Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

2 z3c5 z5c6 z5c3 z3c5 z6c5    
Ba- la- ne In- dra- jit    
2 z3c5 z5c6 z5c3 z3c6 z6x5c6 z2c3 z1cy
sam- pun ka- thah ing- kang rê- bah
y 1 2 z3x5c2        
ka- ba- ru- buh        
2 2 z2c! z!c# z!x@c6 z5x3c6    
ing wu- ri gya prap- ta    
3 3 z3c1 z1c3 z1x2x6c5 z3c2    
ka- tu- tur gu- mrê- gut    
z2c3 1 y 1 2 z3x5c2    
u- mang- sah wre ta- dhah    
3 3 z3c! z!c3 z!x@x6x5c3 2    
a- nê- rêg ka- sê- rêg    
z2c3 1 y 1 2 z3c2    
ka- tin- dhih wil kan- dhih    
2 2 2 z3c2 2 z3x5c6    
kro- dha Me- ga- nôn- da    
z2c3 1 y 1 2 z3x5c2    
sa- ro- sa u- mên- thang    
! # z@c# z!x@c6 @ z5x6c3    
lang- kap ang- lê- pas- i    
z1c3 3 3 3 z3c6 z5x3c6    
lir na- ga- ku- su- ma