Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1923-03-31 - Prajakintaka kepada Wuryaningrat

Katalog:Pengetan Radya Pustaka Surakarta, Radya Pustaka, c. 1923-75, #116
Sambung:
1.1910-03-17 - Prajawireja kepada Kantor Radyapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1177.
2.1911-10-04 - Ranasubaya kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1176.
3.1912-07-12 - Wirapustaka kepada Waradarma. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1182.
4.1913-04-09 - Karyarujita, Wirapustaka, Prajadireja kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1185.
5.1913-04-12 - Wirapustaka kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1184.
6.1913-06-20 - Abdi-dalem mantri onder distrik Samapura kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1179.
7.1913-06-24 - Wirapustaka kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1178.
8.1913-06-25 - Wirapustaka kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1186.
9.1916-08-15 - Wirapustaka kepada Kantor Musium. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1181.
10.1918-02-13 - Wirapustaka kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1140.
11.1920-05-00 - Prajapustaka kepada Sasradiningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1163.
12.1921-12-14 - Prajapustaka kepada Wangsanagara. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1139.
13.1922-08-12 - Prajapustaka kepada Wangsanagara. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1162.
14.1922-12-29 - Bandara Riya kepada Kantor Musium. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1180.
15.1923-03-31 - Prajakintaka kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1175.
16.1923-06-27 - Kepatihan kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1165.
17.1923-08-13 - Kepatihan kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1166.
18.1923-10-05 - Purbadipura kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1174.
19.1924-11-08 - Prajakintaka kepada Sastrasuganda. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1164.
20.1925-01-01 - Prajakintaka kepada Pangreh Paheman Radyapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1171.
21.1926-04-23 - Jayanagara kepada Wadana Parentah Kapatihan. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1173.
22.1926-05-11 - Prajakintaka kepada Wuryaningrat. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1172.
23.1926-07-24 - Wadana Guru H.I.S. Bayalali kepada Pamugarining Pasinaon Dalang Paheman Radya Pustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1169.
24.1926-10-21 - Nitipustaka kepada Radya Pustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1170.
25.1931-05-27 - Prajakintaka kepada Gusti .... Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1195.
26.1931-10-02 - Wangsanagara kepada Pangarsa Paheman Radyapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1188.
27.1932-03-31 - Prajakintaka kepada Gusti .... Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1198.
28.1932-04-10 - Prajakintaka kepada Gusti .... Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1200.
29.1932-04-24 - Prajakintaka kepada Gusti .... Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1552.
30.1932-12-27 - Prajapustaka kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1199.
31.1933-04-12 - Prajakintaka kepada Gusti .... Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1194.
32.1933-10-09 - Prajakintaka kepada Warga Pangreh Paheman Radyapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1193.
33.1933-12-01 - Wangsanagara kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1192.
34.1933-12-08 - Prajakintaka kepada Kangjeng Bandara. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1190.
35.1935-01-03 - Prajakintaka kepada Panitya Kasusastran Radyapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1191.
36.1942-09-01 - Karyarujita kepada Radya Pustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1167.
37.Dutadilaga kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1196.
38.Dutadilaga kepada Anonim. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1197.
39.Ismu Subrata kepada Anggota Panitia Kesusasteraan. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1168.
40.Pengetan Radya Pustaka Surakarta, c. 1923-75, #116. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka #212.
41.Pengetan Radya Pustaka Surakarta, Radya Pustaka, c. 1923-75, #116. Arsip dan Sejarah | Galeri #1189.
42.Waradarma kepada Wirapustaka. Arsip dan Sejarah | Radya Pustaka, Surat-menyurat #1183.

Laporan tentang pekerjaan mengangkat arca dari Purwasari ke Sriwedari, oleh karena berat maka sampai malam belum dapat diselesaikan. Bahkan para pekerja sudah tidak sanggup lagi melanjutkan, dan akhirnya diusulkan untuk sistem borong. Mengenai bayaran, karena belum selesai, maka diusulkan untuk para pekerja masing-masing 50 f, ketuanya 60 f, dan bekel 1 f. Adapun pekerjaan borongan akhirnya disetujui, lengkap dengan rincian bayarannya.

Kula nuwun Kiyai Lurah Bandara Radèn Mas Arya Wuryaningrat, pangusungipun rêca kala wingi sampun kalampahan, ingkang ngrigênakên panindakipun, punggawa sêpur sindêr Walandi, dene ingkang mangagêngi bau Mas Ngabèi Arjamargana kanthi Wôngsamargana bêkêl Naramarga, dhatêngipun saking Purwasari wanci jam 7 sontên, rampunging mandhapipun jam 12, ananging botên sagêd lajêng mangidul, namung kèndêl wontên sakidul buh, kula prasabên dhatêng Mas Ngabèi Arjamargana supados dhawuh ngingsêr rêca wau kamanggèna ingkang botên damêl pakèwêding margi, sampun kadhawuhakên, wangsulaning bau sampun botên kadugi, kajawi sampun dalu sami sayah sangêt. Sanalika punika kula badhe prasabên dhatêng Mas Ngabèi Rêksawilata mantri Sriwadari, sampun tilêm, dados namung parentah dhatêng jaga musium pun Rêksasayana ingkang tampi, enjing punika prasabêna dhatêng Mas Ngabèi Rêksawilata wau saparlunipun supados lapur dhatêng Tuwan Radhêmakêr.

Wondèntên bab rêca wau sarèhning botên sagêd dumugi ing bancik, kula rêmbagan kalihan Mas Ngabèi Arjamargana, kadospundi lajênging panindakipun, wangsulanipun bab minggahing bancik punika prayogi kaborêgakên kemawon, piyambakipun botên sagêd amargi kêdah tiyang tukang borêg, wangsulan kula, panêmbung kula dhatêng Kiyai Lurah Radèn Tumênggung Mangunnagara Bandara Radèn Mas Arya Wuryaningrat mundhut pitulungan bau 40 badhe kadhawuhan ngusung rêca saking Purwasari dumugi Sriwadari kapapanakên ing bancik ingkang sampun kasudhiyakakên, punika nama dèrèng dumugi, wangsulanipun manawi kadumugèkakên botên sagêd rampung enjing, wilujêng dumugi mandhap punika sampun bêja sangêt, benjing-enjing kemawon karêmbag malih, punika sampun dalu sayêktos sarta sampun sayah sangêt, dene pituwasing bau sarèhning botên sagêd nêtêpi dhawuh kasumanggakakên kaparingan pintên, wangsulan kula, kapiritna paglidhigan kemawon, wangsulanipun, manawi makatên mêsakakên, cêkakipun kasuwunakên bau satunggal f 0,50, pangajêngipun f 0,60 bêkêl f 1, kula raosakên kalihan rêkaosipun sampun cucuk, lajêng kula sanggêmi sarta kula purih damêl cathêtan, sandika, saha mangke jam 11 siyang sanggêm badhe dhatêng

bêkta tukang borêg, sarêng sampun nyukakakên cathêtan lajêng kula paringi miturut cathêtan wau, f 21,10 lajêng bibaran, kula nuwun sumôngga.

Katur kaping 31 Marêt 1923.

Prajakintaka

Kanthi cathêtan cacahing bau sarta ingkang nampèni arta.