Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1424

Katalog:Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1424
Sambung:-

Panêmbramanipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara IV Konjuk ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana IX Nalika Têdhak Mariksani Pabrik Tasikmadu.

1. Côndrawilasita tumrap ing gêndhing katawang. Citrasari, salendro pathêt manyura

1. dhuh gusti ulun | nambrama tur ba |Kurang dua suku kata: nambrama tur basuki. suki ing padukendra |Lebih dua suku kata: ing padukendra. myang ri jêng pramèswari | lan ugi nata | myang jêng pangran dipati | sagôtranira | kang tumrah Tasikmadu ||

2. êntyarsa ulun | lir sarkara ngalabdingalabi. | kadrêsan sêkar |

--- 4 : 127 ---

raraping ngawiyati | sumriking gônda | sumyar amaratani | ciptanirèng tyas | nugrahagêng kang prapta ||

3. saksat Bathara | Sadana lan Dèwi Sri | tumurun arsa | mawèh kanowaning janmi | manuksma maring | tanêm tuwuh ing bumi | dadya sarana | climènirèng dumadi ||

4. marmanta ulun | mahargya sri bupati | de ta malabi | manonmu arjèng janji | yekang dumunung | nèng prajanta pribadi | dèn mangastuti |

--- 4 : 128 ---

nata sulihing suksma ||

5. puwara ulun | umastawèng Hyang Widdhi | pajampuwa ta | Sang Iswara sarimbit | dirganing yuswa | dinulur ing sakapti | prasidanira | mardawèng Surakarta ||

6. titining atur | panêmbramaniraji | Raditya ari | tri wêlas sitarêsmi | ing wulan Saban | Jimawale kang warsi | sangsaya luhur | salira sang aji ||§ Taun Jawi 1805. Masèi taun 1876, wulan Sèptèmbêr. [Sengkalan: sangsaya luhur salira sang aji (Ahad, 13 Saban 1805 A.J., Minggu, 3 September 1876 A.D.)].