Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Martanagara kepada Parentah Pasowan Mangu, 5 Oktober 1837

Katalog:Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866
Sambung:
1.Abdi Dalem Gedong Tengen kepada Kiyai Lurah Bendara Raden Tumenggung Suradilaga, 16 September 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #709.
2.Adinagara kepada Winter, 12 April 1844. Arsip dan Sejarah | Surakarta #677.
3.Anonim kepada Bok Senen. Arsip dan Sejarah | Surakarta #736.
4.Babah Ti Yo Gowe kepada Parentah Ageng, 27 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #717.
5.Jayaendra memeriksa surat Karyasentika, 23 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #713.
6.Jayaendra, Mangkudipura memeriksa Sasemita, 20 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #714.
7.Kangjeng Pangeran Adipati Arya Prabuwedana mendapat gelar Kangjeng Pangeran Adipati Mangkunagara IV, 9 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #721.
8.Kangjeng Raden Adipati Jayaningrat kepada Parentah Ageng, 18 Mei 1789. Arsip dan Sejarah | Surakarta #723.
9.Kangjeng Susuhunan kepada Winter, 30 September 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #678.
10.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 26 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #690.
11.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 28 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #691.
12.Kaptin Sok Li Yang kepada Tuan Uprup, 6 Februari 1797. Arsip dan Sejarah | Surakarta #729.
13.Ki Nurya kepada Raden Mas Riya Purwadiningrat, Raden Tumenggung Amongpraja, 2 Februari 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #715.
14.Ki Setrawijaya kepada Parentah Ageng Pasowan Dalem, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #692.
15.Kiyai Ngabei Patrabasanta kepada Johanis Agustis Desenje, 8 Juni 1829. Arsip dan Sejarah | Surakarta #725.
16.Kretajaya kepada Babah Ro Li, 3 Maret 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #699.
17.Kumidi di Surakarta, 19 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #722.
18.Kyai Demang Jinggot kepada Van Der Am, 31 Mei 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #734.
19.Kyai Demang Kertiyuda, Kyai Demang Kertisura kepada Parentah Ageng, 25 Agustus 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #684.
20.Laporan Ki Setradrana dkk.. Arsip dan Sejarah | Surakarta #726.
21.Laporan M.Ng. Pranatakarya, R.Ng. Sutapradata, bersama wakil dari R. Ng. Surareja yang bernama Ki Resadangsa, 5 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #712.
22.Laporan Mas Ngabei Jayasatata dkk., 15 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Surakarta #727.
23.Laporan perampokan di rumah Tuan Moser, Batu, 26 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #720.
24.Laporan R. Ng. Mangunagara, 15 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #730.
25.Laporan Raden Ayu Rangga, 31 Maret 1799. Arsip dan Sejarah | Surakarta #728.
26.Laporan Raden Ngabei Resanagara, 25 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #724.
27.Mangunnagara kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #680.
28.Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #718.
29.Martanagara kepada Parentah Pasowan Mangu, 5 Oktober 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #682.
30.Martareja kepada Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #733.
31.Mas Angabei Jimat kepada Parentah Pasowan Mangu, 14 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #683.
32.Mas Ketib Anom, Mas Tuan Khaji Khambah kepada Kyai Lurah Kangjeng Kyai Mas Pangulu Dipaningrat, 7 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #711.
33.Mertawangsa kepada Secalegawa, 10 September 1819. Arsip dan Sejarah | Surakarta #698.
34.Nama-nama Abdi Dalem Gunung Kadipaten dan Buminatan Kasentanan. Arsip dan Sejarah | Surakarta #694.
35.Nama-nama Para Narapidana di Rumah Tahanan Gladag, 5 Januari 1835. Arsip dan Sejarah | Surakarta #697.
36.Ni Sawijaya kepada Parentah Ageng Karaton Dalem Surakarta, 17 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Surakarta #702.
37.Pangeran Ariya Mangkudiningrat kepada Kangjeng Pangeran Ariya Mataram, 9 Agustus 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #689.
38.Pemberitahuan bahwa Sumadiningra dan Sasrawinata diganti nama, 3 November 1825. Arsip dan Sejarah | Surakarta #696.
39.Pemeriksaan perkara juru kunci Iman Raji, 21 Februari 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #685.
40.Pengumuman pergantian Residen Surakarta, Tuan Aretman menggantikan J.F.T. Mayor, 21 Agustus 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #719.
41.Pernyataan para saksi tentang Tuan Bislar dirampok, 4 Agustus 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #693.
42.Purwadiningrat, Jayanagara kepada Wangsawijaya, 17 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #716.
43.Raden Mas Ariya Prawirabrata kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #703.
44.Raden Mas Ariya Sasradiwirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #707.
45.Raden Mas Ariya Sumadiningrat kepada Kyai Lurah, 15 April 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #695.
46.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 15 Maret 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #701.
47.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 4 September 1823. Arsip dan Sejarah | Surakarta #700.
48.Raden Mas Tumenggung Bratakusuma kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #706.
49.Raden Ngabei Jayadirja kepada Van Gelder, 30 Oktober 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #732.
50.Raden Tumenggung Brajadipura, Raden Ngabei Yudamargangsa kepada Parentah Ageng Pasowan Mangu, 29 Maret 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #710.
51.Raden Tumenggung Bratawirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #704.
52.Raden Tumenggung Kertasari kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #705.
53.Raden Tumenggung Ngratasudira kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #708.
54.Sakrama kepada Parentah Ageng Tuwan Demineg, Asisten Residen, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #686.
55.Sastradinama kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Surakarta #681.
56.Suradikrama kepada Winter, 27 April 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #679.
57.Surat Perjanjian Mangkudiningrat kepada Kyai Tang Yu Mu, Kyai Tang Wi Lung, 17 September 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #687.
58.Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866. Arsip dan Sejarah | Galeri #737.
59.Sutawijaya dari Tegalas ditangkap Kyai Mangkudipura, 12 Juli 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #688.
60.Van Der Am kepada Mas Ngabei Sumadiwirya, 18 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #735.
61.Wiryadipura kepada Raden Arya Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #731.

Laporan dari Tumenggung Mertanagara yang digugat oleh Tuan Gilis Areman ke pengadilan Kepatihan, yang dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dari Demang Wiryadimeja. Demang Wiryadimeja memboikot dan pergi, akhirnya para bekel kehilangan pekerjaan. Oleh Gilis Areman akan diganti oleh Demang Mangundikrama, setelah siap dilantik, Demang Wiryadimeja muncul lagi, akhirnya batal. Sebab-sebab Demang Wiryadimeja memboikot, karena ingin tanah garapannya ditambah dari 3 bahu menjadi 4 bahu.

Atur kawula abdi dalêm pun Tumênggung Martanagara, konjuk ing parentah agêng, Pasowan Mangu Kapatihan.

Kawula kagugat kalihan Tuwan Gilis Arêman, kagalih botên sagêd angrampungi prakawis siti dhusun ing Ngupit, ngantos kèdêlkèndêl. sabarang damêlipun, babêkêl tiyang alit sadaya.

Ingkang punika atur kawula, nalaripun ingkang wau, sawêg wulan Sapar dintên tanggalipun kawula supèn, taksih tunggil taun Jimawal punika, kawula katamuan Tuwan Gilis Arêman. Gadhah pitêmbungan, manawi Dêmang Wiryadimêja minggat saking bale griyanipun. Sampun antawis 45 dintên, badhe nanêm Dêmang Upsindêr Mangundikrama anêdha idi, kalihan nêdha jajênêng pananêmipun wau, kawula mangsuli tak pirsanane dhisik, tuwan mangsuli wis ora susah wis lawas inggate, dhasar wis tak saidake inggate Wiryadimêja, tumuntên kawula bêktani jajênêng ajidan tukang prêrês, saantukipun ajidan tukang prêrês. Lapur dhatêng kawula, angsalipun ajênêngi nanêm Dêmang Upsindêr Mangundikrama, sande botên siyos. Sabab Dêmang Wiryadimêja wontên. Ingkang sarta katanêman botên suka, ingkang katanêm botên purun. Ingkang kaping 2, kawula andikakakên amrayogi, têdhènipun Dêmang Wiryadimêja, ingkang wau têdhènipun siti 3 bahu dèrèng narimah, panuwunipun kadosa kakêbaranipun, siti ingkang wontên Tuwan Bale Drik Wilêm Pultir, bawah Mangunnagaran, ingkang dados têdhènipun dêmang upsindêr siti 6 bahu, ananging Tuwan Bale Drik Wilêm Pultir, botên gadhah upsindêr Wêlandi. Ingkang punika atur kawula, ingkang dados têdhènipun Dêmang Wiryadimêja 4 bahu, sarèhning sampun wontêkwontên. kêbaranipun, amung kauningana ing parentah, Dêmang Wiryadimêja angsalipun ngêkahi angandhêg sabarang damêlipun babêkêl utawi tiyang alit sadaya. Kaping 2, Dêmang Wiryadimêja kawula timbali kaping pintên-pintên botên purun, ngantos kawula nêdha jajênêng kanthi utusanipun Mas Tumênggung Mangunnagara ambal kaping 3, wangsulanipun Dêmang Wiryadimêja, purun katimbalan. Yèn wontên ingkang nanggêl awakipun, botên gadhah atur murwat têdhènipun, kalihan sadèrèngipun ing Ngupit kapaosan Tuwan Gilis Arêman, Dêmang Wiryadimêja botên mawi kawula panci têdhènipun.

Kaping 3, Dêmang Wiryadimêja asalipun angêkahi angandhêg sabarang damêlipun ing tiyang, botên mawi lapur dhatêng ing kawula, wondening saking pamanah kawula, pun Wiryadimêja wau kawula anêtêpakên inggatipun, amargi saking botên kasanggi barang damêlipun, kalihan têtêpipun pun Wiryadimêja kalêpatan anggènipun amacaki sabarang damêlipun ing tiyang dhusun. Ingkang punika kawula nuwun sumôngga ing parentah agêng.

Kasêrat ing dintên Kêmis tanggal kaping 5 wulan Rêjêp taun Jimawal ôngka 1765.