Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

3 2 3 5 3    
a- nut la- ku- ne    
2 3 2 3 5 3  
Ko- ra- wa ing ngu- ni  
3 6 z5c6 2 z2c3 z1cy  
pa- ti- ne Bi- ma- nyuKurang satu suku kata: patine Abimanyu  
6 6 5 6 z!x#c3    
kê- na ing ci- dra    
3 3 z2c1 z1c2 z1c2 3  
si- gra Sang Sê- tya- ki  
3 6 z5c2 2 2 z2c3 z1cy
ma- dêg ngam- bil san- ja- ta
3 2 3 5 3    
sa- ro- sa mên- thang    
2 3 2 3 5 3  
lang- kap gya lu- mê- pas  
3 6 z5c2 2 2 z2c3 z1cy
Bu- ris- ra- wa pi- na- nah
6 6 5 6 z!x#c3    
pê- gat jang- ga- nya    
3 3 3 z2c1 z1c2 3  
Bu- ris- ra- wa ma- ti  
3 6 52 2 3 z5c6 z5x6c3
ka- tê- kan na- ga- bôn- da