Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1905-01-27 - Wirapustaka kepada Hazeu

Katalog:Wirapustaka kepada Hazeu, LOr 6614, 1905, #20
Sambung:
1.1905-01-12 - Wirapustaka kepada Hazeu. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #42.
2.1905-01-27 - Wirapustaka kepada Hazeu. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #1321.

Dari namanja oekiran

Katrangan dari M.B. Wirapoestoko Solo.

Sêrat saha atur tabe kaurmatan akathah-kathah Ngabèi Wirapustaka, mantri pamijèn ing Kapatihan, katur panjênênganipun ingkang saudara Tuwan Dhoktêr G. A. Y. Hase, prayantun agêng ingkang kapatah ngimpun têmbung Indiya Nèdêrlan, ing Batawi.

Sasampuning kadya punika wiyosipun, pandangunipun saudara bab ukir-ukiran ingkang dumunung wontên ing ukiran, kula piyambak kirang mangrêtos. Kula lajêng saos unjuk ing saudara ijêngandika panjênêngan dalêm bêndara kangjêng radèn adipati, mênawi kalilan badhe mêthik kagungan dalêm Sêrat Bauwarna, bab ukiran, sarta lajêng badhe kula kintunakên dhatêng ing Batawi, dhawuh dalêm: kaparêng.

Pêthikanipun kula aturakên ing saudara asarêng punika, kula sumôngga.

Surakarta kaping 27 Januari 1905.

(Wg) Wirapustaka.

1. Sirah 2. Bathuk 3. Cêngêl 4. Irung 5. Lambe 6. Gêgêr 7. Gambar pêlokan 8. Pundhak 9. Cêcêkan blumbangan nginggil 10. Dhadha 11. Cêcêkan blumbangan ngandhap 12. Bangkekan 13. Plangèn 14. Wudêl 15. Bokong 16. Bungkul Sranduning ukiran, katrangan wijangipun ukiran, saking aturipun Ngabèi Janaraga, abdi dalêm mantri pangukir.