Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cariyos Winastan Lampahan: Kitiran Môncawarni, Padmasusastra, 1922, #222