Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

2 z3c5 6 6 z6c5 2 z3c5 6 !
i ri- ka ta Sang ga- thut- ka- ca
z!x@c6 5 6 z5c3 3 2 5 z3c2  
ki- non ma- pag Ar- ka- su- ta  
z3c6 3 3 z3c6 z6x5c6 2 z2c1 y  
tê- kap- i- ra Krês- na Par- ta  
1 2 z3x5c2 6 z5x6c3 2 2 z3c2 z1cy
ma- na- hêr mu- ji sak- ti- ni- ra
5 6 z!c@ z!x@c6 z5x3c6 z3c2 3    
sang i- nu- jar- an wa- wang    
3 6 z5c2 2 2 2      
ma- sê- mu gar- ji- ta      
2 3 z5c6 z5c3 z1c3 3 2 z3c5  
ar- sa ma- rêg wa- ca- na- ba  
2 z1c2 y 1 2 z#x!c@      
gya yan a- na pa- kon      
z3x6c2 z5c2 2 3 z3c5 z6x#x!x#x!c#      
ri pa- tik nrê- pa- ti