Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Babad Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #1

Katalog:Babad Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #1
Sambung:-

Sêrat Babat Warni-Warni

--- [125] ---

Babad=Geschiedenis

Sêrat Babad Warni-Warni

Anggitan Dalêm Suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV.

Kawêdalakên dening Ki Padmasusastra tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta.

SURAKARTA

ALBERT RUSCHE & CO.

1898.