Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

@ @ @ ! ! @ @ z@c# z!x#x@c! z6c5
Li- ris ar- da pal- wa nut ing ra- nu
5 5 6 z6c! 5 2 1 z3c5 2 z2x1xyct
drês- ing kar- sa- ni- ra de- ning ka- nyut
2 2 2 2 5 3 2 z3x1cy    
ma- nis- e ling- i- rèng gus- ti    
5 5 6 6 5 2 z2x6x5c3 z2c1    
woh- ing ka- mal mi- rah ing- sun    
5 5 z3c2 53 1 1 2 z2x1xyct    
è- sêm- i- ra duk ing ngu- ni    
1 2 2 2 z2x3c2 z2x1c2 y 1    
si- dhat a- gung ing nar- ma- da    
z1x2cy t z2x3c2 z2c2 zyc1 1        
sa- jro- ne nga- gu- ling        
3 3 3 3 5 z5c! z5x6c3 2    
pa- ngu- cap- e jan- ma nen- dra    
3 3 5 5 z5x6c3 2        
tê- ka tan- sah da- dya        
2 2 z1cy y 2 z1x2x2c1 zyct      
lin- dur- an ke- wa- la        
3 3 z3c5 1 2 z3c2 z5x6c3 2    
ka- ton kang a- sung u- sa- di