Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

6 7 z@c# z6c7 z5c3    
lêng- lêng- ing dri- ya    
5 6 7 # z@c# z6c7 z5x3c6
ma- ngu ma- ngu ma- ngun kung
5 6 7 z7x6c3 z5c7    
kan- dhah- ankandhuhan ri- mang    
5 z7x6c3 2 z6c7 z6c5 5 z5x6x5c2
lir li- na tan- pa ka- nin
u 2 z3c5 z2x3c2 zucy    
yèn tan tu- lus- a    
6 7 z#c@ 6 6 z6x3x7x5c7 2
mêng- ku sang dyah kang ta- pa
u 2 z3c5 z2x3c2 zuxycu    
Sang Da- sa- mu- ka    
t y u 2 y 2 z3cu
wu- wus- i- ra ngra- rêp- a