Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7

Katalog:Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
Sambung:
1.Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1370.
2.Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1363.
3.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Arsip dan Sejarah | Galeri #346.
4.Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Bahasa dan Budaya | Karawitan #319.
5.Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1371.
6.Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1378.
7.Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1374.
8.Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1373.
9.Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1377.
10.Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1362.
11.Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1375.
12.Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1379.
13.Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1376.
14.Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1372.
15.Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Bahasa dan Budaya | Gending dan Notasi #1380.

2 z3c5 z5c6 z5c3 z5c6 z6x5x6c3  
Sang Se- ta u- mang- sah  
2 z3c5 6 ! z!x@c6 5  
kro- dha- ni- ra de- ning  
6 z6c! z!x5x6x!c3 3 2 3 z2c3
pa- ti- ne a- ri ka- lih
2 z3c5 6 ! z!x@c6 z5x6c3  
tu- man- duk sa- ba- la  
2 z3c5 3 3 z3c2 z3c1  
ga- lak lir sar- du- la  
3 6 z5c2 2 2 z3c2 z1cy
sê- dhêng mông- sa gu- mrê- gut
5 z@c6 7 6 5 3  
pra- wi- ra Wi- ra- tha  
5 1 2 3 2 3  
mang- sah a- ma- ngung- kih  
1 2 3 3 2 z5c3 z3c2
lir bu- ta mông- sa da- ging
z5c3 2 2 2 1 z2c6  
Se- ta se- na- pa- ti  
2 2 2 2 z2c3 z1cy  
gu- mrit ra- ta- ni- ra  
3 6 z5x6x1c3 3 3 z3x5c6 z6x3x6c3
mên- thang lang- kap nglê- pas- i