Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Panêmbrama, Padmasusastra, 1898, #4

Katalog:Panêmbrama, Padmasusastra, 1898, #4
Sambung:-

Panêmbrama

--- [297] ---

PANÊMBRAMA

Sêrat Panêmbrama

Anggitan dalêm suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV.

Kawêdalakên dening Ki Padmasusastra tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta.

Albert Rosche & Co.

SURAKARTA

1898.