Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

@
@
z@x#c@
z!c#
z1c6
3
z1c2
z2x3c1
Lê- mês ra- we- ra- we wi- nu
6
6
z5c3
z6c5
2
2
z5c3
z2cy
lan três- pa- ti Da- sa- mu- ka
3
5
z6c@
6
z5c3
z6c5
z3c2
 
am- ping- am- ping- an wrêk- sa  
2
3
5
z6c@
6
z5c3
z6c5
z3c2
ki- dang mas sa- ba ma- li- pir
6
6
z5c3
z3x6c5
2
2
z5c2
z1cy
pa- ta- pan pu- tri Man- ti- li
1
2
z3c5
2
2
z3c2
z1cy
 
du- pi mu- lat a- ri- na  
#
@
z@x#c2
z!c#
z!x@cy
3
z1c2
z2x3c1
ram- but mas a- ga- li- bêd- an
6
6
z5c3
z6c5
2
2
z5c3
z2cy
nèng sa- tê- pi- ning pa- ta- pan
3
5
z6c@
6
z5c3
z6c5
z3c2
 
Sin- ta ma- tur bê- ba- na  
2
3
5
z6c@
6
z5c3
z6c5
z3c2
a- min- ta ki- dang kan- ca- na
3
3
6
5
2
2
z5c3
z2cy
Ra- gu- pu- tra mi- tu- rut- i
3
3
z2c3
z3c5
z3c2
z3c6
z5x6c3
 
ri ki- nèn têng- ga sra- ma