Kramaleya (Jilid 2), Wrêksawijaya, 1909, #523

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

KROMOLEJO

Bagian 2.

Sêrat Kramaleya

Jarwa sêkar macapat, anyariyosakên bab awon saening lêlampahan tuwin tekading ngagêsang.

N.V. Mij t/v d.z. ALBERT RUSCHE & Co.

Surakarta.

1909.

--- 2 : [0] ---

[Iklan]

--- 2 : [0] ---

KROMOLEJO

Bagian 2.

Sêrat Kramaleya

Jarwa sêkar macapat, anyariyosakên bab awon saening lêlampahan tuwin tekading ngagêsang.

N.V. Mij t/v d.z. ALBERT RUSCHE & Co.

Surakarta.

1909.

--- 2 : [0] ---

[...]

--- 2 : 1 ---

KROMOLEJO

BAGIAN 2.

1. Dhandhanggula

1. gantya ingkang winahyèng kêkawin | wontên êmpu lan ruwiyanira | Ki Sănggalangit wastane | komuk êmpu linangkung | pêdhang waos towok lan kêris | anggêre winastanan | kang karya ki êmpu | pasthi pangaosnya kathah | griyanira aran dhusun Têgalkawit | ki êmpu nuju dina ||

2. tinangisan ing rayatirèki | wuwusira kakang kadiparan | mungguh salawas-lawase | gonku kapengin sunu | sing karmane Hyang Maha Suci | samêngko aku kakang | wus kalakon ngandhut | wêtêngan lèk pitung căndra | nging kaduwung rasaning tyas ingsun iki | tansah maras kewala ||

3. kang sun rasa gèk kapriye benjing | lamun babar saking guwa garba | dhuh dhuh saiba larane | luwung matia ingsun | timbang maras saari-ari | Ki Sănggalangit mojar | sira wong marusul | mati manèh yèn wania | bakal lara bae sira mèh nglakoni | iku wong mokalapah ||

4. gulangsaran Nini Sănggalangit | ya wis ta wis kakang suka lila | iki tak têrèkne bae | wontên tănggèstri ngrungu |

--- 2 : 2 ---

hèh ya talah Ni Sănggalangit | têrèk dikira mayar | aku kang wus tau | lan wong manak tikêl dhomas | Sănggalangit duk miyarsa saya miris | sangsaya kaku tyasnya ||

5. ingkang priya sontag tyas tan sipi | ngasih-asih ngrapu mrih lipura | labêt angaku garwa nèm | kang wuwus sinalimut | priyêmbada [...][1] -s | gêndhuk woding tyas ingwang | ngong myarsa wartèstu | lamun Kyai Kramaleya | kang murwani dhêdhukuh nèng Sidamukti | kaloka wong minulya ||

6. payo padha aminta piranti | bokmanawa bangkit bengkas marang | laranta ing têmbe wakte | wêtuning ponang sunu | tandya lêjar Ni Sănggalangit | rêna mangayubagya | sakaloronipun | nulya mangkat gêgancangan | enggal prapta dhukuh anyar Sidamukti | panggih lan Kramaleya ||

7. angaturkên saliring wigati | Kramaleya mèsêm jroning prana | kèndêl nulyantuk wangsikte[2] | Ni Sănggalangit iku | janma ingkang tuna ing budi | salawase ugungan | ngêgungkên pangungrum | marma tansah was-was uwas | lamun sira arsa mawèh ing piranti- | nira manak tan lara ||

8. iku luput wit kodrating Widhi | janma manak masthi mawa lara | wit iku kosokbalike | duk kêni rohing kakung | wêwaraha kewala uwis | ingkang supaya dadya | piyandêling kalbu | binudia saka nalar | dimèn mulur nalare Ni Sănggalangit | dupi luwaring puja ||

9. Kramaleya animbali aglis | dhatêng murid kalih sêsomahan [sêsomah...]

--- 2 : 3 ---

[...an] | jalêr èstri kang wus nate | angraoskên sêsunu | ingkang jalêr nama Mênail | kang èstri nunggil nama | prapta sinung wuwus | hèh Ni Mênail kaya pa | rasanira tinibanan rohing laki | Ni Mênail aturnya ||

10. salingkuhan mèsêm sêmu [...] | sagunging rasa sak ngalam dunya | tuhu tan wontên miribe | nikmat mupangatipun | kados tiyang rinasèng rêsmi | luhuring kawibawan | kabèh tumut nyamut | têbih kinarya upama | Kramaleya nulya angandika malih | duk sira babar putra ||

11. rasanira apa bisa mirib | Ni Mênail kêkêl aturira | i lah dalah saya nyêngklèng | punika raosipun | nalikanya maksih garbini | tyas tansah mêlang-mêlang | dupyarsa watipun | sêsakit satri buwana | wus kaanan wontên ing ngriku mêpêki | dupi procoting jabang ||

12. apan saking dahating kang sakit | ngantos botên darbèni pangrasa | namung mak parêngkêl bae | punika marginipun | jabang bêkta êdên pribadi | Kramaleya ngandika | barêng atmajamu | mêtu katon karaharjan | kaya ngapa rasaning tyas ta Mênail | Ni Mênail aturnya ||

13. lah punika usadaning sakit | amung raos sênêng lawan suka | dumugi ing saagênge | pan saya wuwuh-wuwuh | sèwu sênêng botên ngêbosi | yèn wus praptaning măngsa | măngka lure bêsur | anuwuhkên karuditan | nanging wêlasasih sênêng botên gingsir | maksih langgêng kewala [ke...]

--- 2 : 4 ---

[...wala] ||

14. angandika Kramaleya aris | marang Nini Sănggalangit sira | apa wus andêlingake | linge Mênail iku | Sănggalangit turnya wus dêling | lah iku rasakêna | jalènthrèhing wuwus | yêktine wong babar putra | nora sakit awit wis lininton dening | nikmat mupangatira ||

15. [...]-k lumawan sarêsmining laki | kang kadyèku apan pirabara | antuka ngêmping kamuktèn | panggrêsah tiba kantun | wruhanira kodrating Widhi | lamun maksih tinitah | lêlakone dhogjur | bêgja papa wus kadawa | sukêr sakit kawaluyan wus tinakdir | takdir tan kênèng owah ||

16. iku bae tarimakna yêkti | malah-malah babaring tênaya | yakti saya nyênêngake | ing tyasmu kang tanpa wus | dadi tita tatale iki | mung nêmu kanugrahan | de Hyang Maha Luhung | paring suka tanpa lawan | duk miyarsa wau Nini Sănggalangit | marêm raosing driya ||

17. lawan dadya panuntuning ati | kang marsudi kabudayanira | mamrihkên mring kawignyane | Ni Sănggalangit wau | lawan priyanira nulyamit | linilan sinung puja | gantya kang winuwus | kaum nama Kasanrêja | gadhah rayat warnendah dhasar taruni | nama Ni Kasanrêja ||

18. ingkang karan namanya duk alit | Rara Murni kaojat ing kathah | wênèh biyang sêbutane | de padununganipun | winastanan ing dhusun Kêji | wau Ki Kasanrêja | apan dados guru- | nira maos kitab Kuran [Kur...]

--- 2 : 5 ---

[...an] | wontên murid sajuga radi winasis | Jaka Samut namanya ||

19. tur kinasih wus inganggêp siwi | labêd saking Kyai Kasanrêja | dèrèng sinungan sutane | dadya dahat sihipun | pinarcaya bêtahing panti | panimbang nglimbang karsa | [...] Jaka Samut | kamot mêngku pakarangan | de pun Samut ugi prasêtya tan sipi | anggêpe wus ambapa ||

20. nuju dintên Ki Kasanrêjèki | tuwi kadang marang Pranaraga | Samut kang têngga pantine | Samut ing sabên dalu | tilêm wontên madyèng pandhapi | ing dalu cinarita | wanci bêdhug esuk | rayate Ki Kasanrêja | biyang Murni mêdal saking jroning panti | Jaka Samut ginugah ||

21. wuwusira sarwi bisik-bisik | thole Samut payo atêrêna | mring langgar sadhela bae | ingsun pan arsa subuh | Jaka Samut garegah nglilir | amèsêm wus garjita | pingitaning kalbu | biyang Murni langkung suka | de pun Samut tampi wardaya wiyadi | dyan lumayan sêsaman ||

22. rèh wanita kawêkèn murwani | kang jinujug unggyaning padasan | nging mung ulas-ulas bae | Murni pi-api wulu | bismillahirrohmanirohkim | anawètu wulua | robngal kadas samut | siashariparlan lillah | hi tangalahu akkêbar niyat mami | wulu ngilangke kadas ||

23. cilik parlu krana wong asigit | Samut sira mrenea sadhela | iki raupana thole | kang rêsik kaping têlu | Samut cêla-[...]

--- 2 : 6 ---

sêm saryangling | punapa botên batal | Murni lingira rum | thole ora dadi ngapa | awit sira wus têtêp tanaya mami | sasat badan priyăngga ||

24. gya tumandang Samut angraubi | kaping tiga sami angujiwat | nuli asta lan sikute | pan iya kaping têlu | dyan kuliting sirah kaping tri | myang [...] datan beda | dadak dèn lus-êlus | sunat masuhi talingan | nulya parlu arsa misuhi suku dwi | Samut lêgêg tumingal ||

25. wêntis kuning ijo lir sinangling | maya-maya sunare tumeja | gêdrug Murni pamuwuse | o thole dèn agupuh | wisuhana ping tri kang rêsik | têka andadak apa | kalithihan iku | Samut mangsuli tumênga | inggih biyung ngucali sumpêl galindhing | cêlak suku paduka ||

26. Murni mèsêm wuwusira manis | nora susah sira angupaya | padasane mèh anggêrèng | kapita Jaka Samut | amijiki wus tanpa wigih | panggosoke rinosan | grêgêt-grêgêt suruh | katon krodhaning wardaya | wus tan ketung lêlabêtan kang utami | mung mamrih pulang raras ||

27. datan kongang Samut nêmbadani | Murni nulya sinambut kinuswa | sumlènggrêng adon-adone | dhuh biyung kula nuwun | bilih batal gih wulu malih | Murni mèsêm saurnya | gampang wong awulu | katêmu buri kewala | gya kinanthi Murni binêkta umanjing | minggah sajroning langgar ||

28. tan winarna dèn ta pulang rêsmi | wit bang wetan tumêkèng raina | dumugi [du...]

--- 2 : 7 ---

[...mugi] wanci mahribe | ing sakarongronipun | sawêg mêdal sing langgar sami | Murni tan èngêt garwa | woding tyas mung Samut | kang mangasmarèng wardaya | wus tan rikuh tinon ing tăngga myang batih | gêlar inganggêp suta ||

29. laju manjing mring panti sa-[...] | salagane biyang Murni datan | beda yèn lawan garwane | tan pae Jaka Samut | pamêngkune saengga rabi | Jaka Samut lingira | kadiparan biyung | asih paduka sayarda | nging tuhune asih dadya walangati | yèn têtêp makatêna ||

30. dadi asih malah nyiyasati | lamun têmah katungka kondurnya | Ki Kasanrêja tan wande | kula tampi bêbêndu | Murni muwus anyablèk wêntis | dhuh thole sutaningwang | sawanging tyas ingsun | sira aywa sêmang-sêmang | paribasan jêruk jêngkêrut gănda mrik | ingsun nurut kewala ||

31. Jaka Samut amangsuli manis | biyung kula botên gadhah karsa | pan namung sumarah bae | Murni ngujiwat muwus | dhuh sutèngong sira wong sigit | sigit tan lêlamisan | dhasar bangun turut | bêgjane wong ngambil suta | yèn tinurut sasat manggih suwarga di | dêdalan saka sira ||

32. wus ta thole mangkene prayogi | payo padha rêrangkatat[3] mendra | saka panti desa kene | jujug dhêdhukuhipun | Kramaleya ing Sidamukti | nyuwun guna sumbaga | mrih lulusing laku | Jaka Samut tan lênggana | tandya pangkat wau kang andon among sih | ing marga tan winarna ||

33. sampun prapta dhukuh Sidamukti | nagih [na...]

--- 2 : 8 ---

[...gih] lawan Kyai Kramaleya | lênggah siniwèng muride | andhèr pandhapa pênuh | sinung bagya Samut lan Murni | dinangu wigatinya | Murni aturipun | badhe matur pêpingitan | botên kenging kawêdhar lyaning sujanmi | jumênêng Kramaleya ||

34. nulya manjing ring made sêmèdi | Murni Samut kinèn tumut wuntat | praptaning don sakalihe | matur saliring kayun | Kramaleya anayogyani | lawan paring sarana | jêjimat kinandhut | sampêting karti sampeka | biyang Murni lan Samut tandya nyuwun mit | linilan sinung măntra ||

35. mêdal malih Kramaleya Kyai | lênggah mungging madyaning pandhapa | Tambangprana nèng ngayune | aturnya dhuh pukulun | ulun dipun canthèli wêling | sing sakabat paduka | tyang Krangarja sagung | manawi dintên punika | apanuju barêsih dhusun kiyai | adat mawi wiwahan ||

36. yèn marêngkên ing karsa kiyai | timbang sami suka sowang-sowang | mindhakan pating bêcècèr | kados prayoginipun | pakêmpalan wontên ing ngriki | angiras pakurmatan- | ira dadosipun | panti kagungan paduka | Kramaleya angandika nêmbadani | wau Ki Tambangprana ||

37. nulya dhawuh angusung-usungi | pandayane pasamuan ingkang | sagung rinukti wus sampe | punapa warninipun | găngsa slendro pelog tanapi | barang sabarungannya | sawiyaganipun | talèdhèk kalih warnendah | wus tinata nèng pananggaping pandhapi | myang băndha pawon samya ||

38. wus mêpêki [mê...]

--- 2 : 9 ---

[...pêki] tan kuciwèng kardi | para tiyang dhusun Karangarja | prapta dalah sêsarate | kang wadon jujug dhapur | ingkang priya jujug pandhapi | sami ngadi busana | para kuli sagung | lêladèn dadi sinoman | yèn sinawang wau dhukuh Sidamukti | raharja tanpa timbang ||

39. ting parêlok pandam-pandam kadi | taranggana abyor ing awiyat | pajar nandhani lêjare | kang mèt mangun sukèng hyun | dupi sampun samêkta sami | pandayaning pahargyan | Kramaleya muwus | sira adhi Tambangprana | tumuntêna dhawuhakên muni gêndhing | dhatêng wiyaganira ||

40. Tambangprana nolih nyasmitani | mring pangrêbab kinèn murwanana | munya gêndhing sapantêse | kang ngrêbab gupuh-gupuh | gosok rêbab slendro murwani | anglaras pathêt sanga | tinut gêndèripun | gumalèndèr ngarah-arah | sinalimut ing gambang suling dumêling | lak-luking lik sumêla ||

41. sakèndêle pathêtan Kiyai | Kramaleya anling mring pangrêbab | lah gêndhing apa bakale | kang ngrêbab matur dhêku | Gambirsawit wirama katri | Kramaleya ngandika | iku ywa rumuhun | awit gêndhing Galêdhêgan | mundhak ngêndhakake gêndhing buri-buri | pelog iku kewala ||

42. kadhingina mara coba aglis | bukanana laras pathêt lima | yèn wus êntèk pathêtane | maksihna sêrêngipun | ywa kasuwèn tungkanên nuli | bukaa Kombangmara | ingkang ngrêbab gupuh | bukani pathêtan lima | sauwuse bawa Kombangmara gêndhing | ririh panatanira [pa...]

--- 2 : 10 ---

[...natanira] ||

43. kang pradăngga rum swara ngrêrangin | pangrêbabe rara rawat waspa | ringik-ringik pangrungike | aruntut adu sêmu | tur binarung swaraning ringgit | laguning cêcengkokan | dhong-dhing tan tumpang suh | carup swaraning pradăngga | praptèng pada kênong kadya nyalonongi | nging sampun lêrêsira ||

44. thuthukane gambang banyu mili | lawan gêndèr kadya lêlintonan | cengkok rêbut cêcawène | panrus barung tan sêru | dêmung mapan plênge nibani | maton măngka pathokan | kêndho kêncêngipun | anut panêtêking kêndhang | calêmpunge cat krungu cat tan katiling | mung suling nyêla-nyêla ||

45. larasèng gong sora tan bêrbêgi | lir brêmana ambyar saking tala | lamat-lamat tambuh lênge | rinungu nyamut-nyamut | suwaraning pradăngga bangkit | amikat sukarêna | tumrap kang wus putus | janma kang lêbda pradăngga | balik ingkang tan ngêrti tibaning dhong-dhing | mung dalongop kacaryan ||

46. lêgog-lêgog tyase lir jinait | mènglang-mènglèng nilingkên talingan | kasusu angasilake | manthuk kabanjur ngantuk | naratabe ginugah suling | ngêlik kaya kukila | mêlang-mêlang asru | kaduwung sajroning driya | barêng myarsa swaraning ringgit dumêling | kaduwunging tyas sirna ||

47. panêbute swara apa iki | kapenake anglêr ngudubilah | panjang lamun winursitèng | kang sami kapiluyu | sasuwuke Kombangmara glis | munya gêndhing Surendra [Sure...]

--- 2 : 11 ---

[...ndra] | pathête nêm mungguh | pathêt kèndêl nuli bawa | Karawitan ngêthawit amilangoni | sasuwuke Krawitan ||

48. ya ta kèndêl sarwi nyamik-nyamik | Kramaleya angandika kănca | pangrêbab apa tunggale | e tutugna rumuhun | ênggonira padha nyênyamik | pangrêbab aturira | inggih sampun tuwuk | nyêla matur Tambangprana | dhuh pukulun prayogi sangêt karinggit | upami kabêksakna ||

49. botên saking adrêngipun patik | para mudha sami garundêlan | eman yèn makatên bae | yèn botên dadya nayub | Kramaleya anayogyani | adhawuh mring wiyaga | kănca wruhanamu | iki mari kalênengan | dèlèhana bonang bêbukaa gêndhing | Gambirsawit Surendra ||

50. tandya munya gêndhing Gambirsawit | ringgit kalih sami sêsarêngan | kasaru ing pawon rame | sora gora gumuruh | suwarane para pawèstri | kang samya olah-olah | alok latu-latu | latu padangan amubal | ngalad-alad andilat balandar nuli | andadi nyandhak êmpyak ||

51. jalwèstri lir gabah dèn intêri | salang-tunjang pindha bêbujungan | asêsambat mring priyane | kang lagya sukèng kalbu | ingkang sami lênggah pandhapi | duk myarsa sarêng ambyar | buk tumbuk-tinumbuk | samya mring pawon sadaya | praptaning don tandange datan ngundhili | awit sang hyang dahana ||

52. krodhanira sampun angêlèbi | mobat-mabit angidêri [angidêr...]

--- 2 : 12 ---

[...i] wisma | pating jarêthot jumêbrèt | kumrêpyêk kang sami pyuh | wontên sirap mubal malêtik | kontal kadya bêbalang | tibèng pantinipun | rêke Kyai Kramaleya | kang malêtik tinututan datan kêni | griya kang sampun mubal ||

53. mrèmèn marang êmpyaking pandhapi | griya gandhok kering lawan kanan | myang pandhapa buri êntèk | apan kobar sadarum | duk nêdhênge hyang brama dadi | tan kêna sinuwawa | maras kang andulu | kinira dahana sanglad | ngalad-alad yayah sundhul ing wiyati | murub mangkara-kara ||

54. para tiyang tandang tanpa wilis | nging kawêkèn traping pitulungan | saking hyang dahana gênge | banyu kadya rub-urub | datan wontên kang migunani | krodhane sinambadan | kayu bajra lesus | mêsês sadalu tan kêndhat | byar raina lagya sirêp ponang agni | latu pêjah priyăngga ||

55. sapêjahe latu para murit | angulari Kyai Kramaleya | sami udrasa sagunge | tan pae siyang dalu | mawurahan swaraning tangis | mangkya kapanggih lênggah | nèng têpining sumur | mungging dhingklik sila tumpang | sênêng mulat awu myang arênging panti | tan măntra-măntra susah ||

56. dupi panggih pra murit anjêrit | wênèh wontên anungkêmi pada | saking dahat sru trêsnane | Kramaleya duk dulu | rudahtining siswa tan sipi | kèndêl satri pandurat | angêningkên kalbu | antuk wasitaning cipta | sira luput duk ngidèni biyang Murni | lan Samut bêbedhangan [bê...]

--- 2 : 13 ---

[...bedhangan] ||

57. sira têtêp angrojongi janmi | kang mangrurah gone sêsomahan | Allah wus amalêsake | wismamu dadi awu | Kramaleya ing tyas mangsuli | punapa kang kadyeka | sanès karsanipun | Gusti kang murbèng bawana | kang wasita mangsuli lah iku sisip | sajatine Pangeran ||

58. tan mijèni panggawe tan yukti | tumibaning karsa lir kumandhang | kari nirokake bae | yèn wijining yun kosus | nuli ana pasiksan prapti | kang timbang lan dosanya | yèn bênêr rahayu | tartamtu antuk nugraha | suprandene sira apan maksih kêni | aminta pangapura ||

59. pratelaa prihatining ati | sinasapana ing suka-suka | dimèn silah panêngrane | mung iku dadi pemut | Kramaleya gya luwar saking | sêmèdining wardaya | ulat tungtung guyu | ngujiwat ring para siswa | angandika linut sêkar irim-irim | sulendro pathêt sanga ||

2. Sêkar Irim-irim

1. wruhanira | siswaningwang | mrih padharsa waspada | panggrendaning budaya | iku tarlèn saking coba | marma lamun rinasa | sagunging karuditan | tuhu nikmating wardaya | awit dadya dêdalan | santosaning dumadya | yèn wus santosèng budiman | yèku musthikaning tekad | mulanta yya sumêlang ||

3. Dhandhanggula

1. duk miyarsa wau para murit | kadyaganing punapa kaleban | undhuking mêndhung manguwe | sinêrang ing hyang bayu | têmah maya lêkêre kèksi | sumilak angalela | ngujwala

--- 2 : 14 ---

sumunu | amadhangi sèsining rat | nging kadyeka tumrap siswa kang wus wanci | mancat wrining agêsang ||

4. Sinom

1. derangkang maksih taruna | sakêdhik mudhêngirèki | nanging labaning bêbakal | tan lingsêm tanya kang wasis | panyurasanira ring | wedha kang linud ing lagu | ginubah dèn la-êla | kinilas nèng nala mintir | surasane rinasa saya karasa ||

2. kasat sajroning suyasa | suryasendra endra dhiri | sarêngan matur sampun trang | pinundhi pindha paripih | Kyai Kramaleya ngling | samêngko panawang ingsun | kabèh dus kaya-kaya | waluya saking wiyadi | lah sidakna iku kawruh papan-papan ||

3. sêdhêngane mung samana | cêcalanging tyas prihatin | ngangsêk matur Tambangprana | papan-papan kadipundi | kawula dèrèng uning | mugi jarwaa pukulun | Kramaleya ngandika | makatên têgêse adhi | papan-papan êmpanipun kalamăngsa ||

4. kalamangsaning sujanma | kados ta sujanma mukti | kalawan wong sudra papa | beda tekade kang pasthi | tan kêna wor sawiji | papan-papan têgêsipun | êmpan papaning driya | tyas suka lawan prihatin | lamun suka tartamtu botên mangkana ||

5. mula wong kang budi rupak | gopok ngèlmune kasupit | sukane yèn manggih wirya | barêng tibaning bilai | kaduwung nutuh dhiri | sêbute cilaka muput | yèn tansah salah cipta | panggrêsahe tan dèn sahi | niku sasat setan sèwu ngejawantah [ngeja...]

--- 2 : 15 ---

[...wantah] ||

6. marêm Tambangprana myarsa | sagunging murit nyêkikik | tuwuh sing cucuding sabda | winoran banyol sakêdhik | tur nora anyênyêngit | kang măngka sanepanipun | pantês dèn lêluria | Tambangprana matur malih | gih pukulun tarlèn ingkang dados manah ||

7. ya talah botên kadosa | kagungan paduka panti | duk yasa wragatnya kathah | pangruktinira tur lami | têlas amung saratri | katrajang krodhaning latu | Kramaleya ngandika | si adhi mindho gawèni | bêbasane paduka mêrangi tatal ||

8. sirik yèn botên eklasa | rajadarbèking sujanmi | kang wus sirna ing daruna | sampun ta kang warni panti | nadyan paduka adhi | ing têmbe badhe pinundhut | sapintên sênêngira | janma mring warnane panti | lakung[4] sênêng dhatêng badane priyăngga ||

9. prandene yèn wus pêsthinya | botên sagêd anggondhèli | karana karsaning Allah | amung anêtêpi jangji- | nira manungsa iki | botên watak salah waktu | kados andika kula | sagêd ebah saking gêtih | botên atas saking kridhaning bètollah ||

10. ngalahu ngali wasalam | sapunikanipun adhi | punapa sampun tan samar | Tambangprana matur inggih | sampun têrang sajati | têtêp tumitising kalbu | anulya Tambangprana | anolih pra siswèng wuri | wuwusira apa wus padha waspada ||

11. sarêngan matur sampun trang | Kramaleya nabda malih | hèh sagung pra siswaningwang | liyane iku [i...]

--- 2 : 16 ---

[...ku] pan maksih | ana ugêring urip | mrih trang sajatining kawruh | kawruh kang nora pisah | lan istiyaring dumadi | luwih gampang mungguh pakêcapanira ||

12. sadhengah wong wus kanggonan | tur gêng kasiyatirèki | ingkang akèh tan nglêgewa | simpên musthikaning ngèlmi | măngka wus dèn mot dening | ngangga salawase idhup | lah mara piyarsakna | sira padha sun tuturi | nanging amung ancêr-ancêre kewala ||

13. mangkene purwaning titah | tapane kudu nglakoni | pinardia mrih waspada | marang badane pribadi | pirabara yèn bangkit | cêgah dhahar lawan turu | ora-orane bisa | mung wataranên prayogi | jasatira duga-duga lan prayoga ||

14. mèle wus samya ginawa | anèng sajroning aurip | wiwit mulanta binabar | sing guwa garbaning bibi | puputing jiwa lagi | êmèlmu katon sumêmprung | nging lamun wus waspada | poma aywa ngèsi-èsi | lan sêmbahyang dhikir prentahing sarengat ||

15. mara coba lakonana | bokmanawa makolèhi | amung sambekalanira | yèn kobêr angumbar pikir | babare sring bilai | sirnaning we anêmu wuk | tiwas kuwur kewêran | ing tyas kurang manêmêni | amung iku bae padha rasakêna ||

16. iku kanthining agêsang | ingkang tuhu makolèhi | nanging uga tanpa guna | lamun ora dèn wêruhi | yèn wus wrin tan kasirik | kinuswa talatèn atul | sayêktintuk nugraha | gampangane bae [ba...]

--- 2 : 17 ---

[...e] iki | wus kapurba ana ing sudira warna ||

17. nuli Kyai Kramaleya | anêmbang têngahan kawi | wilête linut ing swara | arum garêgêl ngrêrangin | lara[5] pelog nêm bêcik | lugu lêlagonanipun | cinawi cêcengkokan | nanging amung sawatawis | pan makatên purwaning Sudirawarna ||

5. Sudirawarna

1. pêpuntonipun | sagunging wasitèki | nir pangkating kang | dadi kănta pinilih | kabèh utama | ugêre linawan ing | têtêping sêtya | pasthi antuka rahmat ||

6. Sinom

1. para siswa duk miyarsa | kawuryan wus mangrapêti | mring sêsampating wasita | saya prasêtya tan sipi | puwara mèt marsudi | nire darêdahing ngèlmu | kang măngka gêgeyongan | mung antêpe kang pinusthi | kotamane kudu amilih dêdalan ||

2. angguguk Ki Tambangprana | umatur dhuh dhuh kiyai | nêmbe sapisan punika | ulun mirêng sêkar kawi | Sudirawarna pèni | owêl dene dhawahipun | ing pada tan tinampan | gêndhing ingkang wus pinasthi | pancènipun dhumawah gêndhing punapa ||

3. Kramaleya angandika | si adhi wurung prihatin | kobêr galih paprênesan | sêkar Sudirawarnèki | dhawahe ponang gêndhing | ingkang sampun Surungdhayung | mangsuli Tambangprana | kawula atur udani | lamun găngsa saking pangèstu paduka ||

4. rahyu sagêd katututan | pan namung risak satunggil | calêmpung rêmuk kadhêsak | katindhihan gayor saking | duk sami angusungi | kapita dadya mung brak-bruk [brak-bru...]

--- 2 : 18 ---

[...k] | tuwin para wiyaga | sapunikanipun taksih | sami sowan wontên ing ngarsa paduka ||

5. dhuh adhuh saiba-iba | bilih karsa amangsuli | anyêkar Sudirawarna | kados kalawau malih | anulya dèn tampèni | gêndhing pelog Surungdhayung | amèsêm Kramaleya | lah inggih adhi prayogi | ngiras pantês nyarung sêrênging rudita ||

6. mrih lipure para siswa | Tambangprana nyasmitani | kinèn sami ngambil găngsa | kang wontên têpining sabin | ri wusira rinukti | cêlak nèng têpining sumur | para wiyaga mapan | sowang-sowangan majibi | nulya bawa wau Kyai Kramaleya ||

7. kang sêkar Sudirawarna | tan siwah kadya kang uwis | muhung sorahing surasa | sinantun wasita malih | panggandhèngira lagi | rong lukan andadak muwus | lah êndi grambyangannya | panggêndèr gupuh anjawil | gêndèr pelog lagu puthut băndawala ||

8. mulêt lir angêla-êla | sasab gêng linut ing alit | Kramaleya angandika | thuthukan apa kang name | grambyangan luwih ngracik | winangsulan puthut gêlut | nglajêngkên Kramaleya | anglagu sêkaran kawi | pan makatên wahyaning Sudirawarna ||

7. Sudirawarna

1. rum-arum | yèki rume wong mursid | winaswèng susah | prandene tan rudatin | aran manêrang ring saraking dumadi | nging kadiparan | pangrèhing tyas tiyasa ||

8. Sinom

1. têlasing bawa tinampan | Surungdhayung angrêrangin | mangingsêp karna kapila | kèlu kalangwaning gêndhing | nyidhêm [nyi...]

--- 2 : 19 ---

[...dhêm] mudhar ing sêdhih | kasrêdan găngsa manganyut | ing driya kang nyês-nyêsan | rinasa saya ngranuhi | sêsukaning wardaya ring kèpi swara ||

2. wontên siswa mudha dama | awasta Bagus Rêspati | tan kongang asmarèng swara | mundur sing ngarsaning kyai | mulih lumayu gêndring | mêndhêt cikalaning ciyu | sakêdhap nuli prapta | nyangking gêlas ngêmpit goci | salinthutan jujug unggyaning wiyaga ||

3. sru kagagas opyan-opyan | ngunjuk sarwi kêplok driji | ajrih manawi dinukan | angrêngêng-ngrêngêngi ririh | anjawil-jawil ringgit | ringgite mengo gumuyu | Rêspati langkung suka | dèn dhèng bedhange lan ringgit | pangracane[6] gilo iki wong barêgas ||

4. Kramaleya angandika | dhatêng ronggèng kinèn gêndhing | ingkang ngêndhang matur nyêla | pun talèdhèk nyuwun pamit | sawêg arungan gati | dèn jak gojèg lan pun bagus | Rêspati sarwi nadhah | ciyu lan jiwit-jiniwit | duk miyarsa wau Rêspati kapita ||

5. gumujêng sarwi umpêtan | ngumpêtkên gocine maring | sangandhaping plangkan kêndhang | matur botên dhik Kiyai | Kramaleya mangsuli | Rêspati ywa nganggo rikuh | pan ora dadi ngapa | anggêr ywa ninggal dêdugi | yèn mung sumer-sumêr bae datan karam ||

6. ngatase Jawa Têngahan | beda lan anggêring kaji | watone maksih rinêksa | ing kaèngêtanirèki | malah bisa utami | narik santosaning kalbu | ngênirkên was-was uwas | angundhakkên kasing dhiri | mung yèn wuru-wuru [wuru-wu...]

--- 2 : 20 ---

[...ru] wong wirang kawangwang ||

7. Rêspati matur banyolan | inggih sandika kiyai | lamun makatên prayoga | ajêg minum sabên ari | mrih rosamu tabêri | mamanging iman têkiyur | Kramaleya ngandika | pancène iya utami | nging kapriye rèhning wus kalêbwèng wulang ||

8. samubarang pakarêman | kang pinasthi sabên ari | iku manjing pêpacuhan | aja manèh kang ngêndêmi | cêkakane Rêspati | ana kalamangsanipun | Rêspati duk miyarsa | kalithihan mêndhêt goci | sarwi muwus adhuh ngong antuk palilah ||

9. nahên ta Sang Kramaleya | riwusnya wawanan angling | asta angabani kêndhang | nyasmitani mrih sêsêging | wirama kang supadi | suwuking Surungdhayung rum | sadangune sêsêgan | antuk sasmita dumêling | tela-tela katiling nala nirmala ||

10. makatên wêdharing wêca | wruhanira sira kaki | sajroning wana Cêpaka | ana candhi jèjèr katri | ananging tan kaèksi | awit ginubêl ing grumbul | tanapi wrêksa-wrêksa | iku ingkang wus pinasthi | candhi dadi sananta praptaning laya ||

11. têlas sorahing wasita | Kyai Kramaleya angling | adhi Tambangprana lawan | sagunging pra siswa mami | kularsa antuk panti | warna candhi jèjèr têlu | wontên wana Cêpaka | ing mangkya taksih piningit | ngrêmbakaning latu tuwin wrêksa-wrêksa ||

12. ginubêl ing pagrumbulan | lah pundi lêrêse adhi | dununge wana Cêpaka | Tambangprana matur aris | nuwun cêlak puniki | ngilèn kewala kang

--- 2 : 21 ---

ênu | nglangkungi kalih bulak | dera têbih ing wanadri | kintên taksih satunggal pos kalih êpal ||

13. kawula atur uninga | bilih Cêpaka wanadri | gawatnya kaliwat-liwat | kèdêran narmada nanging | jro wana katon asri | pênuh sêkar arum-arum | tanapi palakirna | kathah bèji-bèji wêning | mung cacade asring ngalapkên manungsa ||

14. mèsêm Kyai Kramaleya | mênggah kalaping sujanmi | sanès pakartining papan | ingkang ngapêskên pêpasthin | baya sampun kawinih | saking ing jiwangganipun | nir deya yèn rinasa | mindhak ngêndhakên dhiri | tarlèn namung manawi lêgawèng driya ||

15. sadaya pra siswaningwang | kula purih ambabadi | ring sagunging wrêksa-wrêksa | ingkang nglimputi candhi tri | manawi sampun rêsik | kularsa manggèn ing ngriku | Tambangprana sandika | lawan para murit-murit | Tambangprana anolih marang rèhira ||

16. kinèn dhatêng Karangarja | mêndhêt pandayaning kardi | myang ngundhangi mring andhahan | sêsaputnya kang nyapêti | ambabadi wanadri | de pra siswa liyan dhusun | rêmpêg sami mangkana | kang tan darbe rèh tyang alit | binubuhan nganakkên gèthèk nyatunggal ||

9. Durma

1. sarêng mundur pra siswa kang tinanggênah | pilah-pilahing kardi | enggaling carita | wus prapta mèt siyaga | trantang gêdhig bêndho kudhi | wadung balandang | pacul pecok lan arit ||

2. linggis gandhol tuwak lan êgol-êgolan | kerekan dhadhung goni | sawênèh [sawê...]

--- 2 : 22 ---

[...nèh] ambêkta | lêmbu mesa pasangan | kathah warnining piranti | sambada lawan | akèhe bau kuli ||

3. de pra siswa ingkang binubuhan karya | gèthèk-gèthèk wus dadi | jinujugkên marang | wetan têpi narmada | kêdhung Cêpaka kang nami | kang yun kamargan | minggah jroning wanadri ||

4. kathahipun kang gèthèk sèkêt sakawan | kalêbêt agêng alit | tinon măncawarna | wontên saking prabatang | ginapit ing pang mêrapit | sawênèh ana | sadhapur pring ginapit ||

5. wênèh wontên lêsung sadasa gandhengan | sinasakan pring ori | wontên ingkang warna | galondhong jinejeran | lajuran tinali-tali | ana kang warna | badhe balungan panti ||

6. dupi sampun sampêting pranti sampeka | Kramaleya nulya glis | mangkat gêgancangan | ginarbêg para siswa | wurahan swaranirèki | pating katholang | kapungkur Sidamukti ||

7. dulur sêlur ing samarga sanetyasa | singa janma udani | ring kang lumaksana | kêlayu mèt samêkta | nêdya manjurung ing kardi | angalap barkah | basuki mêtabari ||

8. sruning lampah Sang Kramaleya wus prapta | nèng gisiking bênawi | ran kêdhung Cêpaka | kakênan duk umiyat | gèthèkne pathokan gathik | gathuk ngalothak | wit kadayaning warih ||

9. sigra nitih wau Kyai Kramaleya | lan sagung para murit | tinambahan janma | kang sami angsung karya | kamot ing gèthèk nyêkapi | bêdhol pathoknya | winêlah

--- 2 : 23 ---

gèthèk milir ||

10. pindha bandhang kabandhang banyu banyakan | bablas kasêntor warih | rêrêp kang bêngawan | kèbêkan gèthèk kathah | lancang-linancang nglancangi | lan kancanira | sêsukane pra murit ||

11. wênèh wontên ingkang gurit panêmbrama | sawênèh anênitih | gèthèk urut kacang | ana kang surak-surak | ana kang agambirsawit | pelog ijêman | ana kang muji-muji ||

12. warna-warna swarane kang lumaksana | sarana gèthèk milir | saking gung sukanya | enggaling kang carita | wus praptèng sabrang têpining | kang tarataban | ing Cêpaka wanadri ||

13. laju minggah marang jroning wanawasa | risang andon lumaris | karênan tumingal | srining wana Cêpaka | kathah tuwuhan medahi | myang sêkar-sêkar | sak gon-gon bèji wêning ||

14. lan kawuryan wus kêrtarta angkêrira | lumayan dèrèng têbih | nuding Kramaleya | he adhi Tambangprana | madyaning wana puniki | gawat kaliwat | wrêksa gêng pèpèt-pipit ||

15. sasêlane sinêlan grumbul ngrêmbaka | binondhot blondhat-blandhit | adhi bokmanawa | ing jro wontên isinya | candhi tri adhapur panti | dawêg dèn enggal | ngataga bau kuli ||

16. Tambangprana gya nolih marang rèhira | kinèn miwiti kardi | myang ngantèn ta guna | angatag rowangira | kang saking dhusun pangrawit | lan liya desa | kang sami biyantoni ||

17. bau kuli kumrubut samya tumandang | ingkang nindhihi kardi | para siswa-siswa |

--- 2 : 24 ---

swarane babat alas | pating jarêthot jumêprit | mak brêg gumropak | gègèr sato wanadri ||

18. sru gumêbrug tibane ponang prêbatang | sawana kadya gonjit | pangrampasing pang-pang | kaprapal ing balandang | tatas pêrbatang gêng brindhil | bandhilan dhadhal | sêsarah ri sumingkir ||

19. saking sêngkutira kang sami tumandang | sakêdhap candhi kèksi | jèjèr tri ngalela | saking sela sinêkar | dèn ukir-ukir ngarawit | mawa wiwara | munggul tan ana gêmpil ||

20. rêmpêk rampak rapête sela rineka | tembak cinawi-cawi | wangune pamujan | ing nguni karyanira | katitik wingiting warni | mawa wangkawa | ngetan ajênge kori ||

21. sami kèndêl wau kang anambut karya | kacaryan tyas tan sipi | ngrasa lir supêna | tan nyana wasa[7] | kaisèn candhi linuwih | tindhihing karya | nguwuh he kănca sami ||

22. yya katungkul manoni candhi warnendah | ingkang runggut gêng iki | inggal babatana | iku wus paripurna | tan susah sira lêlithing | bêbau sigra | mangidul nambut kardi ||

23. dènnya sami ngrampasi sinêngka-sêngka | osiking tyas prasami | age dang katona | babare kaya ngapa | têka grumbul isi candhi | enggaling kăndha | kawuryan jangkêp katri ||

24. warna kêmbar lawan candhi kalihira | nging pambabatirèki | mung kantun mandera | kang ngrapêt wiwara[8] | dupi arsa dèn tandangi | wontên sardula | mêdal sing sêlaning uwit[9] ||

25. ngangah-angah nèng jawi singa manêbah | anggro gya

--- 2 : 25 ---

wangsul malih | ambyur kang tumandang | angisis samya maras | wau ta Bagus Rêspati | dupi tumingal | piyaking bau kuli ||

26. sru bramantya ngêncêngkên cancutanira | angingêr-ingêr kêris | lumajêng tan taha | murugi gyaning sima | nguwuh nyilakkên kulambi | kănca mingkira | sardula tandhing mami ||

27. duk umiyat wau Kyai Kramaleya | ring krodhaning Rêspati | asru andikanya | hèh hèh Rêspati sira | aywa ambêg kumawani | glis marenea | thole ingsun tuturi ||

28. duk miyarsa Rêspati sidhêm krodhanya | gupuh nguculi cincing | mara mêndhak-mêndhak | andhêku praptèng ngarsa | Kramaleya ngandika ris | Rêspati sira | lamun arsa nglawani ||

29. krodhanira sang singa kang ambêk krura | ywa ngêgungkên kasêktin | lawan kaduk sura | iku wisaning rana | awon wong kang gêdhag-gêdhig | pan maksih kuwat | nalaring nalar mintir ||

30. tarlèn saking mrih amikut satru murka | kudu angati-ati | tatane santosa | pitaya kang amurba | anggêr ing batin ywa kibir | thole manawa | wusanane basuki ||

31. trapsilane dhingini pangaribawa | anyarèhna ngin-angin | tumingala mêngsah | ing batin ucapira | badanku Adam sajati | paningal ingwang | kangjêng nabi sinêlir ||

32. lamun sira wus rukêt doning ranangga | mrih rinêksèng dat jati | angampêta napas | ing adat kang kalakyan | kalis sagunging piranti | lan kalawisa | yèn wus kalakon lalis ||

33. mungsuhira sira ngakua

--- 2 : 26 ---

dinuta | Gusti kang murbèng pasthi | mung măngka lantaran | nyirnakkên kalawisa | marma sinampiran sêkti | kaprawiranta | dudu darbèkirèki ||

34. pasthi kudu mangkono panganggêpira | lamun sira êngkoki | prawira priyăngga | lah iku luwih sasar | ajia jaya sakêthi | cabar bêlasar | kasandhung têki mati ||

35. amung iku thole wêkas ngong mring sira | gupuh Bagus Rêspati | nêmbah nguswèng pada | umatur minta barkah | winangsulan pudyastuti | Rêspati tandya | umangkat mapan cincing ||

36. manjing marang jroning candhi datan wangwang | brobos sasêlaning wit | saliring wasita | tinêtêpan sadaya | nèng nglêbêt candhi udani | singa dwi lagya | ngêloni nak nami dhin ||

37. watuk-watuk Rêspati marêki singa | sing garegah tangi | anggro sêsarêngan | manubruk kalihira | Rêspati malumpat gêlis | tajêming netya | tan măntra yèn ajurit ||

38. singa mulat salagane Sang Rêspatya | ambêg jamika manis | nangsaya krodhanya | anggêrêng-gêrêng nêbah | angayah ngêtokkên kapti | panubrukira | anganan miwah ngering ||

39. singa kalih manaut soring sampeyan | Rêspati wus tarampil | lumumpat trangginas | dadak nilari tepang | kumêplak plêng pas jiniling | singa mêncêlat | tangine tinêmpiling ||

40. gêlangsaran boya bilo kang sardula | andongong mêmpis-mêmpis | satunggalnya mangsah | Rêspati katriwalan | kêni sinaut sing wuri [wu...]

--- 2 : 27 ---

[...ri] | kinêmah-kêmah | kêmahe tanpa kardi ||

41. kekot-kekot panyakote tan rinasa | Rêspati tyas tan gingsir | rame surakira | pra siswa kang tumingal | ngintip nèng sasêlaning wit | sarêngan ngucap | glis sudukkên Rêspati ||

42. dupi myarsa Rêspati narik curiga | singa sinuduk mati | ambruk kapisanan | singa ingkang satunggal | mulat lakinya wus lalis | kèndêl kewala | balung lir dèn lolosi ||

43. pun Rêspati duk anon sardula lena | tandya nyêlaki maring | sardula wanodya | cinêpêng gulunira | tutut tumungkul tan mosik | sarosanira | ngalokro tanpa kardi ||

44. yèn dinulu kadya srah jiwangganira | maras myat kris pinusthi | gubras rahing priya | ajrih yèn dèn belakna | dhine sumariwêt kadi | nangisi bapa | datan kewran Rêspati ||

45. sêmunira sardula wus srah jiwangga | nulya binêktèng jawi | kinanthi ing asta | kiniwa nut kewala | dhine tansah akêkinthil | kang têngên ngasta | curiga kuthah gêtih ||

46. praptèng jawi kinurmatan surak-surak | sora anggêgêtêri | lir manêngkêr wiyat | wau ponang sardula | binêkta marang ngarsaning | Sang Kramaleya | Rêspati matur manis ||

47. dhuh pukulun saking pangèstu paduka | sardula wus kapusthi | dalah dhine pisan | dene ingkang satunggal | amba suduk wus ngêmasi | tan măngga sesa | Kramaleya nabda ris ||

48. iya sukur dene sira kasampiran | panguwasaning Widhi |

--- 2 : 28 ---

nglalisi sardula | kang durung pasthi lena | anut ing pangrèhirèki | yèku nugraha | arang kadya Rêspati ||

49. dhasar mudha sêdhênge dinama-dama | toging don surasêkti | jayane kanyatan | sanyata sutaningwang | tan wangwang nglawani klilip | nanging Rêspatya | wruha kawruh sajati ||

50. kang kadyeka dudu aran kaprawiran | gampang ngrèh singa tuwin | dwirada turăngga | mangkene patrapira | ngrèh singa lantaran saking | pangaribawa | tekading tyas tan wingwrin ||

51. mring tututing liman ambêk kang lêgawa | sinasmitan saking cis | pangrèhing turăngga | saking pasang graita | lawan obahing kêndhali | iku sadaya | pakarti luwih gampil ||

52. ingkang têtêp kaprawiraning agêsang | ingkang wignya nalèni | lidhahe priyăngga | wêtuning pangandika | sru mangsrut maruta wêngis | ingkang rinêksa | iku dahat malahi ||

53. lawan bangkit nata tututing jiwangga | tur jiwanta pribadi | iku uga băngga | ngluwihi sato galak | ganêpe têlung prakawis | mardi wardaya | kang wèh daya basuki ||

54. kalamun wus anggêlung ring tri prakara | yèku sayêkti kalis | sagunging wisaya | kucêm dening tyas tama | kapandukan sabda manis | angênên sirna | kapêthuk nginthar ngucir ||

55. binantonan tatane trapsilanira | dhasar bisa matitis- | akên patrapira | prayoga sinaua | Rêspati tumungkul sarwi | ngêculkên singa | singa [si...]

--- 2 : 29 ---

[...nga] lumayu gêndring ||

56. mêdal saking sajroning wana Cêpaka | ring padesan tumuli | rinampog ing janma | lalis saanakira | wuwusên pra bau kuli | nutugkên karya | winarna sampun gusis ||

57. sagunging wit kang maranani wiwara | maring candhi tanapi | jroning wanawasa | sumilak katon padhang | sadaya kang bèji-bèji | binatur sela | tinata turut têpi ||

58. sauwusnya kang samya manambut karya | sagunging bau kuli | lalêson leyangan | ngaso soring mandera | wontên satunggaling kuli | nama Pak Gopa | candranira winarni ||

59. angêrangkung lêkêre wadana kêra | rawise angurawis | ulat nyêngit lêsah | igane gêgambangan | wêtênge ngalêngkong cilik | tansah tlusuran | sarah dèn orak-arik ||

60. anjalênggut napas sêsêg kêlangoban | bras-gêbrès kêrêp wahing | pêpadoning netra | baliyut bayêyêtan | sabên-sabên kèndêl linggih | nyarèhkên napas | jatine tyas kang kèksi ||

61. angulari darbèke tike katriwal | uwal saking têtali- | ning saruwalira | dangu datan kapanggya | sêmpêlah sêbute dhrindhil | dhuh sandilata | sira ana ing ngêndi ||

62. têka kolu nilar ing kalulutira | wêlasa pun kaswasih | nora bêtah pisah | dhuh sang hyang sandilata | bathara irêng mrak ati | lir Wisnu mulya | barêkèhe nguripi ||

63. glis misika babo mring kawulanira | lamun kalungsèn pasthi | jiwamba lir pêcat [pêca...]

--- 2 : 30 ---

[...t] | dulunên solah ingwang | kêwangkungên manggung kingkin | ring sang hyang ingkang | rêng ganthêng cilik mênthik ||

64. ingkang nungkulakên pathênthênging srira | uh angop ana ngêndi | uh ahêm e Allah | uhah hêm nganiaya | dalasan si cacing krêmi | padha ngrubeda | nèng cêthik ngithik-ithik ||

65. kathik mêmpêng ayake mundhut pakanan | e mangke ta mas cacing | sampun triwikrama | prayoga sinarèhna | sang sandilata sêsilib | ulun upaya | uh angop dèrèng panggih ||

66. wontên rowang kang wus waskitha ing adat- | ira Gopa manawi | kalungsèn cêmêngan | anguwuh hèh Pak Gopa | wontên punapa kang gati | têka kliyêkan | Gopa mangsuli wahing ||

67. myang kêsêlak wêtuning pangucapira | inggih anggèr ngucali | tike kula ilang | kang liningan sru nabda | o nêgi le kula manggih | kados pes-pesan | parimpên saking ron pring ||

68. dupi myarsa Gopa mlajêng galoyoran | dhuh anggèr pundi-pundi | niku darbèk kula | duk arsa lung tinampan | rowange gumuyu sarwi | ngêgarkên asta | bak ambing jêbul krikil ||

69. gêr gumuyu para kuli-kuli samya | Pak Gopa muring-muring | wirange kawangwang | anguwuh pêgat-pêgat | si anak dadak ngapusi | wis padha tuwa | gêguyon tanpa wanci ||

70. mara coba apa dupèh kêtagihan | dika kira malêncing | Gopa cincing sigra | rowangnya gya lumajar | amuwus sarwi nyêkikik | Pak Gopa

--- 2 : 31 ---

duka | ah mêngko yèn diarit ||

71. Gopa gupuh ambalêdik saleyoran | tangèh bisa nututi | rame sukanira | pra kuli kang tumingal | sanalika sayahnya nir | wau Pak Gopa | plajêngnya dèrèng têbih ||

72. sêlak datan kongang nêmbadani raga | ganggase anginggati | nulya krungkêp tiba | kêsandhung alang-alang | mung malang tur wus gumuling | wor kalamênta | Gopa sarupa lalis ||

73. angaringkêl kari kêkêtêk kewala | ilêre kocar-kacir | kumocor mancurat | ces-cesan marang dhadha | nuli lalêr akèh prapti | umyung pyêng-pyêngan | brêng barêng angrubungi ||

74. pangrasane Gopa wus tanpa karêkat | mung saranduning dhiri | suku lawan tangan | asring mebah priyăngga | kadya sinêndhal binanting | tot-otot samya | kumêjot anariki ||

75. balung linu kadya kasatan rudira | sungsum lir dèn kurasi | kêmrêngês kalintang | tangkêping balung kadya | wus jonjang dènira manjing | sing jing-anjingan | wêtêng krasa malilit ||

76. ngungkêp-ungkêp dangu botên sagêd ebah | tandya pra bau kuli | sarêngan lumajar | nulungi ring Pak Gopa | binopong binêkta ngungsi | marang sorira | ngrêmbakaning waringin ||

77. agung ngêmpal ngrêrămpa lir bayangkarya | Kramaleya udani | kumrubut rubungan | winantu gêgujêngan | nulya dangu mring Rêspati | he thole ika | apa kang dadi gati ||

78. para bau gumulung ulêng-ulêngan | lawan pating [pa...]

--- 2 : 32 ---

[...ting] cêkikik | kêkêle kalintang | Rêspati gita mentar | dangu dhatêng bau kuli | witing daruna | gumujêng turing kuli ||

79. pêgat-pêgat binanton gujêng gêr-gêran | Rêspati srêng dènnya ngling | iki rêmbug apa | jêr nganggo galegesan | iku krama tan prayogi | mundhak kataman | panggrayanganing ati ||

80. lawan kêna pangira-kiraning liyan | galègès mratandhani | warananing prana | tur cara lêlamisan | mênèk srawungan sujanmi | kang bijaksana | pasthi sira dèn mohi ||

81. yèn kapatuh anyênyamah tata krama | wahyumu dèn lumuhi | ring sadhengah wonga | sinikat lir srênggala | lwih ala manèh manawi | nuju srawungan | lan pra wanodya sami ||

82. sok glêgêsa tăndha jroning tyas gap-gapan | sêmbrana parikêni | ika laning ala | ala tan pilih lalap | sire mamak anjamahi | ingkang kadyeka | wong ala wus katali ||

83. dening setan bêja-bêjane tinarka | titising sata biri | tan wurung nêmpuh byat | sanadyan ibu atma | sanetyasa dèn èrèki | samono ika | adat palupi kang wis ||

84. kèhing janma kang nora mangkono ana | ananging awis-awis | manungsa kang oncat | saka pangira-kira | karane kuwi wis jinilid[10] | pakêming dwija | waton têpa palupi ||

85. mula yogya iku padha marènana | wau ta kang sinung ling | nglêlês sanalika | gujênge kèndêl samya | kuli nglajêngakên angling |

--- 2 : 33 ---

lir wartanira | Pak Gopa kang kalêmpis ||

86. duk miyarsa pun Bagus Rêspati bela | gumujêng sawêtawis | nuli wangsul marang | ngarsaning Kramaleya | matur mula-mulaning wit | praptèng wasana | Sang Kramaleya gipih ||

87. tindak marang pangasonane Pak Gopa | piyak pra bau kuli | Kramaleya mojar | Gopa Gopa tangia | kasuwèn gonmu kalingsir | wau Pak Gopa | tambuh dèrèng sagêd ling ||

10. Gambuh

1. Tambangprana umatur | dhuh pukulun amba sangu candu | kaparingna dhatêng pun Gopa tumuli | dimènipun sagêd wungu | Kramaleya lingira lon ||

2. lah inggih adhi tulung | gih punika usadanya tuhu | lha kok sangu si adhi napa dhahari | Tambangprana matur guyu | botên amung damêl gosok ||

3. ing suku tuwin jêngku | awit sampun dados adat ulun | bilih kesah ingkang sawatawis têbih | tamtu kula sangu candu | yèn ngêthok lajêng ginosok ||

4. nulya tinampèn sampun | ponang candu pinaringkên gupuh | dupi Gopa mambêt candu slênthang-slênthing | klêthêkan dènnyarsa wungu | nanging maksih kraos abot ||

5. tan taha Gopa gupuh | asta gêtêr pambukaning candu | nèng pes-pesan watawis saprapat tail | pambuktine lir wong kaul | panguntale kaya kotol ||

6. sabên sablêngan bêkuh | kiyêr-kiyêr rêm-rêm ayam balut | ngêsês mêsês macoco kadya ngêsêti | dupyantuk panêdhanipun |

--- 2 : 34 ---

sapranêman tail bobot ||

7. wus karaos dêmipun | mèt santosa rahsaning rah runtut | napas sarèh sirêp sarosanya mari | dhiri karingête kumyus | pulih ganggase katongton ||

8. mung kari netyanipun | kêdhèp têsmak sir ngilangkên lamur | Kramaleya ngandika Gopa apa wis | waluya ênggonmu lêsu | Taguna nyêla pamulon ||

9. mangke-mangke pukulun | yèn andangu wit punika nuju | angêmatkên kramating candu andadi | mindhak ambibrah dêmipun | tur mokal lamun rinaos ||

10. sampun ingkang dinangu | yèn mikira bok inggih karungu | griyanipun dèn alokakên kabêsmin | jangji nêdhênge dêmipun | tan kesah pilaur kobong ||

11. pra bau suka ngrungu | sêsarêngan guyu bata rubuh | de Taguna bêbanyole anyêlani | Kramaleya lingira rum | lêrês Taguna mangkono ||

12. lawan ngandikanya sru | mring pra bau hèh aywa gumuyu | pirabara ana ingkang anglakoni | yèn wus dadi sênêngipun | gampang ênggone dadi wong ||

13. iku uga winahyu | mung mangkono tekade wus kêsdu | pasthi ngrasa yèn sinung wibawa mukti | silah lan wahyuning lungguh | nora kêna cinarub wor ||

14. Tambangprana umatur | lah karantên punapa pukulun | sêrat-sêrat wulang sami mêmalangi | dhasar wong kang mangan apyun | Kramaleya mangsuli lon ||

15. sampun ta ingkang apyun | nadyan warna sanès-sanèsipun | lamun [la...]

--- 2 : 35 ---

[...mun] manjing pakarêman sabên ari | pinacuhan ing pitutur | ananging kang kula raos ||

16. sanès ingkang kadyèku | marêming tyas kang sampun tumungkul | panganggêpe pangrasa angga pribadi | punika kang kula catur | dede pandakwaning uwong ||

17. Tambangprana tumungkul | winursita Pak Gopa wus emut | ramyang-ramyang sêmuning surya dhatêngi | bagas èsême kawêtu | katon untune balorok ||

18. ucul ikêt angukur | ing bunbunan sindape amabluk | sinusukan ing kuku katutan intik | cumêplus mati ginugut | angglagut karasa comlos ||

19. klênyam-klênyêm kadulu | jroning cipta sêsumbar têkabur | hêm rasakna si tuma sok anggatêli | lho lho malah gancèt têlu | sarat sinangonan thothok ||

20. tinon ing kèh tan rikuh | kang udani nêg malengos idu | Gopa mari dhidhis kêt-ikêtan malih | jêlèh gone adu mancung | cukup pêpacakan pathon ||

21. ngadêg arsa têturuh | sarwi nguwuh yèki Radèn Gathut | pathênthênge kayarsa anjara langit | sinambi nglus rawisipun | ngaruwis anglalêr mencok ||

22. sakêdhap nuli wangsul | Kramaleya angandika arum | sun pêpuji sira Gopa dèn abangkit | nyuda pamanganmu candu | pirabara bisa mêdhot ||

23. Gopa gumuyu matur | dhuh pukulun ling ta duparèstu | kadiparan gèn amba bangkit mantuni | candu kanyatan pitulung | o Allah priye yèn mêdhot ||

--- 2 : 36 ---

24. kaparênga pukulun | ulun matur jalentrahing[11] wuwus | botên sabab sing wangkot pitutur jati | nging kêni winastan bêrung | ring saru kadya ragèngong ||

25. ing nguni purwanipun | ulun sakit watuk mèh rong taun | tur winantu raosing angga bêntèr tis | madal usada sadarum | parimarmaning Hyang Manon ||

26. ulun darbe panêmu | kula sêsi myang borehan candu | kalampahan punika sagêd jalari | sarasing angga lêstantun | sirnaning sêsakit nyakot ||

27. anadhah êsês prètu | lamun măngsa katandhêgan tamtu | kraos sakit kados duk wau kiyai | cêtha kasarasanipun | sing candu kang wus kinaot ||

28. lho punika pukulun | ginaliha sêsorahing atur | ingatase janma kataman sêsakit | wênang istiyar jêjamu | mrih sarasing kang karaos ||

29. măngka sêsakit ulun | sarasipun sing dayaning candu | wèlèh-wèlèh rêgi myang gènnya pinasthi | kalamun mêdhota luput | bêbasan bênjut mèh bobok ||

30. Kramaleya gumuyu | pan sarwi ngling Gopa dèn lêstantun | panadhahmu cêmêngan kadi ingkang wis | jatine wong mangan apyun | tan dadi ciri kinaot ||

31. muhung wis-wisanipun | sring ngrusakkên sarira sakojur | nging kadyèku dudu cacading aurip | arêpa Gopa pitutur | saka ing pangarsaningong ||

32. janma kang padha nyêbut | yèn wong nyêrèt dêlêging alèstu | iya bênêr nanging [na...]

--- 2 : 37 ---

[...nging] gone ngèsi-èsi | dudu pangakêpe bumbung | baya gone sok ambolot ||

33. lan sungkananing kalbu | ing puwara kathukulan nguthuh | angêmohi pakarti wahyaning asil | enak-enuk ngrangkul dhêngkul | katungkul nèng ambèn dhongor ||

34. dadia sumurupmu | iya iku sambekalanipun | lamun sira bisa bengkas kang kadyèki | nadyan nyêrèt kaping sèwu | sadinane nora awon ||

35. Gopa ngangsêg umatur | kadiparan kalampahanipun | mrih kalising kala kang minihi nisthip | Kramaleya lingira rum | ngene yèn sirarsa nganggo ||

36. kudu kas wani banyu | ywa ngantukan jintêl nêkuk gêmbuk | mrih nuntuni ngalêsêt kêsètira nis | yèn wus êntèk dêming candu | ywa karêm sinau nyênthong ||

37. dèn trangginas ing laku | yèn sira wus nêtêpi kadyèku | bokmanawa anjalari doyan kardi | kardi kang nèng artanipun | kang tamtu wêtune kanggo ||

38. tuku tike takêrmu | kalamun wus ana jaganipun | kira-kira adoh kanisthanirèki | de Gopa pangrekanipun | mrih wutuhing sarirandon ||

39. atulna nyêrèt dalu | lan wancenjang tuwin wanci surup | kang supadya bisa ngluluhkên dayaning | apyun kang panas kalangkung | suda gone sok mangan wong ||

40. lamun wis sêsirèku | aja pijêr manjêr pandamipun | dèn agupuh patènana kang supadi | datan nyudakkên pandulu | adoh marang catho-catho |

--- 2 : 38 ---

41. Gopa umatur dhêku | mugi-mugi sagêda pun ulun | anglampahi sagunging wasita jati | Tambangprana nyêla matur | sumăngga kyai dèn gupoh ||

42. manjing marang candhèku | kang wus rampung ing pangrampasipun | katrisana kawuryan samya rêspati | agasik sinapon rampung | têka katungkul rêraos ||

43. kawruh angarubiru | Kramaleya mèsêm lingira rum | beda-beda adhi tekading sujanmi | tumrape pun Gopa parlu | kêni kinarya parimbon ||

44. gumuyu para bau | Kramaleya tandya nut ing atur | lumaksana lumêbêt sajroning candhi | gumrêdêg ingkang tut pungkur | anjujug candhi ingkang lor ||

45. praptèng jro anon sumur | nyêmêk-nyêmêk tibanya katawur | ladhu lêmpung nèng lêbêt mulêt ngêlèbi | lir ler-leran jroning sumur | lêthêg kwalêdan balêthok ||

46. Kramaleya angungun | myat ing tirta kang sampun dadyandhut | dene mawa cahya kawuryan dumêling | anyambêrlilèn sumunu | têmah sabdane kawiyos ||

47. adhi Tambangpranèku | sumur mawa wangkawa umancur | dhuh saiba upami botêna mawi | kawalêdan dening dhut-dhut | wêwah cahyaning we katon ||

48. kados prayoginipun | dèn gêsangna adhi ponang sumur | rinangkata sagunging dhut kang buthêki | manawi sagêd lastantun | lowung kinarya pangangson ||

49. Tambangprana umatur | gih sandika ing rèh ta pukulun | têmên lamun lowung kewala kiyai |

--- 2 : 39 ---

malah punika pukulun | kêna winastan we elok ||

50. Ki Tambangprana gupuh | ngêtag bau mèta sagunging dhut | kinurasa sagunging dhut ingkang rêsik | gita bau kang tinuduh | iyêging karya tan diyon ||

51. wontên bau kang saput | pranti ăndha lonjoran pring pêtung | wênèh wontên kang miranti timba upih | wontên kang sênik ginantung | têtali lulup pitados ||

52. tanapi warna susuk | jangkar cèngrok sorok lawan caruk | myang kèrèkan lumèrèk badhe nariki | êndhut kang kadya tinandhu | angundhung nèng sumur kono ||

53. dupi paripurna wus | siyagane pandaya sawêgung | tandya manjing wau para bau kuli | mudhun nèng ăndha pring pêtung | rahap andhudhah balêthok ||

54. pangurasira wau | sawêg antuk rong inggahan êndhut | wontên ating-anting mas sinotya adi | katut nèng sênik sumunu | kang narik dêkêp sarwi lok ||

55. he kănca aku nêmu | anting-anting mas sasêle linut | ing sêsotya gêng kang liningan umèksi | kacaryan nauri wuwus | aturna kyai dèn gupoh ||

56. anting-anting gya katur | Kramaleya eram duk andulu | angandika tutugna gèn ta prasami | murih uripe kang sumur | manawa mêngko amanggoh ||

57. pêlikan tunggilipun | kayadene ingkang sira têmu | wau bau wangsul malih angêdhuki | enggaling carita sampun | ladhu lêmpung dhut balêthok ||

58. mêntas saking

--- 2 : 40 ---

jro sumur | dinokok jawining candhi ngumbruk | cinokeran dening para bau kuli | sabên sacokeran nêmu | mas tanapi sêsotya byor ||

59. mawarna dhapuripun | kêlatbau gêlang kancing gêlung | kalung jamang lung-lungan mawa dèn apit | mustakaning naga mungkur | tanapi badhong karoncong ||

60. wêwarnan iku sagung | sing kancana sinasotya murub | wênèh wontên kaprabon raja kaputrin | sadaya pangrekanipun | endah cêcawèn kinaot ||

61. Kramaleya duk dulu | kacaryan ing wardaya kalangkung | para bau lawan para murit-murit | manoni mas sotya ngumbruk | pindha supêna ing batos ||

62. Kramaleya nabda rum | lah suwawi adhi Tambangkalbu | dinugia pintên rêgining mas picis | kang saking pêlikan sagung | Tambangprana turira lon ||

63. kawula dèrèng atul | mring tapsiring mas sotya pukulun | lah punika wontên juru sarawèdi | pun rajawêdi[12] kasêbut | sing dhusun Tawang kang ênggon ||

64. sarawèdi misuwur | wus winastan lwih kawignyanipun | pundi adhi andika timbali aglis | enggaling carita sampun | praptane cakêt amoncol ||

65. wèh cingaking pra bau | Kramaleya angandika arum | hèh ta pantèn rajawêrdi sarawèdi | mara tapsirên puniku | kèhe pêlikan samono ||

66. sapira ajinipun | rajawrêdi tandya nut ing tuduh | kalêthêkan ngrogoh kanthonge kang isi | sela pangleleranipun [pangle...]

--- 2 : 41 ---

[...leranipun] | tanapi traju pambobot ||

67. rancaging carita wus | mas sêsotya tinapsiran rampung | parincène pangaos dinugi-dugi | sagunge ginunggung kumpul | gêng lit kapanggih pangaos ||

68. rongatus têlung puluh | ringgit rukmi kang sela jènipun | kawan dasa rupiyah ki rajawêrdi | umatur kawula nuwun | ulun wus lumakyèng pakon ||

69. sêsotya mas sadarum | wus pinanggih tapsire pukulun | kalih atus tigang dasa ringgit rukmi | yeka wus kawula gunggung | gêng alit caruk kemawon ||

70 tapsir nut jamanipun | botên mirit rêrêgèn rumuhun | Kramaleya mèsêm angandika manis | măngga adhi Tambangkalbu | ngêmpalna pra siswa kinon ||

71. mupakati puniku | Tambangprana matur dhuh pukulun | murwat botên gumantung paduka kyai | adhi niku bêgjanipun | kang sami tumut rêkaos ||

72. makatên wajibipun | dinumakên para siswa sagung | satirahe pinaringkên para kuli | mila adhi langkung pêrlu | mupakatan kang saraos ||

73. anolih Tambangkalbu | nyasmitani pra murit mrih kumpul | wusnya kêmpal sadaya kang ginêm pikir | Kramaleya lingira rum | lho măngsa bodhoa kono ||

74. murwate sarta durung | wus kapurba ing ngakèh puniku | aywa wangwang yèn ana ingkang mancèni | pituna untung ka-[...] | ing sira kang wus gumolong ||

75. iyêg pra siswa

--- 2 : 42 ---

sagung | dènirarsa gunêm murwatipun | wontên ingkang mirit kamirahên tapsir | wontên ingkang sampun mathuk | ring gumathoking pangaos ||

76. ki rajawrêdi sampun | wruh ing sêmu tan sêmang lingipun | dhuh kisanak sadaya kewala sami | sampun lêgêg tan kawêtu | tulèning panêmu yêktos ||

77. yogya lajêng karêmbug | kang liningan tyase sêmu rikuh | wit kawêkèn kawon mupakating tapsir | têmah muwus sampun-sampun | kula amung măngsa borong ||

78. Tambangprana umatur | dhuh pukulun pra siswa sadarum | iyêging tyas saraos tan gondhang kasih | dhatêng panapsir wus mathuk | Kramaleya lingira lon ||

79. kadiparan riningsun | punapanta binage sawujud | Tambangprana matur botên nayogyani | sae sinadèng rumuhun | gampil gènnyandum saraos ||

80. kajawi karsanipun | ing pukulun kula nyundhul atur | benjang lamun wus pajêng ponang mas picis | pinarpat rampak sumurup | saduman wong kang cêcaos ||

81. sadhiyan wragatipun | amulyakkên ing ngriki pukulun | kang saduman pinaringkên para murit | saduman malih pra pikul | saduman paduka manggon ||

82. Kramaleya jumurung | lah punapa sampun sagêd cukup | Tambangprana matur kados anyêkapi | sadaya kawula gunggung | upami têtêp pangaos ||

83. salikur èwu langkung | kalih atus rupyah pamènipun | angêplêki kados luguning pana-[...] |

--- 2 : 43-48[13] ---

--- 2 : 49 ---

84. tuk | sambêl jêmprit lalaban pête kêmangi | polontara dewadaru | jengkol kinum ing pangaron ||

85. pra kuli gupuh ngêpung | têpung gêlang silane nyêkêdhung | wênèh kedhe trapsilane tan malipis | ana ingkang timpuh tanggung | ana kang jegang makongkong ||

86. gumrêgut kêcapipun | ting surawe saraweyan muluk | puluk gêdhe dhêkêman madhêt tan wigih | sêgane maksih dèn êmut | kolune nganggo ginlotor ||

87. duduhing bècèk wêdhus | tangan kiwa anyêkêthêm balung | akêkotos kringête kadya dèn dusi | têlasing bujana gupuh | tumandang karya tan iyon ||

88. wiwit barêng kumrubut | ngangkat wrêksa prabatang lyanipun | ambêbêsik kang arunggut rungsit-rungsit | angongkèl-ongkèl dhangkèl syuh | tunggak kang tanggon tinotor ||

89. akathah solahipun | para kuli yeka kang manambut | gumuruh sru swara tanduking piranti | wanci têngange pra pikul | sakêdhap dènira ngaso ||

90. kopèn ingone patut | Kramaleya wau duk andulu | sumur ingkang mêntas kaisèn mas picis | saking wêninge wenipun | ing ngandhap katon kemawon ||

91. ing ngriku kang kadulu | kadya tosan santosa gêngipun | winatawis wontên sasêta pêsagi | Kramaleya lingira sru | hèh murit dulunên kono ||

92. lir maksih tunggilipun | udhunana apa kang tinêmu | para murit nguwuh ăndha-ăndha gêlis | ăndha [ă...]

--- 2 : 50 ---

[...ndha] caruk jangkra dhadhung | kerekan sampun mirantos ||

93. enggaling carita wus | pêthèn tosan wau warninipun | Kramaleya kanggêg dènnyarsa ngungkabi | nging sarêng winawas lamun | tutuping pêthi katongton ||

94. wontên sêratanipun | pan makatên suraosing tutur | sapa ingkang mangguh sagunging mas picis | ingsun wus rila satuhu | sayêkti panuksmaningong ||

95. bukanên age kulup | ing jro ana tăndha asmaningsun | myang wêwêlèh măngka pêpelinging ati | gêlarna mring siswa sagung | rasakna aywa tumpang so ||

96. pêthi binuka sampun | ing jro isi têmbaga sapipun | nêmblas iji samya tinatah sastra writ | sinuksmèng têlênging kalbu | makatên sêkare sinom ||

11. Sinom

1. awit iki ingkang asma | Rêsi Wijaya wêwangi | wasi kang tinuwa-tuwa | ing pratapan Margapati | kêkêraning kintèki | samêngko lagi kawêtu | minăngka paliwara | ring panuksmaningsun jati | wruhanamu iki layang duka cipta ||

2. ring sira kang mulang sarak | kaping pira bae lali | tan eling tinali wulang | pêpalang măngka pêpeling | pedah apa wruh ngèlmi | jarene karêm gêguru | tur kêrêp mungsawarat | thik-thik rêrasanan wirit | êndi ingkang mèmpêr mirik[14] bae ora ||

3. kabèh sêsulange ilang | sèlèha leyangan takdir | padune moh kaluputan | wus watake wong aurip | mangkono kang kinapti | têmah antara kaduwung | yèn nora age [a...]

--- 2 : 51 ---

[...ge] tobat | saya katiwasan pasthi | sok nglantura durung darbe panalăngsa ||

4. lah salawas-lawasira | sabên sêsuka angênting | katunan duga watara | sumbare amupung urip | sumêlang sêlak mati | ing măngka pati tinamtu | nikmat tanpa upama | sapira nikmating urip | parandene sire yèn kêna-kênaa ||

5. kudu sumêdya suminggah | apanggah nyêgah moh mati | nadyan wus praptèng sakarat | krêkate kang dèn ling-eling | kawiryan tilar siwi | dhasar bojone nom ayu | nangis nungkêmi jaja | sêsambate mêlasasih | dhuh bapakne anakmu durung diwasa ||

6. upama bisa sambada | badane garegah tangi | nanging tan bisa gulawat | kuwur sêsorahing ngèlmi | murung tistising pati | labêt tyase rangu-rangu | karungu tinangisan | ing batin mung nyuwun urip | rak karêpmu tibaning pati tan cidra ||

7. iku kang wajib rinilan | lêgawa tan kêna nolih | marang kauripanira | beda tibaning prihatin | bêgja cilaka saking | pratingkah solah bawamu | aywa anguman-uman | tuman wong kang ambêg lali | durung eling lamun tan pinulasara ||

8. rasakna jêr wus kamaha | rekane mangsah sêmadi | ngudi dadining widada | iku ngadating aurip | lamun lagi bilai | anyêbut Allah ping sèwu | nalika suka wirya | anggêpe bangkit pribadi | tan rumăngsa yèn pêparinging Pangeran ||

9. kajorong têmahan rusak | sirik wong kang angêngkoki [a...]

--- 2 : 52 ---

[...ngêngkoki] | mring pakartine priyăngga | mara tutugna dèn gêlis | gènira mêsu budi | dimène sida katêmu | sêsandining dwi astha | wasna wêkase dèn êning | yèn wus antuk andêlên aywa jubriya ||

10. yèn wus bisa kasêmbadan | ing pustaka darywa muni | sanadyan obahing titah | tita tatale kang uwis | lumayan lawan lali | kalingan tyase katungkul | tan èngêt duk sangsara | rupak upayani[15] pamrih | nora wurung parane marang Pangeran ||

11. kang dèn ujêr kang dèn ajap | sajroning mangsah sêmèdi | muda lèhing kaluputan | prandene yèn dèn antêpi | Pangeran ora mukir | maksih sih paring pitulung | dhuh dhuh saiba-iba | mindêng gonira sêmèdi | kalamăngsa kewala wus pira-pira ||

12. kêni kinarya sarana | pamunahing satru sêkti | sajatining kawahanan | sèsining bawana sami | lamun rinasa titi | pan dadi sasmitanipun | ing kauripanira | têrkadhang amratandhani | sêsunguting gaib kang maksih sinamar ||

13. marma ing sabisa-bisa | sasêmbenan amèngêti | tindak kang wus kasat mata | tan parlu mituhu warti | warti katular pasthi | tilar têtalêsing catur | sapira pedahira | sugih kawruh tan nglakoni | tiwas tuwas wose mung lêbdèng carita ||

14. carita waton pawarta | wêtune wus ngatawisi | ampang sêmu sêmang-sêmang | samăngsa dèn pitakoni | nyatane kang sajati | durung paja-paja wêruh | rasane kang rinasan | apamanèh [apa...]

--- 2 : 53 ---

[...manèh] anglakoni | kang kadyèku durung mungguh gawe wulang ||

15. waton layang anggang-anggang | baya sabên uwong bêcik | rampung winuruking sastra | jatine mung dadi sêksi | basa wus anglakoni | lagi ambênêrke wuruk | lah apa tan têtela | dadining tindak utami | tarlèn saking kasusahamu priyăngga ||

16. kanggêp kinarya darsana | salawase dadi peling | aja lali lho manawa | sira kongsi ngaping kalih | labuhan kadya kang wis | yèn tan gêng salat kajatmu | sida wurung dandanan | tibaning antaka pasthi | aywa nutuh Allah wus mutungi sira ||

17. têlase panuksmanira | rasane rinasa titi | kinêmat kamot ing cipta | karasa saya ngranuhi | nulya sumujut ping-ping | jêjêging puji jinungkung | nalăngsa ing Pangeran | kèrêm ing tyas kang kaèsthi | nêbut Allah walèh saliring dêdosa ||

18. anjêjêt siswa sadaya | ewuh panyananing ati | tan andugi apa baya | kiyai ingkang ginalih | sidhêm bawana kontit | janggèlèk Kramaleya wus | karoban wahyu maya | nèng angga gumêlêng kadi | cahyaning rat martani wêning kawuryan ||

19. Tambangprana datan kewran | mawas lêganing panggalih | umajêng marêk ing ngarsa | Kramaleya ngandika ris | adhi dika mariki | Allah sokur bage sèwu | wosing wahyu sanyata | sapintên [...] tampi | tarlèn saking kamurahaning Pangeran ||

20. [...]-ngoki Tambangprana | sastra writ winaos ririh | angling

--- 2 : 54 ---

Kyai Kramaleya | adhi andika timbali | Si Sastralêbda tuwin | Sastrawirya tiganipun | Sastra Adimênggala | lungsuran carik pasisir | tiga majêng candranya amăncawarna ||

21. wandane Ki Sastralêbda | antêng kang dèn karêmêni | mawas solah bawaning lyan | watêke lajêng tinulis | pintêr ngikêt kakawin | maton ukarane putus | wandane Sastrawirya | ladak kumintêr ananging | durung mudhêng jêjêr wisesaning lesan ||

22. birai tabêri nyêrat | marma tulisane bêcik | carik nom dhasar kêpama | têsmakan dèn karêmêni | yèn jinawab nauri | ihtiyar punika tulung | nulak bliyar baliyar | yèn nyêrat muput sawêngi | enjing pêgêl amila kêdah rinêksa ||

23. de Sastra Adimênggala | malompong nanging pratitis | sumèh untune putihan | putus dhatêng sastra gondhil | sasêratane Jawi | nyangkèrèk sok nganggo buntut | matuh tulisan sabrang | medane kang dèn rêmêni | ginyêr bathuk mindêng wêtuning pèngêtan ||

24. sumping potêlot wus cêlak | yèn wontên parlune gêlis | wusing juru sastra tiga | cakêt ing ngarsa sinung ling | hèh Sastralêbda tuwin | Sastrawirya tiganipun | Sastra Adimênggala | iki têdhakkên kang bêcik | dadèkêna satus layang duka cipta ||

25. linungkên ponang wasita | nèng pêthèn ginotong katri | Rêspati nudingi nabda | lho kang Sastra Mênggala ki | ditulis sastra Jawi | ampun didèlèhi buntut | dika [di...]

--- 2 : 55 ---

[...ka] tulis pameran | kajênge rada jawèni | mênèk kados sabêne nika rak nyamar ||

26. nauri Sastra Mênggala | ayah Rêspati kumaki | bocah tan wêruh papincang | bae têka amuruki | Rêspati amangsuli | napa picak botên wêruh | mèsêm Sastra Mênggala | mèh tiba ngidak Rêspati | wurukane dhêmên gunêm palesedan ||

27. kasaru ing praptanira | Ni Mbok Drêmakêton saking | ing griya dhusun Turibang | kanthi sudagar kêkalih | aran Ni Mbok Jênitri | lawan Bok Walanjar Sêduk | sami juragan bêras | Bok Kêton matur Kiyai | Tambangprana kula matur kalêpatan ||

28. gêndhuk artanipun kirang | ing rèh kula wus nyanggêmi | gadhah pamanggih dadakan | punika kănca kêkalih | kang badhe biyantoni | nyuwun tumbas mas sawêgung | dados barandon tiga | Tambangprana matur Kyai | Kramaleya mangsuli măngsa boronga ||

29. adhawuh Ki Tambangprana | marang Bok Kêton supadi | maspadakkên kang pêlikan | angirit rowange kalih | kasêksèn rajawrêdi | kinêpang ing murit têpung | sudagar tri nèng têngah | aniti myang ginêm pikir | rajawrêdi angling padha sumurupa ||

30. bok sudagar têlu pisan | aywa ngênyang wola-wali | rêmbug sapisan kewala | aku barès ora bathi | wujude kang mas picis | dudu dol tinuku butuh | inggih ta mas kêmasan | andika tawi rumiyin | rajawrêdi tawi tri atus ringgit mas ||

31. Bok [Bo...]

--- 2 : 56 ---

[...k] Kêton angliring rowang | têtiga pating kalêsik | diyon dènirarsa nganyang | Bok Jênitri angêncêngi | manawi amarêngi | kalih atus ngiras nyuwun | botên mawi coplokan | inggih punapa marêngi | rajawrêdi angling durung bisa murwat ||

32. bêcik buntunên kewala | ganêp têlu bêlah ringgit | o kawisên mas kêmasan | niku barang jaman nguni | yèn kadadosan rêgi | tan wande badhe linêbur | kêdah mêwahi wragat | sêtun manawi marêngi | kalih atus tigang dasa ringgit êmas ||

33. rajawrêdi nolih wuntat | lah prikănca kadospundi | têka acèplês kewala | botên malèmpèng sakêdhik | kang tinuju sêmu ngling | inggih kakang kula gumun | ambakna kêkarangan | kok cèplês tan kurang luwih | pancèn pintêr ki rajawrêdi wus kontap ||

34. kaloka ing janapriya | angguguk ki rajawrêdi | watêke munggah umpakan | èdhèg sinambi nglus rawis | lamise nora mikir | mèncêp anyilakkên kuncung | lan ngêncêngkên cêkokan | katitik wong tuna budi | sampurnane mung bangsane jêne sela ||

35. binatos lan ingkang ngumpak | cacade ki rajawrêdi | kalantur tan wruh ing sastra | ananging ta wus nyukupi | kriya tan parlu mardi | mardawaning budi punjul | jêr wajibing kêmasan | sabobote wus linuwih | rajawrêdi angling marang bok sudagar ||

36. ya wis padha dhuwitana | gya Kêton Sênuk Jênitri | katrine sarêngan metang | donnyarta

--- 2 : 57 ---

balabar kongsi | angêsuk wong alinggih | jangkêpe kang kalih atus | tigang dasa ringgit mas | tinampèn ki rajawrêdi | Ni Mbok Kêton nyêlak dhuh kakang kêmasan ||

37. kawula nyuwun ujuran | kados ing limrah wit saking | dhawuhe Ki Tambangprana | kawula kalilan ngudi | ujuran lawan malih | bageyan kang wus tinamtu | sareyalipun suwang | rajawrêdi anauri | iya bênêr pira etungên priyăngga ||

38. Bok Kêton tandya angetang | uthi dumuking dariji | satêkuk ingangge suwang | sabên ping sèkêt tumuli | nyèlèhkên krikil siji | mangke pinanggihing petung | suwang kaping sadasa | èwu lwih nêm atus dadi | kawan atus kawan daseka wolung wang ||

39. enggal rajawrêdi bayar | Drêma Kêton suka ngênting | winot ing kandhi ro kêbak | lowung digo gawe panti | nèng kene kang abêcik | rowange kalih gya mantuk | ambêkta sêsotya mas | dipun têr murit kêkalih | mrih rumêksa antuke ni mbok sudagar ||

40. rajawrêdi malih mojar | bab bageyan mêngko dhisik | bêcik matura priyăngga | Bok Kêton mangsuli inggih | donnyarta wau dupi | katur ing ngarsa supênuh | Kramaleya ngandika | adhi pinrapata nuli | dhatêng murit lawan pra kuli waragat ||

41. dadining wana Cêpaka | saduman kasimpên benjing | kangge sadhiyan pra siswa | kang purun salakirabi | Tambangprana agipih | mara mituruti petung | waradin para siswa | murit pramukaning [pra...]

--- 2 : 58 ---

[...mukaning] kuli | kang pinatah andum ring kuli sadaya ||

42. sadaya awijah-wijah | wêwah susêtyaning kapti | anggêpe sami nyudarma | marang Kramaleya Kyai | tan pae agêng alit | sami katrêm sêdyanipun | atilar balewisma | rinilakkên marang siwi | kang maksih nom èsthine amung bêbadra ||

43. lami gènnya murwèng papan | wau Kramaleya Kyai | enggaling carita babar | ing wana Cêpaka asri | pêthane cinapuri | pinagêran jaro kukuh | cinêngkal kêkothakan | pomahan amangku margi | kang gêgriya anggênggêng mèh kurang papan ||

44. ing ngriku sinungan pasar | ngongkang ing narmada kadi | sungapan lawan-linawan | palwa lan dharatan sami | kèdhêp pasar andadi | sabên Pon pêkênanipun | tanapi ingadêgan | masjid lan panti pamardi | mardawaning sastra gurune kapangkat ||

45. satunggal Ki Sastralêbda | Sastra Mênggala pangkat dwi | pangkat tiga Sastrawirya | kêtip sêsirahing santri | kang ngêncêngkên agami | nama Ki Ngabdulah Sarul | kalih Amat Hudiyat | tiga Ki Iman Banudin | sami kaji nanging asale wong Jawa ||

46. raharja wana Cêpaka | kontaping pawarta têbih | tambah kang samya purita | praptane anyênyaosi | uwos kalawan pitik | bèbèk banyak menthog wêdhus | anggili nora kêndhat | ambabar ing wana mawi | pasamuan tanggapan amăncawarna ||

47. topèng reyog myang jathilan | tanapi ringgit kalithik

--- 2 : 59-60[16] ---

--- 2 : 61 ---

48. ngedhe mèrètane mawi | cêcewekan ngrêmbuyung acundhuk kêmbang ||

49. kathok panjèn jingga loka | cancut amangku turanggi | nam-naman dêling kulitan | iku kang taksih pinuji | kadi urip sajati | ujare wong gunung pêncu | pasahing puja măntra | jaran kepang bisa nyirig | kang anunggang anut tan darbe pangrasa ||

50. Kramaleya angandika | mring Jarwa Lêksana adhi | wau lampahan punapa | Jarwa Lêksana matur ris | Dyan Arya Rana krami | dhaub lan yoganing wiku | palwaga Sang Jêmbawan | Dyan Jêmbawati wêwangi | padhalangan nama lakon Kridha Krêsna ||

51. dhapur punapa carangan | ki dhalang umatur malih | punika lampahan kina | baku cariyos sayêkti | ingkang dèrèng udani | winastanan sanès dhapur | kinintên wus kawarna | duk Dyan Jaladara krami | mring Dyan Krêsna sinambut lajêng ginarwa ||

52. punika muhung katêlah | jatose Dyah Jêmbawati | bibare kinarya patah | nuli dèn kondurkên maring | Gadamadana ardi | Narayana kari gandrung | kawêkèn ing asmara | tilar kasatriyan awit | sruning brata puwara mêsu sarira ||

53. èsthining tyas kalakona | ajatukrama sang dèwi | saking parmaning jawata | ing Gadamadana wukir | rinabasèng para ji | witing prang ingkang rinêbut | kusuma atmèng dwija | kang kalok ing bawana tri | Radyan Krêsna kang bangkit bengkas ru-ara ||

54. puwara radyan kasidan | dhaub lawan sang sudèwi | makatên witing carita | nanging dhalang-dhalang sami | botên purun [pu...]

--- 2 : 62 ---

[...run] nglêluri | asring angewahi dhapur | ngungaskên sugih wacan | nyêbal sajawining kêlir | Kramaleya angling adhi kasinggihan ||

55. punapa ugêring dhalang | kang pêrlu kêdah binudi | matur Ki Jarwalêksana | sapisan amilih janmi | kang kaduk cucut manis | uloning swara sru arum | dhasar botên rikuhan | kang kêdah dipun sagêdi | botên kenging pisah saking nêm prakara ||

56. gêndhing gêndhèng têmbung têmbang | ngèlmune badhud dèn gèni | kaping nêm ahli surasa | manawi sampun nyêkapi | kontaping warta pasti | komuking dhalang linangkung | makatên wêwatonnya | manawi kawula kyai | dèrèng paja-paja ngênggèni piwulang ||

57. mandar maksih salingsingan | mung bujêng majênging ati | tan wruh ginujêng ing kathah | kasêsa sêlak gumangkit | pamupusing tyas naming | ayah tiyang dhalang dhusun | ugêr rame wus cêkap | karya sukaning raryya lit | waton sampun kenging kangge pados têdha ||

58. angling malih Kramaleya | ngèlmi dhalang kadospundi | pasanging guna sumbaga | ki dhalang umatur malih | manawi badhe linggih | sandhaping balencongipun | matêk măntra wikrama | sarat pusêre pinilih | angapilkên pangasihan basa Buda ||

59. hong awigêna pranawa | samêh samohya mandêl sri | syah-syah ruwak kalasuha | ripu hyong pasung pangasih | têlas lajêng anyapit | ngungalkên balencongipun | angucap hyong nuradha | hyong ri hya nuradha agni | têgêsipun mugi hyang kang sipat cahya [cah...]

--- 2 : 63 ---

[...ya] ||

60 amadhangana buwana | têlasing punika nuli | andhodhog kothak têngara | badhe bêbukaning gêndhing | gya bêdhol kayon sarwi | ing pucuk ping tri dinamu | pinèjèt tangan kinga[17] | panglêrêban kang pinusthi | pan makatên wêdal kêdaling sumbaga ||

61. rêp sidhêm pramanêm padha | korub racut-racut dadi | nèng aku tunggal kaanan | tunggal sir rasa sajati | têtêp madhêmi mami | lailaha ilolahu | Allahu muga-muga | paringa idi sajati | niyat ingsun buka gancaring carita ||

62. makatên êmpaning măntra | karênan kang samya myarsi | ing wuri ana rêrasan | layak wong anganggo ngèlmi | wayuh papat kuwawi | kêna pangasihanipun | nauri rowangira | dora gonira ngarani | kang winayuh kodakwa kalêbon japa ||

63. ora mangkono kisanak | lumrah dhalang sok kumaki | rarase kaya Arjuna | dhêmên wayuh kèh ananging | sacêke sok tan pilih | gampang ing kalakonipun | nora susah jinapan | sêtun tamu dèn imuli | sinarua saking wingking yèn kapyarsa ||

64. karênan Sang Kramaleya | lamun makatêna adhi | manawi sampun sampurna | dhatêng waton nêm prakawis | kenging kula wastani | pujăngga anggêlar kawruh | guguk Jarwalêksana | wahyaning atur nyakikik | o lha dalah punika kalangkung lăngka ||

65. dhalang sajêg jumlêgira | botên kenging dèn wastani | nunggil bangsaning pujăngga | sampun kacêtha salami |

--- 2 : 64 ---

wadananipun nunggil | golongan kalihan badhud | botên wontên carikan | măngsa kewrana sang aji | tartamtu wus ginalih kalawan panjang ||

66. têlas ature ki dhalang | gantya ingkang dèn timbali | Gunawinangun sumewa | tinakonan kadipundi | watone wong angringgit | gêdhog kang sampun kalaku | inggih sami kewala | ugi ngangge nêm prakawis | muhung wontên bèntênipun sawatara ||

67. kang ginilut paprênesan | kêdah lêbdèng têmbung Kawi | kaduk wilêt wêwangsalan | kang rèmèh-rèmèh binudi | prabedanipun malih | raras myang pathêtanipun | pradăngga pelog barang | kangge sadaya wit saking | kang karuhun jêjêr pelog pathêt lima ||

68. dumugi jam kalih wêlas | ginantya raras nêm nuli | jam katri manyura barang | dumugi ing wanci enjing | liripun kadipundi | winastan gêdhog puniku | ki dhalang matur jarwa | gêdhog saking gêdhug nênggih | băngsa gêdhug têgêsipun gêgêdhêgan ||

69. gancaring gêdhog punika | tuhu gêdhêganing budi | budi kang wus gêgêdhêgan | mung sênêng ingkang dèn èsthi | mila saratri naming | kathah cacriyos rum-arum | ngarah rosing asmara | Kramaleya tanya malih | kadospundi wardine dhalang lan wayang ||

70. balencong kêlir lan kothak | Gunawinangun ambêkik | nambong Kyai Kramaleya | winangsulan botên adhi | sasêmbèn cagak linggih | karipan mindhak angantuk | saratri mêntas mayang | Gunawinangun matur ris | ing

--- 2 : 65-66[18] ---

--- 2 : 67 ---

71. ose kang sajati | dene tan mawi kêlir | kados wontên wardinipun | mèsêm Găndawasana | angrogoh saking kulambi | mêndhêt buku pakêm bakuning carita ||

72. dangu ambikak bukira | liniling dèn olak-alik | jingglêng ing panuksmanira | kêkincêran umak-umik | pamicaraning kapti | katujune wus sangu buk | sandeyaning wardaya | Jagaruna bokmanawi | tinaliti talètèke wong andhalang ||

73. awit Kyai Kramaleya | kabare kang dèn rêmêni | ngimpun saliring carita | bênêr gonku mrayitnani | ri wusing masa kasil | ningkêm buk matur kula nun | nun inggih lêrês lêpat | sumăngga paduka kyai | pan makatên ungêle pakêm kawula ||

74. kathahing prabedanira | gampil pêpakême klithik | gancare caritanira | Ratu Ayu Majapait | tabe-tabe kang nganggit | Jêng Sunan Benang karuhun | ananging duk samana | bèbèr wangunaning ringgit | tinabuhan kêndhang trêbang suling kêprak ||

75. amung kenging linampahan | bodhon kewala wus kêni | botên mawi têmbung têmbang | botên susah gêndhang-gêndhing | waton sagêd nong nong gling | gêndhing satunggal wus rampung | plajêngan sêsêg tamban | nama bango-bango mati | saratipun bangkit megol pancak jăngga ||

76. dene pandangu paduka | kalithik tan mawi kêlir | têgêse sampun angêblak | tan samar sandining budi | budi kang wus ginaib | makatên upaminipun |

--- 2 : 68 ---

dhalang kalawan wayang | wus tunggil sami udani | wus kacêtha tunggil papan sanès êmpan ||

77. amila gampil ki dhalang | botên kawêkèn ing galih | ngangkah lampahan punapa | kewala sawastu bangkit | mila dipun wastani | klithik kalêthêking klabu | kabuka tanpa wrana | yèku pralambanging wali | Sunan Benang tan samar pamoring Suksma ||

78. têlas ature ki dhalang | sumêla Sastra Wirya ngling | dhuh ki dhalang Găndasana | bilih karênan ing kapti | pundi kula gêntosi | buk pakêm andika niku | Ki Găndasana mojar | niki pusakane kaki | pêcat mati gèk măngsa kula sadea ||

79. wêlinge kaki kawula | nadyan wus tumêkèng jangji | kèn bêkta tumut pinêtak | mas Sastra têka sumugih | thik-thik arêp gêntèni | Sastra Mênggala sumambung | lah niku ngèlmu kuna | yèn darbe kawruh kang bêcik | botên rila tumular mundhak sumêbar ||

80. ambêkuh Ki Găndasana | sampun limrahe wong Jawi | ngèlmi dingge gêgêndhongan | bèntên lan sira mas carik | lèrwèh bêbasan dakik | kasêsa anggêlar kawruh | mamrih ginunggung ing lyan | watêk kang dika ênggèni | Jawa dede kumalănda botên bisa ||

81. awon-awon yèn sampurna | kenging kangge pados bukti | puluh ajêng sugih nalar | yèn mogol tan migunani | mung karêm mêmaoni | jujul rêmbuge kasusu | dhêmên padu kalahan | cêp kèndêl sarêngan sami | ing batine gêtun ngladèni [ngladè...]

--- 2 : 69 ---

[...ni] wong edan

82. gumujêng Ki Sastralêbda | guyon tanpa ulat liring | pakêm dinggo pêpaitan | jêbul diirik-iriki | katanggor sira sami | lah iya iku tambamu | Kramaleya ngandika | dhuh adhi sampun ginalih | Sastrawirya pancèn rêmên gêgujêngan ||

83. adhi Ki Găndawasana | muluk suluking kalithik | rampung tan kakehan reka | ing wau kula wastani | kalithik gadhah wadi | rèmèh rêroncenanipun | dene mung kalithikan | Găndasana matur inggih | gih punika ujare pusaka kula ||

84. Jayadi gantya sumewa | dinangu hèh kadipundi | waton ngèlmining jathilan | tutur ingkang wus kawarti | kang jathil yèn wus nitih | jaranan kepang winantu | tabuhan akung[19] têrbang | kêndhang winor ing sêsingir | mawa dupa kumutuk sinidhikara ||

85. kalamun wus tinarima | kuda ambandhang tan sipi | kang nitih tanpa pangrasa | yèn sampun tiba gumlinting | saya sêsêg kang singir | bengkrakan suka kalangkung | yèku wus kasêmbadan | antuk dêdalaning gaib | Pak Jayadi umatur inggih sanyata ||

86. tabon kang sinudarsana | saking dhikir nap sambadi | sumăngga rinaosêna | solahe ingkang anjathil | tên pêgat ngêntrog wêntis | rêm-rêm ayam pacak gulu | manthuk-manthuk kewala | mat nyamlêng kadya wong dhikir | ing tyas ngucap hu anut wêtuning napas ||

87. tanpa wus muhung mangkana | nut tabuhan wor ing singir | manawi sampun sêmbada | tan kontit salah sawiji | dangu-dangu [dangu-...]

--- 2 : 70 ---

[...dangu] sayêkti | kang anjathil antuk luyut | lir pêcat jiwa kendhang | kabuka kabuling singir | kudu bandhang kang nitih anut saparan ||

88. katoging pambandhangira | rêbah sarêng gumalinting | pangraos ingkang kawawang | sumêrêp suwargan adi | ingkang badhe dèn gèni | benjang sapraptaning lampus | sêsêging têtabuhan | punika ingkang dèn èsthi | nyuwun gêsangipun kang wus manjing swarga ||

89. sandeyane tyas manawa | katrêm nèng ngriku salami | kang nikmat tanpa upama | aywa andadak sirèki | jêr sira durung takdir | iku gon kang wus tinamtu | mung wêlingku mring sira | têkaning alam sahkratil | aywa pangling iku kang bakal pinaran ||

90. têlas Jayadi turira | mèsêm Kramaleya myarsi | ujar kang langkung dupara | kamot nora dèn wangsuli | Jayadi matur malih | dhuh kiyai kula nuwun | miduwung tyas kawula | salami mung karêm jathil | dèrèng nate wruh wasita kang sanyata ||

91. kula wus lami miyarsa | jathilan dipun wastani | guyêng dul ing pardikanya | guyêng puyêng moyang-maying | dul mêmanduling dhiri | kula raos-raos mathuk | saking puyênging sirah | komêt nyirnakkên sakalir | kang kacipta jroning sumaput kaanan ||

92. pangrasa ingkang dupara | plajênging kapal katarik | kobênge ingkang anumpak | saking kalintu panampi | kraos mumêt tan sipi | botên pae lan Pak Pocung | sarêng wus saya tuwa | dangu kula pikir-pikir | asor têmên ngèlmu kang kula piala ||

93. mila manawi [ma...]

--- 2 : 71 ---

[...nawi] lêgawa | kawula nyuwun wêwangsit | wasitane wong agêsang | kang wajib kawula èsthi | Kramaleya agipih | nimbali pra siswanipun | kinèn alênggah kapang | kadhawuhan anêksèni | anyêdhaka Jayadi lunggguha wetan ||

94. dhêku Jayadi amapan | ing karna kiwa winêling | hèh Jayadi dèn santosa | rumasaa bakal mati | pati ingkang pratitis | èngêt ing sadurungipun | mêtu sing guwa garba | yaiku rasaning pati | ywa sumêlang ora ana apa-apa ||

95. ngalahu ngali wasalam | rampung jatining wêwangsit | Jayadi anguswa pada | salaman lan para murit | Jayadi matur malih | yèn makatêna pukulun | gèn kula ambêbarang | jathilan kula mantuni | langkung yogya ngupados pakaryan liya ||

96. ngandika Sang Kramaleya | ora angewuh-ewuhi | jêr iku sarananira | ngupaya bukti salami | wêlingku kang sayêkti | amung aywa nganti korup | êmpane ana papan | ing lair kalawan batin | wus amapan papane ora tumpangan ||

97. umajêng Ki Tambangprana | umatur punapa mawi | wilujêngan kados adat | winangsulan inggih adhi | dèn enggal kinèn ngrakit | caos dhahar gusti rasul | lan mawia tambahan | têtandukan sêkul Jawi | lam-ulaman ugi dipun wêdalana ||

98. sampête ni juru padang | sakêdhap sampun miranti | sumaos ngarsa samua | nuli animbali kêtib | Ngabdulah Sarul kanthi | Amat [Ama...]

--- 2 : 72 ---

[...t] umiyat trinipun | Banudin tan katilar | ri wusing ujub lan wajib | tinampenan Ngabdul Sarul kang andonga ||

99. amin sarêng bata rêbah | têlasing donga tumuli | dhahar kêmbul sêsarêngan | pra siswa jalu lan èstri | supênuh jroning candhi | balabar dumugi ngayun | kang wus sinungan wisma | wuwusên ki dhalang katri | ugi manjing siswa ing ratri winêjang ||

100. mandar kadêrênging sêdya | samya andhèrèk pêpanti | Pak Jayadi nunggil sêdya | sayuk sasomahe sami | sangsaya anambahi | arjane Cêpaka komuk | kêtarta gêmah ripah | bibaring bojana nênggih | sami mantuk mring wismane sowang-sowang ||

101. gantya ingkang winursita | Rara Marjintên Bangsari | ingkang wus lola tinilar | sudarmanya lawan bibi | kabyatan sruning wingit | saking duk parawanipun | katêmbèn palakrama | lajêng tinilar ing laki | Kramaleya kang ambêk sadu budaya ||

102. samangke taksih kagagas | kang grantês nora ngêndhati | tan mèngèng èsthining cipta | adrêng tilar bale panti | sêdyaning tyas ngulari | mring garwanira ing dangu | tan tolih rajabrana | Marjintên anuju ari | anis saking ing wisma dhusun Bangsêkar ||

103. tan pati ngadi busana | sampêt lawan wastra lurik | kêpyur cinêlêp karuna | kasmêkan gadhung malathi | nyangkêlit golok alit | balongsong mas tinatah lung | lunge mawa sinotya | yèku tilaraning laki | sinung aran kiyai ciptanugraha ||

--- 2 : 73 ---

104. mungguh ringkês sinasaban | rasukan lurik cêmbirit | kinuwuk ing sawatara | slendhang sêmèn latar putih | ukêle tan pinikir | dene rada madhul-madhul | nanging têka prasaja | sajake angraras ati | mung cacade Marjintên wus rara tuwa ||

105. iba nalika taruna | nadyan wus mèh lungse sari | sarandune tan prabeda | katon wêtah durung rêmpit | mêpêk pindha garbini | tarkane ingkang dèrèng wruh | yèku labêting janma | dèrèng rinabosèng rêsmi | maksih kêncêng kadi duk rumucuhira ||

106. awèt nom sarira saras | akas trangginas ngluwihi | lan para parawan lumrah | kang balere kaduk liring | durung andungkap laki | sring sambar boyoke kaku | padune mêntas bigar | nglantur sadina sawêngi | nanging sapa kuwat lir Marjintên rara ||

107. kados sayuta satunggal | ingkang sagêd anglampahi | ngampah rarasing asmara | limrahe răndha nom pasthi | kasusu kudu laki | yèn makatên bae untung | dene nora ambandhang | bandhol anggigit kêndhali | nêrak sarak luwung kang anggege krama ||

108. lampahira mirandhungan | Marjintên samargi-margi | rinasa saya udrasa | kang katon têlênging ati | mung garwa kang mêgat sih | dhuh kakang guru lakiku | pulungên jiwaningwang | ana ing ngêndi sirèki | tumulèha ring garwa kang durung krama ||

109. wus dadi ubayaning tyas | kasaksèna buwana tri | mung ngèsthi sapta manjanma | salawase nora kari [ka...]

--- 2 : 74 ---

[...ri] | lire upama nitis | tumimbala kaping pitu | aywa wal tunggal atma | dhuh si kakang ana ngêndi | apa baya atimu nora karasa ||

110. apa ngimpi bae nora | jênang gula aja lali | pêntil jagung êntènana | rabimu kang kawlasasih | maksih mêksa kêkinthil | godhong nom tumêkèng lampus | ywa pêthal katariwal | sakarone adu manis | sida ngênês yèn tan nuli kapanggiha ||

111. dhuh Gusti Allah Tangala | pun Marjintên nyuwun eling | yèn lali sida cilaka | iki rasane wong kingkin | mung kudu salah kapti | têtêping iman sumêmprung | sinapu ing asmara | kabrangas tan kapadhan sih | kaya ngene rasane tinilar garwa ||

112. têbih lumaksananira | Rara Marjintên Bangsari | nalasak angayam wana | sumusup kang rungsit-rungsit | lampahe kawlasasih | kudhung salendhang ngêmu luh | golok ciptanugraha | nèng lambung anggung pinipit | wit watêke Marjintên ambêg sujana ||

113. lilan lêgawa wêlasan | asih samaning dumadi | tan măntra trahing sudagar | rêmên olah kramaniti | kagyat Marjintên myarsi | karêsêke wong lumaku | lumayan sêmang-sêmang | kanyatan ana sujanmi | lir sikêp prang mijil saking rêrungsitan ||

(Sambêtipun kawrat jilit tiga)

--- 2 : [0] ---

[Iklan

--- 2 : [0] ---

[Iklan]

 


Naskah sobek (dan di tempat lain). (kembali)
Naskah sobek (dan di tempat lain).
wangsite (kembali)
wangsite
rêrangkatan (kembali)
rêrangkatan
langkung (kembali)
langkung
laras (kembali)
laras
pangrasane (kembali)
pangrasane
Kurang dua suku kata: tan nyana wanawasa (kembali)
Kurang dua suku kata: tan nyana wanawasa
Kurang satu suku kata: kang ngrapêti wiwara (kembali)
Kurang satu suku kata: kang ngrapêti wiwara
Lebih satu suku kata: mêdal sêlaning uwit (kembali)
Lebih satu suku kata: mêdal sêlaning uwit
10 Lebih satu suku kata: karan kuwi wis jinilid (kembali)
Lebih satu suku kata: karan kuwi wis jinilid
11 jalèntrèhing (kembali)
jalèntrèhing
12 rajawêrdi (kembali)
rajawêrdi
13 Halaman 43-48 tidak ada. (kembali)
Halaman 43-48 tidak ada.
14 mirip (kembali)
mirip
15 upayaning (kembali)
upayaning
16 Halaman 59-60 tidak ada. (kembali)
Halaman 59-60 tidak ada.
17 kiwa (kembali)
kiwa
18 Halaman 65-66 hilang. (kembali)
Halaman 65-66 hilang.
19 angklung (kembali)
angklung