Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612

Deskripsi judul
Teks sambungan
  1. Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
  2. Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan
  3. Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
Image

1. NA10110X12. NA10110X23. NA10111X14. NA10111X25. NA10112X16. NA10112X27. NA10113X18. NA10113X29. NA10114X110. NA10114X211. NA10115X112. NA10115X213. NA10116X114. NA10116X215. NA10117X116. NA10117X217. NA10118X118. NA10118X219. NA10119X120. NA10119X221. NA10120X122. NA10120X223. NA10121X124. NA10121X225. NA10122X126. NA10122X227. NA10123X128. NA10123X229. NA10124X130. NA10124X231. NA10125X132. NA10125X233. NA10126X134. NA10126X235. NA10127X136. NA10127X237. NA10128X138. NA10128X239. NA10129X140. NA10129X241. NA10130X42. NA10131X143. NA10131X244. NA10132X145. NA10132X246. NA10133X147. NA10133X248. NA10134X149. NA10134X250. NA10135X51. NA10136X52. NA10137X53. NA10138X54. NA10139X155. NA10139X256. NA10140X
No.BerkasSumber
1.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10110X1.jpg
2.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10110X2.jpg
3.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10111X1.jpg
4.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10111X2.jpg
5.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10112X1.jpg
6.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10112X2.jpg
7.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10113X1.jpg
8.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10113X2.jpg
9.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10114X1.jpg
10.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10114X2.jpg
11.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10115X1.jpg
12.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10115X2.jpg
13.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10116X1.jpg
14.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10116X2.jpg
15.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10117X1.jpg
16.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10117X2.jpg
17.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10118X1.jpg
18.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10118X2.jpg
19.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10119X1.jpg
20.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10119X2.jpg
21.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10120X1.jpg
22.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10120X2.jpg
23.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10121X1.jpg
24.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10121X2.jpg
25.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10122X1.jpg
26.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10122X2.jpg
27.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10123X1.jpg
28.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10123X2.jpg
29.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10124X1.jpg
30.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10124X2.jpg
31.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10125X1.jpg
32.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10125X2.jpg
33.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10126X1.jpg
34.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10126X2.jpg
35.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10127X1.jpg
36.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10127X2.jpg
37.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10128X1.jpg
38.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10128X2.jpg
39.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10129X1.jpg
40.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10129X2.jpg
41.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10130X.jpg
42.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10131X1.jpg
43.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10131X2.jpg
44.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10132X1.jpg
45.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10132X2.jpg
46.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10133X1.jpg
47.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10133X2.jpg
48.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10134X1.jpg
49.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10134X2.jpg
50.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10135X.jpg
51.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10136X.jpg
52.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10137X.jpg
53.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10138X.jpg
54.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10139X1.jpg
55.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10139X2.jpg
56.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: NA10140X.jpg