Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399
Sambung:
1.Ayak-ayakan S.9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1387.
2.Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya). Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1384.
3.Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1395.
4.Kabor katawang salendro 9 6. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1393.
5.Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1392.
6.Katawang Subakastawa. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1386.
7.Kêbogiro (Kebogiro) p.6. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1388.
8.Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399. Arsip dan Sejarah | Galeri #416.
9.Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399. Bahasa dan Budaya | Karawitan #62.
10.Ladrang ... salendro 9 anggitan Atmamardawan. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1394.
11.Ladrang Rangoe-rangoe p. barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1391.
12.Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1390.
13.Ladrang Suwignya p. barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1389.
14.Ladrang Uluk-uluk. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1385.

Buku tumbasan ing Ngayugyakarta

R. Ng. Atmamardawa

Djokjakarta 8 Juli 1924

--- [0] ---

Kêndhangan Candra

Djokjakarta

Kêndhang kêthuk 2 salendro.

[Notasi kêndhang]

Munggah

[Notasi kêndhang]

R. Ng. Atmomardowo

Mantri Ordon naus

Lotery Pasarmalam 3689

Djokja 8 Juli 1924

[Tanda tangan: Warsadiningrat]

--- [0] ---

Gôngsa Kyai Harjanagara

Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya) lajêng ladrang Uluk-uluk lajêng katawang Subakastawa.

Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya)

(Uluk-uluk)

Ladrang Uluk-uluk

Alon 2 [tidak têrbaca]

Suwuk lajêng Subakastawa

Katawang Subakastawa

Lajêng ayak-ayakan

--- [1] ---

Ayak-ayakan S.9

Ayak-ayakan S.9

--- [2] ---

[Notasi: tidak jelas]

ddddb.ndb.ddbddbddddbddbbdbd

Kêbogiro (Kebogiro) p.6

Kêbogiro (Kebogiro) p.6

Ladrang Suwignya p. barang

Ladrang Suwignya p. barang

Saking Mangkunagaran, Rêbo Paing kaping 22 Jumadilakir Alip 1875.

--- [3] ---

Slendro

Niyaga punakawan tindhih YC Puspakanthi RL Babar Layar, minggah Glebag (Pareanom)

Srimpi, gêndhing Lobong manyura, dhawah ladrang Pangluntursih.

1.gy .5.3 .5.3 .!.6 .3.n2

Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji

Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji

Lajêng Ayak-ayakan

Tindhih punakawan niyaga R Lurah laras sumbaga panèwu

a. R Arja

--- [4] ---

Kênong III Subakastawa

55z6x7c6 z!x@c!z1x5c2z1cn6 alok @z@c#z1x6zgc5

Dhuwa lolo sing kapindho cilik sênggakan laku papat, patang wanda duduk

2121 y32. ynt dhuwa lolo
21ygnt 0.222 1y.3 2.ynt dhuwa lo

suwuk ora njêngèk

Ladrang Rangoe-rangoe p. barang

Ladrang Rangoe-rangoe p. barang

Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6

Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6

--- [5] ---

Kabor katawang salendro 9 6

Kabor katawang salendro 9 6

Sêkar Wipula

555z5c6 z5c3z3c6z6c53
ta-ka-ta a-mi-ka-ta

Kasbut nginggil saking Atmawidagdan ngandikanipun sêkar wau saking Kusumadiningratan.

_________

Ladrang... salendro 9, anggitan Atmamardawan. Namung kangge sudhiyan (dèrèng kagêm).

Ladrang ... salendro 9 anggitan Atmamardawan

saking sêkar Mijil

--- [6] ---

Bawa swara Gênjong

(Katawang)

Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong

Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong

Kêndhangan Mrak Kasimpir Ngayugya

[Notasi kêndhang]

--- [7] ---

Winatakaca

Gôngsa Kyai Harjamulya H.B VII

Niyaga kadipatèn, tindhih Mas Lurah Côndrasari.

Jêjêr Newatakawaca, ingkang bêksa R. Wadana Puspasudirja. Gêndhing ladrang Jurudêmung, mênawi SurakartanaSurakartanan ladrang Têmbung pelog nêm, ladrang dados Bendrongan tanpa lik dipun kiprahi.

CK etyt 21yt 121y tewgne [ twe. eyent etyt 21ynt etyt 21ynt 121y tewgne 11.. 131n2 ty1. 131n2 ty1. 131n2 3353 212gn1 ty1. 131n2 ty1. 131n2 ty1. 131n2 3353 212gn1 23.5 235n3 5676 532n3 5653 212y 121y te2gn3 ]

Djoeroedemoeng

[8]

Madukara Lalita

Kêcapi kawirasa, ndita na muhara kung, pahimara kalawan, madukara lalita. Kados pundi anggèning kidungipun para kawiswara botên anênangi gambiraning manah, upami botên sagêd nênangi saèstunipun botên sagêd anglangkungi swaranipun brangêngênging kombang.

Wijayanti

Donku amuja ring surasangga, mwang stutining wwang ong wijayanti.

Têgêsipun: kula ngluhurakên lan amêmuja para dewa, kalihan ngucap: namung panjênênganipun ingkang nguwasani alam punika.

[9]

Kembang djamboe (of oende 2)

gn5 [ 767# 767n5 767# 767n5 .77. 767n@ 767@ 767gn5 ]

Sêkar Madukaralalita, salendro 9, lampah 7

Kêcapi kawirasa | ndita na muhara kung | pahimara kalawan | madukara lalita ||

Têgêsipun makatên: kadospundi anggèning kidungipun para kawiswara, botên nênangi gambiraning manah, upami botên sagêd nênangi, saèstunipun botên sagêd anglangkungi swaranipun brangêngênging kombang.

Sêkar Wijayanti, salendro 9, lampah 5

donku amuja | ring surasangga | mwang stutining wwang | ong wijayanti ||

Têgêsipun: kula ngluhurakên lan amêmuja para dewa, kalihan ngucap: namung panjênênganipun ingkang nguwasani alam punika.

donku amuja

[10]

Kagungan dalêm gôngsa Kyai Jimat, wontên sêratanipun makatên: malêm Slasa Lêgi kaping 5 Sura Be catur warna pangandikaning ratu (1744).

Kyai Dewakatong (pelog), Akad kaping 26 Sawal Alip swara catur muni tunggal (1747).

Sêratan wau dumunung ing wilahan saron barung (wontên ing nglêbêt).

Bêsar Alip 1747 Ingkang Sinuhun P.B. IV surud

Ladrang Liwung Sl. M., gêndhing gêndèr

CK ...y .1.2 .1.y yeyt .e.gnw [ tety tetnw tety tetnw te56 !5!n6 @#@! #@!gn6 .653 212n6 .653 212ny etyt .y.nt ...t ewqgnw ]

[11]

Ladrangan salendro 9, dèrèng kagêm.

<

CK t.y 121y 32ygnt 212y 32ynt 2356 @!6n5 7656 521y 2321 321ny 22.. 5321 2321 ytegnt [ .2.1 .2.y .3.2 .6.n5 22.. 2356 @#@! 653n5 7656 521y 2321 321ny 22.. 5321 2321 ytegnt ]

Ladrang Amongraras, pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, kagêm kurmatanipun Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda (kurmat miyos).

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny .3.5 .3.n2 .3.u .3.n2 .3.u .3.n2 .3.2 .u.gny [ .3.5 .3.n2 .3.2 .6.n7 .6.7 .5.n6 .3.2 .u.gny .#.@ .7.n6 .#.@ .3.n7 .3.6 .3.n2 .3.2 .u.gny ]

1

Katawang Pangrêmbe salendro pathêt manyura, kagerong, kêndhang 2, kangge majêngipun mantri panèwu bilih ngabêktèn utawi maringakên patêdhan dalêm sri nugraha ing Kusumayudan.

Ladrang Sri Nugraha pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, nanging Sri Nugraha ing Kusumayudan.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny [ 2u23 2utny 2u23 2utny 2u23 2utny 3356 353gn2 55.. 765n3 7656 .52n3 ..yu 232nu 5653 2utgny ]

Mênawi panggenan cengkok Sri Katon, kenging thuthukan andhawahi kados Sri Katon.

Katawang Pangrêmbe ewah-ewahan ingkang kagêm sapunika.

CK y.1 2321 .3.2 .1.gny [ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy .2.3 .2.n1 .3.2 .1.gn6 ..6. @#@n! #@65 765gn3 !!.. #@!n6 3567 652gn3 22.. y12n3 .132 .12gny ]

2

Ladrang Sri Nugraha pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, yasan Kapatihan, kagêm wontên nagari, anggitanipun M.Ng. Warsapradôngga (Atmamardawa).

CK u 32yu 2356 6732 .u.gny [ .tyu .3.n2 ..32 .utny 33.. 653n2 uu32 .utgny .tyu .3.n2 ..32 .u5n6 3567 653n2 uu32 .utgny ..#@ .75n6 3532 .utny 22.. 565n3 652u 32ugny ]

Ladrang Kamajuwan pelog pathêt barang, kêndhang ciblon, sak gong kagerèng(2) Kinanthi, wiwit gerong wontên kênong satunggal. Sak gong malih dipun sênggaki, sênggakanipun wiwit bibar gong: ja ngona-ngono, o obah-obahêna, le ole lonthong sami mawon. Ja lali lho kowe seba mring gustine, o o wae, eyao, owae, ee, caping gunung yèn peyok piye ya yuk ao auk.

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny .u.y .5.n3 .5.3 .2.nu .3.2 .5.n3 j2j3j5.7j6j53 j6j5j2uj3j2jugny

Wirama tambak sak pangkur, thuthukan malampah, nikêl thuthukan.

[ .67@7#..6.63632u .323..yy.3.6.5.n3 .33.66.55.767532 .67@#6563.232tynu 5.567.765.567.72 ..23..7@.666675n3 6.2326...235.673 .6.5.2.u235232ugny ]

[3]

Ladrang Kêmajuwan ing kaca 2 suwalik punika, kula damêlakên gêndhing minôngka mirong, kula namakakên gêndhing Palwaharja, kêthuk 2 kêrêp minggah ladrang Kêmajuwan raras pelog pathêt barang, kados ing ngandhap punika.

CK .667 6563 2u2. 2u23 652u 32ugny [ ..yt etyu ..u2 3.5n3 6765 32u2 ..23 yu2nu 3532 .u56 3567 652n3 2u2. 2u23 652u 32ugny ]

Lajêng minggah ladrang Kêmajuwan ing suwalik punika, ingkang dhawuh nganggit Kangjêng Wiryadiningrat. Kala samantên taksih asma Radèn Mas Arya Sujanapura, ingkang kadhawuhan nganggit Mas Ngabèi Warsapradôngga, inggih punika kula Prajapangrawit.

Ing ngandhap punika gêndhing kêtawang Boyong Basuki, ugi anggitan Wiryadiningratan. Ingkang kadhawuhan nganggit inggih kula: Prajapangrawit, taksih nama R. Ng. Atmamardawa.

Katawang Boyong Basuki pelog barang.

CK yu23 .2.u 32yt .e.gnw [ .y.t .y.ne .y.t .e.gnw ] [ .y.t .y.ne .y.t .e.gnw 66.. 66.n. 6765 335gn6 .765 33.n5 6756.52gn3 66.. 653n2 u232 .utgny .2.3 .2.nu 32yt .e.gnw ]

4

Ladrang Sri Pusara pelog pathêt barang, kêndhang 2, kagerong, pêpèngêt adêgipun pakêmpalan pèdhêrasi, inggih punika paklêmpakaning abdi dalêm kêmpal dados satunggal. Gêndhing wau dados gadhahanipun pèdhêrasi, pisungsung saking pakêmpalan trêsna praja, ingkang nganggit M. Ng. Warsapradôngga.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny [ 2u23 2utny 33.. 653n2 .352 .35n2 5653 2utgny + 2u23 2utny 33.. 653n2 77.. #@7n6 3532 .utgny ..6. 756n7 ..#@ .75n6 3567 653n2 uu32 .utgny ]

Ladrang Talipraja salendro pathêt sanga, kagerong, kêndhang 2, ugi gêndhingipun pèdhêrasi, sami pêpisungsung saking trêsna praja (kala samantên kanggenipun sarêng sadalu).

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .2.1 .y.nt .y.t .2.n1 .5.6 .2.n1 .2.1 .y.gnt .2.1 .y.nt .y.t .2.n1 .5.6 .2.n1 .2.1 .y.gnt .@.! .6.n5 .!.6 .2.n1 56@! 521ny .2.1 .y.gnt ]

Ladrang Wèsmèstêr S.9.

CK .2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 jyj1j2.j2j1jy1 jyj1j2.j2j1jyn1 jyj1j2.j2j1jy1 26!gn5 ..j!j6jj52 ..j2j6j!n5 ..j!j5j62 ..26!n5 .t.t .t.nt .2.1 .y.gnt ]

5

Kangjêng Gusti Pakualam kaping VIII ing Ngayugyakarta, wayah dalêm Ingkang Sinuhun P.B. X ing Surakarta, nalika rêmên jêmparingan, jêmparingipun nama: kuntapati, mênawi mencok dipun lekakên(3) mawi sêkar 1. Sinom Parijatha, 2. Kinanthi, 3. Pangkur Paripurna, 4. Durma, tuwin 5. Mijil. Nanging sêkar-sêkar wau kêjawi Pangkur, sadaya botên wêtah, namung kapêndhêt sakêdhik. Lajêng uran-uran wau kaparingakên Kangjêng Wiryadiningrat, kadhawuhan dadosakên gêndhing, Kangjêng Wiryadiningrat lajêng masrahakên dhatêng kula (Prajapangrawit) lajêng kula ronce dados gêndhing: katawang salendro manyura kanamakakên katawang Kuntapati, kados ing ngandhap punika.

CK y123 .2.1 3312 .12gny [ 2123 532n1 3532 .12ngy 2123 532n1 3532 .12gny ..6. @#@n! 5653 567gn6 .7#@ 632n1 3532 .12gny ..6. #@!n6 7653 212gny 2123 532n1 3532 .12gny ..32 532n1 3532 .12gny !!.. 66!n@ #@63 232gn1 33.. 653n2 5653 653gn2 6!#@ 632n1 3532 312gny 2123 532n1 3532 312gn6 ..6. 757n6 .656 353gn2 ..2y 123n2 33.. 335gn6 ..6. 757n6 .732 312gny ]

Murih saya cêtha kula susuli cakêpanipun. Kula sêrat wontên ing kaca 10.

Èngêt-èngêtan mênawi botên kalintu: kêtawang Kuntapati wau, karangan nalika ing taun Masèhi 1936.

6

Sindhèn gêndhing Glondhongpring.

d swara murti | sindhèn janma murwèng gita | purwaning rèh | mangikêt wuryaning praja | d babo | anglêluri langên agênging kaprabun | dhe | tumuras ing | kawibawan | sukawirya | dhe | tumuwuh ing | kamulyan pi | nujwèng janma | dhe | babo | kang ayasa | sang prabu pa | ku buwana d | babo | kaping astha | Surakarta | Adiningrat d | ambêg santa | sudibya widagdèng driya d | putus ing rèh | swarjana ambijaksana ||

Minggah

1. ingkang môngka, 2. anjêladri, 3. mrih prajarja, 4. kaeraman, 5. d babo, sasolahe, akarya lam-laming janma, babo, kadi tan ana tontonan lyan kadyèka, babo, langkung dènnya, kaendahaning wanudya. Dhawah katawang Sumêdhang.

__________

Bawa sêkar Langên Kusuma, lajêng katampèn ing gêndhing Duta Iswara dipun purwakani ladrang Manis bêrawèn, kêndhang 2, sawatawis lajêng ciblon, gêndhingipun santun cengkok, sarta lajêng mawi gerong pelog manyura.

gny .2.3 .2.n1 .2.3 .2.n1 55..55.. 556356!n6 56!.!621 .3.2.1.ngy [ 1y325653 6!#@632n1 2y325653 6!#@632n1 55..55.. 556356!n6 56!.!621 .3.2.1.gny ]

Manawi sampun ciblon, cengkoking gêndhing kados ngandhap punika.

[ .z6c5623523 .1.y.3.n2 55..!@!6 5424212n1 55..6465 6521654n5 .3563532 531y121gny ]

Anggitan Wiryadiningratan ladrang Anburd

7

Sasuwuking gêndhing Kuwung lajêng mungêl Gêndrèh barang.

Gêndhing Gêndrèh

Gêndrèh-gêndrèh | tyasira kentir sumilir | kadya mêsat sumiyut saking jro pura | cumalorot pratistha tibèng lor wetan | sirêm-sirêm amrawasèng diwangkara | riris aris mêrês rarasing wardaya ||

Minggah

Gêtêr patêr munya sru sasmitèng kilat | aliwêran thathite nangsayèng rimang | prabawane ngadoni sujayènging prang ||

Ladrang Longgor |

d | adan prapta maruta ngirit wisaya ||

(bok manawi surayèng ing prang)

Langên gita Anglirmêndhung

Sri narendra kang minulyèng jagad traya | bêbarungan | babo | yèn binuncang | ênggih | babo | jawi wisma wasibrata ngargasunya | babo | ujwalane pindha thathit ing wadana nitipurna | ing purwa madya wasana ||

__________

Kêtawang Sukawirya salendro manyura, anggitan Wiryadiningratan.

CK ..y1 2353 6521 321gny [ .1y. y12n3 6521 321gny .1y. y12n3 6532 532gn1 55.. 765n3 2123 212gny ..6! @#@n! 2j6j1263 653gn2 55.. 565n3 ..32 532gn1 55.. 765n3 2123 212gny ]

Kangge ing pelog barang ugi kenging.

8

Gêndhing Gonjang Anom badhaya

Dumugi nasak wana, newa langêningkung rimang, suwuk, lajêng mungêl malih.

Gêndhing Bontit.

Dhuh kusuma kang nganglang ing jumantara | baya ingkang cinampurung antariksa | wus anitih anuksma kusumèng daha | wukir japan puspa krêsna ing astana | satuwuhe dasihta minta apura | pacangkraman jahnawine wong mamênang | prajalina pantarane | wong lumajang.

Minggah

Kukumêna | dhe | tumon ing sang kalêngkaning jagad raya | pinarwasa | ing wardaya | mangunêngan ||

Minggah

Kukumêna | kawula aparipaksa | puput jiwa lojine wong pasuruan | sukarêna matya kinêmbong asmara | têpis wiring ing daha kali mamênang | sampun rêngat dasihe alabuh jiwa | wus kaèsthi kusuma jroning supêna | yèn tulusa kinêmbanging pramudita | kawis maya pamêngkuning sanagara | puspalata upaya kinêmbar rupa | pêpatahe kang anawung nungsarêngga ||

Dhawah ladrang Turirawa.

Dhe | adan pasang. ||

Katawang Êla-êla Basuki P6

CK ...2 2132 ..21 y123 .6.5 321gn2 [ ..21 y12n3 .6.5 321gn2 ..21 y12n3 .6.5 321gn2 .126 ..5n6 @#@! 653gn5 !!.. #@!n6 5424 212gn1 55.. 565n4 6523 212gn1 56!6 542n1 3532 .1ygnt .22. 235n6 22.3 123gn2 ]

Ingkang kagungan karsa Kangjêng Wiryadiningrat, ingkang kadhawuhan anata R. Ng. Prajapangrawit.

9

Sambêtipun Sinom Srimpi, cakêpan pinandhala giri linut ing parada.

Radèn | dhe | tan awingwang | babo radèn | tan awingwang | sêsinjang adining pura | radèn | yèn sinampar | lir kilat tumibèng asta | radèn | parêng pagut | babo | radèn | parêng pagut | langkap munggèng | asta kiwa | radèn | kumalepak | lir mina jroning udaya ||

Minggah

Ning udaya | gapyuk caruk | bengkas langkap mrih wisesa | babo radèn | midêr kèdêr | kadêdêr idêr-idêran enz.||

Dumugi minta aksama, lajêng katawang Santi.

d. b. | mêrutu gung | kandhêla asramèng tirta | b | ingsun iki | rêsêp andulu mring sira d | ingsun iki b | ingsun iki | rêsêp andu ||

d.b. | basa krêsna | macanan ga | dhing rinêngga b | yèn kaparêng | catur dadia sudara d | yèn kaparêng | catur dadi ||

d. b. | wastrarendra | panandure | mamrih arda b | liwat luwih kang murda karsa andika d | liwat luwih b | liwat luwih kang murda kar ||

d. b. | canthoka gung | pamadya putra wiratha b | sun watara | ingsun iki ||

d. b. | jayèng toya | dursila mamrih pralena b | nora watak anyidrani ing ubaya d | nora watak anyidrani ||

d. b. | puspalata narendra cintakapura b | asih ingsun lir nunggal yayah sudarma d | asih ingsun b | asih ingsun lir nunggal ya ||

d. b. | pêkên alit ing ngabêksi prabu jaka b | wus adate | yèn durung pinujwèng karsa d | wus adate yèn durung pi ||

d. b. | sri yujana | miyanggalit ing |

10

udaya b | wusing karya | sarira sanggone tiba d | wusing karya b | wusing karya sarira sang ||

d. b. | bayêm arda | klapa madya pinantêsan b | dhuh rêtnèngrat aywa maras ing tyasira d | dhuh rêtnèngrat aywa maras ||

d. b. | suku palwa buron lit pindha wanara b | dyah kapatang siki nêmbah minta jiwa ||

Lajêng katawang Mijil Paranbaya

Paranbaya sukaning tyas mami enz.

___________________

Cakêpanipun kêtawang Kuntapati (ing kaca 5) Sêkar Sinom Parijatha sapiturutipun gangsal sêkar kados ing ngandhap punika

1. Sinom Parijatha

jêmparing gusti kawula | cumlorot wus angênani | tumanduk mring badanira | bramastra ingkang pinusthi ||

2. Kinanthi Sastradiwôngsa

panahe gusti tumanduk | bramastra ingkang pinusthi ||

3. Pangkur Paripurna (wêtah)

sasat padha yèn padhaa | pusakane gusti sang narpasiwi | bramastra ingkang linangkung | tumanduk kalihira | yêkti titis astanira gusti prabu | nyata datan mindho karya | ambêbungah para abdi ||

4. Durma

wus dumunung saciptane kang sinêdya | saratama ngênani ||

5. Mijil Sulastri salendro

pasopati kuntane sang dèwi | cumlorot wus manggon ||

11

Gêndhing yasan dalêm P.B. X ing Surakarta

1. Sri Minulya (ladrangan) salendro pathêt sanga.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .1.y .1.nt .1.y .1.nt .1.y .1.nt .1.y .1.gnt .yut 232n1 3532 .12ny ..6. 556n! #@!@ .!6ng5 7656 532n1 56@! 521ny 22.. 532n1 yy12 .1yngt ]

2. Sri Wibawa (ladrangan) salendro pathêt sanga.

CK 2 21yt 1y12 161ngt 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt 22.. 532n1 yy21 ytengt [ 1y12 1y1nt 1y12 1y1n5 7656 532n1 yy21 653ng5 ..53 235n6 @#@! 653n5 7656 5321 yy21 ytengt ]

3. Sri Kuncara (ladrangan) pelog pathêt nêm.

CK 2 2352 5654 212gny 2123 212ny 2123 212ny 33.. 653n2 5654 212gny [ 2123 212ny 33.. 653n2 !!.. #@!n6 3565 321gn2 66.. 654n5 !@!6 353n2 3565 212ny 3532 .12gny ]

4. Sri Kaloka (L) salendro pathêt manyura.

CK y .123 .3.3 .y.1 .2.3 .1.gn2 [ .3.2 .5.n3 .!.6 .5.n3 .2.1 .2.ny .2.3 .1.gn2 ]

12

5. Sri Krêtarta (L) pelog pathêt nêm.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt 212y 216n5 !@!6 232n1 32yt 232n1 56@!521y .2.1.y.gnt [ .2.1.2.y .2.1.6.n5 ..56!@!6 @!52532n1 .3.2.y.t .2.3.2.n1 56@!521y .2.1.y.gnt ]

6. Sri Widada (L) pelog pathêt barang.

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny 2u2y 2u2n6 7576 3567652n3 235.7653 235.765n3 7756.523 2u232utgny [ .2.u.t.y .2.7.5.n6 ..6.7576 3567652n3 235.7653 235.765n3 7756.523 2u232utgny ]

7. Sri Kasusra I (L) salendro pathêt sanga (Sri Dayita)

CK yyy 2321 321y 21ygnt yy.. 232n1 321y 232n1 2yty 12.ny 12.3 523gn5 .323 563n5 .323 563n5 2356 765n6 5323 212gn1 5676 532n1 y12. 232n1 ..2. 1.2n. y.21 ytegnt ]

8. Sri Kasusra wau kaparêng dalêm dipun êlih wontên barang, dipun bukani ladrang Kuwung, angsal kalih kênong taksih cengkok ladrang Kuwung, lajêng lêstari cengkokipun botên ewah kados kasêbut nginggil wau, kaparingan nama ladrang Sri Dayita.

13

9. Sri Utama (Katawang) salendro pathêt manyura, kangge katawangipun Kôndha Manyura: wirèng gardapati.

CK y .123 .2.1 .3.2 .1.gny [ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy 33.. 335n6 3567 652gn3 !!.. #@!n6 3567 652gn3 22.. 565n3 6532 .12gny ]

10. Sri Rajaputri (L) (kudangan) salendro pathêt manyura bawa swara.

Kêkudangan putri nata mrih raras linut pradôngga. Lajêng katampèn gêndhing kados ing ngandhap punika

gny [ .1.y .1.n6 .5.3 .2.n1 .3.2 .3.n1 .5.3 .1.gny ]

11. Sri Nasao (L) pelog pathêt barang. Sri Nasao wau kaparênging karsa dalêm P.B. XI jaman parentah Dhai Nipon (Jêpang) kapatêdhan santun nama ladrang Sri Pamasa.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny 2u23 2utny 2u23 2utny 33.. 653n2 uu32 .utgny [ 2u23 2utny 2u23 2utn6 3567 653n2 uu32 .75gn6 ..65 356n7 ..#@ .75n6 .7#@ 632nu .3.2 .utgny ]

12. Sri Karoron (L) salendro pathêt sanga

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt 212y 21ynt 6765 232n1 55..6365 656!@!6n5 2253212y .2.1.y.gnt [ .2.1.2.y .2.1.y.nt 66..@!65 7656532n1 55..6365 j6j5j6j!j@j5j6j!j@j5j6j!j@j!j6n5 2253212y< .2.1.y.gnt < .2.1j2j3j5j6j7j.j@gn! ...!#@!@ ..@!653n5 !!..#@!6 @!537632 ..j2j3j5j6j7j.j6j7 5j6j5j6j!j@j5j6j!j@j!j5j6j!j@j!j6n5 2253212y .2.1.y.gnt ]

14

13. Sriyatna (L) (litnan jendral) salendro manyura.

CK 3.2 .3.2 3322 .1.gny .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny 33.. 653n2 1132 .12gny [ .2.1 .2.ny .2.1 .2.n6 ..6. @#@n! #265 356gn! ..!. 66!n@ 6321 353n2 6!#@ 632n1 .3.2 .1.gny ]

14. Sri Kawuryan (L) pelog pathêt barang.

CK 332u ytejtjyu 32ugny 2u2y 2u2ny.. 7576 3567653n2 56532uty 33..653n2 67#@632u .3.2.u.gny [ .2.u.t.y .2.u.5.n6 .#.@.756 3567653n2 56532uty 33..653n2 67#@632u .3.2.u.gny ]

15. Sri Nindhita (L) pelog pathêt nêm.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt .2.1 .y.nt .2.1 .6.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gnt [ .2.1 .y.n5 .2.1 .6.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gnt ]

16(4)

16. Sri Kasusra II, lajêng karan Sri Kawêntar (L) salendro pathêt manyura.

CK 2 2321 3212 .12gny 123. 321ny 3532 .12ny 22.. 232n1 3532 .12gny [ 123. 321ny 3532 .12n6 ..6. 765n3 !!.. #@!gn6 .... 665n6 3567 653n2 ..y1 232n1 3532 .12gny ]

17. Sri Sudhana (L) salendro pathêt sanga.

CK 6 6765 2y21 32ygnt 1216 32ynt 121y 21ynt 22.. 676n5 2y21 ytegnt [ 1216 32ynt 121y 216n5 ..56 !@!n6 @#@! 653gn5 7656 531n2 3532 .1ynt 1156 521ny 3532 .1ygnt ]

18. Sri Hascarya (L) salendro pathêt sanga.

CK 576 .532 .11. ty12 .y21 .y.gnt .y.t .2.n1 .2.1 .6.n5 76565321 66.7653n5 321.ty12 .y21ytegnt [ .1.y.1.t .2.3.2.n1 55..556! #@!@.!6n5 76565321 66.7653n5 321.ty12 .y21ytegnt ]

17

19. Sêkaringpuri (Katawang Pisan Bali) pelog barang, buka kêndhang lajêng katampèn Pisan Bali utawi kenging dipun bukani rêbab, sarta kenging saking gangsaran.

CK .3.2 .3.2 332u 32ungy [ .u.2 .u.ny .3.2 .u.ngy .u.2 .u.ny .3.2 .7.gn6 ..6. 667n@ $#@# .@7gn6 3567 652n3 77.. #@7gn6 .7#@ 632nu 5653 2utgny ]

20. Sri Dayita Linuhur (L) pelog pathêt nêm

CK 2 2352 1123 212gny 2321 321ny 3356 353n2 5352 535n2 1123 212gny [ 2321 321ny 3356 353n2 55.. 556n5 !@!6 353gn2 5654 212ny 2123 212ny 33.. 653n2 1123 212gny ]

21. Sri Dayita Minulya (L) salendro pathêt manyura.

CK 2 2356 5321 321gny 212y 353n2 5321 321ny 33.. 335n6 5321 321gny [ 212y 353n2 5321 321n6 3567 652n3 ..32 532gn1 33.. 653n2 5653 212ny !!.. #@!n6 5321 321gny ]

18

22. Raja putri (L) pelog pathêt barang.

CK 3 32uy 2u23 2utgny 232u 232nu 55.. 765n3 6765 32uny 2u23 2utgny [ 232u 232nu 55.. 765n3 77.. 667n@ 6563 567gn6 ..6. 756n7 .756 765n3 ..35 653n2 uu32 .utgny ]

23. Sri Raharja (Katawang) pelog pathêt barang

CK 3.2 .3.2 332u .2ugny [ .2.u .2.ny .2.u .2.gny .2.u .w.ny .2.u .2.gn6 ..6. 757n6 .765 335gn6 3567 653n2 7@7n6 .53gn2 3532 yu3n2 5653 2utgny ]

24. Sri Kacaryan (Katawang) salendro manyura

CK 2 23y1 2353 212gny 232. 23yn1 2353 212gny [ 232. 23yn1 2353 212gny 33.. 335n6 3567 653gn2 321. 112n3 ..35 6!@gn! #@63 653n2 321. 353gn2 321. y12n3 .132 .12gny ]

19

25. Sri Dirgayuswa (ladrang) pelog pathêt barang

CK yu32 332u 32ugny 2u2y 232nu 5653 2utny 33.. 653n2 332u 32ugny [ 2u2y 232nu 5653 2u5n6 ..#@ 652n3 7756 .52gn3 5653 2utny 33.. 653n2 uu.. 565n3 6532 .utgny ]

26. Sri Nata Wibawa (L) salendro manyura (ciblon)

CK y .123 1132 .12gny .2.1 .2.n6 ..6656 !!..#@6n5 33125321 3532.12ny 33..3321 y123212gny [ ...2...1 ...2...n6 ....6656 !!..#@6n5 33125321 3532.12ny 33..3321 y123212gny ]

27. Sri Dayita Wibawa (L) pelog barang kêndhang 2

CK 556 7653 2u23 2u2gny 232u 32uny 232u 32uny 55.. 765n3 2u23 2utgny [ 232u 32uny 232u 32uny 55.. 765n3 ..35 676gn7 ..7. 667n@ 632u 353n2 66.. 757n6 .732 .utgny ]

20

28. Sri Linuhung (L) pelog barang

CK 576 .532 .11. 1y12 .32u ytegnt uyu2 uyunt 33.. 653n2 55.. 763n2 1132 1yegnt [ uyu2 uyunt 33.. 653n2 66.. 756n7 .756 353gn2 uu32 532nu 5653 2utny 55.. 763n2 1132 1yegnt ]

29. Ghrut kris pan ostênrik (L) salendro manyura.

Sri Rinêngga. Sri Rinêngga

CK 2 21y3 3132 .1.gny 212y 232n1 3532 .12ny 22.3 565n3 .132 .12gny [ 212y 232n1 3532 .12n6 3567 653n2 !@!6 212ngy 33.. 653n2 5321 321ny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

30. Sri Biwadha (L) pelog barang kêndhang 2

CK 6 6765 7632 432gnu 32uy 232nu .uyu 235n3 .66. 676n5 7632 432gnu [ 32uy 232nu .uyu 235n3 ..35 653n2 ..23 565gn3 ..35 675n6 3567 652n3 5653 2utny 22.. 432gnu ]

21

31. Biwadhamulya (L) salendro manyura

CK w .ety 1132 .12gny 2321 321ny 2321 321ny 22y1 223n2 .3.2 .12gny [ 2321 321ny 33.. 653n2 .5.6 .3.n2 .3.2 .12gn6 ..6. !@!n6 3532 .12ny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

32. Sri Sinuba (L) pelog nêm

CK 335 6532 321y 21ygnt 1y12 1yent 1y12 1yent 33.. 653n2 321y 21ygnt [ 1y12 1yent 1y12 1yent !!.. !!@n! #@!@ .!6gn5 ..56 !65n4 2321 321ny 33.. 653n2 321y 21ygnt ]

33. Katawang Narpasiwi, salendro pathêt manyura

CK .223 5653 1132 .12gny [ 22y1 232n1 3532 .12ngy 22y1 232n1 3532 .12gn6 ..6! 653n2 3532 .12ng6 ..6. !@!n6 3532 .12gny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

ugi yasan dalêm P.B. X

22

34. Katawang Witing Êpring, salendro pathêt manyura, ugi yasan dalêm P.B. X

CK y123 .2.1 y123 223gn2 [ 3132 532n1 y123 653gn2 3132 532n1 y123 653gn2 5653 532n1 y123 567gn6 356. @#@n! #@63 653gn2 ]

Ngêlikipun mawi kasêling cakêpan saking pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, kados ing ngandhap punika

1. witing êpring kêmrosak oyote dhungkrak | dhongkrak pêtung tumurun ana ing êbung | adhuh biyung | botên dosa botên napa | ya allah nyuwun ngapura ||

2. wontên banyak nocor kêtan wontên toya | bagus branyak gustiku jêng Sunan Sala | sapunika badhe nglamar putri Yoja | badhe nglamar putri Ngyugya | dalêmipun mayarêtna ||

3. majêng ngidul tèdhèng gêdhah ula naga | wingkingipun tur candhela | sangandhape | plênggahan kagêm busana | putra jêng ratu kêncana ||

4. ratu Ratih ratune wong Cakrakêmbang | kêmbang jaya kusuma arum gandanya | sapunika ratu kalih tanah Jawa | ing Ngayugya Surakarta ||

5. sintên niku lênggah kursi rimong plangi | nyampingipun kawungsari | saya pèni sumêkane sidamukti | ukêl kundhe jêglag èdi ||

6. yèn sinawang ayune kêpati-pati | citrane lir Banuwati | pantês dadi | têtunggule para putri | gapyak asih ing sasami ||

23

Gêndhing kangge talu ringgitan purwa, ingkang kêlimrah (umum) ngangge gêndhing Cucur Bawuk minggah Pareanom, kalajêngakên ladrang Sri Katon, lajêng Katawang Suksma ilang, lajêng ayak-ayakan, sêsêg dados sampak, salendro pathêt manyura.

Katawang Suksma ilang salendro manyura

CK .22y 1232 y123 653gn2 [ ..2y 1232 y123 653gn2 33.. 335n3 6!65 !65gn3 ..35 635n6 356! #@!ng6 !!.. #@!n6 356! #@!gn6 33.. 653n2 y123 653gn2 ]

Ladrang Sukarêna, pelog barang, yasan dalêm P.B. X. wirama lancaran (kêndhang 2)

CK ...2 232u 5653 2utgny [ 232u 232nu yu23 2utny 22.. 232u 5653 2utgny ]

lajêng tamban wirama kalih (lêstari kêndhang kalih)

[ 232u 232nu yu23 2u5n6 .... 757n6 .567 652gn3 ..35 676n7 .765 765n3 22.. 232nu 5653 2utgny ]

24

Nalika Sampeyan Dalêm P.B. X taksih jumênêng Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, kaparêng lêlangên jêmparingan, jêmparingipun nama: Sarimpi, sabên mencok dipun lokakên(5) mawi sêkar pêthikan Kusumastuti pelog barang, ingkang nyêkar nama Gus Tunggak, inggih punika Ki Puspaswara.

Sasampunipun punika, lajêng wontên kaparêng dalêm, santun sêkar Pangkur Paripurna salendro sanga, nanging kawiwitan saking pada lingsa kaping 2 (ngajêngakên dhawah suku), ingkang nyêkar ugi santun Radèn Bagus Bèdrik, inggih punika Radèn Mayor Apanji Puspawinata.

Lagu jêmparingan wau, lajêng kadadosakên gêndhing katawang pelog barang, sarta cakêpanipun Pangkur (2 pada lingsa), dipun jangkêpi dening Radèn Ngabèi Atmamardawa (Prajapangrawit), dipun namakakên Kêtawang Sarimpi.

CK 232u 5653 2utgny [ 32uy 232nu 5653 2utgny 32uy 232nu 5653 2u5gn6 77.. 776n5 ..65 356gn7 .356 765n3 6532 532gnu 55.. 765n3 2u23 2utgny 32uy 232nu 5653 2utgny 22.. 232nu .3.2 .utgny 77.. 667n@ #@63 .2.gnu 33.. 653n2 3253 653gn2 67#@ 632nu .3.2 .utgny ]

25

Jêmparingan ing Karaton Surakarta, nalika Ingkang Sinuhun P.B. X taksih jumênêng pangeran pati.

Pêthikan Sêkar Kusumastuti

7 j6j.5 5 j56 j5j.3 5 6j&@j#@7
ang- ga- yuh wus tu- mi- yung
3j56 j6j.7 5 5 5j67 5j63.33
cu- mun- dhuk sa- rim- pi
6 7 5 3 2
ma- nga- yu- ba- gya
y u 2 3 2 2 j32 u
a- sê- san- ti ra- ja pu- tra

Pangkur Paripurna

Sudibya narendraputra | sigra mênthang langkapira pinusthi | lumarap srimpi tumanduk | kuntanirèng satriya | Rajaputra Surakarta kang linuhung | prawira ambêg utama | asih samaning dumadi ||

Ing ngandhap punika pêthikan sêrat pusaka jawi ing Batawi pakêm ringgit wacucal karangan R.M.Ng. Sumahatmaka ing Mangkunagaran. Kula mêthik bab pathêt.

I. Pathêt 6, pralambang pasêmoning gêsang mawi raos nênêm

II. Pathêt 9, pralambang manungsa punika gadhah babahan hawa sanga.

III. Pathêt manyura (mêrak), pratôndha sampun amêraki wusananing lêlampahan, andungkap wijiling hyang bagaspati.

[Sampul bêlakang luar]

2 Januari 1932 dibêri sêbutan Radèn mênjadi Radèn Ngabèi Atmamardawa

1

I. Sêtat pratelan kagungan dalêm gôngsa, 1. Kyai Pangasih, Kyai Larasati 2 rancak pelog salendro, plangkanipun lugas kaêcèt ijêm lis parada mawi krun P.B. X, katranganipun kados ing ngandhap punika.

Warni Pangkon Iji Katrangan Yasan P.B. III
Bonang agêng 2

Kyai Pêngasih pelog.

Kyai Larasati salendro

Wontênipun gong 2 rakit punika sadhiyan manawi kapalih salendronipun Kyai Guntur, manawi botên kapalih, inggih namung ngagêm Kyai Pangasih makatên pangagêmipun sadaya kagungan dalêm gôngsa.

Bonang panêrus 2
Slênthêm gantung 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panêrus 2
Gêndèr agêng 3 Bumbung dêling
Gêndèr panêrus 3 Bumbung dêling
Gambang kayu 3
Gambang gôngsa 1
Gong 2 (sarakit) Kyai Pangasih (sarakit + Guntur)
Kênong 6 Wontên kraton kilèn
Kêthuk 1 Wontên kraton kilèn
Kêmpyang 2 Wontên kraton kilèn
Êngkuk kêmong 2 Wontên kraton kilèn
Kêmpul 4 Wontên kraton kilèn
Suwukan 1 Wontên kraton kilèn
Clêmpung 2 Wontên kraton kilèn
Suling 2 Wontên kraton kilên
Kêndhang 4 Agêng alit, ciblon, tuwin kêtipung + panunthung

2

II. Kyai Sêmar ngigêl, Kyai Lokanônta 2 rancak pelog salendro, plangkan ukir-ukiran nagan pradan, cèt abrit ijêm lung modang lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. II
Bonang agêng 2

Kyai Sêmar Ngigêl pelog.

Kyai Lokanônta salendro.

Bonang panrus 2
Slênthêm 2 (pêncu)
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 bumbung dêling
Gêndèr panrus 3 bumbung dêling
Gambang kayu 2 mawi sorogan
Gambang gôngsa 2
Gong 2 Kyai Sêmar ngigêl (sarakit) (+ bajrasena) (sarakit)
Kênong 4 wontên Cakraningratan
Kêthuk 1 wontên Cakraningratan
Kêmpyang 2 wontên Cakraningratan
Êngkuk kêmong 2 wontên Cakraningratan
Kêmpul 3 wontên Cakraningratan
Suwukan 1 wontên Cakraningratan
Suling 2 wontên Cakraningratan
Kêndhang 3 agêng alit, ciblon

Kala rumiyin nama Sêmar Mêndêm, sêkar gadhung dene ingkang ngêlih nama kaping 9.

3

III. Kagungan dalêm gôngsa 2 rancak, Kyai Kancil Bêlik pelog, Kyai Guntur Madu salendro, plangkan ukir-ukiran nagan pradan, cèt abrit ijêm lung modang, lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan yasan P.B. IV
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2 Pêncu
Dêmung 4
Saron barung 8
Saron panrus 4
Gêndèr agêng 3 Bumbung dêling
Gêndèr panrus 3 Bumbung dêling
Gambang kayu 2 Mawi sorogan
Gambang gôngsa 2
Kênong 4 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Kêthuk 2 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Kêmpyang 2 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Kuk(6) kêmong 2 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Kêmpul 3 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Suwukan 1 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Suling 2 Bangsal Pradôngga dintên Kêmis
Gong 4 Kyai Kombang (salendro), Kyai Mandul (pelog)
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon + panunthung

4

IV. Kagungan dalêm gôngsa 2 rancak, ingkang pelog Kiyai Kuthawindu, ingkang salendro Kyai Windusana, plangkan ukir-ukiran, nagan pradan, cèt ijêm abrit lung modang lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IV
Bonang agêng 2 Kagungan dalêm GongManawi gôngsa kapalih, ingkang pelog ngagêm Kyai Jagur, ingkang salendro Kyai Paripêksa.Kasbut nginggil asmanipun gong.
Bonang panrus 2
Slênthêm 2 Pêncu
Dêmung 4
Saron barung 8
Saron panrus 4
Gêndèr agêng 2 Sorogan 2 bêbumbung dêling
Gêndèr panrus 2 Sorogan 2 bêbumbung dêling
Gambang kayu 2
Gambang gôngsa 1
Kênong 4 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Kêthuk 2 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Kêmpyang 2 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Kuk kêmong 2 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Kêmpul 2 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Suling 2 Bangsal Pradangga tingalan taun sarta jumênêngan
Gong Kyai Naga Pratala 2 (Wontên Kusumayudan)
Kêndhang 2 Agêng, alit + panunthung

5

V. Kagungan dalêm gôngsa 2 rancak, ingkang salendro Kiyai Jimat, ingkang pelog Kiyai Dewa Katong, plangkan ukir-ukiran, cèt abrit ijêm lung modang, cakran lis prada, gambang slênthêm nagan.

Warni Pangkon Iji Katrangan
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 3 Yasan dalêm Ingkang Sinuhun Prabu Mangkurat (Atmiral) ing Kartasura, sajumênêng dalêm P.B. IV dipun jangkêpi saron. Ingkang salendro kasêrat malêm Salasa Lêgi kaping 5 Sura Be 1744, ingkang pelog kasêrat Ahad kaping 26 Sawal Alip 1747
Gambang gôngsa 1
Slênthêm gantung 2
Saron barung 4
Kênong 7
Kêthuk 2
Kêmpyang 4
Kuk kêmong 2
Kêmpul 7 Kalêbêt Kiyai Gagak
Suwukan 3 (wontên Kusumayudan, 1 iji)
Clêmpung 2
Suling 2
Gong ngagêm Kyai Sêmar Ngigêl 2 Kyai Sêmar Ngigêl dipun lintu Kyai Marèng
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon

Sasana Pracima (Ngargapura)

6

VI. Kagungan dalêm gôngsa 2 rancak, ingkang pelog Kyai Udanarum, ingkang salendro Kyai Udanasih, plangkan ukir-ukiran, nagan pradan, cèt abrit ijêm lung modang, lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IX
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2 (Pêncu)
Dêmung 4
Saron barung 8
Saron panrus 4
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 2 Sorogan
Gambang gôngsa 1
Kênong 5 Bangsal pradôngga gêntosan kaliyan Kyai Kancil
Kêthuk 2 Bangsal pradôngga gêntosan kaliyan Kyai Kancil
Kêmpyang 2 Bangsal pradôngga gêntosan kaliyan Kyai Kancil
Kuk kêmong 2 Bangsal pradôngga gêntosan kaliyan Kyai Kancil
Kêmpul 3 Bangsal pradôngga gêntosan kaliyan Kyai Kancil
Suwukan 1 Kagêm Sumayudan 8/5/53
Suling 2
Gong Kyai Jêladri alundrêsa 4
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon

7

VII. Gôngsa 2 rancak ingkang pelog Kiyai Kadukmanis, ingkang salendro Kiyai Manisrêngga, plangkan ukir-ukiran, nagan pradan, cèt biru abrit lung modang, cakran lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IX
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm Gantung 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Gapit lung pradan, bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Gapit lung pradan, bumbung sèng
Gambang kayu 3
Gambang gôngsa 1
Gong kêmodhong 1
Kênong 11 Wêwah kênong carabalèn 4 gunggung 15 iji
Kêthuk 2 ôndrawina
Kêmpyang 4 ôndrawina
Kuk kêmong 2 ôndrawina
Kêmpul 3 ôndrawina
Suwukan 1 ôndrawina
Suling 2 ôndrawina
Gong Kyai Gurnita, Kyai Pradhah 4
Gambyong 2 Carabalèn Kyai Sêpêt Madu + Madu pinasthika
Klenang 2
Pênonthong 2
Kêndhang 4 Agêng alit, ciblon, katipung

8

VIII. Gôngsa 2 rancak ingkang pelog Kyai Mangunharja, ingkang salendro Kyai Harjawinangun, plangkan ukir-ukiran, nagan pradan, cèt pareanom, lung modang lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IX
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm pêncu gantung 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 4
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndêr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 3
Gambang gôngsa 1
Gong kêmadha 1
Kênong 11 Wêwah kênong carabalèn 1 gunggung 12 iji
Kêthuk 2 Kusumayudan
Kêmpyang 3 Kusumayudan
Kuk kêmong 2 Kusumayudan
Kêmpul 5 Kusumayudan
Suwukan 1 Kusumayudan
Suling 2 Kusumayudan
Gong 2 (Kyai Nagapratala)
Gambyong ngiras panêmbung 1
Klenang 1
Kêndhang 4 Agêng alit, ciblon, katipung

9

IX. Gôngsa 2 rancak, ingkang pelog Kyai Sukasih, ingkang salendro Kyai Pamêdharsih, plangkan lugas, cèt biru lis prada krun P.B. X pratelanipun kados ing ngandhap punika.

Warni Pangkon Iji Katrangan (yasan P.B. X)
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm gantung 2 Mawi ciri SOERAKARTA
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Mawi ciri SOERAKARTA
Gêndèr panrus 3 Mawi ciri SOERAKARTA
Gambang kayu 2 Mawi sorogan
Gambang gôngsa? 1
Kênong 6
Kêthuk 1
Kêmpyang 2
Kuk kêmong 2
Kêmpul 3
Suwukan 1
Clêmpung 2
Suling 2
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon
Gong Kyai Bajradhêndha 2 Manawi kapalih, slendronipun ngagêm Kyai Bajrasena

10

X. Gôngsa 2 rancak yasan dalêm P.B. X, ingkang pelog Kyai Rumingraras?, ingkang salendro Rarasingrum?, plangkan lugas, cèt ijêm lis prada, mawi krun P.B. X

Warni Pangkon Iji Katrangan
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 3
Gong kêmadha 1 Grobogan plituran (lugas)
Kênong 10 Kaparingakên Pakualaman
Kêthuk 2 Kaparingakên Pakualaman
Kêmpyang 2 Kaparingakên Pakualaman
Kuk kêmong 2 Kaparingakên Pakualaman
Kêmpul 5 Kaparingakên Pakualaman
Suwukan 1 Kaparingakên Pakualaman
Clêmpung 2 Kaparingakên Pakualaman
Suling 2 Kaparingakên Pakualaman
Gong 2 Kyai Lindhu Panon
Gambyong sarta klenang 2 Carabalèn
Kênong 1 Carabalèn
Panonthong 1 Carabalèn
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon.

11

XI. Gôngsa 2 rancak, Kyai Sukarêna = Rênasuka, saking Wrêksadiningratan, plangkan lung, lis prada, cèt abrit, pelog salendro komplit.

Warni Pangkon Iji Katrangan
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 4
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 3 Wontên Ngabeyan
Kênong 6 Wontên Ngabeyan
Kêthuk 2 Wontên Ngabeyan
Kêmpyang 2 Wontên Ngabeyan
Kêmpul 4 Wontên Ngabeyan
Suwukan 2 Wontên Ngabeyan
Suling 2 Wontên Ngabeyan
Gong 2 Kyai Katul
Kêndhang 3 Ciblon alit, katipung

12

XII. Gôngsa 2 rancak Kyai Pamiwalkung pelog salendro komplit saking Suryakusuman M.N. plangkan lung lugas, plituran. Pratelanipun kados ing ngandhap punika.

Warni Pangkon Iji Katrangan
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Bumbung sèng
Gêndèr panrus 3 Bumbung sèng
Gambang kayu 3
Kênong 6 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kêthuk 2 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kêmpyang 2 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kuk Kêmong 3 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kêmanak 2 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kêmpul 5 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Suwukan 1 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Suling 6 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Gong 2 Wontên ing pasanggrahan dalêm Pracimaharja (Paras)
Kêndhang 3 Agêng alit, ciblon.

13

XIII. Kagungan dalêm gôngsa Sênggani 2 rancak pelog salendro, kadamêl saking gôngsa, plangkan ukir-ukiran nagan pradan, cèt abrit ijêm lung modang, cakran lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IX
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Bumbung dêling
Gêndèr panrus 3 Bumbung dêling
Gambang kayu 2 Mawi sorogan
Gambang gôngsa 1
Kêndhang 2 Ciblon tuwin alit
Suling 2 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Kênong 2 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Kêthuk kêmpyang 1 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Kuk Kêmong 1 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Kêmpul sarta suwukan 2 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Gong kêmadha 2 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Gambyong 1 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Klenang 1 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)
Kênong tuwin pênonthong 1 Wontên ing Pasanggrahan dalêm Ngèksipurna (Pêngging)

14

Gôngsa Sêngganiwaja 2 rancak pelog salendro komplit, plangkan lugas, cèt wungu, cakran lis prada.

Warni Pangkon Iji Katrangan P.B. IX
Bonang agêng 2
Bonang panrus 2
Slênthêm 2
Dêmung 2
Saron barung 4
Saron panrus 2
Gêndèr agêng 3 Bumbung dêling
Gêndèr panrus 3 Bumbung dêling
Gambang kayu 2 Mawi sorogan
Gambang waja 1
Kênong 2
Kêthuk kêmpyang 1 Sumimpên ing Kusumayudan
Kuk kêmong 1 Sumimpên ing Kusumayudan
Kêmpul sarta suwukan 2 Sumimpên ing Kusumayudan
Gong kêmadha 2 Sumimpên ing Kusumayudan
Gambyong 1 Sumimpên ing Kusumayudan
Klenang 1 Sumimpên ing Kusumayudan
Kênong tuwin pênonthong 1
Kêndhang? 2 Alit, ciblon?
Rêbab kayu 2

15

Sêtat(7)pratelan kagungan dalêm gôngsa ingkang botên kalêbêt komplitan, sumimpên utawi sumare wontên ing gêdhong Amongraras.

Warni Iji Rakit Pangkon Katrangan
Gong Kangjêng Kyai Maesa Gagang utawi Maesa Gagan 1 Sisihanipun wontên Kêdhunglumbu wujud gong bondhan
Gong Kangjêng Kyai Baung 1 Sisihanipun wontên Kêdhunglumbu wujud gong bondhan
Gong Kangjêng Kyai Brêngos 1 Sisihanipun wontên Kêdhunglumbu wujud gong bondhan
Kêmpul Kyai Gagak 1
Gong suwukan Kyai Jimat 1 Konduran saking Kapatihan
Bêndhe 5 Tawanan mêngsah
Kêndhang alit Kyai Mèyèk 1 Kodhok ngorèk
Kêndhang alit Kyai Mimis 1 Kodhok ngorèk
Kêndhang saking kamar dalêm agêng 4 Agêm dalêm.Kasbut ngingil wau sadaya sami wontên ing nglêbêt pasareyan (kathil)
Kêcèr sakawan tangkêb wontên Sumayudan Kyai Kancil (Gunturmadu)
Gong Kêmadha wontên Sumayudan 1 Saking Cakrajayan kêmodhong
Sênggani bêling 6 kothak wontên Sumayudan Kaping IX?
Dhongkolan gambang 2 Kyai Jimat Dewa katong
Dhongkolan gambang 1 Kyai Pangasih
Dhongkolan gambang 1 Kusumadilagan
Kêmpul 1 Kyai Kuthawindu
Kêmpul 1 Natakusuman
Kêmpul 1 Klathèn
Suwukan 1 Sansêni?

16

Gôngsa calêmpung agêng alit cacah 9 iji grobogan lugas kaplitur.

Plangkan rêbab 1 iji, lunglungan kaprada, nagan mawi suwiwi, rumiyin agêm dalêm.

Grobog 1 iji

Kothak wadhah tabuh 1 iji

Bênèt rêbab 1 iji

Kathil pasareyanipun kyai-kyai 1 iji

Kothak pasareyanipun Kyai Mèyèk Kyai Mimis 1 iji

Kalowongan trêbang 1 iji

Dhingklik alit 4 iji, kagêm lambaran kagungan dalêm gong

Kantoran panyêratan 1 iji

Kasbut nginggil sadaya kagungan dalêm ing karaton dalêm Surakarta Adiningrat.

Saking Buku pèngêtan ingkang sumimpên ing gêdhong amongraras. Katêdhak dening Mas Ngabèi Atmamardawa, abdi dalêm mantri ordhênas, ingkang kapatah wontên ing gêdhong amongraras, mangagêngi abdi dalêm niyaga panakawan. Têtêpipun nalika ing dintên Kêmis Kaliwon tanggal kaping 4 Mulud Jimawal 1853 (lajêng kaparingan sasêbutan radèn (kaping 2 Januari 1932) Radèn Ngabèi Atmamardawa).

[Tanda tangan: R.Ng. Atmamardawa]

17

Ing ngandhap punika pratelan kawontênanipun kagungan dalêm gong: ing karaton dalêm Surakarta Adiningrat bilih kagêm pasamuwan, gôngsa kapalih, kagungan dalêm gong dipun wontêni piyambak-piyambak, kawatonakên manggènipun kados ing ngandhap punika.

1. Kyai Pangasih sarakit, kagêm Kiyai Pangasih pelog.

2. Kyai Guntur sarakit, kagêm Kiyai Larasati slendro.

3. Kyai Sêmar Ngigil(8)sarakit, kagêm Kiyai Sêmar Ngigêl p

4. Kyai Bajrasena sarakit, kagêm Kiyai Lokanônta s

5. Kyai Mandul sarakit, kagêm Kiyai Kancil bêlik p

6. Kyai Kombang sarakit, kagêm Kiyai Gunturmadu s

7. Kyai Jagur sarakit, kagêm Kiyai Kuthawindu p

8. Kyai Paripêksa sarakit, kagêm Kiyai Windusana s

9. Kyai Jêladri sarakit, kagêm Kiyai Udanarum p

10. Kyai Alundrêsa sarakit, kagêm Kiyai Udanasih s

11. Kyai Gurnita sarakit, kagêm Kiyai Kadukmanis p

12. Kyai Pradhah sarakit, kagêm Kiyai Manisrêngga s

13. Kyai Nagapratala sarakit, kagêm Kiyai Mangunharja p

14. Kyai Paripêksa sarakit, kagêm Kiyai Harjawinangun s

15. Kyai Bajradhêndha sarakit, kagêm Kiyai Sukasih p

16. Kyai Bajrasena sarakit, kagêm Kiyai Pamêdharsih s

17. Kyai Lindhupanon sarakit, kaparingakên Pakualaman.

18. Kyai Kyai Marèng sarakit, kagêm Kiyai Kyai Jimat Dewakatong

19. Kyai Pathi sarakit, kaparingakên dhatêng Cilacap

18

Kyai Kêtug kaparingakên Prabuningratan 1 iji, kaparingakên Ngabeyan 1 iji. Ingkang kadhawuhan damêl Kyai Dêmang Gunapradôngga I bapakipun Ki Gunawigati, ingkang sapunika nama Mas Lurah Rêksapradôngga, lurah anggong têngên (pènsiun).

Kyai Nagalindhu sarakit kagêm sakatèn.

Kyai Jungut wontên Prabuwinatan saking Wôngga.

Kyai Pôncawara utawi Pôncaswara yasan bandêngan IX (Mangunpradanggan) sumimpên ing Wignyadipuran. Lajêng dados panèwu nama Mas Ngabèi Gunapradôngga, bapakipun Mas Ngabèi Gunapradôngga sapunika.

Titi

Malêm Rêbo Kaliwon tanggal kaping 9 Ramlan Be 1856.

Utawi kaping 23 Marêt 1926.

[Tanda tangan: Atmamardawa]

Kangge pèngêtan, ing wulan Mulud taun Be 1880, kagungan dalêm gamêlan sakatèn botên kaungêlakên, amargi sawêg ura-uru, Walandi andhudhuki kitha Surakarta.

[19]

Sinom

1. dyanira mangikêt gita | ngawêng lir sinom pangrawit | berat sagunging rubeda | ima sumilak awêning | atma nêrawang jêrnih | malèng tyas sirna sawêgung | mardawèng tyas ngujwala | dadya pandaming kaèksi | wangi kadya puspita arum angambar ||

2. nahên ingkang winursita | nalikanira nampèni | nawala sêbutan radyan | ping tri likur Januari | dwi guna trusing gusti(9) | ramêlan Je warsa nuju | sèwu wolung atus lan | sawidak kalih lumaris | sinangkalan dwi obah ngèsthi narendra(10) ||

2. Dhandhanggula

1. rarasing rèh kang kidung artati | dènirarsa mangikêting basa | ngalela katon punggunge | beda kang wus aputus | ika datan was-was ing kapti | atma ring kalukitan | mêmayu rahayu | marma sanityasèng kridha | datan ulap de wus mêngku barang kalir | wêwatoning agêsang ||

2. rarasing rèh sinawung mêmanis | dènirarsa mangikêt ing gita | ngawêng nguwung ujwalane | berat sagung rêridhu | imantara sumilak wêning | atma jêrnih narawang | malèngtyas sirna wus | mardawèng driya sumirat | dadya pandam cahya sumunu nêlahi | wangi rum ngambar-ambar ||

3. nahên ingkang winursitèng tulis | duk nampèni nawala rah-

[20]

adyan | ping tiga likur tanggale | Januari suryèku | amarêngi angkaning warsi | sèwu sangang atus lan | tri dasa dwi nuju | sinangkalan asta guna | trusing gusti ing wulan Ramlan Je warsi | dwi sad ngèsthi narendra ||

Kagungan dalêm gong, ingkang sumare wontên ing bangsal bale bang, ing sitinggil, asmanipun kados ing ngandhap punika.

1. Gong Kangjêng Kiyai Surak, 1 iji gong monggang.

2. Gong Kangjêng Kiyai Kanigara, 1 iji gong monggang.

3. Gong Kangjêng Kiyai Kumitir, 2 iji gong monggang.

4. Gong Kiyai Bajra, 1 iji gong Monggang.

5. Gong Kiyai Herawana, 1 iji gong monggang.

6. Gong Kiyai Krêsna, 2 iji gong patalon.

7. Gong Kiyai Kulanthe, 2 iji gong kodhok ngorèk

8. Gong Kiyai Banjir, 2 iji gong kodhok ngorèk kadipatèn.

Kagungan dalêm bêndhe, ugi wontên ing sitinggil.

1. Kangjêng Kiyai Amparan 2 iji.

2. Kangjêng Kiyai Dewadata 2 iji (Dewadata)

1

Kagungan dalêm gamêlan ingkang sumimpên wontên ing bangsal bale bang sitinggil ing Surakarta Adiningrat.

ôngka Asma Cacah Pangkon Wilahan Iji Katrangan
1 Gong Kangjêng Kiyai Surak 1 " kagêm monggang Kyai Udanarum, bakda, Pasa tuwin Mulud.
2 Gong Kangjêng Kiyai Kanigara 1 " kagêm monggang Kyai Udanarum, Bakda, Pasa, tuwin Mulud.
3 Gong Kiyai Kumitir 2 " Kagêm monggang Kyai Udanarum, Bakda bêsar.
4 Gong Kiyai Bajra 1 " Kagêm monggang Kyai Udanarum, têdhak loji saha tingalan.
5 Gong Kiyai Herawana 1 " Kagêm monggang Kiyai Udanarum, têdhak loji saha tingalan.
6 Bêndhe Kiyai Amparan 2 " dhèrèk mêthuk jendral
7 Bêndhe Kiyai Dewadata. 2 " dhèrèk mêthuk jendral
Gôngsa Monggang Kiyai Udanarum raras pelog.
1 Bonang 6 " a6 " ingkang sapangkon bonang wedokan (bonang agêng) banggèn.
2 Kêcèr 1 " 12 " (nêm tangkêp)
3 Kêndhang agêng 1 " asma: Kyai Mengkot
4 Kêndhang alit 1 " asma: Kyai Mèyèk
5 Panonthong 2 "
6 Kênong 1 "
7 Gayor agêng nagan saha alit 2 "

2

ôngka Asma Cacah Pangkon Wilahan Iji Katrangan
Monggang patalon Kiyai Singakrura kala kina raras salendro, sarêng P.B. IX kararas pelog
1 Bonang 4 " a6 " Ugi mawi banggèn
2 Kêndhang agêng alit 2 "
3 Kênong 1 "
4 Pênonthong 2 "
5 Rojèh (kêcèr) 1 " 3 "
6 Gong Kyai Krêsna. 2 "
Gôngsa kodhok ngorèk, Kiyai Jatingarang raras pelog
1 Bonang 4 " a8 "
2 Panacah (rijal) 2 " a8 "
3 Gêndèr agêng 2 " a10 " raras salendro
4 Gambang gôngsa 2 " a16 " raras salendro
5 Kêndhang agêng, alit 2 " Mênawi Bakda: kêndhang agêng Kyai Mèyèk, kêndhang alit Kiyai Mimis, sumimpên ing Amongraras
6 Kênong 1 "
7 Gêntha 1 dhompol isi 80 iji
8 Klinthing 1 dhompol isi 84 iji

3

9 Rojèh 1 6 "
10 Panonthong 2 6
11 Gong Kiyai Kulanthe 2 6 Mênawi bakda gong Kangjêng Nyai Sêkar Dlima, Kangjêng Nyai Grah kapat. Pênonthong Kiyai Antisaya, Kiyai Antisaba, dene mênawi wiyosan taun, gongipun Kiyai Sêkar Gadhung, sami sumare ing kamar agêng Prabasuyasa
Gôngsa kodhok ngorèk Kadipatèn Anom
1 Bonang 4 " a8 "
2 Pênacah (rijal) 2 " a8 "
3 Kêndhang agêng 1 "
4 Kêndhang alit 1 "
5 Rojèh 1 "
6 Pênonthong 2 "
7 Kênong 1 "
8 Gong Kiyai Banjir 2 " sagayor

4

Kagungan dalêm gamêlan Sakatèn

ôngka Asma Cacah Pangkon Wilahan Iji Katrangan
Kangjêng Kyai Gunturmadu Sakatèn agêng yasan Surakarta P.B. IV taun Je 1718
1 Bonang 1 " 14 "
2 Tambahan bonang 2 "
3 Dêmung 2 " a7 "
4 Saron barung 4 " a7 "
5 Saron panêrus 2 " a7 " mawi singêp kipêr lorèk
6 Gong Kiyai Jagur 2 " satunggal gayor mawi singêp kipêr lorèk
7 Bêdhug 1 " mawi singêp kipêr lorèk
8 Kêmpyang 1 " 2 "
9 Dhingklik 1 "
10 Tabuh komplit 16 " sèrêp 8, gunggung 24 iji
11 Kranjang wadhah tabuh 1 "
12 Tosan sanggan bonang 2 "
13 Angkring kajêng 7 "
14 Pikulan kajêng panjang 2 "
15 Pikulan kajêng cêlak 4 "
16 Pikulan dêling panjang 8 "
17 Pikulan dêling cêlak 14 "
18 Singêp mori 17 potong

5

ôngka Asma Cacah Pangkon Wilahan Iji Katrangan
Kangjêng Kyai Guntursari Sakatèn alit, yasan Mataram, Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Agung Prabu Anyakrakusuma ing taun Je 1566
1 Bonang 1 " 16 " kalêbêt tambahan kalih
2 Dêmung 2 " a7 "
3 Saron barung 4 " a7 "
4 Saron panêrus 2 a7 " mawi singêp kipêr lorèk
5 Gong Kiyai Paripaksa 2 " satunggal gayor sami singêp kipêr lorèk
6 Bêdhug 1 " mawi singêp kipêr lorèk
7 Kêmpyang 1 " 2 "
8 Dhingklik 1 "
9 Tabuh komplit 16 " sèrêp 8, gunggung 24 iji
10 Kranjang wadhah tabuh 1 "
11 Tosan sanggèn bonang 2 "
12 Angkring kajêng 5 "
13 Pikulan kajêng panjang 2 "
14 Pikulan kajêng cêlak 4 "
15 Pikulan dêling panjang 6 "
16 Pikulan dêling cêlak 10 "
17 Singêp mori 17 potong

Sisipan

[0]

S. Siswoatmadjo Peg. K.U. Pem. Aka.

naam Kab. Kr.anyar Surakarta

Kampung Karanggedhe (Tegalan)

Pasar ada jala mengidul antara jala 10 menit (sebelah timur Perumahan Rakjat)

Ing nginggil punika alamatipun R. Siswaatmaja (Bugêl) Karanganyar.

[0]

Kê Lê 10 Oktobêr 1968 Rm. Ng. Amongpraja, nyambut arta R 1000-

Rê Lê, kaping 6 Nopèmbêr 1968 nicil sapisan R 100.

Dhesèmbêr 1968 nicil ping 2 R 100

Januari 1969 nicil ping 3 R 100

Pèbruari 1969 nicil ping 4 R 100

Marêt 1969 nicil ping 5 R 100

Juli 1969 nicil 3 = f 300

Gunggung f 800-

[0]

Sadaya wajibipun lurah nèm karawitan, sampun anyêkapi. Dene kalangkunganipun nabuh, gêndèr agêng lan bonang agêng.

28/12 '57

[0]

Duta ing swara Pl. 6

1. Dipun iyun ayu-ayu lampahipun

2. Dipun iyun palwa antêng lampahipun.

Sênggakan

Alo-alo

Opêr-opêr

1. Dipun iyun yan paitrêskun palwanipun

2. Konduripun alu pukat palwanipun.

Katawang Sukawirya, Sl. manyura

..y1 2353 6521 321gy [ .1y. y12n3 6521 321gy .1y. y12n3 6532 532g1 55.. !65n3 2123 212g6 ..6! @#@n! @6!@ 653g2 55.. 565n3 ..32 532g1 55.. !65n3 2123 212gy

----------------------------------------

(2) kagerong

(3) likakên

(4) Seharusnya halakam 15 dan seterusnya.

(5) likakên

(6) Êngkuk (dan di têmpat lain)

(7) Sêrat

(8) ngigêl

(9) 23 Januari 1932

(10) Sengkalan: dwi obah ngèsthi narendra (Sêtu Lêgi, 14 Pasa 1862 A.J., Sabtu, 23 Januari 1932 A.D.).