Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Amongpraja kepada Sasradiningrat

Katalog:Surat-menyurat Sasradiningrat, LOr 2235, c. 1837-43, #873
Sambung:
1.1837-05-06 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #645.
2.1837-05-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #637.
3.1837-06-05 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #636.
4.1837-06-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #655.
5.1837-07-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #659.
6.1837-08-14 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #634.
7.1837-08-21 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #644.
8.1837-08-22 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #648.
9.1837-09-11 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #621.
10.1837-09-16 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #640.
11.1837-10-16 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #658.
12.1837-10-16 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #635.
13.1837-11-27 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #656.
14.1838-01-29 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #657.
15.1838-01-29 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #652.
16.1838-02-26 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #638.
17.1838-05-07 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #647.
18.1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #642.
19.1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #650.
20.1838-07-28 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #653.
21.1838-09-13 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #641.
22.1838-09-17 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #646.
23.1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #626.
24.1838-09-24 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #627.
25.1838-11-08 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #639.
26.1838-12-13 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #649.
27.1838-12-13 - Sasradiningrat, Amongpraja kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #651.
28.1839-08-30 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #632.
29.1840-09-09 - Mangkupraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #633.
30.1841-02-08 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #643.
31.1841-04-15 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #620.
32.1842-06-17 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #628.
33.1842-08-19 - Sasradiningrat, Residen kepada Santaprawira. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #624.
34.1842-08-22 - Sasradiningrat, Residen kepada Purwadiningrat, Jayanagara. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #631.
35.1842-09-05 - Sasradiningrat kepada Purwadiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #622.
36.1843-02-19 - Pakubuwana VII, Residen kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #629.
37.1843-03-05 - Sasradiningrat kepada Mertanagara, Mangunnagara. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #623.
38.1843-03-19 - Sasradiningrat kepada Residen Surakarta. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #630.
39.1843-04-26 - Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #625.
40.Amongpraja kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Sasradiningrat II, K. R. A. #654.
41.Surat-menyurat Sasradiningrat, LOr 2235, #873. Arsip dan Sejarah | Galeri #660.

Keterangan nama-nama 4 orang narapidana yang ada di Pojok, karena surat keterangan yang di Pojok terbatas. Oleh karena itu dibuatlah salinan lengkap dengan keterangan jenis kesalahan, lamanya dihukum, dan selesainya hukuman.

Atur kula Radèn Tumênggung Amongpraja, kunjuk ingkang panjênêngan Kyai Lurah, Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat. Kawula ngaturakên pamundhutipun kangjêng tuwan mayor, residhèn ing Surakarta Adiningrat. Pratelanipun têtiyang prantean 4, ingkang wontên ing Pojok, mila kangjêng tuwan residhèn mundhut awit dening sêrat karampungan ingkang wontên ing PajokPojok. ical kabêsmèn. Ingkang punika kula lalajêng. inggih ngaturakên têtêdhakan lêpiyanipun karampungan buk prantean, wondening ingkang konjuk ing ngandhap punika.

Nomêr

Namanipun

Griyanipun

Dosanipun

Krampungan pradata dalêm

Karante lamènipun

Awit karante wulan

Taun ôngka

Dumugènipun luwar wulan

Taun ôngka

1

Mrêtajaya

Krajanitèn

mandung

Radèn Tumênggung Amongpraja

4 taun

Dulkangidah ping 10

Jimakir, 1762

Dulkangidah ping 10

Je 1766

2

Prayuda

Krajanitèn

mandung

Radèn Tumênggung Amongpraja

4 taun

Dulkangidah ping 10

Jimakir, 1762

Dulkangidah ping 10

Je 1766

3

Côndra

Dhusun Garu

mandung

Radèn Tumênggung Amongpraja

4 taun

Bêsar kaping 15

Jimakir, 1762

Bêsar kaping 15

Je 1766

4

Sutawijaya

Dhusun Garèn

mandung

Radèn Tumênggung Amongpraja

4 taun

Jumadilakir ping 17

Alip 1763

Jumadilakir ping 17

Dal 1767