Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

Sêkar Sardula Wikridita lampah 19, pêdhotanipun 6-6-7

lênglêng ramyangingramyaning kang | sasôngka kumênyar | mangrêngga roningruming puri | mangkèdmangkin tanpa siring | halêp ningkang omah | lir mas murubing langit | têkadtêkyan sarwa manik | tawingnya sinawung | sasasasat sêkar sinukcisinuji | unggyan Banowati | ywana mrêmrêm malangên | myang Nata Duryudana ||

Sêkar Bôngsapatra lampah 17, pêdhotanipun 4-6-7

sampun mulih | kapi bala mulih | sigra lunga kabèhnya | ayya watwut | ing gunung sira Sang | Rama dewa manêmbah | tèn bunte kang | giri wara kabèh | mèruta tyasnya rigêd | ari atma | riri riri rikang | arsa manêmbah yungyun ||

paranta mi- | rah ingsun prihatin | waspanira gung mijil | tuhu dahat | ingkang tanpa karya | sêngkangnya rinêmêkan | gêlung rinu- | sak sêkarnya mawur | ingkang gambir mulathimêlathi | upama tyas- | ira amangungkungamangun kung | mulate sira dyah ari ||

Sêkar Kinanthi Jawi lampah 8-8

Ôntagopa klênthung-klênthung | mring sawah anyangking kudhi | angundangi rowangira | kang samya anambut kardi | sawusnya ing kinudangan | tinanya sawiji-wiji ||

[0]

Punika buku Sêkar Agêng gadhahanipun Mas Kapiman Mardawa putranipun Mas Dêmang Warsa Pradôngga mantri lurah niyaga ing kapatihan.

Gêndhing Santiswara yasan dalêm Kangjêng Bandara Agêng Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat

1. Wani-wani, salendro | 2. Ladrang Utama, salendro | 3. Lere-lere, pelog | 4. Andhong-andhong, pelog | 5. Randhu Kentir minggah Mêrang Mawut, pelog | 6. Sunggèng minggah Lompongkèli, salendro | 7. Prawan Pupur minggah ladrang Manis Bêtawi, pelog barang | 8. Montro Madura, salendro | 9. Lara Nangis minggah ladrang Wêling-wêling, salendro | 10. Godhong Nôngka, pelog | 11. Jongkèri Sêmarang, salendro | 12. Pritjoan, salendro | 13. Damar Kèli minggah Kôndhamanyura, salendro | 14. Ladrang Randhat, salendro | 15. Sarayuda, pelog | 16. Senggangjati, pelog | 17. Lengko-lengko, salendro | 18. Angkruk, salendro | 19. Ela-ela Trêbang, pelog nêm | 20. Kaum Mudha, salendro | 21. Lungkara, salendro | 22. Jonggalana, pelog | 23. Sungrèngrana,Surèngrana salendro | 24. Ganggongtirta,Ganggêngtirta pelog | 25. Têbukeyong, pelog | 26. Genjunggoling minggah Ladrang Kokcang, s. 9 | 27. Brondrong Mêntul, 9 S | 28. Ingkok Babah, Manyura pelog | 29. | 30. | 31. ||

1

Sêkar Patmawicitra lampah 12, pêdhotanipun 4-4 x 4

narpaputra myang garwa lan arinira | rêrêp anèng patapaning dyijawaradwijawara | yayah dadya kumalane ing asrama | kêkulêman miyating patmawicitra ||

Sêkar Kanigara lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 x 4

lêmês rawe-rawe winu | lan trêspati Si Dasamuka | amping-ampingan wrêksa | kidang mas saba malipir | patapan putri Mantili | dupi mulat arina | rambut mas agalibêdan | nèng satêpining patapan | Sinta maburmatur bêbana | amitaaminta kidang kancana | Raguputra mituruti | ri kinèn têngga srama... ||

Sêkar Nagabônda lampah 18, pêdhotanipun 5-6-7

anut lakune | Korawa ing nguni | patine BimanyuKurang satu suku kata: patine Abimanyu | kêna ing cidra | sigra Sang Sêtyaki | madêg ngambil sajatasanjata | sarosa mênthang | langkap gya lumêpas | Burisrawa pinanah | pêgat jangganya | Burisrawa mati | katêkan nagabônda ||

Sêkar Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-7-55-7 x 5

lir sapadèngsunsatpadèngsun | tumiling mangulati | puspita ingkang | mèdêm endah kang warni | midêr ing taman | anon sêkar warsiki | kumênyuting tyas | baya ta jatukrama ||

2

Sêkar Palugon, lampah 16, 8-8 kaping 4

palugon laguning lêkas | lukita linuting kidung | kadung kadêrênga momor | mêmangun manah rahayu | ahyana kang tanah golong | gumulung manadukara | karananira mangapus | puspita wangsalan sêmon ||

Sêkar Madurêtna, lampah 12, pêdhotanipun 5-7 x 4

Narpati Darma | putra myang Dananjaya | matur ing raka | Narendra Arimurti | saha waspa ing | madya wasananira | katur sadaya | mring sang rah madurêtna ||

Sêkar Puspanjana, lampah 13, pêdhotanipun 7-6 x 4

arsambêg Rêsi Gana | sidha yarpa santi | ring mega ana muka | netra tarpagatra | myang puspanjalinira | na katon mananya | lumrang kang brêmara ma- | raris ngantariksa ||

Sêkar Kusumastuti, lampah 13, pêdhotanipun 7-6-7

dhuh kulup putraningsun | sirèku wus wanci | pisah lan jênêng ingwang | ywa kulinèng ardi | bêcik sira nèng praja | suwitèng narpati | amung ta wêkas ingwang | ywa pêgat têtèki ||

Sêkar Bôngsapatra, lampah 17, pêdhotanipun 4-6-7

dhuh Sang Prabu- | ningrat Narapati | sumbaga prawirèng prang | dibya sakti | myang pêkiknira ji | sor bathara asmara | kagunan myang | kaluwihanira | dewadi datan ana | kang tumimbang | nora wênang mulat | ing baktinta sang prabu ||

3

Sêkar Rini,Sikarini lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5

mawur kang katrajang | endah ana wadya | ing Mahèspati | mung kang para raja | mangsah manggala | lan Sri Suryakètu | madêg mungrèngmunggwèng rata | mênthang langkap sigra | mêndhung tiyungan | angin mêtu riris | Sang Prabu Manggada | Sang Prabu Srawangga ||

Sêkar Prawirasêmbada, lampah 12, pêdhotanipun 4-55-7

narendra Krêsna | pangandikanira arisLebih satu suku kata: pangandikanira ris | sarate iku | pujanên dèn waspada | sira wêruha | kabèh kang wêrit-wêrit | dadya tan ngawur | ran prawira sêmbada ||

Sêkar Têbukasol, lampah 9, pêdhotanipun 4-5

anjrah ingkang | puspita arum | katiyubing | samirana mrik | sêkar gadhung | kongas gandanya | mawèh raras | rênaning driya ||

Sêkar Solanjari, lampah 23, pêdhotanipun 6-6-6

tandya bala | padhawanbyukPandhawambyuk | gumulung mangusir | ring sata Korawa | kambah kungkih sru katitih | mirut karut kalarut | katut para ratu | tuwin sagung pra dipati | mirut ywata palayu | sigra praptanira | Asyatama têtanya lah | pagene ta | iki ywa padha lumayu ||

4

Sêkar Kuswalalita, lampah 23, pêdhotanipun 4-6-6-65-6-6-6

sinawung kêndhang | suling anomana | ngidung-ngidung lawan | saraba syara suling rum | runtut larasing kidung ngêmbat têmbang têmbungnya binarung | pangêliking suling | butane suka ting cukakak tanjak | galeyah abêksa maju migut-migut | suka sakèhing punggawa Ngayodya | miyat ing buta ngigêl kathuwil parigêl ||

Sêkar Brêmara, lampah 11, pêdhotanipun 4-7

galak ulat | kadya thathit ambarung | kang pamulu | alus manis mawèh kung | sêmbada kang | dêdêg mandarana kung | anggorèh pan | dadya pantês malarkung ||

Sêkar Dhadhap Mantêp, lampah 13, pêdhotanipun 5-8

bayangan bayêm | bayêyêt agung ngrêmbuyung | rawe-rawe ring | rawan kara taru turi | karandhang gondhong | kadhondhong dhêndhêng asandhing | dhungdhungan gudhe | bengok bênguk manguk-manguk ||

Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-7

dhuh dhuh wong ayu | bôngsa apa sirèku | cahya tis mênta | sudama andadari | sanggyèng kusuma | kang endah arum manis | sarine dadya | gusti ing ananira ||

5

Sêkar Langênjiwa

Sêkar Langênjali, lampah 27, pêdhotanipun 6-6-7-8

Sri Ngastina Maha | Prabu Duryudana | alon ngandikanira | ariningsun Wrêkudara | dèn kaporèngkaparèng kene | sigra Arya Sena | anjujug Dhanyang Durna | ri saksana mangênjali | Wrêkudara rinang- | kukul lungayanira | babo siwoyèngsiwayèng ngulun | sira kaki apa sida | angulati ingkang tirta prawiradiprawita di | ya warih tata darma | môngka sucining dumadi ||

Sêkar Priyabada, lampah 17, pêdhotanipun 6-7-6-6Sêkar Priyambada, lampah 13, pêdhotanipun 7-6

ana ki wre tunggal kagiri-giri gêng | nyakra manggalak angkara ambêgnya | gora godha tanang- | ga tulungana | tinêpakkên pyar sat | buta kabarubuh | puh kayu pokah | bêlah bêntar sirna | watu kumalasa swuh kabarubuh ||

Sêkar Lonthang, isi sastra 4 kaping 9

rangu-rangu rongèh nolih marang garwa | ngiwarangi amirangrong sru mangarang | jimating prang pamulahing rèh asmara ||

Sêkar Salisir, lampah 8, pêdhotanipun 4-4

sang saya dalu araras | abyor kang lintang kumêlap | tistis sonya têngah wêngi | lumrang gandaning puspita ||

6

Sêkar Sardulawikridita, lampah 19, pêdhotanipun 6-6-7

Sang Seta umangsah | krodhanira dening | patine ari kalih | tumanduk sabala | galak lir sardula | sêdhêng mangsa gumrêgut | prawira Wiratha | mangsah amangungkih | lir buta môngsa daging | Seta senapati | gumrit ratanira | mênthang langkap nglêpasi ||

Sêkar Gôndakusuma, lampah 24, pêdhotanipun 6-6 ping 4

bumi gonjang ganjing | langit kêlap-kêlap | katon lir kincanging | rangsangri sang mawèh gandrung | sabarang kadulu | wukir moyag-mayig | sangking tyas baliwur | lumaris agandrung | dhuh ari Sumitra | tanaya paran rèh | kabèh sining wana | sangsoyengnangsayèng maringsun | tan wrin kasatriyan | tanu miyating rat | kombul atmaningwang | pijêr gandrung-gandrung ||

Sasadara Kawêkas, lampah 20, pêdhotanipun 7-7-6

merahinamèh rahina sêmu bang | hyang haruna kadi ne- | trane angga rapuh | sabdaning kokila ring | kanigara sakêtêr | kinidungan ing kung | lir wuwusing winapan- | ca papêtaking ayam | wanèh ring pagagan | mrak manguwuh brêmara | samya ngrabasa uma- | ring para asyana rum ||

Kuswaraga, lampah 1?,angka tidak terbaca, mungkin: 16 pêdhotanipun 8-8-7-8 ping 5

liring sêtya mirah ingong | janma kang lalu antaka | kalamun ngandika gusti | cidra marang dasihipun | yêkti sun suduk jiwa | wilangan wolu lan kalih | wastra limput raga gusti | ing sadasa dasa lamun | kabêbêting lulut ||

7

Sêkar Astakuswala, lampah 23, pêdhotanipun 6-6-6-5

lamun ana wadya | dhêmên anggêgawok | mring barang karya | kumawruh marang ing | kagunan kabèh | kabangkitanira | mung ngrungu nanêmpil | tan duwe dhewe | nganggêp ngaku-aku | miwah lamun aprang | dhêmên andhingini | sru polah alok | ing batine dhêmpèk | kawanining liyan | kang mangkono iku | parnahna gupuh ||

Sêkar Saprêtitala, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-6-56-6-5

lênglêng gatine kang | awas saba-saba | nikang Ngastina | samantara têkèng | Têgalkuru narar- | yya Krêsna laku- | nira Parasura- | ma Kanwa Janaka | dulu Naradha | kapanggih ing raka | têgal milu ring kar- | ya sang bupati ||

Sêkar Asyandana, lampah 20, pêdhotanipun 7-7-6

siyang pantara ratri | amung cipta pukulun | tanna lyan kaeksi | mila katur kang cundha- | mani prasasat ragèng | ulun kang sumêmbah | munggêngmunggèng padanta prabu | myang kagêngankagungan ta singsim | sasat sampun prapti | katon asta pukulun | wulatên narapati | dhuh rama dewaningsun ||

Wisalya Arini, lampah 21, pêdhotanipun 7-7-7

enjing budhal gumuruh | sangking nagri Wiratha | gunging kang balakuswa | abra busananira | lir surya wêdalira | sangking ing jalanidhi | duk mungup-mungup anèng | anèng pucaking wukir | baranang panbang sumirat | kênèng sarotingsoroting surya | mega lan gunung-gunung ||

8

Sêkar Nagakusuma, lampah 18, 6-6 kaping 5

balane Indrajit | sampun kathah ingkang | rêbah kabarubuh | ing wurin gya prapta | katutur gumrêgut | umangsah wre tadhah | anêrêg kasêrêg | katindhih wil kandhih | krodha Meganônda | sarosa mênthang | langkap anglêpasi | lir naga kusuma ||

Sêkar Kilayunêdhêng, lampah (22) 5-6-6-5

kadangmu padha | warahên dèn bêcik | besuk amandhêma | baris prayitna | aja sarônta | wong ing Dwarawati | tumpêsên pan iku | awak Pandhawa | ngandhut marangke | môngsa wurung dadi | mungsuh pan asandi | kewala bêcik | ri wusing gunêm | Korawa bubaran | pranata tuwa | kilayu nêdhêng ||

Sêkar Manggalagita, lampah 15, pêdhotanipun 8-7

wuruk iku môngka wiji | kang winuruk lir papan | pama kacang lan kadhêle | sinêbarna ing watu | yèn watune tanpa siti | kodanan kêpanasan | yêkti nora bisa thukul | yèn nora wicaksana ||

Sêkar Madubrôngta, lampah 13, pêdhotanipun 5-8

mangkana ta sang | lampahe wus prapta jawi- | ning kitha rikat | pangiriding rata syan- | danaswandana pindha pa- | nglayange kagarajaKurang satu suku kata: nglayange kang kagaraja | nagri Ngastina | katingal sangking mandrawa ||

9

Sêkar Kawitan, lampah 17, pêdhotanipun 6-56-6-5

i rika ta Sang Gathutkaca | kinènkinon mapak Arkasuta | têkapira Krêsna | Parta manahêrmanêhêr | muji saptinirasaktinira | sang inujaran | wang wang masêmu | garjita arsa marêk | mawacana bagya | yan ana pakon | ri pati kya pati ||

Sêkar Basônta, lampah 14, pêdhotanipun 8-6

mangkana krodha Sri Krêsna | têdhak sangking gènnya | anggunêm sagsana madêg | tiwikramanira | wimbuh anèng palataran | jlêg agêng sagunung | patang gunung pitung gunung | lir Bathara Kala ||

Sêkar Lêbdajiwa, lampah 11, pêdhotanipun 4-7

mangu wiyatmiyat | ing sètu gandrung-gandrung | payo yayi | lêlangên mring talaga | amèt kêmbang | kêmbang kang nuksmèng warih | tanpa rewang | yun mirah gandrung-gandrung ||

Sêkar Citramêngêng, lampah 12, pêdhotanipun 6-6 Kusumawicitra

dene panjalukmu | patine Sindurja | tamakna jêmparing- | ira pasopati | ratane Sri Krêsna | lagonge yya kari | aran Pôncajahnya | anggonên ngajurit ||

risang mahayêkti | sawusing sêmèdi | mungging pracabakanpacrabakan | dangu aningali | wijiliwijiling sasôngka | sangking graning ardi | karênakarênan tyasira | alon angandika ||

Sêkar Côndrakusuma, lampah 16, 8-8

kang kadi sudama gusti | sasôngka songan suryaKurang satu suku kata: sasôngka kasongan surya | prabanya sumungsung aswa | raras ruming sari-sari | samya manukmèngmanuksmèng sarira | sumarmanira sukanta | ujyalanira sumunu | marbuka côndrakusuma ||

10

Sêkar Pangajapsih

monging ranu panusuling pagut pupuh | baya tan bantu ing brangti | kawi sêkar srana pambengkasira puh | mung kusuma bisa wèh usada wuyung | ciptèng driya andhêging ukara kidung | sêtya kula ngèstu pada | sarpa krêsna puspa rujit | mung andika masku | kang sung barubah ing galih ||

Sêkar Pranasmara

nèng Karang KadhêmpêKadhêmpêl lêledhang | Kyai Lurah Sêmar sapranakane | miyat kêbon-kêbon têgal | lan alèrèn sami ngundhuh tarupala | suka sindhèn sasêndhonan | sarwi jogèt gênti-gênti ||

Sêkar Pamularsih, lampah 15, 7-8-7-8

dihanNihan siswa umatur | marang risang mahayogi | sang wipra kadiparan | karsane Hyang Utipati | yogya salir warnaKurang satu suku kata: yogya saliring warna | kang gumêlar anèng bumi | mugi ulun têdahna | tandya sang wiku anjarwi ||

Sêkar Mintajiwa, lampah 16, 8-8

rarasing rèh sang nahên kung | ing dyah tan kapadhan ing sahsih | kasangsaya ing turida | rudatine angranuhi | ngrancaka têmah wigêna | ginusita ing sahari | rinipta pama puspita | pantês patrape kang warni ||

Sêkar Jurudêmung

cirining surat ibêran | kêbo bang sungunya tanggung | sabên kèpi mirah ingsun | katon pupur lêlamatan | kunir pita kasut kayu | wulucumbu Madukara | paran margane katêmu ||

11

Sêkar Kuswarini

rasa madu sata wana kang kêkuncung | liringira mirah | manis mrak ati malatkung | liring tuwuh jayèng tirta | baya ingsun têmah mati | wruhan sungsang lungse môngsa | lamun kasèp tan tinolih ||

Sêkar Banjaransari, lampah 19, 6-6-6-6

dènira têmpuh prang | Sri Arjunasasra | lawan Radèn SêmantriSumantri | aliru prabawa | tan ana kasoran | mangkana sri narendra | mangun tiwikrama | têdhak sangking rata | mrêpêki mungsuhira | jawatèng ngawiyat | ngudanakên sêkar | lumrang banjaransari ||

Sêkar Surarêtna, lampah 12, 4-44-4-4

lela-lela | linali sa- | ya kadriya | driyasmara | marang risang | kadi RatèhRatih | RateRatih ratu | ratuning wong | Cakrakêmbang | kêmbang jaya | kusuma a- | sih mring kula ||

Sêkar Sastrasurendra, lampah 12, 8-85-7

Lênglênging driya | mangu-mangu mangun kung | kandhuhan rimang | lir linalena tanpa kanin | yèn tan tulusa | mêngku sang dyah kang tapa | Sang Dasamuka | muwusirawuwusira ngrarêpa ||

Irim-irim, lampah 22, 6-86-8-8

eman-eman | dhuh kusuma | taruning rondhonira | yèn manggunga mangarang | sêkar arèn kadiparan | wiwara tan warana | lamun tan kawêdhara | kalêmbak gêng milu susah | pandayaning panitra | awèh wênganing driya | pêtir wisma sapa wêruh | wrêksa gumuling kisma | ambatang siring nala ||

12

Sêkar Pritanjala, lampah 19, 7-7 kaping 4

rikat lampahirèng rata tan antara | praptèng sukuning arga | eram tumingal ing | pakuwon asrine | dhêndhêng saengga praja | umyangumyung kang pradôngga | busêkan kang janma | wowor adêging kuda | kang jajari rata | amawa bandera | kumlap lir pritanjala ||

Sêkar Kumudasmara, lampah 15, 6-4-4-7-8

sang widayakèng praja | ing Nguntaragita nama | sira mandarêtna | sung wasita | ring pra siswa | gyah laksitaning jana | têngayuh têgyan tang durta | tinrap nèng pralampita | kêmbang kinarya upama ||

Sêkar Côndrakusuma, lampah 16, 8-8 kaping 6

risang dyijawara kalih | sêpuh anèm samya kadang | Adisara kang atuwa | Adisana kang taruni | tanggap samya manuhara | ngancarani rawuhira | risang kusuma prawira | kang mindha côndrakusuma ||

sampeyan dalêm Sang Prabu | Pakubuwana mandhiri | kaping sadasa minulya | ing Surakarta nagari | antuk sihnya Sri Bagendha | Wilhèlminah Nata Dewi | bintang grut upsir nasao | sumangsang ing jôngga nglêngking§ sumangsang ing jôngga lênging ||

Sêkar Ciptamaya, lampah 17, pêdhotanipun 5-5-7 pelog barang

sri narapati | ing nagri Bèlgi | angsung pratôndha warni | bintanging ordhê | leyopol Bèlgi | katur Kangjêng Sang Aji | ing Surakarta | Pakubuwana | ingkang kaping sadasa | jumênêngira | tuhu nugraha | minongwong ing Hyang Sukma ||

13

saptacatur

Sêkar Kênyakadhiri, laras salendro pathêt sanga

sabtasapta catur | dhuh kusuma puspalulut | tulusa wêlas ing dasih | kalêmbak gêng pandaya tumraping ranu | kang tansah kasangsaya | mêwahi gêng brangti | adhuh babo sang lir rêtna jiwaningsun | bayêm arda jênang sela | atêngantêng jatmika prakati | baya ta titisipun | dyah ari kênya kadhiri ||

Sêkar Lindur, laras salendro pathêt sanga

riris arda palwa nuting ranu | drêsing karsanira dèning kanyut | manise lingirèng gusti | wohing kamal mirah ingsun | èsêmira duk ing nguni | sidhat agung ing narmada | sajroning aguling | pangucape janma nendra | têka tansah dadya | linduran kewala | katon kang asung usadi ||

Sêkar Kulanthe, laras pelog pathêt barang

Sundari dara gèr | basas marang ning rèh | sawangane gustaningwanggustiningwang | kadi karungrungan yêkti | sêkar arèn pamènipun | majas taru wit godhonge | netya manda ing pangaksi | dangu-dangu kawistara pasêmunepasêmone ||

Sêkar Palugôngsa, laras salendro pathêt sanga

layon wastra mirah ingwang | saniskara kadruwèng jro driyane | kadya ngimpi | ngangge lungsuran dika gèr | banèn kaduk pulangbrama | nadyan ta lêbur luluha | tan nêdya pisah lan gusti ||

14

Sêkar Rarabentrok, lampah 16, laras salendro pathêt sanga

wahyaning gita kinidung | rarabentrok | amèngêti | duka Gusti Kangjêng Sang Prabu | Pakubuwana mandhiri | kaping sadasa minulya | jumênêng kumandhur sangking | bintanging ordhê Nèdêrlan | linut srining gambirsawit ||

kang kataman larasmara | rarabentrok ngêlam-lami | paran tumamèng tilamrum | baya ruming sariranta | sumarma madu mênuhi | dhuh mas mirah sang kusuma | ambuka gandaning sêkar gambirsawit maratani ||

Sêkar Têpikawuri, lampah 17, 6-6 salendro pathêt manyura

palasa sapala | sêkarnya ya taru | nya sampun ruru | sêkarnya ya matap | ri pangnya ya matun | pamanyana bang | kapuwoting risang | sara gatiningkang | nirèng mantara | rinandhi rinênah | rining kayu nori | rinèndhènira ||

ulun caos atur | yèn pinujyèng karsa | mugi parênga | kalilana nyêkar | kang têpikawuri | tibèng montronya | binarung abarêng | anuting suwara | supaya ramya | wimbuh sukèng driya | bokmanawa suka | golong sêmbada ||

Sêkar Côndrawilasita, lampah 12, pelog pathêt nêm

karasèng tyas myating côndrawilasita | dhuh kusuma musthikane surakarti | kawulanta manganti-anti sihira | paran baya anggènjung sri pagulingan | narpaputra myang garwa lan arinira | rêrêp anèng patapaning dyijawara | yayah dadya kumalane ing asrama | kêkulêman miyat côndrawilasita ||

15

Sêkar Srimartana, salendro pathêt sanga

kontap utamaning katong | dènnya krêtatèng budaya | gung nginaki tyasing dasih | talela malading kayun | narendra bikmartêtama bêbisik Sri Palgunadi | Paranggêlung prajanira | mangkana ta sira prabu | yun sumiwèng Sang Arjuna | lêgawa srah kang dayinta | sukèng tyas yèn katampèna ||

Sêkar Kuswaraga, 8-8 kaping 5

sri maha jawata katong | andaka wulune rêta | tandya andika kusuma | bale nata rondhon pari | paran margane wak mami | kapithing kang subèngsabèng rawa | nguswa ragane wong ayu ||

sêkar Mijil | eman-eman | wong bagus anangis angura gêguyon | sun opahi kêkitiran gêdhe | yasanira Sang Hyang Onêngjati | ilir-ilir sumilir | sumilir myang bayu ||

isik imong sutane si kaki | kidang wulung jalon | putunèki ari môngsa kiye | gumalundhung lir padhas sela tri | rupanira kadi | bugêl kayu sêmpu ||

kaping tiga anulya pinisikwinisik | karnanira karo | cu palicu si palicu sareh | aja nangis yèn tan bisa nolih | githokmu pribadi | cêp mênêng wis turu ||

girang rambat sutrasna gung mijil | ing sarira putra Dyah Muninggar | golang-galing sare dhewe | sapa ingkang kakêbut | dhenok lamun cinokot mimik | maluwo wulu seta | eman mên nèk bintul | ron gêbang panglêlêt sata | prajurit gung sareya ingsun kêloni | bari bantali asta ||

16

[17-18]

[19]

Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog

Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm.

Katranganipun wontên sasisih punika

[[20]]

[21]

Salendro pathêt sanga

Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang

Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8

[22]

[23]

Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5

Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima

[24]

Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7

Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-66-6-5 salendro pathêt manyura

Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura

Lajêng katampèn ing gêndhing Montro

[25]

Sêkar Jurudêmung

puspa krêsna | wong angrangkung | kang salat sawising surub | asihe karya iriban | mênyan mandi panu biru | tan larang tohana lampus | kêndhal jram kapithing sumur | kadêrêng têmên wong ayu ||

Sêkar Gurisa

payo yayi padha lunga | wong loro bae lan sira | Radèn Maktal lon turira | kesah mring pundi paduka | dalu-dalu yun punapa | wong agung alon ngandika | yayi sira ywa sêsawa | sun arsa lumêbèng pura ||

Sêkar Jurudêmung

gulung gumulung tan tiba | loro arane gumulung | tanpa êjong tanpa larung | anata lulungan tiba | anibani kang gumulung | supadha ing cêcangkriman | ingkang têmbang Jurudêmung ||

Sêkar Jurudêmung Lara-lara

tarawas ing patalunan | sumôntra jroning manêngkung | salamine gustiningsun | ngong pêpuji rahayua | terong alit anaruntum | kalesa kang tinuruhan | sun anti luntur sihipun | lara-lara babo radèn ||

[26]

Gêndhing yasan dalêm kagêm gêndhing santiswara

1. Ladrang Utama, 9.S.

2. Andhong-andhong, 6.P.

3. Sunggèng, 9.S.

4. Lere-lere, 6.P.

5. Montro Madura, M.S.

6. Randhu Kentir minggah Mêrang Mawut M.P.

7. Lara Nangis minggah Wêling-wêling, M.S.

8. Godhong Nôngka, M.P.

9. Damar Kèli minggah Kôndha Manyura, S.

10.

Pèngêt nalika dintên Kêmis kaping:12 Rabingulakir taun Je 1838. Utawi kaping:14 Mèi taun 1908 nampèni magangan nama Suranta, 2 Sutapa, sami anakipun Lurah Prawira Mlaya.

[0]

[Sisipan]

Cathêtan

I. Panyuwunan nama abdi dalêm niyaga nyuwun santun abdi dalêm amongraras.

II. Nyuwunakên ganjaran pangkat.

1. R. Ng. Prajapangrawit, ingkang sampun dipun rujuki.

R.M.T.H. Yudadiningrat kasuwunakên pangkat wadana amongraras bageyan karawitan, nyuwun nama: R. Riya Wêdana, Prajamardawa, ranglisipun nyuwun nyêpuhi panèwu.

2. M.Ng. Purwapangrawit saha R.Ng. Wirapradôngga, kasuwunakên pangkat panèwu amongraras bageyan karawitan.

3. M.Lu. Prawira Pangrawit, M.Lu. Mlaya Rêksaka, R.Lu. Purba Pangrawit, R.Lu. Gunamlaya kasuwunakên pangkat mantri amongraras bageyan karawitan.

4. R.M.Dê. Wignya Panêmbang, R.M. Nartaswara, M. Gati Pangrawit, R. Mlaya Darsana, M. Jaya Pangrawit, M. Jaya Mlaya, Gita Mlaya, R. Laksitaswara, R. Marmaswara, M. Bujagati, kasuwunakên pangkat lurah, ganjaran

[0]

Ngaturakên cathêtan suwunan tumrap abdi dalêm amongraras bagiyan karawitan, lajêng katur pangagênging (kondhang) parentah amongraras, panjênêngan dalêm Kiyai Bêkêl Rad. MèsMas. Tumênggung Arya Yudadiningrat, ngestokakên dhawuhipun panjênêngan dalêm Kangjêng Raden Mas Adipati Yudanagara. Ingkang punika nyumanggakakên...

Katur tanggal kaping 19 Nopèmbêr 1951

[Tanda tangan: Prajapangrawit]

Têmbang

1. Maca salagu panganggitipun para dewa, nalika ing taun 167.

2. Maca ro lagu, ing Kadhiri.

3. Maca tri lagu, ing Janggala taun 1131.

4. Macapat lagu, ing Dêmak taun 1433

Guru-panjang, ènthèngabot / antêp lagu ~ cêkak, antêpènthèng (wratasancaya)Wrêtasancaya

[Sisipan]

Kumite Astawamulya

Kidul Tanggul, bawah kalurahan kampung Jayatakan Surakarta

Nuwun, Kumite Astawamulya ngaturi uninga, benjing dintên malêm Akat, tanggal kaping 29, wulan April ôngka 1934, angwontênakên pahargyan manggèn ing kalurahan kampung Jayatakan.

Ingkang punika dintên kasbut nginggil, wanci jam 6 sontên panjênêngan kula ajêng-ajêng rawuh anjênêngi pahargyan.

Katur kaping 26 Marêt ôngka 1934.

N.B. Ulêm supados kabêkta.

Kumite.

P 45 E.D.M.S. B4