Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kiyai Ngabei Patrabasanta kepada Johanis Agustis Desenje, 8 Juni 1829

Katalog:Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866
Sambung:
1.Abdi Dalem Gedong Tengen kepada Kiyai Lurah Bendara Raden Tumenggung Suradilaga, 16 September 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #709.
2.Adinagara kepada Winter, 12 April 1844. Arsip dan Sejarah | Surakarta #677.
3.Anonim kepada Bok Senen. Arsip dan Sejarah | Surakarta #736.
4.Babah Ti Yo Gowe kepada Parentah Ageng, 27 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #717.
5.Jayaendra memeriksa surat Karyasentika, 23 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #713.
6.Jayaendra, Mangkudipura memeriksa Sasemita, 20 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #714.
7.Kangjeng Pangeran Adipati Arya Prabuwedana mendapat gelar Kangjeng Pangeran Adipati Mangkunagara IV, 9 Januari 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #721.
8.Kangjeng Raden Adipati Jayaningrat kepada Parentah Ageng, 18 Mei 1789. Arsip dan Sejarah | Surakarta #723.
9.Kangjeng Susuhunan kepada Winter, 30 September 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #678.
10.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 26 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #690.
11.Kapitan Li Yang Gi kepada Tuwan Uprup, 28 Juni 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #691.
12.Kaptin Sok Li Yang kepada Tuan Uprup, 6 Februari 1797. Arsip dan Sejarah | Surakarta #729.
13.Ki Nurya kepada Raden Mas Riya Purwadiningrat, Raden Tumenggung Amongpraja, 2 Februari 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #715.
14.Ki Setrawijaya kepada Parentah Ageng Pasowan Dalem, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #692.
15.Kiyai Ngabei Patrabasanta kepada Johanis Agustis Desenje, 8 Juni 1829. Arsip dan Sejarah | Surakarta #725.
16.Kretajaya kepada Babah Ro Li, 3 Maret 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #699.
17.Kumidi di Surakarta, 19 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #722.
18.Kyai Demang Jinggot kepada Van Der Am, 31 Mei 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #734.
19.Kyai Demang Kertiyuda, Kyai Demang Kertisura kepada Parentah Ageng, 25 Agustus 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #684.
20.Laporan Ki Setradrana dkk.. Arsip dan Sejarah | Surakarta #726.
21.Laporan M.Ng. Pranatakarya, R.Ng. Sutapradata, bersama wakil dari R. Ng. Surareja yang bernama Ki Resadangsa, 5 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #712.
22.Laporan Mas Ngabei Jayasatata dkk., 15 Desember 1841. Arsip dan Sejarah | Surakarta #727.
23.Laporan perampokan di rumah Tuan Moser, Batu, 26 Agustus #. Arsip dan Sejarah | Surakarta #720.
24.Laporan R. Ng. Mangunagara, 15 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #730.
25.Laporan Raden Ayu Rangga, 31 Maret 1799. Arsip dan Sejarah | Surakarta #728.
26.Laporan Raden Ngabei Resanagara, 25 Agustus 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #724.
27.Mangunnagara kepada Winter, 9 September 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #680.
28.Martanagara kepada Asisten Residen Surakarta, 24 Agustus 1830. Arsip dan Sejarah | Surakarta #718.
29.Martanagara kepada Parentah Pasowan Mangu, 5 Oktober 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #682.
30.Martareja kepada Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #733.
31.Mas Angabei Jimat kepada Parentah Pasowan Mangu, 14 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #683.
32.Mas Ketib Anom, Mas Tuan Khaji Khambah kepada Kyai Lurah Kangjeng Kyai Mas Pangulu Dipaningrat, 7 Juli 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #711.
33.Mertawangsa kepada Secalegawa, 10 September 1819. Arsip dan Sejarah | Surakarta #698.
34.Nama-nama Abdi Dalem Gunung Kadipaten dan Buminatan Kasentanan. Arsip dan Sejarah | Surakarta #694.
35.Nama-nama Para Narapidana di Rumah Tahanan Gladag, 5 Januari 1835. Arsip dan Sejarah | Surakarta #697.
36.Ni Sawijaya kepada Parentah Ageng Karaton Dalem Surakarta, 17 Desember 1840. Arsip dan Sejarah | Surakarta #702.
37.Pangeran Ariya Mangkudiningrat kepada Kangjeng Pangeran Ariya Mataram, 9 Agustus 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #689.
38.Pemberitahuan bahwa Sumadiningra dan Sasrawinata diganti nama, 3 November 1825. Arsip dan Sejarah | Surakarta #696.
39.Pemeriksaan perkara juru kunci Iman Raji, 21 Februari 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #685.
40.Pengumuman pergantian Residen Surakarta, Tuan Aretman menggantikan J.F.T. Mayor, 21 Agustus 1843. Arsip dan Sejarah | Surakarta #719.
41.Pernyataan para saksi tentang Tuan Bislar dirampok, 4 Agustus 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #693.
42.Purwadiningrat, Jayanagara kepada Wangsawijaya, 17 Oktober 1842. Arsip dan Sejarah | Surakarta #716.
43.Raden Mas Ariya Prawirabrata kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #703.
44.Raden Mas Ariya Sasradiwirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #707.
45.Raden Mas Ariya Sumadiningrat kepada Kyai Lurah, 15 April 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #695.
46.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 15 Maret 1824. Arsip dan Sejarah | Surakarta #701.
47.Raden Mas Ariya Wirya Adiningrat kepada Kyai Rali, 4 September 1823. Arsip dan Sejarah | Surakarta #700.
48.Raden Mas Tumenggung Bratakusuma kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #706.
49.Raden Ngabei Jayadirja kepada Van Gelder, 30 Oktober 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #732.
50.Raden Tumenggung Brajadipura, Raden Ngabei Yudamargangsa kepada Parentah Ageng Pasowan Mangu, 29 Maret 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #710.
51.Raden Tumenggung Bratawirya kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #704.
52.Raden Tumenggung Kertasari kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #705.
53.Raden Tumenggung Ngratasudira kepada Kangjeng Susuhunan, 23 Maret 1826. Arsip dan Sejarah | Surakarta #708.
54.Sakrama kepada Parentah Ageng Tuwan Demineg, Asisten Residen, 16 November 1837. Arsip dan Sejarah | Surakarta #686.
55.Sastradinama kepada Van Der Am. Arsip dan Sejarah | Surakarta #681.
56.Suradikrama kepada Winter, 27 April 1839. Arsip dan Sejarah | Surakarta #679.
57.Surat Perjanjian Mangkudiningrat kepada Kyai Tang Yu Mu, Kyai Tang Wi Lung, 17 September 1838. Arsip dan Sejarah | Surakarta #687.
58.Surat-menyurat dari Surakarta, LOr2235, c. 1789-1845, #866. Arsip dan Sejarah | Galeri #737.
59.Sutawijaya dari Tegalas ditangkap Kyai Mangkudipura, 12 Juli 1798. Arsip dan Sejarah | Surakarta #688.
60.Van Der Am kepada Mas Ngabei Sumadiwirya, 18 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #735.
61.Wiryadipura kepada Raden Arya Cakrajaya, 13 Juni 1845. Arsip dan Sejarah | Surakarta #731.

Perjanjian tentang sewa tanah di Dohari milik Kyai Ngabei Patrabasanta oleh Tuan Johanis Agustis sebesar 320 reyal setiap tahun, dan tanah itu disewakan selama 15 tahun. Selama waktu ini tidak akan ada perubahan besarnya ongkos sewa tanah. Tanah ini akan dibikin apapun oleh Tuan Johanis, Patrabasanta tidak ikut campur. Hanya saja bila di atas tanah itu didirikan bangunan/rumah, begitu habis masa sewa, bangunan itu milik Tuan Johanis, tetapi harus dibongkar, dan beaya pembongkaran oleh Tuan Johanis sendiri. Tetapi bila di atasnya ditanami pohon besar/tahunan, padahal waktunya habis, maka tanaman itu adalah hak milik Patrabasanta, dan Tuan Johanis tidak boleh mengambil atau merusaknya. Juga tidak dibenarkan apabila hal itu dikaitkan dengan pihak yang dipersulit, apalagi Tuan Johanis berusaha melibatkan orang-orang yang jahat untuk mengancam keselamatan Patrabasanta.

Punika sêrat kula pratôndha Kiyai Ngabèi Patrabasônta abdi dalêm panèwu gamêl, kacêpênga dhumatêng Tuwan Johanis Agustis Dhesênje.

Mila kula anyêpêngi sêrat kula pratôndha, dene Tuwan Johanis amaosi gêgadhuhan kula siti dhusun ing Gondhang kawêdalan satabonipun cacah damêlipun tiyang wolu, tanah ing Dhohari, kapaosan tigang atus kalih dasa reyal ngênêm likur wang, ing dalêm sataun. Lumados kaping kalih, ing garêbêg Mulud satus sawidak reyal, ing garêbêg Siyam satus sawidak reyal, pêjah samukawis namung gêsang krig aji (pagunungan), kalih yèn garêbêg utawi bibrah griya pajang pasisiran sasamènipun lumadosa tiyang wolu, dene jangji kula lamènipun gangsal wêlas taun, dening salêbêting gangsal wêlas taun siti kalih jung wau kajênanga kaebora dhatêng Tuwan Johanis. Kula sampun botên anguningani, sarta kula botên kenging yèn angindhakna paosipun ing salêbêting gangsal wêlas taun. Kalih dening ing mangke kula sampun tampi yatra kêncengan benjing paosipun ing ngajêng satêngah taun kathahipun satus sawidak reyal ngênêm likur wang, dening panyêngklongipun kêncengan wau, benjing ngajêngakên temponipun kirang satêngah taun. Ananging ingkang botên tumut ingkang kajawi siti kalih jung wau, pun Jaka ungak sabau, pun Pakèl sabau, padhukuhan pun Kêrêp ingkang rumêksa pasareyan têtêpa dados têdhinipun lami, kalih semahanipun sadhèrèk kula kawan pemahan sarta palakirnanipun, punika sami mintaa atas, mawungaamunga. wontên kula piyambak, kados mêkatên malih upami Tuwan Johanis adamêl griya tembok utawi gêdhong sapanunggilanipun, môngka griya wau botên kausung utawi botên kabibrah, ing sasampuning gangsal wêlas taun, punika kula botên kenging yèn kaprêdia anglintoni ing wragadipun. Sanajan kabibraha utawi kausunga, mênggahing bau suku inggih angamungna Tuwan Johanis piyambak, wondening mênawi Tuwan JohunisJohanis. ananêm têtanêman kang têtaunan, kados ta kopi utawi marica sasamènipun, yèn sampun tempo gangsal wêlas taun, [ta...]

[...un,] punika botên kenging Tuwan Johanis, yèn anêdhaa lintu ing wragadipun dhatêng kula, sarta botên kenging angrisaka tanêman wau, atas punika tilara kadarbea dhatêng kula, mênggahing prajangji kula malih dhumatêng Tuwan Johanis, ênggènipun maosi siti gêgadhuhan kula kalih jung wau, botên kenging yèn angrisaka dhusun-dhusun punapa dening angathèrakên paos utawi andêdangu paos, kados ta paos Mulud kantos katanggalan Rabingulakir, kados ta paos Siyam, kantos katanggalan Dulkangidah, punika amêsthi botên kenging, ingkang saupami Tuwan Johanis purun-purun anêrak ing jangji kula ingkang kasêbut ing ngajêng wau sêdaya, sanajan dèrènga dumugi ing jangji gangsal wêlas taun, amêsthi kenging siti dhusun kula kalih jung wau kula dhèdhèl tanpa prakawis siti mantuk dhatêng kula, yatra kêncengan kula damêl ical, Tuwan Juhanis botên kenging amrakawis sabab punika wau amêsthi narimah, dene ing mangke Tuwan Johanis atampi siti cêmêngan. Benjing dumugi temponipun gangsal wêlas taun siti mantuk dhatêng kula malih tanpa prakawis warni cêmêngan. Kalih benjing samangsanipun ngajêngakên tempo botên kenging Tuwan Johanis, yèn ananêma têtanêman wontên sabin ingkang kalangkung umur tigang wulan. Yèn saupami katanggêlan tanêm tuwuhipun ingkang sampun kalêrês gadhahanipun Tuwan Johanis, kados ta pantun, utawi têbu sasamènipun, kula inggih angantosakên ing sarêsikipun, dening ingkang mungêl sêrat punika, yèn wontên apêsipun salah satunggil, kula kalih Tuwan Johanis, inggih aliwarisipun ingkang andugèkna, kalih dening wêwalêr kula dhumatêng jêngandika Tuwan Johanis, sampun purun-purun angingu utawi angubungi tiyang durjana, lan sêdaya kang kalêbêt padamêlan awon, sampun purun anglampahi, ingkang saupami purun anglampahi, amêsthi jêngandika amanggih dêdukaning parentah agêng, poma-poma sarupaning wong rong jung ing Gondhang wêdêlan kabèh, padha pêkênirapakênira. manut pituruta marang parentahe Tuwan Johanis Agustinis Dhesênje, taha yèn tan manut pituruta atanapi yèn tan angèstokna, [angè...]

[...stokna,] tamtu uga yèn pakênira padha nêmu bilai kang luwih bangêt.

Sinêrat ing dintên Sênèn Pon tanggal kaping nênêm, wulan Bêsar ing taun Ehe angkaning warsa 1756.