Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sêrat-sêrat Cariyos I, Pigeaud, 1953, #1956

Katalog:Sêrat-sêrat Cariyos I, Pigeaud, 1953, #1956
Sambung:-

Jilid 1

Sêrat-sêrat cariyos: babad, sinawung sêkar, perangan kapisan.

Kawêdalakên dening Nurhop Kolêp, Jakarta. 1853,1953. 1953

--- [0] ---

Isinipun jilid 1

Sêrat-sêrat cariyos: babad, sinawung sêkar, perangan kapisan.

Sêrat-sêrat ingkang kawêdalakên punika, kajawi sêrat-sêrat ingkang têtela anggitan dalêm Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara IV, wontên ugi karangan sawatawis ingkang taksih samar, ewadene sampun kenging katêtêpakên, bilih karangan wau panganggitipun awit saking dhawuh dalêm. Utawi sasampunipun kaanggit lajêng kaunjukakên, saha salajêngipun kabêsut miturut kaparêng dalêm.

Wanagiri jaman Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara III kaca 1  
Giripura " 27  

--- [0] ---

Têgalgônda " 65  
Ngadani Pabrik Tasikmadu " 86  
Ngalamat " 94  
Babad Serenan " 97  
Wêrdining Bangsal Tosan " 130  
Wiwahan dalêm Kangjêng Pangeran Adipati Ariya Prabu Prangwadana " 139  

--- [0] ---

Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara IV, sêrat-sêrat anggitan dalêm ingkang sampun kaklêmpakakên jangkêp.