsaku wis gambêlang.

5. Kandhaa Gitapura yèn panjurunge Narpa nyang Balepustaka hala!

6. Suraadimênggala maune Yudanêgara bupati Sêmarang sing jumênêngake Sinuhun Pugêr, iku turune sapa?

7. Rêmbug-rêmbug liyane seje dina bae, marga iki lagi ribut

Wis padha slamêt. Salamku.