Darmaduhita, Padmasusastra, 1898, #1346

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Sêrat Darma Duhita

Kasambêtakên dados Wulang Putri.

--- 141 ---

1. Kinanthi

1. dene ta pitutur ingsun | marang putraningsun èstri | dèn eling ing aranira | sira pan ingaran putri | kang aputih kang sanyata | tri têtêlu têgêsnèki ||

2. bêkti nastiti ing kakung | kaping têlune awêdi | lair batin aja êsak | nglakoni tuduhing laki | laki ciptanên bêndara | mapan wong wadon puniki ||

3. wajib manut marang kakung | aja pisan amapaki | marang karêpe wong lanang | sanadyan atmajèng aji | alaki lan panakawan | sayêkti wajib ngabêkti ||

4. kalamun wong wadon iku | angrasa mêngku ing laki | ing batine amarentah | rumasa sênêng mring laki | nora rumasa wanodya | puniku pan kaking laki ||

5. iku wong wadon kêpaung | bingung binglêng kênèng pêning | tan wurung dadi ranjapan | ing dunya tumêkèng akir | dadi [da...]

--- 142 ---

[...di] intiping naraka | kalabang lan kalajêngking ||

6. ingkang dadi kasuripun | sajroning naraka benjing | iku wong wadon candhala | kang tan bisa amêrangi | ing nêpsu kalawan hawa | amarah kang dèn tut wuri ||

7. iku poma wêkas ingsun | anggonên pitutur iki | dèn wêdi ing kakungira | aja dumèh sutèng aji | yèn sira nora bêktia | ing laki tan wurung dadi ||

8. gêgawa mring rama ibu | kurang pamuruking siwi | iku tarkane ngakathah | panêdhaning sun sadêmi | maring Allahutangala | miwah mring Rasullollahi ||

9. ing sakèhe putraningsun | èstri kanggoa ing laki | kinasihana ing priya | lan padha bêktiyèng laki | padha lakia sapisan | dipun kongsi nini-nini ||

10. maksih angladèni kakung | sartane dipun wêlasi | aoyoda arondhona | warêga amomong siwi | lan nini pitutur ingwang | estokê lair batin ||[1]

--- 143 ---

11. lawan ana kojah ingsun | saking eyangira swargi | pawèstri elinga sira | lamun ginawan dariji | lêlima puniku ana | dununge sawiji-wiji ||

12. jêjêmpol ingkang rumuhun | panuduh kang kaping kalih | panunggul kang kaping tiga | kaping pat dariji manis | dene ta kang kaping lima | wêkasan aran jêjênthik ||

13. kawruhana karsanipun | mungguh sêmune Hyang Widhi | wong wadon wus ginawanan | dalil panggonaning èstri | iku wajib kinawruhan | karêpe sawiji-wiji ||

14. mula ginawan sirèku | jêjêmpol marang Hyang Widhi | dèn kayêm pol manahira | yèn ana karsaning laki | têgêse pol dèn agampang | sabarang karsaning laki ||

15. mula ginawan panuduh | aja sira kumawani | nikêlkên tuduhing priya | ing satuduh anglakoni | panunggul pan ginawanan | iku sasmita sayêkti ||

16. prihên ta karyane unggul |

--- 144 ---

miwah lamun apêparing | iya sira unggulêna | sanadyan amung sathithik | wajib sira unggulêna | mring guna kayaning laki ||

17. marmane sira puniku | ginawan dariji manis | dipun manis netyanira | yèn ana karsaning laki | apa maning yèn angucap | ing wacana kudu manis ||

18. aja dhoso amarêngut | nora mêrakakên ati | ing netya dipun sumringah | sanadyan rêngu ing batin | yèn ana ngarsaning priya | bungangên[2] ajana kari ||

19. marmane ginawan iku | iya dariji jêjênthik | dipun athak aithikan (= thak thik) | yèn ana karsaning laki | karêpe athak ithikan | dèn tarampil barang kardi ||

20. kalamun ngladèni kakung | dèn kêbat nanging dèn ririh | aja kêbat garobyagan | drêg-êdrêgan sarwi cincing | apan iku kêbat nistha | rada angoso ing batin ||

21. poma-poma wêkas isun[3] | marang putraningsun èstri |

--- 145 ---

iku padha dèn anggoa | wuruke si bapa iki | yèn dèn lakoni sadaya | anganggo pitutur iki ||

22. si bapa ingkang ananggung | yèn dèn ago[4] kang wêwêling | wus pasthi amanggih mulya | ing dunya tuwin ing akir | lan aja manah nalimpang | dipun tumêmên ing laki ||

23. dèn bandhunga sanga likur | tyasira aja gumingsir | lair batin aja êsak | angladèni maring laki | malah sira ngupayakna | wanodya kang bêcik-bêcik ||

24. parawan kang ayu-ayu | sira caosna ing laki | mangkono patrape uga | ngawruhi karsaning laki | pasthi dadi ingkang trêsna | yèn wong lanang dèn turuti ||

25. yèn wong wadon ora asung | bojone duwea sêlir | miwah lumuh dèn wayuha | yaiku wadon panyakit | miwah tan wruh tatakrama | dalil kadis tan udani ||

26. pêpadhane asu buntung | cèlèng gotèng pamanèki | nora pantês pinêdhakan |

--- 146 ---

nora wurung mêmarahi | dèn dohna pitung bêdahat | aja nêja duwe pikir ||

27. kaya ta mangkono iku | balik kang dipun nastiti | marang wuruke si bapa | darapon manggih basuki | kaya ta yèn maca layang | tingkah wanodya puniki ||

28. pagene tan nêdya tiru | kalakuane pawèstri | kang kinasihan ing priya | apa pawèstri parunji | miwah ta èstri candhala | apan nora kêdhah-kêdhih ||

29. ingkang kinasihan kakung | kabèh pawèstri kang bêcik | kang nastiti marang priya | dene èstri kang parunji | candhala pan nora nana | dèn kasihi maring laki ||

30. mila ta kêrêp rinêmbug | dadine wong wadon iki | tanpa gawe maca layang | tan gêlêm niru kang bêcik | mulane ta putraningwang | poma-poma dipun eling ||

31. marang ing pitutur ingsun | muga ta Hyang Maha Suci | nêtêpêna elingira | marang panggawe kang bêcik | dèn dohna panggawe [pangga...]

--- 147 ---

[...we] ala | siya-siya kang tan bêcik ||

32. titi tamat layang wuruk | marang putraningsun èstri | Kêmis Pon ping pitu Ruwah | Kuningan Je kang gumanti | obah guna swarèng jagad |[5][6] sancaya astha pan maksih ||

 


Kurang satu suku kata: estokêna lair batin. (kembali)
Kurang satu suku kata: estokêna lair batin.
buwangên. (kembali)
buwangên.
ingsun. (kembali)
ingsun.
anggo. (kembali)
anggo.
§ = 1736. (kembali)
§ = 1736.
Tanggal: Kêmis Pon pitu (7) Ruwah Je: obah guna swarèng jaga (AJ 1736). Tanggal Masehi: Senin 18 September 1809. Tahun AJ 1736 adalah tahun Be dan bukan Je, dan pada bulan Ruwah tahun AJ 1736, hari Kêmis Pon jatuh pada tanggal 10, maka mungkin tanggal yang dimaksud adalah: Kêmis Pon 10 Ruwah Be AJ 1736 (Kamis 21 September 1809). (kembali)
Tanggal: Kêmis Pon pitu (7) Ruwah Je: obah guna swarèng jaga (AJ 1736). Tanggal Masehi: Senin 18 September 1809. Tahun AJ 1736 adalah tahun Be dan bukan Je, dan pada bulan Ruwah tahun AJ 1736, hari Kêmis Pon jatuh pada tanggal 10, maka mungkin tanggal yang dimaksud adalah: Kêmis Pon 10 Ruwah Be AJ 1736 (Kamis 21 September 1809).