Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Carita Ibêr-ibêr tuwin Uran-uran Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #2

Katalog:Carita Ibêr-ibêr tuwin Uran-uran Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #2
Sambung:-

Sêrat Carita Ibêr-ibêr Tuwin Uran-uran Warni-warni

Anggitan dalêm suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV.

Kawêdalakên dening Ki Padmasusastra tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta.

Albert Rusche & Co.

SURAKARTA

1898.