Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya)

Katalog:Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205
Sambung:
1.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/1: Ha). Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #588.
2.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/2: Na). Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #589.
3.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/3: Ca) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #590.
4.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/4: Ra) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #591.
5.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/5: Ka) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #592.
6.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/1: Da). Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #593.
7.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/2: Ta) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #594.
8.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/3: Sa) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #595.
9.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/4: Wa) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #596.
10.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/5: La) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #597.
11.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/1: Pa) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #598.
12.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/2: Dha) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #599.
13.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/3: Ja) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #600.
14.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #601.
15.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/5: Nya) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #602.
16.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/1: Ma) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #603.
17.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/2: Ga) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #604.
18.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/3: Ba) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #605.
19.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha) . Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #606.
20.Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/5: Nga). Bahasa dan Budaya | Adat dan Tradisi #607.

Ya:

Ya, aksara cêthak zie ca

Ya, aksara antasastra zie ha

Ya, wa, aksara mandaswara, dadi rimbage sutra ye, lan sutra wan, dadi lirune panambang: a ing wanda mênga, kaya ta:

tangiya lirune: tangia

turuwa lirune: turua

Nanging yèn wêkasaning lingga aksara: ya, wa, ora bisa kèli marang sutra, kaya ta:

priyayia ora priyayiya

panèwua ora panèwuwa

sarta yèn wêkasaning lingga lêgêna iya ora kèli marang sutra, kaya ta:

lungaa ora lungawa

Nanging ing pakêcapan swaraning: nga kaya karakêtan taling tarung (lungowa) mung ing panulis bae ora mêngkono.

Pasangan ya dumunung sangisoring aksara sêsigêging wanda, kaya ta:

mulya

Nanging kang lumrah liniru dadi pengkal, dening satêmêne pengkal iku pasangan ya, kaya ta:

mulyaHuruf Jawa: aksara la diikuti pengkal. lirune: mulyaHuruf Jawa: aksara la diikuti pasangan ya. mau.

--- 3 : 1645 ---

Ya 1:

Tj.B. singgih, 2. Kw. iki, iya, ing, dhuh, yèn.

Yê:

niet.

Yi:

Tj.B. bocah.

Yu:

1. Tj.B. bêcik, 2. Kw. ayu, raharja.

Ye Kw.:

iya.

Yo:

niet.

Yah:

1. Tj.B. rupa, 2. Kw. banyu.

Yêh:

niet.

Yih:

niet.

Yuh Kw.:

slamêt.

Yèh:

Tj.B. iya.

Yoh:

niet.

Yahyana:

zie Img. no. 37.

Yunus:

Nabi ... zie brahat letl. h.

--- 3 : 1646 ---

Yar:

1. Tj.B.gêlis, 2. Kw. nalika, yèn.

Yêr:

niet.

Yir:

Tj.B. kanin.

Yur:

Tj.B. sênjata.

Yèr:

Tj.B. paningal.

Yor:

niet.

--- 3 : 1647 ---

Yakut:

zie sotya.

Yakub:

nabi ... yuswa 147 taun, Ngarais blz.93.

Yudanagara:

Jaksa Tumênggung, zie P.N.no.19. 20. 31. 32. 33. en 34. têgêse Yudanagara = tataning nagara.

Yudadipraja:

Jaksa Radèn Ngabèi zie P.N. no. 50.

Yudasara:

Jaksa Tumênggung zie P.N. no. 21. en 22.

Yudawinata:

Radèn Ayu zie Img. no. 162.

Yuta:

(W.H.) têgêse: kêmbang.

Yasadipura I:

Pujôngga Ngabèi zie P.N.no.45 en 46.

Yasadipura II.:

Pujôngga Ngabèi zie P.N. no. 46. 47. en 48.

Yusup:

nabi ... yuswa 120 taun, Ngarais blz. 94.

Yasapradata:

Jaksa Radèn Ngabèi ... zie P.N.no. 51. en 52.

Yudhisthira (padhalangan):

wandane: dêrês, panuksma sarta puthut.

Yaya:

Tj.B. bênêr.

Yêyê:

niet.

Yiyi:

Tj.B. nom.

Yuyu:

1. Kw. ayu-ayu, rakatha of rêkatha, karkatha, kratika, kalakatha, 2 Wangsalan Tjent. kênya busana = ayu, 3. Tj.B. pêparas.

Yuyurumpung (kawruh êmpu):

Dhapuring kêris yuyurumpung: bênêr, kaya pêdhang suduk, gônja kêlap lintah, 2. zie bakung (2).

Yamawidura:

Kangjêng Pangeran Arya ... putra dalêm P.B.IV. sumare ing desa Ngèndhèn (Kartasura).

Yogi:

zie pandhita (5).

--- 3 : 1648 ---

Yang Kw.:

sêmbah.

Yêng:

niet.

Ying:

niet.

Yung:

niet.

Yèng:

niet.

Yong:

niet.