Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nama-nama Para Narapidana di Rumah Tahanan Gladag, 5 Januari 1835

Katalog:Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866
Sambung:
1.Abdi Dalem Gedong Tengen kepada Kiyai Lurah Bendara Raden Tumenggung Suradilaga, 16 September 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #709.
2.Adinagara kepada Winter, 12 April 1844. Arsip dan Sejarah | Surakarta #677.
3.Anonim kepada Bok Senen. Arsip dan Sejarah | Surakarta #736.
4.Babah Ti Yo Gowe kepada Parentah Ageng, 27 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #717.
5.Jayaendra memeriksa surat Karyasentika, 23 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #713.
6.Jayaendra, Mangkudipura memeriksa Sasemita, 20 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #714.
7.Kangjeng Pangeran Adipati Arya Prabuwedana mendapat gelar Kangjeng Pangeran Adipati Mangkunagara IV, 9 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #721.
8.Kangjeng Raden Adipati Jayaningrat kepada Parentah Ageng, 18 Mei 1789. Arsip dan Sejarah | Surakarta #723.
9.Kangjeng Susuhunan kepada Winter, 30 September 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #678.
10.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 26 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #690.
11.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 28 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #691.
12.Kaptin Sok Li Yang kepada Tuan Uprup, 6 Februari 1797. Arsip dan Sejarah | Surakarta #729.
13.Ki Nurya kepada Raden Mas Riya Purwadiningrat, Raden Tumenggung Amongpraja, 2 Februari 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #715.
14.Ki Setrawijaya kepada Parentah Ageng Pasowan Dalem, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #692.
15.Kiyai Ngabei Patrabasanta kepada Johanis Agustis Desenje, 8 Juni 1829. Arsip dan Sejarah | Surakarta #725.
16.Kretajaya kepada Babah Ro Li, 3 Maret 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #699.
17.Kumidi di Surakarta, 19 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #722.
18.Kyai Demang Jinggot kepada Van Der Am, 31 Mei 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #734.
19.Kyai Demang Kertiyuda, Kyai Demang Kertisura kepada Parentah Ageng, 25 Agustus 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #684.
20.Laporan Ki Setradrana dkk.. Arsip dan Sejarah | Surakarta #726.
21.Laporan M.Ng. Pranatakarya, R.Ng. Sutapradata, bersama wakil dari R. Ng. Surareja yang bernama Ki Resadangsa, 5 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #712.
22.Laporan Mas Ngabei Jayasatata dkk., 15 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Surakarta #727.
23.Laporan perampokan di rumah Tuan Moser, Batu, 26 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #720.
24.Laporan R. Ng. Mangunagara, 15 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #730.
25.Laporan Raden Ayu Rangga, 31 Maret 1799. Arsip dan Sejarah | Surakarta #728.
26.Laporan Raden Ngabei Resanagara, 25 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #724.
27.Mangunnagara kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #680.
28.Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #718.
29.Martanagara kepada Parentah Pasowan Mangu, 5 Oktober 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #682.
30.Martareja kepada Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #733.
31.Mas Angabei Jimat kepada Parentah Pasowan Mangu, 14 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #683.
32.Mas Ketib Anom, Mas Tuan Khaji Khambah kepada Kyai Lurah Kangjeng Kyai Mas Pangulu Dipaningrat, 7 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #711.
33.Mertawangsa kepada Secalegawa, 10 September 1819. Arsip dan Sejarah | Surakarta #698.
34.Nama-nama Abdi Dalem Gunung Kadipaten dan Buminatan Kasentanan. Arsip dan Sejarah | Surakarta #694.
35.Nama-nama Para Narapidana di Rumah Tahanan Gladag, 5 Januari 1835. Arsip dan Sejarah | Surakarta #697.
36.Ni Sawijaya kepada Parentah Ageng Karaton Dalem Surakarta, 17 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Surakarta #702.
37.Pangeran Ariya Mangkudiningrat kepada Kangjeng Pangeran Ariya Mataram, 9 Agustus 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #689.
38.Pemberitahuan bahwa Sumadiningra dan Sasrawinata diganti nama, 3 November 1825. Arsip dan Sejarah | Surakarta #696.
39.Pemeriksaan perkara juru kunci Iman Raji, 21 Februari 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #685.
40.Pengumuman pergantian Residen Surakarta, Tuan Aretman menggantikan J.F.T. Mayor, 21 Agustus 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #719.
41.Pernyataan para saksi tentang Tuan Bislar dirampok, 4 Agustus 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #693.
42.Purwadiningrat, Jayanagara kepada Wangsawijaya, 17 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #716.
43.Raden Mas Ariya Prawirabrata kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #703.
44.Raden Mas Ariya Sasradiwirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #707.
45.Raden Mas Ariya Sumadiningrat kepada Kyai Lurah, 15 April 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #695.
46.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 15 Maret 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #701.
47.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 4 September 1823. Arsip dan Sejarah | Surakarta #700.
48.Raden Mas Tumenggung Bratakusuma kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #706.
49.Raden Ngabei Jayadirja kepada Van Gelder, 30 Oktober 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #732.
50.Raden Tumenggung Brajadipura, Raden Ngabei Yudamargangsa kepada Parentah Ageng Pasowan Mangu, 29 Maret 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #710.
51.Raden Tumenggung Bratawirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #704.
52.Raden Tumenggung Kertasari kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #705.
53.Raden Tumenggung Ngratasudira kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #708.
54.Sakrama kepada Parentah Ageng Tuwan Demineg, Asisten Residen, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #686.
55.Sastradinama kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Surakarta #681.
56.Suradikrama kepada Winter, 27 April 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #679.
57.Surat Perjanjian Mangkudiningrat kepada Kyai Tang Yu Mu, Kyai Tang Wi Lung, 17 September 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #687.
58.Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866. Arsip dan Sejarah | Galeri #737.
59.Sutawijaya dari Tegalas ditangkap Kyai Mangkudipura, 12 Juli 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #688.
60.Van Der Am kepada Mas Ngabei Sumadiwirya, 18 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #735.
61.Wiryadipura kepada Raden Arya Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #731.

Nama-nama narapidana yang masih berada di Rumah Tahanan Gladhag bagian barat, disertai dengan keterangan asal/rumah, kesalahan, lama hukumannya dan mulai masuk penjara.

Pratelanipun tiyang pêsakitan prantean, ingkang sami têksih wontên ing gêdhong Gladhag ingkang kilèn, sadaya punika.

Ôngka

Namanipun

Pagriyanipun

Dosanipun

Paukuman rante lamènipun

Awitipun karante wulan taunipun

Kaetang wontên ing prantean

1

Nayadiwôngsa

ing Ngrangkah

wade sarang burung

 

8

taun

Jumadilakir

10

Je

1758

5

taun Jimakir punika

2

Wôngsamênggala

ing Ngrangkah

wade sarang burung

 

8

taun

Jumadilakir

 

Je

1758

5

taun Jimakir punika

3

Prayadiwôngsa

ing Karangbolong

mêndhêt sarang burung

sampun minggat kacêpêng malih

16

taun

Jumadilakir

 

Je

1758

5

taun Jimakir punika

4

Wôngsadipa

ing Karangbolong

mêndhêt sarang burung

minggat kacêpêng malih

16

taun

Jumadilakir

 

Je

1758

5

taun Jimakir punika

5

Dipajaya

ing Karangbolong

mêndhêt sarang burung

minggat kacêpêng malih

16

taun

Jumadilakir

 

Je

1758

5

taun Jimakir punika

6

Wasita

ing Tamtaman Surakarta

mandung ngrêsahi kraton

 

4

taun

Dulkangidah ping

6

Je

1758

5

taun Jimakir punika

7

Sutadikrama

Residhenan

wontên Kupa ngangge songsong gilap

paukumanipun dèrèng kadhawahakên

 

 

Rabingulakir ping

16

Be

1760

3

taun Jimakir punika

8

Sasêmita

Nglêdhok Surakarta

pandung

 

2

 

Rabingulakir ping

6

Be

1760

2

taun Jimakir punika

9

Citrawadana

Sela Katingal

wade sarang burung

minggat kacêpêng malih

16

taun

Jumadilakir

16

Je

1758

5

taun Jimakir punika

10

Bang Cuk

Prantean saking Ngampèl

Ngêlong rêsanipun kopi

 

2

taun

Sura ping

21

Wawu,

1761

19

wulan

11

Sêtrajaya

Nguladara

pandung

 

2

taun

Jumadilawal

21

Wawu

1761

16

wulan

12

Sawijaya

Jatinèm

kècu

 

8

taun

Rabingulakir

29

Wawu

1761

17

wulan

13

Sêngkèk An

Pacinan Surakarta

wade cêmêngan pêtêng

lamènipun karante dèrèng dhawah

 

 

Jumadilawal

24

Wawu

1761

16

wulan

14

Pêndhi Sêng

PudhakipunBudhakipun Kapitan Bun Wi

nyolong supe antênintên

 

2

taun

Jumadilakir

12

Wawu

1761

15

wulan

15

Li Ko Wan

Pacinan Surakarta

wade cêmêngan pêtêng

lamènipun karante dèrèng dhawah

 

 

Jumadilakir

2

Wawu

1761

15

wulan

16

Rêbo

Nguladara

ngutil yatra pêkên Agêng

sampun minggat kacêpêng malih

4

taun

Sura ping

12

Dal

1759

31

wulan

17

Kêmitir

Nguladara

pandung

 

2

taun

Ruwah ping

14

Wawu

1761

13

wulan

18

Kusèn

Nguladara

pandung

 

2

taun

Siyam ping

29

Wawu

1761

12

wulan

19

Kramasêntika

Nguladara

pandung

 

2

taun

Siyam ping

19

Wawu

1761

12

wulan

20

Dipajaya

Nguladara

mandung loji agêng

 

2

taun

Siyam ping

17

Wawu

1761

12

wulan

21

Singadôngsa

Nglaroh

pandung

 

2

taun

Sawal ping

22

Wawu

1761

11

wulan

22

Wiryawijaya

Dlanggu

pandung dhuwung

 

3

taun

Rabingulakir

26

Wawu

1761

17

wulan

23

Pak Umyung

Tangkisan

begal ngêrsahi margi agêng

 

4

taun

Dulkangidah ping

22

Wawu

1761

10

wulan

24

Karna

Nguladara

nyêbrot sêngkang

 

1

taun

Bêsar ping

10

Wawu

1761

9

wulan

Atur ing kantor ing dintên Sênèn tanggal kaping 6 wulan Siyam taun Jimakir ôngka 1762.

Sêrat kathahipun tiyang parantean.