Wulang Tatakrama, Pahêman Radya Pustaka, 1899, #1290

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Wulang Tatakrama

--- 1 ---

1. Dhandhanggula

1. kang kariyin pêrlune wong ngabdi | bisa basa tanggap lan trêpsila | parigêl laku bokonge | dhadhap lan mundhuk-mundhuk | ulat ajèr sarta dèn aris | têmbung tatas dèn cêtha | dèn saguh dèn kukuh | aja kamèrèn mring kănca | dosa gêdhe marang Hyang Kang Maha Suci | duraka gêng pinanggya ||

2. kaping kalihira dèn ngawruhi | marang karsane ing Gustinira | dèn tiru ing bêbudène | gusti anggêpên guru | ingkang trêsna lan dipun wêdi | aja angrusak sanak | nglêbur padha batur | yèn dinangu ing bêndara | dèn ablaka aja dhêmên matur silip | tan kandêl pandhuwurnya ||

3. kaping tiga dèn amrih abêcik | maring rowang kănca-kancanira | mêmuruka sabisane | dene ingkang

--- 2 ---

winuruk | dianganggêp lan dinglakoni | yèn padha wêwuruknya | lan gustinirèku | poma dèn eling-elinga | barang karya aja nglakoni kacêlik | wong anom nastitia ||

2. Sinom

1. kaping pat sira elinga | tingkah ala lawan bêcik | iku pawitan utama | anggonên ati kang bêcik | kang ala dèn simpêni | kinarya pangemut-emut | supaya aja pisan | kagêpok panggawe sisip | aja sira polah saru lan digsura ||

2. kaping lima yèn bêndara | kadhayohan gêng lan alit | sira aglis asebaa | ajakên kancamu sami | lamun ana kang lali | utawa yèn ora wêruh | mring têkane dhayohnya | aglis ngadhêpa ing gusti | dadi nora

--- 3 ---

gawe lingsêming bêndara ||

3. lan tingkahmu wuwuhana | kang rikat kang ngati-ati | dèn rungon lawan dèn awas | mring watak karsaning gusti | dèn eling ingkang wadi | mênawa sira kaladuk | bukak wadining kănca | miwah wêwadining gusti | dadi pantês ingaran turuning kompra ||

3. Durma

1. têmbang durma bab kaping nêm kang winarna | saru nisthaning abdi | cacading acacad | ala-alaning ala | wong saru digsura pasthi | ingkang cinacad | ingkang tinampik-tampik ||

2. yèn dinangu sumaur ngadêg kewala | iku polah tan bêcik | patut singkirana | aja sêja atelad | yèn linggiha mangkrik-mangkrik | bêndara liwat | tan nêdya angudhuni ||

3. yèn dinukan marêngut bêkis [bêki...]

--- 4 ---

[...s] uninya | kokum dinulang tai | nèng ngomah winêkas | gustine lagi lunga | tinakonan api lali | yèku turunya | wijile wong tan kawin ||

4. Mijil

1. lamun tămpa timbalaning gusti | dèn enggal linakon | barang karya lamun suwe-suwe | mundhak ras-arasên tanpa dadi | wuwuh abot kaki | cacad têmahipun ||

2. aja cidra anggorohi gusti | alane katonton | aja ngetung tuna kangèlane | pirabara ta gustinirèki | yèn misih basuki | malês sih satuhu ||

3. sira ingutama wong angabdi | dèn manut sapakon | apan lingsêm cinacad lupute | dèn narima dèn niyat marèni | lupute ing nguni [ngu...]

--- 5 ---

[...ni] | tama têmahipun ||

4. aja anglali-lali ing kardi | ngribêdi tyas abot | anênandho prakara abote | yèn tinakon kapengin sathithik | tabêri kang dadi | kumambanging kayun ||

5. Maskumambang

1. bab kapitu satêngah ana wong ngabdi | lawas saya luwas | grêsahe kapati-pati | kancane kang anyar mubyar ||

2. kayu tyase anênutuh marang gusti | gusti nora salah | gone asih kandêl tipis | salusurên ing tyasira ||

3. kang sawênèh angarani pilih kasih | jatine ta sira | durung wruh karsaning gusti | tirunên pêsthi yèn padha ||

6. Asmaradana

1. kasmaran kang kaping kalih | ingaran jodho punika | kang têtêp pêsthi linakon [li...]

--- 6 ---

[...nakon] | kawruh bênêr lawan tata | jodhone wong ngawula | ewa mangkono satuhu | ana pêsthi saprakara ||

2. ingkang aran băngsa pêsthi | nora marang rong prakara | sakêna-kênane bae | bênêr luput kaparêngan | lan karsaning bêndara | iku pêsthi têgêsipun | nanging tan kêna tinulad ||

3. karana waton bilai | lêlakone kang mangkana | aja tiniru lakone | têgêse ingkang mangkana | gustine kang tan yogya | karsane tan nganggo kukum | karya têruhing agama ||

7. Mêgatruh

1. têgêsipun têruhing agama khukum | tanpa wangên walêrnèki | angèl linakon ing wadu | lêlakon mangkono iki | bubuhane ingkang tabon ||

2. kang wus [wu...]

--- 7 ---

[...s] manjing rinêngkuh kulawargèku | lupute yogya ngalingi | iku uga sababipun | kalamun runtiking gusti | pêsthine uga kabobot ||

3. lawan abdi kang anyar-anyar puniku | lire seje saupami | kang anyar adosa lampus | kang lawas dinosan sakit | kang duwe bubuhan kono ||

8. Pocung

1. sêkar pocung kawula ingkang durung wruh | wataking bêndara | yogya telad kang wus lami | nanging sarat waspada ing sabên dina ||

2. agêmia sapêpêkan anèng ngayun | lan ing gustinira | anging yun winêdhar liring | supayanya samangsane ana karya ||

3. bisa rikat sarèh kalamun tinantun | nging aja lumancang | sabab sira misih cilik | palungguhmu

--- 8 ---

beda kang wus gambuh karsa ||

9. Gambuh

1. yèku lakuning batur | wêdi nastiti bêkti dèn gupuh | rikat awas sarèh kaping kalih gêmi | panggarape maring kagung- | ane ing gusti dèn batos ||

2. iki caraning lungguh | ingaran silakrama trapipun | dhingin dhadhap têgêse dhadhap sayêkti | ngungkrêd dêdêg laku tanduk | manising ulat dèn katon ||

3. yèn mèh pêrêk ing ngayun | ngungkrêd dêdêg maning ngêmbat dhêngkul | walikate dèn jakining ngêmbat cêthik | iku aran mundhuk-mundhuk | mêndhêk nêmbah laku bokong ||

10. Kinanthi

1. kanthine wong mundhuk-mundhuk | yèn wis laku bokong nuli | êndang jèngkèng lon manêmbah | ririh aris dera linggih | wiwit dhêngkul tangan ngarsa [ngar...]

--- 9 ---

[...sa] | kang kiwa tumulya ririh ||

2. aywa daya-daya muwus | yèn durung atrap wastrèki | mênawa ana kang nglingkab | satêmah andigsurani | yèn wus atap silanira | gya sikut anumpang wêntis ||

3. ngapurancang jarijwalus | lênggakna cangklakannèki | lambung kang têngên êmbatna | kang kiwa rada mring wuri | jăngga manglung mènglèng ngiwa | amrih karna amiyarsi ||

4. pandênge netranirèku | tumanduk jajaning gusti | supaya nora digsura | wêruha netraning gusti | yèn kapisor pandulunya | lena tan wruh ngulat liring ||

5. sêmbah ta lamun dinangu | dèn awas ros-rosan angling | yèn wus tutug kang timbalan | dèn cêtha sira mangsuli | dèn samêkta rowangira | lungguh umarêk [umarê...]

--- 10 ---

[...k] ing gusti ||

6. lêmês tudingira tuduh | miwah jêjêmpol dariji | kalamun durung patrapnya | nêmbah jèngkèng nêmbah maning | ungkurira mingêr ngiwa | laku bokong marêp maning ||

7. nêmbah mingêr mundhuk-mundhuk | nuli dhadhap dèn rêspati | iku uga sila patrap | arêp ora bêcik ngaji | basa uga wong cinacad | kagêdhene wirang isin ||

8. yèn wus bisa barang laku | laku-laku kang abêcik | ywa nganti cinacad kathah | para sasamaning janmi | poma dèn ngati-atia | ywa nganggo budining bayi ||

--- [0] ---

[3 halaman kosong]