Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tasikmadu, Padmasusastra, 1898, #1496

Katalog:Tasikmadu, Padmasusastra, 1898, #1496
Sambung:-

Tasikmadu

Z.H. den Susuhunan

Ing ngandhap punika panambramanipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV konjuk saandhaping Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana IX nalika têdhak mariksani pabrik Tasikmadu = Sôndakara (wetan bênawi).

1. Sêkar agêng lampah 12 tumraping gêndhing Katapang: Citrasari, salendro pathêt manyura.

1. dhuh gusti ulun | nambrama tur basuki | ing padukendra | myang ri jêng pramèswari | lan umi nata | myang jêng pangran dipati | sagotranira | kang tumrah Tasikmadu ||

2. êntyarsa ulun | lir sarkara ngalabi | kadrêsan sêkar | raraping ngawiyati | sumriking gônda sumyar amaratani | ciptanirèng tyas nugraha gêng kang prapti ||

3. saksat Bathara | Sadana lan [la...]

--- 313 ---

[...n] Dèwi Sri | tumurun arsa mawèh kanowaning janmi | manuksma maring tanêm tuwuh ing bumi | dadya sarana | climènirèng dumadi ||

4. marmanta ulun mahargya sri bupati | de ta malabi | manonmu arjèng janji | yèkang dumunung nèng prajanta pribadi | dèn mangastuti nata sulihing Suksma ||

5. puwara ulun | umastawèng Hyang Widhi | pajampuwa ta | sang iswara sarimbit dirganing yuswa | dinulur ing sakapti | prasidanira | mardawèng Surakarta ||

6. titining atur | panêmbramanira ji | Raditya ari | tri wêlas sitarêsmi | ing wulan Saban | Jimawal tekang warsi | sangsaya luhur | salira sang aji ||§ = 1805 [Sengkalan: sangsaya luhur salira sang aji (Ahad, 13 Saban 1805 A.J., Minggu, 3 September 1876 A.D.)].