Warayagnya, Pigeaud, 1953, #1388

Judul
1. Warayagnya, Pigeaud, 1953, #1388. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang.
» Warayagnya, Pigeaud, 1953, #1388. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Warayagnya

1. Dhandhanggula

1. warayagnya wêdharing palupi | pinandara macapat sarkara | ing nalika panitrane | Sênèn ping kalih likur | sasi Saban Dhêstha Be warsi | sangkala nyatur slira | mêmulang mring sunu |[1][2] Jêng Gusti Pangran Dipatya | Arya Prabu Prangwadana kang amarni | winahya mring pra putra ||

--- 2 ---

2. kakung putri ing rèh palakrami | sumawana kang sami jêjaka | tan wun têmbe pikramane | marma tinalyèng wuwus | wasitane mêngku pawèstri | ywa dumèh yèn wong priya | misesa andhaku | mring darbèkirèng wanodya | palakrama nalar lan kukum kang dadi | yèn tinggal têmah nistha ||

3. wuryaning rèh priya kang rumiyin | lamun arsa angupaya garwa | dèn patitis pamilihe | aywa kasêsèng kayun | bokmanawa kêduwung wuri | ya bênêr yèn wong lanang | wênang duwèkipun | rabia ping pat sadina | kêna uga wuruk karêpe pribadi | nanging ta tan mangkana ||

--- 3 ---

4. dadi ora ana ala bêcik | ngilangakên istiyaring gêsang | yèn ngarah apa tekade | andarung kadalurung | ngèlmu sarak dèn orak-arik | buwang ajining badan | lumuh rèh rahayu | tur upama kalakona | kasangsara kaduwunge anêkani | manglah nênutuh driya ||

5. aja nganti mangkono ta kaki | bêcik apa cinacad sêsama | wong gêndhak kalakuane | sapa kang duwe sunu | wadon awèh sira rabèni | kiraku nora nana | kêjaba kêbutuh | ala rinabenan koja | bêcik băngsa wit tan duwe putu êncik | mung iku ciptanira ||

--- 4 ---

6. kawruhana kaduwunging ati | jalarane mung patang prakara | wong anom dadi brangtane | dhingin myat warna ayu | kaping pindho melik wong sugih | kaping tri kawibawan | lan kaping patipun | kêna sambang sarawungan | rokok kinang winèhkên lan ujar manis | rinukêt mrih asmara ||

7. wêkasane ya kêna sayêkti | ngadatira wong anom mangkana | kèh rabi dudu niyate | yèn kêna sutaningsun | arabia jalaran bêcik | aja rabi pasogan | nistha yèn dinulu | angapêskên yayah rena | wruhanira manungsa nèng dunya iki | yèn kêna kang tinêdha ||

--- 5 ---

8. ingkang dhingin rahayuning dhiri | kinalisna sakèhing prakara | myang saksêrik sêsamane | kapindho badanipun | aja kambah barang panyakit | kaping tri aja tansah | susah manahipun | kaping pat arsa darbea | anak lanang kang mursid minăngka wiji | dawakkên turunira ||

9. mula nora gampang wong arabi | kudu milih wanodya kang kêna | ginawe rewang uripe | sarana ngudi tuwuh | myang ngupaya kang sandhang bukti | wêwilangane ana | catur upayèku | yogyane kawikanana | dhingin bobot pindho bèbèt katri bibit | kaping pat têtariman ||

--- 6 ---

10. papat iku iya uga kanthi | dhingin warna kapindhone brana | kaping tri kawibawane | catur pambêkanipun | êndi ingkang sira sênêngi | aja nganti angawag | manawa kêduwung | karana milih wanodya | datan kêna dèn mupakatkên sêsami | wuruk nèng karsanira ||

 


§ Taun Jawi 1784, taun Walandi 1856, wulan April. (kembali)
Tanggal: Sênèn kalih likur (22) Saban (Ruwah) Be: nyatur slira mêmulang mring sunu (AJ 1784). Tanggal Masehi: Senin 28 April 1856. (kembali)