Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ngalamat Badhe Sungkawa Saha Badhe Suka, Angabèi IV, c. 1900, #1326

Katalog:Ngalamat Badhe Sungkawa Saha Badhe Suka, Angabèi IV, c. 1900, #1326
Sambung:-

Sêrat Ngalamat Badhe Sungkawa saha Badhe SukaJudul berdasarkan pada daftar isi.

--- 0 ---

Ngalamat badhe sungkawa, guwayanipun gangsal warni.

1. Guwaya mêsum sêmu ijêm, nglayung, tôndha badhe kasusahan.

2. Guwaya pucêt sêmu biru, tôndha badhe kalingsêman.

3. Guwaya abrit sêmu cêmêng, tôndha badhe napsu.

4. Guwaya jêne sêmu pêthak tuntung kalawu, tôndha badhe sakit.

5. Guwaya pêthak sêmu ijêm mêlês, tôndha badhe pêjah.

Ngalamat badhe suka, guwayanipun ugi gangsal warni.

1. Guwaya sumaringah, tôndha badhe angsal kabêkjan.kabêgjan (dan di tempat lain).

2. Guwaya mêlês tôndha badhe kabarayan, têgêsipun sugih putra.

3. Guwaya manthêr, tôndha badhe angsal kabêkjan.

4. Guwaya mancur, tôndha badhe angsal pangawikan.

5. Guwaya mancorong, tôndha badhe angsal kanugrahan.