Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612
Sambung:
1.Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612. Arsip dan Sejarah | Galeri #1351.
2.Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1368.

Cathêtan

I. Wiwit tumapakipun taun Mêsèhi 1942 (Bêsar Be 1872)Bulan Bêsar tahun 1872 tanggal Jawa jatuh pada tanggal Masèhi: 20 Desember 1941 sampai dengan 17 Januari 1942 AD. ing Surakarta, wiwit botên têntrêm, raosing manah tansah botên sakeca, inggih punika badhe dhatêngipun Nipon (Jêpang), kalampahan sagêd dharat malêbêt ing kitha Surakarta (Kêmis Kaliwon kaping 17 Sapar Wawu 1873 (5 Marêt 1942).

II. Santunipun jaman mardika, inggih punika jaman ripublig Indhonesiah Jumungah Lêgi tanggal 9 Ramlan ing warsa Ehe 1876 (kaping 17 Agustus 1945) sanadyan sampun mardika, ewadene mêksa dèrèng têntrêm. Sababipun warni-warni sangêt wontên-wontên kemawon. Raos kados makatên wau ngantos dumugi ing wulan Dhesèmbêr 1948 (Sapar Be 1880).

Sampun katêdhak

III. Ing dintên Akad Lêgi, kaping 17 Sapar Be 1880 (19/12-48) ing Surakarta taksih radi têntrêm, nanging sampun radi ebah, ngêmu kuwatos, amargi ing Ngayugya sampun wiwit dipun sêrang Walandi, ing ngandhap punika anggambarakên raos kula wontên ing gêndhing.

Ladrangan salendro pathêt sanga.

Buka
6765 2321 ytegt
[ .y12 .1ynt 1y12 321ny

22.3 567n5 2321 ytegt

.y12 .1ynt 1y12 321ny

22.3 b5b6b7b.b b6b7.n5 2321 ytegt
Lik b6b6b5b6b b b2b3b5b6 b2b3b5b6b b b@b!b6n5 b@b#b@b!b b b6b5b6b7 b6b5b6b7b b6b5b3n5

2253 212ny 2321 ytegt ]

(Midadarèni dhatêngipun Walandi)

Ing dintên malêm Salasa Pon 19 Sapar Be 1880.Selasa, 21 Desember 1948 AD.

.

Buka 3635 3632 321y 216g5
[ 363n5 363n5 212n3 653g2

313n2 313n2 321n6 536g5 ]

Lajêng katampèn ladrangan wirama kalih. p. 6.

gt
[ 3123 565n3 6521 665n6

7576 542n4 6523 21ygt
Ngêlik b!b!b@b!b b6b5b6b1 b5b6b!b@b b!bb6b4n5 b6b5b6b5b b6b5b4b5 b4b2b1b2b b1b6b4bn5

7654 213n2 ty12 1y4g5

b5b5b5b5b b5b5b5b5 b5b5b5b5b b5b5b5n5 b5b5b5b5b b5b5b5b5 b5b5b5b5 6n1

b2b3b.b5b b2b3b5b3 b5b6b7b6b b5b3b2n3 6521 32ygt ]

Lajêng sêsêgan
gt
6n5 6n5 6n5 3g2 3n2 3n2 1n6 3g5


23 12
Terjemahan

Catatan

I. Menjelang tahun 1942 Masehi (Besar Be 1872) di Surakarta mulai tidak tenteram, perasaan selalu khawatir. Hal itu disebabkan akan datangnya Nipon (Jepang), yang berhasil memasuki kota Surakarta pada hari Kamis Kliwon, tanggal 17 Sapar Wawu 1873 (5 Maret 1942).

II. Bergantinya jaman kemerdekaan, yaitu jaman republik Indonesia pada hari Jum'at Legi, tanggal 9 Ramlan Ehe 1876 (17 Agustus 1945), walaupun sudah merdeka, tetapi tetap belum tenteram. Penyebabnya bermacam-macam. Keadaan seperti itu sampai pada bulan Desember 1948 (Sapar Be 1880).

Sudah disalin

III. Pada hari Minggu Legi, tanggal 17 Sapar Be 1880 (19 Desember 1948) di Surakarta masih agak tenteram, tetapi sudah mulai terusik, karena di Yogyakarta sudah diserang Belanda, di bawah ini menggambarkan perasaan saya [Warsadiningrat] dalam gending Jawa bentuk ladrangan salendro pathet 9.

Ladrangan salendro pathet sanga.

[notasi]

(Malam menjelang kedatangan Belanda)

Pada malam Selasa Pon, 19 Sapar Be 1880.

[notasi]

Kemudian dilanjutkan ladrangan irama dua. p. 6.

[notasi]

Kemudian irama cepat (sesegan)

[notasi]