Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

2 3 5 5 5 z5x6c2    
Sun- da- ri da- ra gèr    
7 7 7 z7c6 7 z@c#    
ba- sas- ma- ra- ning rèh    
6 6 6 7#75 5 5 6 z7x@x#c7
sa- wang- an- e gus- ti- ning- wang
3 5 6 6 3 2 zucy u
ka- di ka- ru- rung- an yêk- ti
y u 2 2 3 z5c6 z2x3c2 zucy
sê- kar a- rèn pa- mi- ni- pun
7 7 z7c6 z7x@x#x7c5 5 5 5 z@x#x@c7
ma- jas ta- ru wit go- dhong- e
3 5 6 z7c6 3 2 zux2xucy u
ne- tya man- da ing pa- ngèk- si
y zux2c3 zuc2 u 6 7 7 7
da- ngu da- ngu ka- wis- ta- ra
z6c5 z6c7 z5c7 z5x7x3x6x2c3        
pa- sê- mu- ne