Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat: Citra 1 dari 2

Cathêtan

I. Wiwit tumapakipun taun Mêsèhi 1942 (Bêsar Be 1872)[1] ing Surakarta, wiwit botên têntrêm, raosing manah tansah botên sakeca, inggih punika badhe dhatêngipun Nipon (Jêpang), kalampahan sagêd dharat malêbêt ing kitha Surakarta (Kêmis Kaliwon kaping 17 Sapar Wawu 1873 (5 Marêt 1942).

II. Santunipun jaman mardika, inggih punika jaman ripublig Indhonesiah Jumungah Lêgi tanggal 9 Ramlan ing warsa Ehe 1876 (kaping 17 Agustus 1945) sanadyan sampun mardika, ewadene mêksa dèrèng têntrêm. Sababipun warni-warni sangêt wontên-wontên kemawon. Raos kados makatên wau ngantos dumugi ing wulan Dhesèmbêr 1948 (Sapar Be 1880).[2]

Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat: Citra 2 dari 2

Sampun katêdhak

III. Ing dintên Akad Lêgi, kaping 17 Sapar Be 1880 (19/12-48)[3] ing Surakarta taksih radi têntrêm, nanging sampun radi ebah, ngêmu kuwatos, amargi ing Ngayugya sampun wiwit dipun sêrang Walandi, ing ngandhap punika anggambarakên raos kula wontên ing gêndhing.

Ladrangan salendro pathêt sanga.

Buka 67652321ytegt 
[.y12.1ynt1y12321ny 
 22.3567n52321ytegt 
 .y12.1ynt1y12321ny 
 22.3b5b6b7b.b b6b7.n52321ytegt 
Likb6b6b5b6b b b2b3b5b6b2b3b5b6b b b@b!b6n5b@b#b@b!b b b6b5b6b7b6b5b6b7b b6b5b3n5 
 2253212ny2321ytegt]

(Midadarèni dhatêngipun Walandi)

Ing dintên malêm Salasa Pon 19 Sapar Be 1880.[4]

Buka36353632321y216g5 
[363n5363n5212n3653g2 
 313n2313n2321n6536g5]

Lajêng katampèn ladrangan wirama kalih. p. 6.

    gt 
[3123565n36521665n6 
 7576542n4652321ygt 
Ngêlikb!b!b@b!b b6b5b6b1b5b6b!b@b b!bb6b4n5b6b5b6b5b b6b5b4b5b4b2b1b2b b1b6b4bn5 
 7654213n2ty121y4g5 
 b5b5b5b5b b5b5b5b5b5b5b5b5b b5b5b5n5b5b5b5b5b b5b5b5b5b5b5b5b5 6n1 
 b2b3b.b5b b2b3b5b3b5b6b7b6b b5b3b2n3652132ygt]

Lajêng sêsêgan

       gt
6n56n56n53g23n23n21n63g5
  2312    

Terjemahan

Catatan

I. Menjelang tahun 1942 Masehi (Besar Be AJ 1872) di Surakarta mulai tidak tenteram, perasaan selalu khawatir. Hal itu disebabkan akan datangnya Nipon (Jepang), yang berhasil memasuki kota Surakarta pada hari Kamis Kliwon, tanggal 17 Sapar Wawu AJ 1873 (5 Maret 1942).

II. Bergantinya jaman kemerdekaan, yaitu jaman republik Indonesia pada hari Jum'at Legi, tanggal 9 Ramlan Ehe 1876 (17 Agustus 1945), walaupun sudah merdeka, tetapi tetap belum tenteram. Penyebabnya bermacam-macam. Keadaan seperti itu sampai pada bulan Desember 1948 (Sapar Be AJ 1880).

Sudah disalin

III. Pada hari Minggu Legi, tanggal 17 Sapar Be AJ 1880 (19 Desember 1948) di Surakarta masih agak tenteram, tetapi sudah mulai terusik, karena di Yogyakarta sudah diserang Belanda, di bawah ini menggambarkan perasaan saya [Warsadiningrat] dalam gending Jawa bentuk ladrangan salendro pathet 9.

Ladrangan salendro pathet sanga.

[notasi]

(Malam menjelang kedatangan Belanda)

Pada malam Selasa Pon, 19 Sapar Be 1880.

[notasi]

Kemudian dilanjutkan ladrangan irama dua. p. 6.

[notasi]

Kemudian irama cepat (sesegan)

[notasi]

 


Tanggal: Bêsar Be AJ 1872. Bulan Bêsar tahun AJ 1872 jatuh antara tanggal Masehi: 20 Desember 1941 dan 17 Januari 1942. (kembali)
Tanggal: Bêsar Be AJ 1872. Bulan Bêsar tahun AJ 1872 jatuh antara tanggal Masehi: 20 Desember 1941 dan 17 Januari 1942.
Tanggal: Sapar Be AJ 1880. Bulan Sapar tahun AJ 1880 jatuh antara tanggal Masehi: 3 Desember 1948 dan 31 Desember 1948. (kembali)
Tanggal: Sapar Be AJ 1880. Bulan Sapar tahun AJ 1880 jatuh antara tanggal Masehi: 3 Desember 1948 dan 31 Desember 1948.
Tanggal: Akad Lêgi 17 Sapar Be AJ 1880. Tahun Masehi: Minggu 19 Desember 1948. (kembali)
Tanggal: Akad Lêgi 17 Sapar Be AJ 1880. Tahun Masehi: Minggu 19 Desember 1948.
Tanggal: malêm Salasa Pon 19 Sapar Be AJ 1880. Tahun Masehi: Selasa 21 Desember 1948. (kembali)
Tanggal: malêm Salasa Pon 19 Sapar Be AJ 1880. Tahun Masehi: Selasa 21 Desember 1948.