Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 24-38)

Judul
1. Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 01-11). Kategori: Arsip dan Sejarah > Kasunanan.
2. Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 12-23). Kategori: Arsip dan Sejarah > Kasunanan.
3. Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 24-38). Kategori: Arsip dan Sejarah > Kasunanan.
4. Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 39-52). Kategori: Arsip dan Sejarah > Kasunanan.
5. Sri Papara, Purbadipura, 1928, #469 (Pupuh 53-66). Kategori: Arsip dan Sejarah > Kasunanan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

24. Kinanthi

1. ana manèh bokne gêndhuk | lampu gêlas dèn arani | mrutu sèwu urubira | ting kalêncar ting karêlip | yèn sinêrang ing maruta | gêbyar-gêbyar ngrêspatèni ||

2. sarta liya-liyanipun |

--- 120 ---

akèh bangêt duk ing nguni | ambalèni para janma | kang mubêng jron baluwarti | akèh kang padha rêrasan | ngêmum gusti jêng sang aji ||

3. bok kalamun iku nuju | tumuruning wahyu jati | tumiba nèng jroning pura | kang aran letul kadari | dimèn antuk sawabira | ing gusti jêng sri bupati ||

4. dening mulabukanipun | wiwit jaman kuna nguni | kongsi praptaning samangkya | sabên Ramêlan marêngi | malêm salikur mangkana | lêt sawêngi ngantya prapti ||

5. malêm kaping sanga likur | sawiji kaole pasthi | sabên malêman mangkana | malêm mau salah siji | Gusti Kang Murbèng Bawana | numrahkên wahyuning puri ||

6. layak bae bokne gêndhuk | kèh pra janma ingkang ngêmim | mubêng jroning baluwartya | saka gone anyêraki | tumrahing wahyu sanyata | kang tumiba jroning puri ||

7. yèn maido bokne gêndhuk | coba besuk têmbe wuri | yèn nuju sasi Ramêlan | kaya kang winarnèng ngarsi | lan ana dhuwit turahan | kowe tak ajak palêsir ||

8. mênyang Surakarta besuk | nyatakna kandhaku iki | pasthi kowe bakal bisa | manoni untaping janmi | ing praja di Surakarta | măngka tăndha ingkang mursit ||

9. jamaking janma sawêgung | yèn tinimbang lan sang aji | apasthi prêsènanira | kacèk samliyun sayêkti | kandhaku pan ora dora | malah jare wêktu iki ||

10. aku krungu kabar kabur | yèn malêman ing saiki | tontonane kawimbuhan | saya mundhak bêcik-bêcik | manggon ana kêbon raja | iya iku Sriwadari ||

11. dadi iku bokne gêndhuk | nalare we saya luwih | saka samliyun kacèknya | rabinira duk miyarsi | sêsorahing lakinira |

--- 121 ---

kawuryan eraming kapti ||

12. lan kèwèkan sauripun | pakne gêndhuk iya bêcik | pancèn iya uwis lawas | anggonku duwe kapingin | arêp wêruh Surakarta | ya ta wusnya dènira ngling ||

13. samantara dangunipun | ana surak kapiyarsi | pratăndha rata narendra | ing samangkya wus kaèksi | sampun pêrak lampahira | janma wau anulya glis ||

14. jalu èstri wus dumunung | satêpining ponang margi | jongok manguk ngungak-ungak | jroning tyas sru ngarsi-arsi | bok gèk êndang jêng sri nata | langkung praptèng kene nuli ||

15. dupi rata narendra wus | lampahira mangkya prapti | ngajênging janma somahan | kêplok bokong jalu èstri | dening dahat sukaning tyas | wikan ring gusti sang aji ||

16. sanadyan sabrèbèt namung | sampun marêm jroning kapti | lan nyablèk mring lakinira | myang ngucap sora tan sipi | pakne gêndhuk pancèn nyata | gusti kangjêng sri bupati ||

17. luwih endah warnanipun | nora nana ingkang mirib | nyêbal têmên sri narendra | karo jamaking sujanmi | mancorong guwayanira | thik kaya surya dhadhari ||

18. ingkang tan kalingan mêndhung | sêdhênging purnamasidhi | pakne gêndhuk ujarira | pancèn iya nora sisip | thik warna kaya mangkana | aku lagi tumon iki ||

19. lakinira asru muwus | toh lidok kandhaku iki | lamun ratu wus bineda | lawan wiyahing sujanmi | apa wis marêm tyasira | yèn wis marêm payo mulih ||

20. amangsuli lampahipun | rata titihan narpati | gancanging kata wus prapta | pakuwon hotèl Bèlêpi | wus tumêdhak sri narendra | saking rata anulya glis ||

21. para pandhèrèk sadarum | sampun samya [sa...]

--- 122 ---

[...mya] atut wuri | ing gusti jêng sri pamasa | kawuryan ta ngrêspatèni | gumarêdêg lampahira | jêng sang prabu wus umanjing ||

22. ing hotèl sawadya sagung | wus tan ana ingkang kari | jêng sang prabu wus pêpanggya | kalawan jêng pramèswari | wilujêng kondur narendra | sawadya anggulamilir ||

25. Dhandhanggula

1. sagung para wadyaning narpati | wus umanjing marang tunggonira | sowang-sowang dumununge | sami ngaso sadarum | muhung kari parêkan cèthi | sumiwèng sri narendra | lawan sori prabu | nèng up gêbo duk samana | jêng sri nata ngandika rum maring sori | rikala sri narendra ||

2. rawuh anèng sajronirèng palis | purwa madya praptaning wasana | sori dalêm sri pamase | duk myarsa sabdèng prabu | kang mangkana raosing galih | kalangkung sukanira | gumujêng wotsantun | dèrèng dangu anggènira | wawan sabda jêng sang prabu lawan sori | kasaru sowanira ||

3. nênggih Kangjêng Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana lawan | garwanira wigatine | sumiwi ring sang prabu | sampun manjing up gêbo ngarsi | wus sami ngabyantara | ngarsa dalêm prabu | pan sampun lênggah satata | marikêlu myang wus ngèstu pada sami | mangkana winursita ||

4. ya ta wau jêng pangran dipati | busanane mangkya kacarita | cara Walandi wastane | grutên nigala sampun | tur wotsêkar ing jêng sang aji | wêdharing saddhawara | dhuh rama sang prabu | mangkya amba kalilana | nyuwun pamit bidhal dhumatêng ing palis | sowan jêng tuwan bêsar ||

5. botên langkung rama jêng dewa ji | amba nyuwun pangèstu paduka | sumawana ing samangke | kawula muhung nyuwun | nitipakên silarjèng swami | anênggih rayi tuwan | Yayi Ratu Timur |

--- 123 ---

wontên ing ngarsa narendra | sakalihan kangjêng ibu pramèswari | wau jêng sri narendra ||

6. duk miyarsa aturirèng siwi | Sang Nararya Prabu Prangwadana | dahat suka sri pamase | puwara ngandika rum | babo kulup pangran dipati | sagunging aturira | wus sun tămpa kulup | nora liwat putraningwang | sudarmanta ingsun mung paring basuki | dene ta swaminira ||

7. adhi ajêng karêbèn sumiwi | ibunira nèng kamar kewala | lêlinggihan mawa sêmbèn | apa ta main catur | lah apa ta amain begring | dumadi nora sayah | manganti praptamu | kang antuk sabdèng narendra | tur wotsêkar kaluhuran ing sabda ji | kawula mung sumăngga ||

8. wus mangkana pangran adipati | nêmbah mêsat saking ngarsèng nata | sru karênan sri pamase | wus mijil pangran prabu | saking jroning up gêbo ngarsi | gancangan lampahira | tinut wadyanipun | kapitin ajudanira | Dyan Mas Arya Nataningrat awêwangi | myang wadyabalanira ||

9. ingkang ngrênggêp songsong Dyan Ngabèi | Citrasuyasa sami tut wuntat | ring sang arya prabu mangke | ginrubyug sanggyanipun | wadyanira kang ngampil-ampil | sagunging upacara | ingkang wus tinamtu | kadi wus tan pindho karya | Dyan Mas Bèi Atmasubrata wêwangi | tamèng ampilanira ||

10. lawan sira Radyan Mas Ngabèi | Bratasumarda ampilanira | sabêt suduk caritane | pusaka trah tumurun | maring sira ingkang dumadi | senapatyèng pêpatya | ing têtêlêngipun | nuswa Jawi Surakarta | kontaping rat palinggih Pangran Dipati | Arya Mangkunagara ||

11. sabêt wau wus duk purwèng nguni | Kyai Orong-orong wastanira | lulus ngantya praptèng

--- 124 ---

mangke | piningit nèng jronipun | Pura Mangkunagaran dening | tan kêna pisah lawan | risang nararya nung | nênggih Pangran Adipatya | Arya Mangkunagara ingkang sumilih | ngrênggani puranira ||

12. marmanira ing mangkya kinardi | upacaranira sang nararya | ywa kongsi pisah karsane | winarna sabêt wau | binalongsong kancana murni | gumêbyar prabanira | mancorong umancur | sumambung sajuga wadya | Dyan Mas Bèi Prawirasartana nênggih | muhung ngodhe kewala ||

13. sampun sangkêp pra wadyèng dipati | ya ta mangkya motor ingkang măngka | pêpêthukan wahanane | sira sang arya prabu | saking kangjêng tuwan guprênir | pan sampun asamêkta | ing don kang tinamtu | Kangjêng Pangran Adipatya | Arya Prabu Prangwadana sampun nitih | rata motor pêthukan ||

14. Dyan Mas Arya Nataningrat nuli | wus umanjing mring motor samana | manggon nèng kering lungguhe | kawuryan makidhupuh | Citrasuyasa Dyan Ngabèi | nèng bak jawi manggènnya | ngrênggêp songsongipun | nulya pandhèrèk sadaya | wus umanjing jronirèng motor pangiring | cinukup mung sajuga ||

15. sigra motor wau wus lumaris | apan samya sinêru lampahnya | sampun lêpas ing lampahe | datan winarnèng ênu | enggalira mangkya wus prapti | ing palis samoanya | nahan kang winuwus | ajudan madyèng lautan | ingkang sampun sumewa nèng jroning palis | jêjuluk Tuwan Bolam ||

16. apan kinèn samêkta ing kardi | kang dumadi kawajibanira | darapon amêthukake | umaring rawuhipun | sira Kangjêng Pangran Dipati | Aprabu Prangwadana | samantara laju | Tuwan Bolam duk samana | wikan lamun kangjêng pangran adipati |

--- 125 ---

wus rawuh saha bala ||

17. Tuwan Bolam trangginas lumaris | marêpêki mring kang tigas prapta | gupuh-gupuh pamêthuke | jêng pangran arya prabu | wus tumêdhak sing otomobil | ginrubyuk wadyanira | Tuwan Bolam laju | wus tumundhuk têtabean | lawan sira kangjêng pangran adipati | bage-binage arja ||

18. nulya samya sarêngan lumaris | laju kèndêl samadyèng pandhapa | manganti jawining porcèr | ing palênggahanipun | paduka jêng tuwan guprênir | sapangu porcèrira | kang maksih tinutup | binuka sakala mênga | sang nararya prabu anulya lumaris | arsa manjing suyasa ||

19. duk samana jêng tuwan guprênir | lawan para tuwan kang sumewa | wus jumênêng samoane | sira sang arya prabu | gya umanggut amarêpêki | ing kangjêng tuwan bêsar | sanalika wau | paduka jêng tuwan bêsar | ugi sampun ananggapi manggut aris | anulya têtabean ||

20. ri sampunnya têtabean nuli | datan dangu kangjêng tuwan bêsar | sampun lênggah ing samangke | lawan sang arya prabu | myang pra tuwan ingkang sumiwi | sampun lênggah satata | nèng kursi sadarum | de tataning palênggahan | kang rumuhun kangjêng tuwan èksêlènsi | nèng madyaning suyasa ||

21. myang ingapit-apit ponang kursi | ingkang kanan kursi plênggahannya | sira Jêng Tuwan Idêlèr | Harlop ingkang jêjuluk | dene kursi kang sisih kering | anênggih plênggahannya | wadya kang kinasub | marsudi paramèng basa | kang palungguh algêmènê sèkrêtaris | sira Wèltêr Jêng Tuwan ||

22. laju kursi pangarak rinukti | kalih sisih kang kanan winarna | sira Jêng Tuwan Residhèn | pan dhêr Marêl rum-arum | sumambungnya ingkang ngarèni | platslêk komandhan tuwan |

--- 126 ---

Kildhê Mistêr laju | kang sisih kering winarna | yèku sira senopatining pêpati | praja di Surakarta ||

23. sira Kangjêng Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana lawan | kang ngarèni sumambunge | kaptin ajudanipun | sira kangjêng pangran dipati | yèku Dyan Mas Ariya | Nataningrat laju | sawurining plênggahannya | paduka jêng tuwan bêsar èksêlènsi | ajudan mung têtiga ||

24. pan oprêstê ajudan sawiji | kang sajuga kapitin ajudan | kang sajuga palungguhe | upsir ajudan laut | patrapira samya posisi | anjêjêr adêgira | myang kawuryanipun | tan mobah mosik sadaya | pasêmone bok sawanci ana kardi | ywa kongsi pindho karya ||

25. ya ta wau nêngna kang winarni | sajronira alênggah satata | jêng tuwan bêsar nulya ge | anambrama ing wuwus | marang sira kang tigas prapti | mangkana wêdharira | babo arya prabu | kalawan suaminira | Ratu Timur punapa sami basuki | kang antuk sabdotama ||

26. sung waluyan pan samya basuki | lulus datan wontên sangsayanya | jêng tuwan bêsar nulya ge | mêdhar sabda malih rum | gèn ta tindak mring Bogor ngriki | mêdal pundi samana | sira arya prabu | noraga ing aturira | lampah kula mêdal ing Bandhung praja di | manggut jêng tuwan bêsar ||

27. mung sapangu jêng tuwan guprênir | gya jumênêng kang para sumewa | wus jumênêng samoane | sira sang arya prubu [1] | nulya tundhuk amarêpêki | ing kangjêng tuwan bêsar | mulung astanipun | sigra laju têtabean | măngka tăndha ge-binagening basuki | sampun samya bibaran ||

28. sowang-sowang dènira lumaris | Pangran Arya Prabu Prangwadana | wus umêsat sawadyane |

--- 127 ---

winarna sanggyanipun | sampun nitih kang otomobil | wau ta lampahira | kang oto sadarum | tan siwah lan duk rawuhnya | sampun datan winarna ananing margi | gancanging kang carita ||

29. lampahira ponang otomobil | sampun praptèng Bèlêpi sadaya | sowang-sowang dumununge | mangkya sang arya prabu | wus tumêdhak sing otomobil | kang para wadyabala | tut wuntat sadarum | wus manjing jroning suyasa | pangran arya prabu nulyarsa sumiwi | ngarsa dalêm sri nata ||

26. Sinom

1. nulya malih winursita | sira Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana | pan arsa laju umanjing | jroning up gêbo ngarsi | sumiwèng jêng sang aulun | sang prabu duk samana | maksih lênggah anèng kursi | pinarêking kang para cèthi biyada ||

2. kalawan siniwèng wadya | kang kaparêk ring sang aji | Dyan Bèi Atmasuwida | sakancanya wus pan sami | samya andhèr sumiwi | wontên ngarsa dalêm prabu | karsa dalêm narendra | maring para kang sumiwi | kinarsakkên sêsambèn ing pangandikan ||

3. sagunging kahananira | pêpara jêng sri bupati | angandikan warna-warna | kang mawèh pirênèng galih | sawastu jêng sang aji | dahat êntyarsaning kalbu | sanadyan pra wadyendra | kang samya marêk sumiwi | kawistara karênan jroning wardaya ||

4. tangèh lamun winuwusa | êntyarsaning tyas sang aji | anjrah maring sanggyanira | para ingkang brêtyapati | jalu lawan pawèstri | ya ta gantya kang winuwus | anênggih bêbasannya | nginang apan dèrèng abrit | lah idua sayêktinya dèrèng asat ||

5. kasaru ing praptanira | wadyendra ingkang sumiwi | jagi wontên sajawinya | up gêbo ngarsa [ngar...]

--- 128 ---

[...sa] kawarti | sumiwi ring sang aji | makidhupuh nêmbah matur | dhuh gusti sri pamasa | kawula atur udani | kalamunta putra dalêm sri narendra ||

6. Jêng Gusti Pangran Dipatya | Prabu Prangwadana Gusti | nyuwun arsa ngabyantara | ing ngarsa dalêm sang aji | ing mangkya kangjêng gusti | sampun sowan jêng sri mulku | pan wontên sajawinya | ing up gêbo ngarsa gusti | abdi dalêm kawula cumadhong dhawah ||

7. duk gusti jêng sri pamasa | miyarsa aturing dasih | kang mangkana kawistara | karênan jroning panggalih | anulya ngandika ris | lah iya kon manjing laju | wau wadyèng narendra | duk nanggapi sabdèng aji | tur wotsêkar anuwun dhatêng sandika ||

8. ing sakala wus umêsat | sing ngarsa dalêm sang aji | angrêpèpèh lampahira | enggale pan sampun prapti | ngarsanta kangjêng gusti | amabukuh myang wotsantun | nulya lon aturira | dhuh gusti pangran dipati | dhawuhipun rama dalêm sri narendra ||

9. paduka kinèn anulya | umanjing up gêbo ngarsi | rama dalêm maksih lênggah | wontên ing up gêbo ngarsi | sira pangran dipati | duk ngrêngên timbalan prabu | umanggut tur sandika | samantara wus lumaris | myang wus manjing jroning up gêbo ing ngarsa ||

10. sang aprabu duk uninga | sowanira ingkang siwi | jêng gusti pangran dipatya | anulya ngandika aris | banjura bae kaki | ingkang antuk sabdèng prabu | andhêku myang noraga | umatur saha wotsari | kula nuwun anênggih dhatêng sandika ||

11. wus umarêk ngarsèng nata | sinasmitan ing sang aji | kangjêng gusti tan lênggana | mangèstu lênggah ing kursi | nèng ngarsa dalêm aji | amabukuh myang wotsantun | gusti jêng sri narendra | anulya rum ngandika ris |

--- 129 ---

lakunira lah apa padha raharja ||

12. ingkang antuk sabdèng nata | sru andhêku tur wotsari | dhuh rama jêng sri narendra | pangèstunta jêng dewa ji | lampah amba sayêkti | nuwun pan samya rahayu | sang prabu duk miyarsa | aturira ingkang siwi | kawistara dahat sarjuning wardaya ||

13. jêng gusti malih tur sêmbah | dhuh ramamba jêng dewa ji | rayi dalêm sri narendra | Yayi Ratu Timur nênggih | amba suwun samangkin | mundur saking ngarsa prabu | pan badhe kawula jak | ngaso mring tênggan rama ji | jêng sang prabu duk myarsa gya rum ngandika ||

14. lah kulup iya prayoga | wus sêdhêng dera manganti | praptanta saka sumewa | ing eyang jêng èksêlènsi | kalawan mêngko ratri | maksih ana karyanipun | bali manèh putrèngwang | sumewa marang ing palis | lan Dhi Ajêng Ratu Timur sarimbitan ||

15. ya ta gusti jêng sang nata | ri sampunnya dènira ngling | dhumatêng putra narendra | jêng gusti pangran dipati | anulya jêng sang aji | sung sasmita wadya wadu | pan kinèn nimbalana | Gusti Jêng Ratu Timur glis | kinèn ngaso wus pinêthuk ingkang raka ||

16. kang antuk sasmitèng nata | tur sandika lan wotsari | wus mêsat sing ngarsèng nata | sigra laju wus umanjing | dhumatêng salêbêting | kamar dalêm sori prabu | parêkan dutèng nata | makidhupuh tur wotsari | ring Paduka Gusti Kangjêng Ratu Êmas ||

17. kula nuwun jrih kawula | kaabdèkakên ing gusti | nuwun pisowan kawula | wontên ngarsa dalêm gusti | ingutus sang siniwi | raka dalêm jêng sang prabu | pan kinèn nimbalana | rayi dalêm sang suputri | Gusti Kangjêng Ratu Timur ing samangkya ||

18. karantên putra paduka | Jêng Gusti Pangran Dipati | Arya Prabu Prangwadana | sampun kondur saking [sa...]

--- 130 ---

[...king] palis | mangkya sampun sumiwi | ing raka dalêm sang prabu | anênggih wigatinya | mêthuk rayi dalêm gusti | Gusti Kangjêng Ratu Timur sri duhita ||

19. ya ta wau sri duhita | duk miyarsa ing aturing | parêkan dutèng narendra | kang mangkana sru kaèksi | karênan jroning galih | ing puwara ngandika rum | dhuh babo pêparêkan | pan ingsun sumanggèng karsi | lah dhi ajêng nulya ge sira mundura ||

20. kang sinung ling tan lênggana | ngèstu pada turira ris | bok ayu nuwun sandika | sampun mêsat sang suputri | parêkan wus tan kari | umiring gusti jêng ratu | lampahnya lon-alonan | cinêndhak mangkya wus prapti | ngarsa dalêm ing gusti jêng sri narendra ||

21. myang wus lênggah sung pranata | cakêt lênggahe sang putri | kalawan ing lênggahira | rakanta pangran dipati | nèng ngarsa dalêm aji | sakalihan marikêlu | ri sampunnya mangkana | Jêng Gusti Pangran Dipati | Arya Prabu Prangwadana saha garwa ||

22. nêmbah matur mring sang nata | dhuh ramamba jêng dewa ji | amba tuwin rayi tuwan | Yayi Ratu Timur sami | minta mit jêng rama ji | madal pasilan sadarum | badhe ngaso mring tênggan | sang prabu rum dènira ngling | iya kulup lah nuli padha ngasoa ||

23. ingkang antuk sabdèng nata | sampun sami tur wotsari | kawula nuwun sandika | wus mêsat dera sumiwi | sing ngarsa dalêm aji | kang linilan ring sang prabu | wau ta lampahira | sira jêng gusti sarimbit | kanthèn asta tinut wuntat wadyanira ||

24. jalu lan cèthi parêkan | gumarêdêg ngrêspatèni | samantara sampun prapta | pakuwon be gêbo wuri | myang sampun samya manjing | sajroning kamar sadarum | umanggèn sowang- sowang | winarna jêng sri bupati | wus jumênêng angasokakên sarira ||

--- 131 ---

25. wontên sajroning prasada | anane wus tan winarni | gancanging ponang carita | sadaya wus ngaso sami | samya lulus basuki | suka parisuka nutug | satata jroning driya | manadukara sêsanti | sinawuran ing sêkar pocung sadaya ||

27. Pocung

1. nêngna wau mangkya gantya kang winuwus | maksih ari soma | wanci silêming hyang rawi | kawistara ngawiyat wêning nirmala ||

2. pan dinulu kartikanjrah byor sumawur | kawuryan warata | saindênging bawana tri | sru sumirat soroting ponang kartika ||

3. wimbuh-wimbuh sumêranging ngiditipun | ing maruta manda | ngirid gandaning sêsari | ingkang dahat marbuk arum sugandanya ||

4. dyan tumanduk ing grana puwaranipun | umanjing jronira | têtêlênging sanubari | tan barabas mawèh êntyarsaning driya ||

5. sêmunipun sanggya ingkang wus winuwus | winawas ing driya | yayah kadya sung sêsanti | maharjaning gusti kangjêng sri narendra ||

6. praptanipun para pandhèrèk sadarum | têdhak kondurira | linulusna raharjanti | nêngna wau sumambunge kang carita ||

7. sagung lampu èlêksêtris sampun murub | sumalad nirmala | sajroning parsada kèksi | mubyar abyor ambyaring praba warata ||

8. sru sumunu nyunari don siluk-siluk | sumuluh sumilak | sauruting margi-margi | samya padhang anarawang lir raina ||

9. duk ing wau sampun munya tabuh pitu | gusti sri pamasa | sakalihan pramèswari | sampun sampat dènya sami abusana ||

10. dyan winuwus pangagêman dalêm prabu | maksih datan siwah | lan duk rinya Soma enjing | nênggih cara Walandi grutên nigala ||

11. kaotipun ing mangkya jêng sang aprabu | mangrasuk [mangrasu...]

--- 132 ---

[...k] busana | sêkudêrnya kang rinukti | kancana di nama burliyun barleyan ||

12. sabêlipun mawa tas katon gumandhul | kulbag myang sèrêpnya | sampun datan nguciwani | sabêt gana leyo kancana minulya ||

13. lawan wimbuh bintang ingagêm sadarum | rumênggèng pranaja | yèku bintang ridêr grutkris | myang oranyê nasao sadayanira ||

14. sarwi sinung êmbanan kancana sêpuh | pinatik ing sotya | kang dahat endah ing warni | sru sumunu kênyaring ponang sêsotya ||

15. yèn dinulu pranajanta jêng sang prabu | baya kawuryan ta | yayah hyang pratănggapati | tan kalingan ing imarda mrabangkara ||

16. gya winuwus sori dalêm jêng sang prabu | dènira busana | ukêl agung winoran sri | puspita di malathi arum gandanya ||

17. pan winangun bangun tulak wastanipun | sinipat ing karna | kanan keringira mawi | susuk ukêl panêtêp sotya kancana ||

18. pan umancur sunaring sotya ngênguwung | kawangwang pan kadya | kartika byor amarêngi | lingsir dalu dahat dènya nir mêmala ||

19. ting galêbyur silih ungkih sorotipun | kadi rêbut papan | anggènira mandara ring | ukêlira ing gusti jêng sri dayita ||

20. katonipun ting pancurat sorotipun | myang mangagêm wastra | latar seta garis miring | parang rusak kalithik ing wastanira ||

21. lan mangrasuk rasukan kabayak landhung | dhêdhasaring sutra | wilis maya myang kinancing | ing paniti têtiga sotya kancana ||

22. kang kadyèku karsa dalêm jêng sang prabu | pan arsa tumêdhak | sinêdhahan jêng guprênir | maring palis pasamuan dhine gala ||

23. golongipun lawan jêng tuwan guprênur | tuwin para tuwan | para

--- 133 ---

nyonyah sawatawis | wosing gati mahargya ring jêng sang nata ||

24. tatanipun kang umiring jêng sri mulku | nênggih narpatmaja | rayi dalêm jêng sang aji | sira Kangjêng Pangran Arya Cakraningrat ||

25. kang sumambung siwi bantyaning sang prabu | sakalihan garwa | putrendra Jêng Ratu Alit | yèku Kangjêng Pangeran Arya Mataram ||

26. narpasunu lawan siwi bantyèng prabu | wau wus busana | anênggih cara Walandi | grut nigala tuwin putrining narendra ||

27. sampun rampung pamanguning ukêl agung | pan binangun tulak | sawastu wus amantêsi | datan siwah lan gusti jêng sri duhita ||

28. nyampingipun ingkang wus winiru rampung | palataran seta | sinêrating garis miring | angarêmit udan riris namanira ||

29. myang mangrasuk rasukan kabayak landhung | ing dhêdhasarira | sutra wungu lan kinancing | ing paniti têtiga sotya kancana ||

30. gya winuwus wadya dalêm jêng sang prabu | kang kinèn tut wuntat | ing gusti jêng sri bupati | sira Radyan Tumênggung Atmadiningrat ||

31. kang sumambung wadya dalêm jêng sang prabu | Bupati Galadhag | pinudya krama wêwangi | sira Dyan Mas Ariya Suryanagara ||

32. sarta laju nulya mangkya kang winuwus | kaliwon ordhênas | kaswarèngrat awêwangi | Rahadyan Mas Ngabèi Sujanapura ||

33. kang sumambung kaliwon carik winuwus | ingkang wus winarna | ing ngarsa sinambating sih | sira Radyan Ngabèi Jayadipura ||

34. dyan winuwus anênggih ta kang palungguh | kliwon kadipatyan | yèku ingkang amungkasi | wasta Dyan Mas Ngabèi Padmadipura ||

35. sanggyanipun wau samya amangrasuk | wastra latar krêsna | cêplokan kang dèn wastani | pan satriya wibawa myang rasukannya ||

36. dhasar jamus [ja...]

--- 134 ---

[...mus] winangun bêdhahanipun | winastan atelah | topinira pètcis langking | samya sinung pasêmèn renda kancana ||

37. mung pètipun sira manggalaning laku | bupati ordhênas | myang kliwon ordhênas tuwin | kliwon carik pasêmèn renda salaka ||

38. dhuwungipun gayaman warangkanipun | winastan sunggingan | cèt parada mănca warni | dhasar seta cinitra alas-alasan ||

39. yèn dinulu ngarawit lunglunganipun | kawuryaning patra | patrapira lir sumêmi | wilis rêkta myang jênar muyêg ngrêmbaka ||

40. myang sinêlut barleyan ukiranipun | kinomplit sadaya | pêndhokira kêmalon brit | ambaranang wus tan ana kang kuciwa ||

41. nêngna wau mangkya gantya kang winuwus | sumambunging kata | kang tinata angarèni | sira Radyan Ngabèi Atmamarsana ||

42. sampun mungguh mênggah ingkang dadya kancuh | kang piniji măngka | rowangira mung sawiji | wastanira Dyan Bèi Atmasuwida ||

43. samya ngrasuk burdiran mantèringipun | myang calananira | dhasar lakên krêsna komplit | kang mangkana pantês dadya kanthinira ||

28. Kinanthi

1. ya ta gantya kang winuwus | Kangjêng Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana | sakalin ingkang swami |[2] wus sampat dènya busana | kangjêng pangran adipati ||

2. ya ta sampun amangrasuk | busana cara Walandi | kang winastan grud[3] nigala | komplit wus tan pindho kardi | wus mangkana winursita | paduka jêng duhita di ||

3. Gusti Kangjêng Ratu Timur | busana kang dèn wastani | ukêl agung bangun tulak | winoraning puspita di | malathi myang pinandara | susuk ukêl nganan ngering ||

4. panêtêp măngka panutup | amangapit nganan ngering | samya êmbanan kancana | pinatik ing

--- 135 ---

sêsotya di | nyajuga sisih trapira | warnaning panêtêp sami ||

5. nyampingira latar pingul | sinêrat ing garis miring | lèrèng kagok parang rusak | babaranira kaèksi | seta mêmplak rêkta jênar | kawuryan ta ngrêspatèni ||

6. sumawana amangrasuk | rasukan kang dèn wastani | kabayak landhung sutrendah | warnanira biru langit | kinancing sotya kancana | paniti endah ing warni ||

7. tiga iji cacahipun | nèng ngarsa tinrap malipis | kumênyar ingkang sêsotya | ting pancorong ngilat thathit | yèn têmpuk prabaning pandam | saya wimbuh milangoni ||

8. nahan mangkya enggalipun | dupi sampun munya wanci | jam sapta langkung saprapat | sakatha di otomobil | sajuga pêparingira | kangjêng tuwan èksêlènsi ||

9. minăngka pêthukanipun | ing Jêng Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana | sakalihan ingkang swami | wus praptèng hotèl samana | wau jêng pangran dipati ||

10. saha garwa tinut pungkur | kaptin ajudan wêwangi | Dyan Mas Arya Nataningrat | sigra têdhak sampun nitih | ing otomobil sadaya | ngrumiyini maring palis ||

11. lawan pra pandhèrèkipun | kadi kang kocap ing ngarsi | miwah dununging ampilan | tan siwah lan duk kariyin | sadaya wus sami numpak | ing otomobil pangiring ||

12. sumêbut ing lampahipun | ing ênu wus tan winarni | anênggih enggaling kata | Kangjêng Pangran Adipati | Arya Prabu Prangwadana | sakalihan ingkang swami ||

13. myang kaptin ajudanipun | mangkya sampun praptèng palis | rêroncène tan winarna | gantya winursitèng kawi | gusti kangjêng sri pamasa | sakalihan pramèswari ||

14. sampun sampat [sa...]

--- 136 ---

[...mpat] anggènipun | samya ngrasuk busana di | saha sagung wadyabala | ugi wus samêkta sami | myang rata titihanira | gusti kangjêng sri bupati ||

15. pangiride turăngga gung | sarakit wêton Ostrali | wulunira rêkta gilap | kadi turăngga sêmbrani | pakèhane tan kuciwa | kawangwang sru milangoni ||

16. anênggih ta rata wau | pêpêthukan saking palis | titihannya sang minulya | kangjêng tuwan èksêlènsi | wus siyaga nèng paretan | ngajênging hotèl Bèlêpi ||

17. dupi sampun wancinipun | jam satêngah astha muni | karsa dalêm sri narendra | sakalihan pramèswari | wus jumênêng sigra têdhak | sampun nitih ing rata di ||

18. ingkang dhèrèk nèng jronipun | ing rata titihan aji | putri dalêm sri narendra | yèku Kangjêng Ratu Alit | sumawana Tuwan Bolam | dumunung nèng êbak ngarsi ||

19. binuka blak tendhanipun | wau titihan narpati | kawuryan nyênthang lir palwa | ngarsa wuri licacanthik [4] | kawangwang saking mandrawa | kadya nèng madyaning warih ||

20. kang samya nitih sadarum | kawuryan ta mung sapalih | pan muhung sajaja minggah | sigra Dyan Mas Angabèi | Sujanapura trangginas | ngrênggêp songsong binuka glis ||

21. gumêbyaring songsong prabu | lir sasăngka andhadhari | wus tumamèng sang trangginas | nèng goncengan amigati | anongsongi ring sang nata | satuhu wus ngrêspatèni ||

22. nulya wau lampahipun | rata titihan narpati | anglêr datanpa sangsaya | tinut wuntat otomobil | ingkang samya tinumpakan | para pandhèrèk narpati ||

23. sakawan ing cacahipun | anglur-sêlur urut margi | wèh erame kang tumingal | bêbusêkan [bêbu...]

--- 137 ---

[...sêkan] jalu èstri | rêbut dhucung rêbut ngarsa | sok-dhinosok pit-pinipit ||

24. satêpinya ing marga gung | anggênggêng janma ningali | myang anggamêng katonira | gumrênggêng swaraning janmi | Wlănda Cina êncik koja | wor carup lan băngsa Jawi ||

25. maksih tangèh yèn winuwus | solahe janma ningali | pinunggêl enggaling kăndha | dupi mangkya sampun wanci | munya jam pitu langkungnya | kawan dasa gangsal mênit ||

26. nêngna wau kang winuwus | gantya sajronirèng palis | ing saupakaryanira | myang rêrêngganirèng palis | wus tan ana kang kuciwa | kawuryan maneka warni ||

27. lampu èlêktris sadarum | wus sumalad byor kaèksi | jroning palis kawistara | rarase sru milangoni | anênangi nênging driya | dening dahat kawuryan sri ||

28. ya ta jêng tuwan guprênur | maksih lênggah wontên jroning | kêkamarirèng suyasa | sanggya ingkang wus sumiwi | para tuwan tuwin nyonyah | wontên madyaning pandhapi ||

29. maksih samya ting jaligut | jroning tyas mangarsi-arsi | ing rawuh dalêm narendra | sakalihan pramèswari | karana wus wancinira | andungkap rawuh sang aji ||

30. dèrèng dangu anggènipun | ngarsa-arsa jroning kapti | gumuruh ing swaranira | para janma kang ningali | alok sora kapiyarsa | lamun gusti jêng sang aji ||

31. sampun kawistara rawuh | para ingkang wus sumiwi | nèng palis wau duk myarsa | ing têngara rumpul muni | pra garnison kang sudhiya | urmat ring jêng sri bupati ||

32. samya posisi sadarum | iyêg kang para sumiwi | gumarênggêng swaranira | kang mangkana mracihnani | samya suka jroning driya | marwata suta mawrêdi ||

33. wus mangkana dyan winuwus | kang sumewa anèng palis | nênggih Resdhèn Kangjêng Tuwan | pan [pa...]

--- 138 ---

[...n] dhêr Marêl kang bêbisik | lan Paduka Kangjêng Tuwan | Edhêl hir harlop wêwangi ||

34. ing sakalih-kalihipun | sakala dupi udani | maring gusti sri narendra | sampun rawuh praptèng palis | sakalihnya gurawalan | lumampah mêthuk sang aji ||

35. gêgancangan sampun tundhuk | wontên ngarsanta sang aji | kawistara tanggapira | gusti kangjêng sri bupati | ugi nanggapi mangkana | nulya têtabean sami ||

36. gantya-gantya patrapipun | wus mangkana anulya glis | nênggih wau Kangjêng Tuwan | pan dhêr Marêl gya nanggapi | nganthi ring jêng sri narendra | dene gusti pramèswari ||

37. tinanggapan sang kasumbung | yeka Jêng Tuwan Edhêlhi | A.Y.W. Harlop anulya | nganthi gusti pramèswari | sampun laju tindakira | ingacaran jêng sang aji ||

38. manjing dhatêng sajronipun | ing kamar jêng sri bupati | sakalihan pramèswara | laju sami wus umanjing | parsadendah duk samana | jêng sri nata jroning galih ||

29. Sinom

1. tuhu dahat pirênanta | duk uninga jêng sang aji | ing jro lawan sajawinya | ing palis rinêngga asri | myang sampun wanci ratri | urubing pandam sadarum | sawênèh lir sasăngka | sawênèhnya lir hyang rawi | kawistara sumirat wêning nirmala ||

2. para janma kang tumingal | pasamuan jroning palis | arèntèp têpining marga | myang suwaranira kadi | rijal ing wanci enjing | kapiyarsa kumaruwuk | dening dêrênging driya | prasamya arsa udani | warna dalêm gusti kangjêng sri narendra ||

3. nêngna wau dyan winarna | dupi sampun sawatawis | paduka jêng tuwan bêsar | miyos laju apêpanggih | lawan jêng sri bupati | myang sorindra sampun tundhuk | anulya [a...]

--- 139 ---

[...nulya] têtabean | bage-binage basuki | sakamantyan samya sukaning wardaya ||

4. paduka jêng tuwan bêsar | tan antara dangu nuli | umanjing jroning parsada | anulya jêng sri bupati | lawan jêng pramèswari | manjing kamar têngah sampun | pêpangguh lan pra tuwan | tuwin para nyonyah sami | kang sêdyarsa dhèrèk kêmbul dhine gala ||

5. ri sampunnya kang mangkana | kangjêng tuwan èksêlènsi | ri saksana dyan lumampah | saking jawi miwah mawi | jinajaran wira di | iyèku ajudanipun | dupyarsa manjingira | kangjêng tuwan èksêlènsi | maring kamar palênggahan dalêm nata ||

6. sumawana plênggahanta | para nyonyah myang Walandi | ingkang samya wus sumewa | kawarnaa sang wira di | ajudan kang piniji | anjajari tindakipun | paduka sang minulya | nênggih jêng tuwan guprênir | mêdhar sabda uluk-uluk wastanira ||

7. sora wêdharirèng sabda | kawuryan tan sănggarunggi | ulat têtêg tur prasaja | wijang wijile dènya ngling | sapangu sampun titi | tatas ingkang wicara rum | mangkana wêdharira | kangjêng tuwan èksêlènsi | Jêng Guprênur General Indya Nèdêrlan ||

8. sasampatnya kang mangkana | kangjêng tuwan èksêlènsi | laju manjing jroning kamar | ingkang wus winarnèng ngarsi | wau ta jêng sang aji | lawan para sanggyanipun | ingkang nunggil satata | pan sampun sami posisi | sêsarêngan umanthuk kurmat sadaya ||

9. jêng tuwan kang wicaksana | ugi urmat manggut aris | sumawana sung sasmita | mring sorindra ngacarani | ya ta sang juwita ji | gya tumanggap sampun tundhuk | anulya kanthèn asta | lan jêng tuwan èksêlènsi | ri saksana tandya kangjêng sri narendra ||

--- 140 ---

10. nganthi wakiling garwanta | kangjêng tuwan èksêlènsi | de pra tuwan tuwin nyonyah | myang sanggyaning luhur Jawi | yèku sang narpasiwi | rayi dalêm jêng sang prabu | Jêng Pangran Cakraningrat | lan siwi bantyèng narpati | Kangjêng Pangran Arya Mataram sagarwa ||

11. atanapi Dyan Mas Arya | Nataningrat kang wêwangi | samya tut wuntat sadaya | tinata sabilik-bilik | kalawan sêlang-sêling | akanthèn asta sadarum | lumampah rut-urutan | abayak-bayak kaèksi | pan satuhu ngrêspatèni kawuryan ta ||

12. gancanging ponang carita | lampahnya wus samya prapti | sajronirèng kamar dhahar | kang wus tinata miranti | rêrênggan sarwa adi | dinulu kawuryanipun | tan ana kang kuciwa | nêngna wau kang winarni | winursita pangruktining ponang meja ||

13. mujur ngilèn lêlajuran | sinasapan taplak putih | palatone wus tinata | nèng madyaning meja sami | rinênggèng rondhon sari | angarompyoh rondhonipun | kawuryan wilis maya | puspitanya mănca warni | ting parêlok dadu wungu kuning seta ||

14. sinêranging samirana | kongas gandaning kang sari | mênuhi jroning parsada | mawèh rêsêping panggalih | dening ponang sêsari | marbuk arum gandanipun | mangambar tanpa mêndha | pindha ruming burat wangi | pan mangkana mindêng gandaning puspita ||

15. sagung ulam myang dhaharan | kang badhe samya lumadi | wus sumaji lèning meja | banjêngan sarwa mêpêki | rinukti sampun komplit | anèng don kang wus tinamtu | samêndhang tan kuciwa | sawastu wus amantêsi | kursi-kursi wus tinata bêbanjêngan ||

16. wontên kanan keringira | meja dhahar wau sami | wus samya lênggah satata | ingkang winarna kariyin |

--- 141 ---

mangkana jêng sang aji | wontên kilèn prênahipun | majêng ngidul lênggahnya | keringira jêng sang aji | kangjêng tuwan bêsar guprênur general ||

17. anulya sumambungira | sori dalêm jêng sang aji | Gusti Kangjêng Ratu Êmas | laju ingkang angarèni | satuhu wus mantêsi | anênggih bêbisikipun | kinasub sira Tuwan | pan dhêr Marêl residhèning | praja arja ing nagari Surakarta ||

18. sakeringnya sira tuwan | ingkang lênggah anambungi | sampun pinèt pantêsira | yèku risang duhita di | ingkang pinudyèng krami | Gusti Kangjêng Ratu Timur | pan laju sinambêtan | para nyonyah myang Walandi | de kang lênggah anèng sakiduling meja ||

19. iring kilèn prênahira | yun-ayunan lan sang aji | ya ta sira kangjêng tuwan | A Y W Harlop wêwangi | yèku lid rad pan Indhi | gya manganan kang sumambung | wakiling garwanira | kangjêng tuwan èksêlènsi | yun-ayunan kalawan jêng tuwan bêsar ||

20. manganan malih winarna | palinggih lid rad pan Indhi | yeka Mistêr Kangjêng Tuwan | H A Kindêrman wêwangi | wau lid rad pan Indhi | yun-ayunan lênggahipun | kalawan lênggahira | sori dalêm jêng sang aji | Gusti Kangjêng Ratu Êmas dyan winarna ||

21. Mipro Harlop lênggahira | ngarèni lid rad pan Indhi | nênggih mistêr kangjêng tuwan | H A Kindêrman ing ngarsi | sampun kapasang yogi | yun-ayunan lênggahipun | kalawan Kangjêng Tuwan | pan dhêr Marêl kang wêwangi | residhèning praja di ing Surakarta ||

22. anulya sumambungira | sira Jêng Pangran Dipati | Arya Prabu Prangwadana | yêkti wus tan pindho kardi | dènira amangrukti | sayogining lênggahipun | kasidèn yun-ayunan | kalawan ingkang suwami | Gusti Kangjêng Ratu Timur kawarnaa ||

--- 142 ---

23. kang sumambung lênggahira | para nyonyah myang Walandi | sumawana sanggyanira | ingkang para luhur Jawi | kakung kalawan putri | sêlang-sêling lênggahipun | kalawan para nyonyah | tanapi para Walandi | wus tan ana sigan-siguning wardaya ||

24. tharik-tharik lênggahira | kawuryan ta milangoni | wus sampat dera amarna | sanggyanira ingkang sami | amangun suka ngênting | gènnya dhine gala wau | ing mangkya winursita | salêbête gènnya sami | dhahar kêmbul samantara sinêlanan ||

25. kondhisi agantya-gantya | ing sabên arsa kondhisi | mawi tăndha kang têtela | ponang bèl munya mêlingi | ya ta ingkang murwani | kondhisi tăndha sumungku | ing gusti ratunira | mrih widada basukining | jêng sri maharaja putri ing Nèdêrlan ||

26. yeka kangjêng tuwan bêsar | dènira arsa murwani | sarwi ngasta gêlasira | samoanya wus waradin | dènira ngasta sami | gêlas pangunjukanipun | wêdharing sabdotama | asora arêmayêstit | dhê koningin Wilhèlminah dhi Nèdêrlan ||

27. duk samana sanggyanira | sakala wus ngunjuk sami | ing netya samya kawuryan | ingkang dahat mratandhani | suka sênênging galih | dera jêng tuwan guprênur | wus sampat dènya mêdhar | kondhisi angsung sêsanti | maharjanta ing gusti narendranira ||

28. ri sampunnya kang mangkana | gêlas sinèlèhkên nuli | samya sambèn pangandikan | datan dangu bèl munya tri | tidhêm swaraning janmi | yun kondhisi jêng sang prabu | umasung maharjanta | kangjêng tuwan èksêlènsi | sanggyanira kawuryan mangayubagya ||

29. wus sami angasta gêlas | wêdharing sabda sang aji | sru ngumandhang jroning kamar | kapyarsa sabdèng narpati | yêkti tan [ta...]

--- 143 ---

[...n] nguciwani | dening mardawaning lagu | gumlèndrèng wahyanira | bêbasan ambanyu mili | ruming sabda mawèh cingaking pra janma ||

30. winursita wêdharira | sabdotamaning narpati | tiniti lukitanira | sawastu tan madal sumbi | sambada jroning galih | lulus datan atumpang suh | acêtha wela-wela | mangkana sabdèng narpati | sènê èksêlènsi guprênur general ||

31. pan èt Nèdêrlan Indhia | wus mangkana nulya sami | samya ngunjuk sêsarêngan | kanthi sarjuning panggalih | sapangu nulya malih | kumalindhing bèl munya sru | sarèh ing solahira | wus tan siwah lan ing ngarsi | ingkang arsa kondhisi măngka pamungkas ||

32. Residhèn ing Surakarta | Tuwan pan dhêr Marêl arsi | ngaturakên kasugêngan | ing gusti jêng sri bupati | lawan sarjuning galih | gènyarsa mêdharkên wuwus | winawas samoanya | samya mangayubagyani | mangkana ta wahyaning wasita darma ||

33. sinêhoit dhê Susunan | Pakubwana dhêtin dhê glis | samya ngacungkên astanya | kalawan wun ngunjuk sami | sajroning parsada di | gumarênggêng swaranipun | dening samya karênan | ngrêngên wêdharing kondhisi | maharjendra sêsanti manadukara ||

30. Dhandhanggula

1. nêngna wau kang sinom pangrawit | mangkya gantya kang sêkar sarkara | maksih nunggil caritane | dupi wus wancinipun | jam satêngah sawêlas ratri | dhahar kêmbul wus bibar | sanggyèng para agung | gya jumênêng mlampah-mlampah | nèng madyaning pandhapa gung jroning palis | mèt miliring maruta ||

2. silir-silir samirana ngidit | ananduki ing sariranira | para agung samoane | mawèh sukaning kalbu | datan sumuk karaos isis |

--- 144 ---

sapangu dyan tinungka | ing lumadosipun | pangunjukan bibar dhahar | wus waradin myang sampun ingunjuk sami | ya ta jêng tuwan bêsar ||

3. lagya wignya sung sabda waradin | maring para tuwan tuwin nyonyah | kawistara rumêsêpe | dupi wus wancinipun | jam satêngah ro wêlas ratri | wau jêng tuwan bêsar | sinundhul ing atur | dhumatêng ajudanira | ingaturan kangjêng tuwan èksêlènsi | ngaso manjing suyasa ||

4. ing sakala jêng tuwan guprênir | duk nanggapi atur kang mangkana | tan lênggana puwarane | anulya jêng guprênur | sung anthuk mring jêng sri bupati | kalawan rum ngandika | ya ta wahyanipun | adhuh babo wayah kula | rèhning mangkya sampun wanci madya ratri | myang sampun wusing karya ||

5. kula arsa angaso sang aji | jêng sang prabu amaluyèng sabda | lah sayogi satuhune | amargi sampun dalu | miwah sampun sampating kardi | amila kaparênga | eyang jêng guprênur | kula tuwin wayahira | sori kula apan samya minta pamit | makuwon sapunika ||

6. kangjêng tuwan bêsar duk miyarsi | sabdanira jêng sri naranata | kang kadyèka anulya ge | sanyonyahira laju | têtabean lawan sang aji | myang gusti pramèswara | ing salêbêtipun | dènira tangkêpan asta | kangjêng tuwan bêsar ngandika rum malih | mring gusti jêng sri nata ||

7. sakalangkung bingah kula yêkti | tuwin dahat ing panuwun kula | dene wayah kula mangke | sasori samya sarju | migatèkkên karsa martuwi | mring kula kang mangkana | inggih botên langkung | benjang lamun wayah kula | sami kondur mring Surakarta praja di | lulusa karaharjan ||

8. ya ta wau gusti jêng sang aji | duk nanggapi sabdanta kang eyang | sru sukèng tyas [tya...]

--- 145 ---

[...s] rum dêlinge | dhuh eyang sangêt nuwun | botên langkung mung sami-sami | sanadyanta ing eyang | sakukubanipun | ugi sami linulusna | maharjanta ngantya praptèng têmbe wuri | ri sampunnya mangkana ||

9. tanggap sabda jêng tuwan guprênir | inggih sangêt nuwun wayah kula | andum sugêng sri pamase | sampun wal gènnya tundhuk | têtabean jêng èksêlènsi | sung anthuk mring pra tuwan | tuwin nyonyah sagung | myang pra agung jawi samya | kangjêng tuwan bêsar wus manjing pura di | nihan gantya winarna ||

10. wau gusti kangjêng sri bupati | sigra dhawuh kinèn mêpak bala | arsa kondur ing samangke | mring pakuwon sang prabu | sasana di hotèl Bèlêpi | enggaling kang carita | pra wadya sadarum | sampun sami asiyaga | kang rata di titihan dalêm narpati | wus cumawis samêkta ||

11. dumunung nèng paretaning palis | wus tan siwah lan duk rawuhira | mangkya gusti sri pamase | myang sori dalêm sampun | samya nitih ingkang rata di | kalawan sanggyanira | kang samya tut pungkur | nunggil nèng rata narendra | ugi sampun sami tumamèng rata di | rata dyan lumaksana ||

12. sagung para ingkang brêtyapati | sampun sangkêp tumamèng sakatha | anulya umêsat age | tut wuntat lampahipun | ing titihan dalêm narpati | pra tuwan tuwin nyonyah | luwaran sadarum | Jêng Gusti Pangran Dipatya | Arya Prabu Prangwadana myang suwami | sawadya wus budhalan ||

13. sowang-sowang dènira lumaris | sampun datan kawarna ing marga | wus praptèng don samoane | ing dalu tan winuwus | wus arinya Anggara enjing | winarna ananira | nênggih karsanipun | Kangjêng Pangran Dipatya | Arya Prabu Prangwadana lawan swami | sumiwèng jêng sang nata ||

--- 146 ---

14. arsa manjing up gêbo ing ngarsi | samantara jêng pangran dipatya | wus manjing lan suwamine | samana jêng sang prabu | sampun lênggah tumamèng kursi | lawan jêng pramèswara | pinarêking sagung | sadhèrèk myang atmajendra | tuwin para sanggyaning parêkan cèthi | myang sagung wadyabala ||

15. anoraga jêng pangran dipati | gya ingawe ing gusti sang nata | myang nabda rum sri pamase | banjura bae kulup | ya ta kangjêng pangran dipati | duk ngrêngên sabdanira | ing gusti sang prabu | nulya mêndhak tur wotsêkar | nuwun inggih sandika kangjêng rama ji | wus ngabyantarèng nata ||

16. tuwin sampun samya lênggah kursi | wus mangkana jêng pangran dipatya | ngèstu pada myang ature | dhuh rama jêng sang prabu | rèhning sampun sampating gati | kawula myang rayinta | suwamining ulun | nyuwun pamit kalilana | ngrumiyini bidhal dhatêng ing Batawi | mênggah wigatinira ||

17. apan muhung badhe amartuwi | maharjanta siwi bantyèng amba | sasemah myang atmajane | amargi sampun dangu | onênging tyas amba tan sipi | tan kêni sinayutan | kadarpaning ulun | amila enjang punika | amba nyuwun madal pasilan martuwi | Husin Jayadiningrat ||

18. lamun sampun pinanggih basuki | myang kawula antuk ingkang barkah | pangèstu dalêm pamase | pangangkah jroning kalbu | anggèn amba wontên Batawi | sawastu botên lama | namung mèt sapêrlu | martuwi maharjèng wêka | dyan kewala amba mantuk mring praja di | ing nagri Surakarta ||

19. ya ta wau duk gusti sang aji | ananggapi atur kang mangkana | sakalangkung pirênane | asarwi ngandika rum | iya kulup pangran dipati | samêngko nora liwat | pudya mantraningsun | marang sira sarimbitan | Adhi

--- 147 ---

Ajêng Ratu Timur babo kaki | lulusa karaharjan ||

20. dupi kangjêng pangran adipati | wus nanggapi ing sabda narendra | kang mangkana anulya ge | andhêku tur wotsantun | kula nuwun kangjêng rama ji | wahyaning sabda tuwan | kang makatên wau | dahat kalingga ing murda | gung pinundhi ing ngêmbun salami-lami | mugi lulus dumadya ||

21. pisaratnya basukining siwi | tinêbihna sanggyèng sambekala | sampun têlas ing ature | sigra jêng arya prabu | sakalihan ingkang suwami | wus sami ngèstu pada | datan dangu sampun | mêsat saking ngarsèng nata | lampahira ing ênu wus tan winarni | kunêng gantya winarna ||

22. sapêngkêrnya jêng pangran dipati | nulya kangjêng gusti sri pamasa | myang sori dalêm samangke | kadarpanirèng kalbu | arsa têdhak amariksani | sêtat sêtin samana | rêroncèning wuwus | gusti kangjêng sri narendra | abusana pangagêman cara Jawi | sawitan latar krêsna ||

23. myang mangrasuk kawuryan rêspati | jas atelah ruslinah kang seta | tuwin ngagêm sri pamase | warni bintang linuhung | Nèdêrlansên leyo myang grutkris | kalawan pinungkasan | bintang malih mungguh | nèng pranaja dalêm nata | kang winastan oranyê nasao sami | sinotya kancanarda ||

24. sampun komplit pangagêman aji | dyan winarna kang samya tut wuntat | umiring jêng sri pamase | anênggih sanggyanipun | para garwa dalêm paminggir | sadhèrèk lawan putra | siwi bantyèng prabu | myang sagunging wadyabala | jalu miwah pêparêkan para cèthi | sampun sami samêkta ||

25. datan dangu mangkya kang rata di | ingkang măngka titihan narendra | pêpêthukan kadarmane | paduka kang kinasub | Kangjêng Tuwan [Tuwa...]

--- 148 ---

[...n] Sènê Èkslènsi | sampun prapta siyaga | nèng don kang tinamtu | ya ta gancanging carita | mangkya kangjêng sri naranata lan sori | wus têdhak nitih rata ||

26. sagung para kang samya umiring | sêsarêngan wus tumamèng rata | sowang-sowang dumununge | wus sampat dyan winuwus | kang rata di sigra lumaris | satata tinut wuntat | pandhèrèk sadarum | rut-urutan lampahira | sampun datan winarna ananing margi | pinunggêl sampun prapta ||

27. wontên sêtat sêtin kang winarti | tan darana gusti jêng sri nata | dyan pinêthukakên age | kalawan sang palungguh | dhirèkturing lan bao nênggih | ingkang wus pinarcaya | saprayoginipun | ing sêtat sêtin samoa | Kangjêng Tuwan Sibingah Muldhêr wêwangi | mangkana sri narendra ||

28. sakalihan kangjêng pramèswari | sampun sami tumêdhak sing rata | jêng dhirèktur marêk age | anulya wus tumundhuk | têtabean agênti-gênti | ri sampunnya mangkana | jêng tuwan dhirèktur | nganthi mring jêng pramèswara | dumunungnya nèng kering dera lumaris | wau ta jêng sri nata ||

29. tindak dalêm mung kalawan aris | nèng kanannya jêng sang pramèswara | bayak-bayak kawuryane | ing wuri kang sumambung | sanggya para wadyèng narpati | jalu lawan wanita | katon gumarudug | wus widada tindakira | datan ana sangsayanira ing margi | karsa dalêm narendra ||

30. midêr-midêr dènira mriksani | saidêring sêtat sêtin ngantya | têmu gêlang bêbasane | nahan gantya winuwus | pêpêthetan ing udyana di | samya mudhar puspita | ting pêrlok dinulu | dadu wungu kuning seta | sinêranging ponang samirana ngidit | manungsung asung gănda ||

31. sugănda rum mangambar mrik minging | saesthane pan ka-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

4. Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X sakalihan pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, tuwin priyantun dalêm Radèn Ayu Rêtna Purnama, Radèn Ayu Sumarna Rukmi, nitih titihan kareta pêthukan saking Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Guprênur Jendral Mistêr Dhepog, badhe têdhak dalêm ing sêtatsêtin Bètênsorêh.

--- [0] ---

[...]

--- 149 ---

di nambrama | rawuh dalêm sra[5] pamase | sumêngka sung pudya yu | yuwananta jêng sri bupati | sagarwa miwah putra | myang wadya sadarum | widadaa sukarêna | kinalisna sambekalaning lumaris | salami-laminira ||

32. sawênèhnya pan wontên sêsari | yeka kang wus mudhar sing salaga | argulo mawar wastane | saruni kalak mênur | sumarsana lawan taluki | katiyup ing maruta | ing kawuryanipun | ting karanthuk ting karoyag | yayah kadya angaturi jêng sang aji | bok laju pinêthika ||

33. sokur bage kalamun sang aji | karsa ngagêm kinarya lêlangyan | yèn tan karsa sri pamase | sanadyan badhe namung | măngka sêbar ing tilamsari | mangèstu mung sumăngga | tan wiyang sumawur | satuhunya kang mangkana | tarlèn muhung arsa sung gănda mrik minging | makatên esthanira ||

34. lawan malih kukilèng wadari | warna-warna ananirèng kaga | ting caruwèt pangocèhe | sawênèh mêlang-mêlung | amêlingi sru milangoni | saesthane mangkana | lir nambramèng atur | ing gusti sri naranata | pajampuwa rawuh dalêm jêng sang aji | wilujênga sadaya ||

35. maksih tangèh kalamun winarni | ananira wadari samangkya | gya pinunggêl sumambunge | dupi sampun anutug | anggènira samya mriksani | sagunging lêlangênan | ing salêbêtipun | sêtat sêtin duk samana | jêng sri nata kalawan sang pramèswari | lêrêm lênggah satata ||

36. nèng madyaning kopêl sêtat sêtin | para wadya gung alit sadaya | marêk ring jêng sri pamase | wus nêmbah marikêlu | dumunungnya sabilik-bilik | mangkana Kangjêng Tuwan | Sibingah Muldhêr wus | sumiwi ngarsèng narendra | kinarsakkên wawan sabda ing sang aji | dinangu kahananta ||

37. salêbêting ponang [po...]

--- 150 ---

[...nang] sêtat sêtin | kangjêng tuwan wus matur sadaya | ing sêtat sêtin wontêne | tan ana ingkang gangsul | purwa madya praptèng mêkasi | wau ta jêng sri nata | duk myarsa turipun | ing jêng tuwan kang mangkana | sakalangkung sukarênaning panggalih | nahan ta kacarita ||

31. Pangkur

1. sêkar pangkur kang gumantya | tan antara dangu jêng sri bupati | animbali wadya prabu | ingkang sampun samêkta | ngabyantara sumiwi ngarsèng sri mulku | yeka kang ngrênggêp ampilan | têkên sangu dalêm aji ||

2. wrêksa dipa kirtyanira | têtèmplèkan sami wrêksa lèn warni | mănca warna corakipun | nadyan cêrak winulat | bêbulêting wrêksa wau kadi wungkul | datan katon yèn tèmplèkan | dening awiging pakarti ||

3. tinata traping kang wrêksa | kawistara kadi kodrat sinungging | angrêmit pamasangipun | rapêt nunggil sasêrat | gilar-gilar mancèrèt gêbêganipun | angulit ngêndhas kêndhêla | ing nginggil sinungan mawi ||

4. binungkul kancana mulya | myang pinatik sagunging sêsotya di | tinrap nèng madyaning bungkul | kumênyar sêsorotnya | muncar-mancur mancurate angênguwung | ngarompol ginatra purnam | wandaning sastra Walandi ||

5. P B ekês artinira | yêkti sampun dèn anggêp wong sabumi | myang sumiyar sampun umum | ungêling ponang sastra | èngêt kula kalamun botên kalintu | Pakubwana ping sadasa | makatên artining tulis ||

6. karsa dalêm jêng sri nata | têkên wau sigra pinundhut aglis | wus katur ngarsèng sang prabu | kalawan wus dèn asta | ya ta mangkya gusti kangjêng sang sri mulku | asta mulung rum ngandika | maring dhirèktur wadari ||

7. mangkana wahyaning sabda | saudara Muldhêr mangkya si-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

5. Wiyos dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X sakalihan pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, saha para priyantun dalêm, tuwin para pandhèrèk, kadhèrèkakên Tuwan Dhirèktur Lanbao Kangjêng Tuwan Sibingah Muldhêr, mlampah- mlampah wontên salêbêtipun sêtatsêtin Bètênsorêh.

--- [0] ---

[...]

--- 151 ---

rèki | saking kadarpaning kalbu | rêngênta saudara | kula suka pratăndha pusaranipun | sih trêsnèngsun maring sira | awarni têkên sawiji ||

8. sanadyan amung sapala | nging tampinên lawan sukaning kapti | ya ta jêng tuwan dhirèktur | duk tampi sabdèng nata | gurawalan dahat suka jroning kalbu | myang têkên wus tinampenan | rinênggêp asta kêkalih ||

9. lan gumuyu rum turira | dhuh sang prabu rêtnaning nuswa Jawi | tan supêna dasihipun | utawi tan katênta | matur lugu wontên ngarsa dalêm prabu | sawastu pan botên nyana | kalamun mangkya pun dasih ||

10. antuk sih dalêm narendra | pêpakuning bawana nungswa Jawi | ing Surakarta praja nung | kaonang tri bawana | susilambêk marta martani mring sagung | santanabdi kawulanya | myang sama-samèng dumadi ||

11. awarni têkên sajuga | kang binungkul kancana sinotya di | atur kawula sang prabu | kawula kapatêdhan | gêganjaran awarni têkên linuhung | dahat ing panuwun amba | kalingga murda kapundhi ||

12. myang mugi wignya dumadya | sarananing pisarat kang pramati | sanadyanta praptèng pikun | anênggih dasih tuwan | ginanjara iman èngêt kukuh bakuh | dening daya panggèndèngnya | têkên sih dalêm sang aji ||

13. mila mangkya pamintamba | ing siyang myang pantaranirèng ratri | mring Gusti Kang Maha Agung | ingkang murbèng bawana | mugi-mugi paduka gusti sang prabu | dinirgakna ingkang yuswa | wèt bawani nungswa Jawi ||

14. widada mong kawibawan | winantua ing suka myang basuki | kongsi tumrah praptanipun | ing kukuban narendra | kasambadan dera mindêng jroning kalbu | gung sukarja parisuka | ngantya praptèng têmbe wuri ||

15. sarwi têkên gung sinawang | wola-wali dènya ngiling-ilingi |

--- 152 ---

eram sajronirèng kalbu | baya ta kayu apa | dene têka anèh têmên warnanipun | aku durung tau mulat | kayu kaya têkên iki ||

16. jêng sang prabu duk miyarsa | aturira dhirèkturing wadari | ingkang mangkana satuhu | dahat sukaning driya | sumawana jêng sri nata ngandika rum | trima kasih saudara | inggih namung sami-sami ||

17. samangkana jêng sri nata | datan dangu angandika rum malih | maring jêng tuwan dhirèktur | dhuh babo saudara | sarèhning ta gèn kula sami sadarum | aningali patamanan | ing ngriki pan wus dumugi ||

18. marmanira saudara | mangkya kula laju arsa ningali | warnanira krêtêg gandhul | ing pundi dunungira | anulya ge sira jêng tuwan dhirèktur | duk ngrêngên sabdèng narendra | dyan umatur kang sajati ||

19. dhuh gusti jêng sri narendra | karsa dalêm mangkya arsa mriksani | warnanira krêtêg gandhul | anênggih dumunungnya | wontên ngarsa punika gusti sang prabu | saking ngriki sampun pêrak | suwawi gusti sang aji ||

20. ulun dhèrèkkên sang nata | sakăncamba ajung dhirèktur gusti | sigra jêng tuwan dhirèktur | ngundhangi kondhangira | ingkang sami palungguh ajung dhirèktur | kêkalih sampun sumewa | ngarsa dalêm jêng sang aji ||

21. laju ri wusnya mangkana | jêng sang prabu nulya têdhak lumaris | yun mriksani krêtêg gandhul | sagunging wadyabala | wus mangèstu tut wuntat ing jêng sang prabu | gumarudug bayak-bayak | ya ta mangkya dyan winarni ||

22. dhirèkturing patamanan | myang ajungnya dhirèkturing wadari | samya mêlak lampahipun | lumayu gurawalan | ngrumiyini anjajari ring sang prabu | darapon tindak narendra | sampun kongsi nguciwani ||

23. gancanging ponang carita | jêng sang prabu ing mang-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

6. Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X sakalihan pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, saha para priyantun dalêm tuwin para pandhèrèk, kadhèrèkakên dhirèktur Lanbao Kangjêng Tuwan Sibingah Muldhêr, wontên krêtêg gandhul salêbêtipun sêtatsêtin Bètênsorêh.

--- [0] ---

[...]

--- 153 ---

kya sampun prapti | samadyaning krêtêg gandhul | sagunging wadyabala | gung tut wuntat ing gusti jêng sang aprabu | jêng dhirèktur lan ajungnya | samya marêk ring sang aji ||

24. sumaji bok ana karya | kaparênging karsa dalêm sang aji | ywa kongsi kuciwèng sêmu | samana jêng sri nata | sigra têdhak yun mriksani ing donipun | wêwijining kang puspita | puspita di mănca warni ||

25. gumarudug saha bala | dulur sêlur dinulu ngrêspatèni | kawarna amung sapangu | anulya sampun prapta | dumunungnya wijining kang puspita rum | kawuryan ta jêng sang nata | dahat sukaning panggalih ||

26. wus kidêran sadayanya | samantara gusti jêng sri bupati | animbali wadyanipun | ingkang sampun samêkta | ngampil sagung gambar warna dalêm prabu | wus sumaos ngarsèng nata | ponang gambar ingasta glis ||

27. kalawan rum angandika | mring jêng tuwan dhirèkturing wadari | mangkana sabdèng sang prabu | dhuh babo saudara | lan ajungta kula sukani sadarum | măngka tutusing katrêsnan | usada onênging kapti ||

28. yèku warni gambar kula | anyajuga mara tampinên sami | wau jêng tuwan dhirèktur | duk tampi sabdèng nata | tan darana marêk gurawalan gupuh | anampèni sih narendra | gambar dalêm tiga iji ||

29. myang laju nulya kewala | pinaringkên mring ajungira sami | sampun tinampèn sadarum | dahat sukaning driya | sêsarêngan sami matur saurmanuk | dhuh gusti jêng sri pamasa | dasih tuwan sampun sami ||

30. anampèni patêdhanta | gambar dalêm gusti jêng sri bupati | atur amba ing satuhu | dahat nuwun sadaya | mugi lulus dumadya usadanipun | konênging amba sadaya | ngantya praptèng têmbe wuri ||

31. ri wusnya jêng

--- 154 ---

sri narendra | amiyarsa nulya ngandika malih | saudara rèhning sampun | anutug anggèn kula | aningali suwarnaning krêtêg gandhul | lan wijining kang puspita | dumunung jroning wadari ||

32. dhuh rêngênta saudara | kadarpèngsun mangkya arsa tumuli | bêbudhalan nulya wangsul | puwara saudara | ing satutu dahat bingahing tyas ingsun | anggènira saudara | sarjuning tyas nambadani ||

33. dhatêng gèn kula sadaya | aningali sajroning sêtat sêtin | tan ana sangsayanipun | gung suka parisuka | kang mangkana tarlèn saking wahyanipun | kadarmaning saudara | ingkang dahat ngumaladi ||

34. dumadining sêdya kula | wus kasidèn kasidanira sami | non sêtat sêtin sadarum | marmanta kang mangkana | linulusna ing salami-laminipun | trima kasih saudara | kariya sami basuki ||

35. wus sampat sabdèng narendra | sang dhirèktur andhêku turira ris | dhuh gusti jêng sang aprabu | sagunging sabda tuwan | mahanani suka bingahing tyas ulun | myang dahat panuwun amba | kalingga murda kapundhi ||

36. mugi dadya ing jêjimat | kayuwanan amba saanak rabi | sing barkah dalêm sang ulun | botên langkung sang nata | dasih tuwan kawula namung jumurung | ring kondur dalêm narendra | andhèrèkakên basuki ||

37. gya jumênêng jêng sri nata | têtabean ngandika trima kasih | sigra têdhak jêng sang prabu | kêbut kang wadyabala | sampun lêpas lampahing rata sadarum | arsa kondur jêng sang nata | dhumatêng hotèl Bèlêpi ||

38. lampahing rata narendra | tinut wuntat rata pandhèrèk sami | rut-urutan katonipun | tan ana sangsayanya | gêgancangan sampun lêpas lampahipun | ing marga tan kacarita | samantara [samanta...]

--- 155 ---

[...ra] sampun prapti ||

39. pakuwon dalêm narendra | kang winastan nênggih hotèl Bèlêpi | wus umanjing jroning kuwu | makuwon sowang-sowang | kawangwangnya wus sami lêrêm sadarum | anggung suka parisuka | myang winantu ing basuki ||

32. Mêgatruh

1. mêgat lagu gya ginanti dudukwuluh | nêngna kang sêkar kawuri | rinipta ring kang sumambung | rinyanggara wau wanci | hyang aruna wus mangulon ||

2. katonipun pan kadi tumunggang gunung | sunaring praba manipis | surêm-surêm arsa surup | ing pracima lamat kèksi | sumirat bang warata byor ||

3. ing sapangu ponang sandyakala timbul | sêsorotnya manda kuning | maya-maya nulya surup | sanggyanira paksi-paksi | ting kalêpêr samya mencok ||

4. mring gonipun priyăngga sajuru-juru | ting cakukruk mapan guling | lawa-lawa sami mabur | angambara nèng wiyati | ting salêbar ngetan ngulon ||

5. lan kadulu wênèh ana ngalor ngidul | ting kalêpêr ting saliri | angulari goning lêmut | jingklong atanapi mimik | yèn kapangguh gya cinaplok ||

6. kang kadyèku kawuryan ta esthanipun | mung sumêdya manrang wèsthi | brasthanira sanggyèng lêmut | jingklong atanapi mimik | ing saratri sirna êntong ||

7. tanpa kiwul darapon jêng sang aprabu | sapandhèrèkira sami | ywa kongsi cinakot lêmut | jingklong mimik mrih saratri | sakeca nendra ngalepos ||

8. ya ta mangkya amangsuli kang winuwus | ingkang wus winarnèng ngarsi | karsa dalêm jeng sang prabu | sakalihan pramèswari | ari wau yun umiyos ||

9. têdhak rawuh pisitê ring kang palungguh | algêmènê sèkrêtaris | Jêng Tuwan Wèltêr jêjuluk | lawan maring kang palinggih | lid rad pan Indhi kinaot ||

10. nênggih Kangjêng Tuwan Kindêrman jêjuluk | pangagêman [pa...]

--- 156 ---

[...ngagêman] dalêm aji | cara Wlandi Jendral Mayur | Klintêni krêsna kinomplit | sêkudêrdhin lawan katon ||

11. ngagêm bintang ingkang winastan komandhur | Nèdêrlansên leyo tuwin | oranyê nasaonipun | Nèdêrlansên leyo murni | karajan Jawi gumolong ||

12. Irtèkên grutkrèis Kamboja linuhung | apan ingêmbanan sami | ing kancana mulya sêpuh | pinatiking sêsotya di | kawuryan ta ting pancorong ||

13. mung pinugut samana busanèng prabu | ya ta mangkya kang umiring | tut wuntat ring jêng sang prabu | sagung garwendra paminggir | myang putri dalêm sang katong ||

14. sumawana rayi dalêm narpasunu | lan siwi bantyèng narpati | kêkalihnya wau sampun | abusana cara Wlandi | klintêni krêsna kinaot ||

15. dyan winuwus para wadya kang tut pungkur | kaliwon lawan bupati | mantri tanapi panèwu | samya ngrênggêp ngampil-ampil | kaprabon dalêm sang katong ||

16. rêroncène wus datan mawa winuwus | dupi mangkya sampun wanci | gathita satêngah pitu | sagunging lampu èlêktris | sampun sami sumalad byor ||

17. ing satuhu pakuwon dalêm sang prabu | padhang nrawang kawuryan sri | myang madyaning lurung- lurung | angalangut byor kaèksi | lir raina yèn tinonton ||

18. sanggyèng taru-taru tarap têpinipun | ing marga gung samya kèksi | riyu-riyu rondhonipun | rumêmbe ngrêmbaka wilis | wilis maya-maya katon ||

19. duking wau sanggyanira taru-taru | sinêranging bajrapati | ting karêmbyah rondhonipun | ting pantêlung sakèhing wit | rêrondhone sumawur wor ||

20. lawan sagunging puspita kang rum-arum | lumrang nèng uruting margi | ambêlasah esthanipun | lir nambrama

--- 157 ---

sung sêsanti | dènira jêng sang akatong ||

21. arsa langkung wontên samadyaning ênu | linulusna maharjanti | ngantya praptèng sanggyanipun | pra pandhèrèk agung alit | widadaa karahayon ||

22. wus pinugut rêroncène taru-taru | ri sêdhêngnya mangkya wanci | gathita satêngah wolu | nulya ponang otomobil | titihan dalêm sang katong ||

23. lawan sagung otoning pandhèrèkipun | pan sampun samêkta sami | umanggèn gon kang tinamtu | tata sri sabilik-bilik | wau ta jêng sang akatong ||

24. sigra laju têdhak lawan sori prabu | kanthèn asta wus lumaris | tinut wuntat sanggyanipun | wadyabala agung alit | gumarudug lanang wadon ||

25. jêng sang prabu sakalihan mangkya sampun | anitih kang otomobil | kang para pandhèrèk sagung | wus tumamèng otomobil | sêsampatnya laju bodhol ||

26. wus lumaku kang otomobil sadarum | rut-urutan ngilat thathit | sumiyut tan tolih pungkur | tan ana sangsayèng margi | enggalnya wus mèh praptèng don ||

27. pan puniku anênggih ta lojinipun | algêmènê sèkrêtaris | kang pinudya krama kasub | Jêng Tuwan Wèltêr wêwangi | winanguning kang cariyos ||

28. duk sang prabu kawuryan pan sampun rawuh | kangjêng tuwan sèkrêtaris | sanyonyah wus samyandulu | rawuh dalêm jêng sang aji | laju kawistara gupoh ||

29. dyan lumayu gurawalan katonipun | samya êntyarsaning kapti | satata samya dumunung | nèng natar ngajênging loji | mêthuk rawuhnya sang katong ||

30. sampun rawuh mangkya gusti jêng sang prabu | tumêdhak sing otomobil | sakalihan sori prabu | sanggya para [pa...]

--- 158 ---

[...ra] kang umiring | gumarudug lampahnya lon ||

31. sampun tundhuk wau gusti jêng sang prabu | lan jêng tuwan sèkrêtaris | sanyonyahnya nulya sampun | têtabean gênti-gênti | wus mangkana jêng sang katong ||

32. tindakipun pramèswari dalêm prabu | tan darana dyan kinanthi | maring sira kang palungguh | algêmènê sèkrêtaris | Kangjêng Tuwan Wèltêr alon ||

33. sampun lulus tindak dalêm jêng sang prabu | bayak-bayak ngrêspatèni | para pandhèrèk sadarum | gumarudug gung tut wuri | ring gusti jêng sang akatong ||

34. enggalipun sampun lênggah jêng sang prabu | sakalihan pramèswari | anèng kursi kang linuhung | para garwendra paminggir | myang putri dalêm sang katong ||

35. nulya laju sira sang narendrasunu | myang siwi bantyèng narpati | wus lênggah sajuru-juru | tharik-tharik anèng kursi | para wadya samyandhodhok ||

36. amabukuh tarap anèng ngarsa prabu | kangjêng tuwan sèkrêtaris | sanyonyahnya nulya laju | wus umarêk ngarsèng aji | nganan ngering gènnya manggon ||

37. pan sajuru-juru palênggahanipun | myang tinata sêlang-sêling | wus datan kuciwèng sêmu | kangjêng tuwan sèkrêtaris | gya nambrama ring sang katong ||

38. dhuh sang prabu ing samangkyamba sadarum | atur kasugêngan aji | jêng sang prabu ngandika rum | saudara trima kasih | paran sira ing samêngko ||

39. prasamya yu jêng tuwan nulya andhêku | myang umèsêm matur aris | dhuh gusti jêng sang aulun | barkah dalêm jêng sang aji | amba sami karahayon ||

40. sampun rampung gènnya ge-binage ayu | tinungka mangkya lumadi | pahargyan sigarèt srutu | minuman mawarni-warni | lawan tarcis wus lumados ||

41. dupi sampun waradin sadayanipun |

--- 159 ---

sampun sami nambadani | mring sanggyèng pahargyan wau | prasamya rumêsêp sami | sami suka jroning batos ||

42. wus pinugut pahargyan sêsambènipun | pangandikan sawatawis | ingkang rèmèh myang kang pêrlu | wus tan ana ingkang cicir | samya kasmaran ing batos ||

33. Asmaradana

1. nêngna wau kang winarni | ya ta malih kacarita | gusti kangjêng sri pamase | dupi sampun samantara | dènira wawan sabda | kalawan wus samya nutug | gènnya onêng-ingonêngan ||

2. ngandika rum jêng sang aji | maring Wèltêr Kangjêng Tuwan | mangkana ta sabdèng katong | adhuh babo saudara | rèhning wus sawatara | kapangguh samya rahayu | kadarpaning manah kula ||

3. arsandugèkkên lumaris | pisitê ring saudara | Tuwan Kindêrman Idêlèr | Jêng Tuwan Wèltêr samana | duk tampi sabdèng nata | andhêku rum aturipun | dhuh gusti jêng sri narendra ||

4. anggènira jêng sang aji | karsa migati tumêdhak | mring griyamba sri pamase | sangêt ing panuwun kula | ing mangkya jêng sri nata | sêdyarsa pisitê mrantun | maring Jêng Tuwan Kindêrman ||

5. kawula muhung suwawi | myang sangêt jumurung suka | dene kangjêng sang akatong | kaparêng sarjuning driya | pisitê mring Jêng Tuwan | Kindêrman jêng sang sri mulku | ulun dhèrèkkên raharja ||

6. jêng sang prabu duk miyarsi | aturnya Wèltêr Jêng Tuwan | jêng sri nata rum dêlinge | trima kasih saudara | kabula ujarira | kantuna bage rahayu | Jêng Tuwan Wèltêr sakala ||

7. nanggapi sabdaning aji | umanthuk myang rum turira | nuwun kapundhi sang katong | mugi lulusa dumadya | pisarating jêjimat | yuwanamba jêng sang prabu | tumrah sakukuban amba ||

8. wus jumênêng jêng sang aji | laju tindak wus [wu...]

--- 160 ---

[...s] tan siwah | kalawan kala rawuhe | bayak-bayak kawuryannya | tindak dalêm sang nata | ya ta mangkya sampun rawuh | donirèng rata narendra ||

9. wus samya samêkta sami | samana enggaling kata | gusti kangjêng sri pamase | sakalihan pramèswara | myang sagung kang tut wuntat | wus samya manjing sadarum | maring jroning suwandana ||

10. suwandana dyan lumaris | sampun lêpas lampahira | ing ênu tan kacariyos | muhung mèt gancanging kata | titihan dalêm nata | myang rata pandhèrèkipun | kawuryannya wus mèh prapta ||

11. ing lojinya kang wêwangi | yèku sira Kangjêng Tuwan | Idhêlhir Kindêrman mêngko | kacarita duk samana | Kangjêng Tuwan Kindêrman | kalawan sanyonyahipun | dupi sampun samya mulat ||

12. yèn titihan dalêm aji | rata di oto ing mangkya | wus katon pêrak lampahe | lan èrêping lojinira | duk wau kangjêng tuwan | sanyonyahnya gupuh-gupuh | gurawalan lampahira ||

13. mêthuk rawuh dalêm aji | manganti nèng sangajêngnya | lojinira samya katon | dahat sarjuning wardaya | ing sêmu kawistara | sumaringah ngayun-ayun | ring rawuh dalêm narendra ||

14. rata titihan narpati | samantara sampun prapta | jroning èrêpnya lojine | sira Jêng Tuwan Kindêrman | ing mangkya ponang rata | wus praptèng don kang tinamtu | jêng sang prabu sakalihan ||

15. gusti jêng sang pramèswari | wus tumêdhak saking rata | nulya tinampenan age | maring Jêng Tuwan Kindêrman | sanyonyahira samangkya | umarêk nulya tumundhuk | asung asta têtabean ||

16. gantya-gantya wus waradin | gusti jêng sang narèswara | ri samana kawuryane | dahat êntyarsaning driya | gusti [gu...]

--- 161 ---

[...sti] jêng sri dayita | anulya kinanthi laju | maring Jêng Tuwan Kindêrman ||

17. gusti kangjêng sri bupati | kinanthi Nyonyah Kindêrman | sigra wus lumampah alon | wirandhungan lampahira | sêsambèn pangandikan | ingkang rèmèh myang kang pêrlu | ngrêspatèni kawuryannya ||

18. ya ta gusti jêng sang aji | tindak dalêm sampun prapta | jroning loji ing samangke | tuwin sampun ingacaran | lênggah kursi satata | wus lênggah gusti sang prabu | munggwing kursi kang minulya ||

19. sakalihan pramèswari | kalawan sang narpatmaja | tuwin putri dalêm katong | myang siwi bantyèng narendra | lan Jêng Tuwan Kindêrman | sanyonyahnya samya sampun | umarêk ngarsèng sri nata ||

20. ugi wus lênggah nèng kursi | kang tinata bêbanjêngan | nganan ngering dumununge | sêlang-sêling lênggahira | kang para wrahatbala | gumolong sumiwi sampun | nèng ngarsa dalêm narendra ||

21. wusnya samya awotsari | makidhupuh tapsilanya | marikêlu sru mabukoh | nahan ta duk ing samana | Kangjêng Tuwan Kindêrman | anulya nambramèng atur | ing gusti jêng narèswara ||

22. dhuh kangjêng sri narapati | kawula kalihan semah | ngaturakên ing pambage | kasugêngan dalêm nata | tuwin sori narendra | tumêrah ring sanggyanipun | para pandhèrèk sang nata ||

23. jêng sang prabu duk miyarsi | aturira kangjêng tuwan | kang mangkana kawuryane | dahat karênaning driya | puwara rum ngandika | mangkana ta wahyanipun | trima kasih saudara ||

24. mênggah saudara mangkin | paranta sami raharja | datan ana sangsayane | kangjêng tuwan rum turira | sing barkah pangèstunta | kula pan sami rahayu | datan wontên sangsayanya ||

25. dupi sampun sawatawis |

--- 162 ---

anggènira wawan sabda | datan dangu gya lumados | pahargyanta kangjêng tuwan | samêndhang tan kuciwa | sigarèt kalawan srutu | minuman mawarna-warna ||

26. tuwin kaldhu wus waradin | myang wus sami tinampenan | sagunging kang wus lumados | lan wus samya rinêsêpan | ing sawigatinira | ri sampunnya kang kadyèku | samya sambèn pangandikan ||

27. warna-warna kang ginusthi | maksih tangèh yèn kinăndha | kang ginusthi ing samangke | pinunggêl enggaling kata | tan dangu jêng sri nata | anulya ngandika arum | maring Jêng Tuwan Kindêrman ||

28. sudara Tuwan Idhêlhir | rèh mangkya wus sawatara | anggèn kula migatèkke | pisitê mring saudara | kalawan ananira | pinangguh samya rahayu | sumarmanta saudara ||

29. kadarpaning tyas samangkin | kula arsa wangsul nulak | bêbudhalan mring pakuwon | kantuna sami raharja | wau ta kangjêng tuwan | gya andhêku turira rum | dhuh gusti jêng sri pamasa ||

30. sangêt nuwun jêng sang aji | dene sarju karsa têdhak | mring wismamba jêng sang katong | botên langkung kang mangkana | kawula lawan semah | andhèrèkakên rahayu | dahat suka sri narendra ||

31. myang ngandika rum sang aji | trima kasih saudara | gya jumênêng jêng sang katong | nulya sami têtabean | waradin gantya-gantya | ya ta sigra jêng sang prabu | sampun têdhak lampahira ||

32. tan pae lan duk sang aji | tumêdhak ing rawuhira | bayak-bayak kawuryane | ing sawastu kang mangkana | wèh erame sanggyanya | pra janma kang samyandulu | dening endah ing warnendra ||

34. Mijil

1. ya ta wau gusti jêng sang aji | ing mangkya wus miyos | saking jrone ing loji enggale | swandana di titihan narpati |

--- 163 ---

myang rata pangiring | wus samya dumunung ||

2. nèng paretan sangajênging loji | samêkta sumaos | sowang-sowang dumunung prênahe | wus tan ana ingkang nguciwani | sanggyèng para sopir | wus samya dumunung ||

3. anèng jroning sopiranta sami | samya ngrênggêp katon | sêtirira ing oto samangke | tindak dalêm gusti jêng sang aji | sakalihan sori | anggung tinut pungkur ||

4. sagung para pandhèrèk sang aji | gumrudug gumolong | rut-urutan rêspati katone | datan ana ingkang madal sumbi | sambadèng lumaris | mangkana sang prabu ||

5. tindak dalêm mangkya wus dumugi | dumununging oto | titihanta gusti sri pamase | jêng sang prabu sakalihan sori | wus samya anitih | ing oto sadarum ||

6. sanggyanira kang para umiring | wus tan siwah kados | duk rawuhnya gusti sri pamase | wus prasamya nitih otomobil | tan ana kang kari | ri saksana laju ||

7. ting galêrêng sanggyèng otomobil | wau ta sang katong | sung anthuk mring jêng tuwan idêlèr | kangjêng tuwan umanthuk nanggapi | gya kang otomobil | wus budhal lumaku ||

8. maksih alon dènira lumaris | rut-urutan katon | lulus datan ana sangsayane | duk samana ingkang sitarêsmi | nuju lèk kaping tri | Sapar kang lumaku ||

9. wus tan katon ingkang sitarêsmi | ing ngawiyat tinon | kartika byor asumyar sorote | nir mêmala sumilak awêning | prabanira sami | sumirat umancur ||

10. ting pancorong wênèh ting parêlik | lintang wuluh ngrompol | dumunung nèng lor wetan prênahe | ya ta ingkang lintang bima sakti | angrêgancang kadi | brêgagah dinulu ||

11. nèng

--- 164 ---

madyaning Srayu narmada di | luwih dènya elok | Arya Warkudhara wayangane | lir cinakot naga gung narpati | wus rinênggêp kèksi | utamangganipun ||

12. pan kinuku păncanaka lungit | tutuk trusing tênggog | sinuwak brak wus suwèk tutuke | kang naga gung sêdyanta tan dadi | dadi tanpa kardi | kadarpaning kayun ||

13. katonira mulêt maring wêntis | jinêngku wus layon | datan bisa widada sêdyane | kang mangkana satuhu kinardi | pralampita jati | jatining pangawruh ||

14. kawruhana tindak dalêm aji | upama samêngko | nadyan ana ing sambekalane | pasthi sirna datan bisa dadi | sidaning dumadi | widada rahayu ||

15. kayêktène naga gung narpati | kawuryan wus layon | iku măngka pratăndha cihnane | puwarantuk kanugrahan jati | yèku bima sakti | ing pralambangipun ||

16. ya ta mangkya winuwusa malih | ananing cariyos | kang minăngka sumambung wimbane | silir-silir maruta sumilir | angirid gandaning | puspita rum-arum ||

17. yèn rinaras esthanira kadi | nambramèng sang katong | myang sasata sêsanti wiyose | mugi-mugi gusti jêng sang aji | lulusa basuki | sapandhèrèkipun ||

18. maksih tangèh kalamun winarni | ananing pasêmon | wus pinunggêl ing mangkya enggale | lampahira titihan narpati | sangsaya anggêndring | andêdêr sumêbut ||

19. sampun lêpas dènira lumaris | sapangu tan katon | lawan datan antara dangune | sampun rawuh ing hotèl Bèlêpi | sapandhèrèk sami | satata tut pungkur ||

20. jêng sang prabu sakalihan sori | wus tumêdhak alon | saking rata ginrubyug sagunging | pra wadyendra jalu lawan [la...]

--- 165 ---

[...wan] èstri | tinon ngrêspatèni | wau jêng sri mulku ||

21. sakalihan ingkang pramèswari | sawadyèng sang katong | sampun samya manjing jroning hotèl | ananira wus datan winarni | cinêndhak saratri | widada rahayu ||

22. ya ta mangkya winuwusa malih | sambunging cariyos | dupi sampun dumugi wancine | gagat enjang rinya budhal enjing | sampun saput siti | kang sawung kaluruk ||

23. mawurahan barungan mêlingi | anggantêr tan anggop | wênèh ana turăngga bêngingèh | paksi êngkuk angukuk kapyarsi | sinêlan sri gunting | munya thot cêthithut ||

24. cing cing goling pan kadya nyênggaki | gung rinêngên gobyog | dening samya asayuk sêdyane | lir ngaturi ing gusti sang aji | sapandhèrèk sami | nulyenggala wungu ||

25. samantara purwèng rat samangkin | marbangbang nyrêmomong | sru sumirat hyang rawi sorote | tan antara dangu wus kaèksi | nèng pucuking wukir | mancorong dinulu ||

26. amarkata prabaning hyang rawi | kawistara kados | sung pudyarja gusti sri pamase | sapandhèrèk jalu lawan èstri | tulusa arjanti | sapanginggilipun ||

27. winantua sukaning panggalih | ngantya praptaning don | kinalisna ing sambekalane | pan mangkana esthaning hyang rawi | dènya sung sêsanti | ing gusti sang prabu ||

28. nulya wontên satunggaling cèthi | palinggih kaliwon | Nyai Arjawinangun wastane | karan radèn ngantèn jênêng nguni | nèng jawining kori | kamar dalêm prabu ||

29. anyabawa ririh nyasmitani | ing gusti sang katong | lamun maksih nendra sri pamase | kang supadi wungua tumuli | dènya nyasmitani | namung watuk-watuk ||

30. jêng sang prabu duk myarsa [myar...]

--- 166 ---

[...sa] watuking | sira Nyi Kaliwon | gya andangu mangkana wahyane | lah ta jênêng wus jam pira iki | kang antuk sabda ji | wotsari umatur ||

31. kula nuwun gusti jêng dewa ji | sabda dalêm katong | pan andangu ing mangkya wancine | sampun wanci jam nêm enjang gusti | lah jênêng iya wis | jêr ingsun wus wungu ||

32. pungun-pungun wus wungu sang aji | sawadyèng sang katong | ugi sampun wungu sadayane | karsa dalêm gusti jêng sang aji | yun têdhak Batawi | wigatining kayun ||

33. arsa têdhak pisitê martuwi | mring risang kinaot | yèku sira jêng tuwan idêlèr | nênggih A.Y.W. Harlop wêwangi | myang arsa mriksani | mring panti musiyum ||

34. lawan malih arsa mariksani | têdhak dhatêng toko | toko ondêr ling hèlêp wastane | nêngna wau mangkya kang jinarwi | winursitèng kawi | rêroncèning wuwus ||

35. Sinom

1. wus mangrasuk jêng sri nata | abusana cara Jawi | sêsawitan latar seta | winastan cêplok rêspati | paningsêt cindhe sari | wilis maya dhasaripun | ting prêlok sêkarannya | rêkta dadu seta kuning | sinayuting èpèk bludru wungu noja ||

2. binlodir bênang kancana | katimang jagung sapipil | sêsotya di nawa rêtna | ingêmbanan kancana di | narètès kang sotya di | têmu gêlang patrapipun | kumênyaring sêsotya | umancur asilih ungkih | rêbut sorot sumirat andiwangkara ||

3. ngagêm rasukan atelah | kasmir seta binalodir | ing bênang luru kancana | tinrap sauruting têpi | pinindha lunging pakis | rowe-rowe katonipun | agêm dalêm wangkingan | Jêng Kiyai Agêng Boji | ngagêm bintang ridêr ingkang rêrentangan ||

--- 167 ---

4. plak oranyê nasaonya | Nèdêrlansên leyo grutkris | oranyê nasao saha | Kumandhuring nagri Bèlgi | nèng jaja dalêm aji | anjrah ing sêsorotipun | sotya di wor kancana | sru gumêbyar ngilat thathit | kang mangkana satuhu wus tan kuciwa ||

5. maksih tangèh yèn winarna | sarwendah ing busana ji | samangkya kang winursita | dupi wus jam wolu enjing | titihan dalêm aji | yèku swandana linuhung | Kyai Rara Kumênyar | sampun samêkta cumawis | nèng paretan ngajênging hotèl samana ||

6. sagung oto kang tut wuntat | tan têbih măngka pangiring | ugi wus sami samêkta | anèng don sabilik-bilik | ya ta Dyan Mas Ngabèi | Sujanapura mangkya wus | ngrênggêp songsong narendra | wontên sangajênging panti | myang angadêg anjêjêr pangrênggêpira ||

7. lawan songsong wus kawuryan | winêngakakên rêspati | lamun tinon sing mandrawa | ujwalane anêlahi | kadyangganing hyang rawi | kawistara sru umancur | mancorong gilar-gilar | wèh erame kang ningali | wun mangkana gusti kangjêng sri narendra ||

8. sakalihan pramèswara | wus miyos sing sasana di | hotèl Bèlêpi lampahnya | anganthi jêng pramèswari | garwa dalêm paminggir | myang putri dalêm sang prabu | lan rayi dalêm nata | nênggih sang narendrasiwi | Bandara Jêng Pangran Arya Cakraningrat ||

9. myang siwi bantyèng narendra | ingkang wus winarnèng ngarsi | Jêng Pangran Arya Mataram | lampahnya sabilik-bilik | tut wuntat ring sang aji | rantap-rantap katonipun | kalawan wirandhungan | dènira sami lumaris | asmunira samya êntyarsaning driya ||

10. ya ta malih winuwusa | wau Dyan [Dya...]

--- 168 ---

[...n] Mas Angabèi | Sujanapura duk mulat | yèn sang nata wus kaèksi | miyosing sasana di | hotèl Bèlêpi agupuh | lampahnya gurawalan | yatna mring wajibing dasih | anongsongi ing gusti jêng sri narendra ||

11. ing netyasmu kawistara | ngarah-arah ngiri-irih[6] | mrih ywa dhompol lampahira | gènnya nongsongi sang aji | labaning satriya di | nadyan dinadaring kewuh | lulus tan sêmang-sêmang | solahnya tan pindho kardi | cikat-cakut parigêl kridhaning raga ||

12. kalamun songsong narendra | parêk arsa sumundhuling | lampu gantung sumawana | yun kêrèndhèt rêrondhoning | pêthetan sangajênging | hotèl Bèlêpi pan laju | ponang songsong anulya | pinutêr mungsêr kaèksi | lir kitiran ngilat thathit prabanira ||

13. puwara songsong narendra | anggung mungsêr lumastari | kalising kang sambekala | kang kadi mangkana yêkti | nênggih Dyan Mas Ngabèi | Sujanapura puniku | satunggiling satriya | ingkang dahat amumpuni | ulah raga pantês nongsongi sang nata ||

14. nahan wau winursita | mangsuli gusti sang aji | sakalihan pramèswara | wus nitih kang otomobil | sapandhèrèk tan kari | lampahira sru sumêngkut | ing ênu tan winarna | wus lêpas dènya lumaris | mangkya nulya gantya ingkang winursita ||

15. suyasa di lojinira | sira Jêng Tuwan Idhêlhir | A.Y.W. Harlop samana | wus rinêngga myang rinukti | tinata jroning loji | sarwa sri pêpasrènipun | mèbêl mèn sêsaminya | tan ana kang nguciwani | wêwangunan sadaya tan pindho karya ||

16. karya rêsêping wardaya | mulat raras srining loji | lawan [lawa...]

--- 169 ---

[...n] kursi plênggahannya | gusti kangjêng sri bupati | tuwin jêng pramèswari | miwah sapandhèrèk sagung | sampun sami tinata | bêbanjêngan tharik-tharik | pan ginatra sajuru-juru trapira ||

17. kawuryan wus tan kuciwa | upakartining pangrukti | kangjêng tuwan myang sanyonyah | tuwin kang dhèrèk manggihi | rawuh dalêm sang aji | pisê presidhèn jêjuluk | yèku sira Jêng Tuwan | Morisko kalawan malih | Kangjêng Tuwan Yilgêrhis Swildhên pêparab ||

18. wus siyaga amangantya | ing rawuh dalêm sang aji | sadaya kawuryanira | mangayun-ayun tan sipi | mugi kangjêng sang aji | anulya enggala rawuh | winawas jroning driya | kamantyan onêng kapati | pan mangkana ing sêmu kawuryanira ||

19. ing pratăndha cihnanira | dupi wus antara wanci | ing rawuh dalêm narendra | sagung kang samya manganti | satata mangungaki | sapangu gantya kang nganguk | makatên solahira | samya gambiraning galih | labêt saking arsa karawuhan nata ||

36. Pangkur

1. kunêng mangkya kacarita | ya ta sêkar pangkur ingkang gumanti | titihan dalêm sang prabu | myang rata pandhèrèknya | lampahira wontên samadyaning ênu | sru sumêbut sêsandêran | sumêrang kang bajrapati ||

2. gora rèhing swaranira | kumarusuk pindha warsa sêmèni | ingkang anggung sru tumêmpuh | ing wana pajatenan | rawe-rawe rantas malang-malang putung | ngungkal bênêr lampahira | sagunging kang otomobil ||

3. cat katon cat tan katingal | pan kinêtog lampahing otomobil | tutêr klatson munya umyung | barungan mawurahan | kadyangganing wira di arsa umagut | ing ri pumadyèng palagan | angrabasèng satru sêkti ||

4. tiwas kang samya tinrajang | lêbu-lêbu [lêbu-...]

--- 170 ---

[...lêbu] samya katiyub ngangin | sabên tinrajang kumêbul | pindha kang ampak-ampak | anggêmbulêng lir angganing ponang têdhuh | dhèdhèt Erawati ngakak | miris kang samya umèksi ||

5. ri saksana lampahira | wau sagung rata di otomobil | sampun lêpas tan kadulu | lulusing kang carita | wus mèh prapta pêrak lawan lojinipun | sira Idhêlhir Jêng Tuwan | A.Y.W. Harlop wêwangi ||

6. sagung sopir tan kalepyan | ponang tutêr klatson rinênggêp aglis | gung pinèjèt wantu-wantu | munya sru bêbarungan | pan minăngka uluk-uluk rawuhipun | ing gusti jêng sri pamasa | sawadyabala tan kari ||

7. ri sampunnya kang mangkana | winursita Kangjêng Tuwan Idhêlhir | sanyonyah myang sang kinasub | Morèsko Kangjêng Tuwan | tuwin Kangjêng Tuwan Yilgêrhis Swildhên wus | amiyarsa kang têtela | swaraning klatson mêlingi ||

8. nulya sami gurawalan | gupuh-gupuh sigra dera lumaris | rêbut ngarsa lampahipun | dening samya sêdyanta | mêthuk rawuh dalêm gusti jêng sang prabu | gya posisi nèng madyanya | pananggap èmpèring loji ||

9. anjêjêr samya tan mobah | dupi rata narendra wus kaèksi | manjing jroning èrêpipun | lojinya kangjêng tuwan | sadayanya wau pan kawuryanipun | dahat sukaning wardaya | marwata suta kapati ||

10. rata di titihan nata | wus tumamèng paretanirèng loji | laju gusti jêng sang prabu | myang gusti sri dayita | wus tumêdhak saking ing rata sadarum | sagunging kang wadyabala | anggarubyug gung tut wuri ||

11. ri saksana kacarita | duk samana dupi jêng sri bupati | sakalihan sori prabu | sampun sami tumêdhak | saking rata [ra...]

--- 171 ---

[...ta] samoanya samya tundhuk | sigra laju têtabean | gantya-gantya wus waradin ||

12. tan darana kangjêng tuwan | gya anganthi ring jêng sang pramèswari | Nyonyah Harlop dyan tumundhuk | nganthi ring jêng sri nata | wus lumampah rut-urutan katonipun | lawan liya-liyanira | lulus samya atut wuri ||

13. tindak dalêm sri narendra | mangkya sampun umanjing jroning loji | kang wus rinukti raras rum | puwara kangjêng tuwan | ngacarani ing gusti jêng sang aprabu | sakalihan pramèswara | ingaturan lênggah kursi ||

14. sampun lênggah sri narendra | sakalihan gusti jêng pramèswari | kang para pandhèrèk sagung | ugi wus samya lênggah | pan sabilik-bilik ing dumunungipun | jroning loji sri kawuryan | dahat rêgêng ngrêspatèni ||

15. sigra laju kangjêng tuwan | manambrama ing kangjêng sri bupati | dhuh gusti jêng sang aprabu | kula tur kasugêngan | sarawuhnya sakalihan sori prabu | jêng sri mulki rum dêlingnya | saudara trima kasih ||

16. lah ing mangkya saudara | punapa ta inggih samya basuki | kangjêng tuwan nulya matur | dhuh gusti sri narendra | pan kawula sadaya sami rahayu | botên sanès kang mangkana | saking pangèstuning aji ||

17. sêsampating wawan sabda | ge-binage sagunging kang basuki | tan antara dangunipun | sumaos kang ladosan | sêsêgahnya kangjêng tuwan ingkang sampun | rinakit sapangkat-pangkat | sigarèt srutu kariyin ||

18. wus mangkana dyan tinungka | sanggyanira minuman warni- warni | toya Wlandi lawan limun | myang liya-liyanira | wus waradin gya sami ngunjuk sadarum | ri wusnya ngunjuk sadaya | sambèn pangandikan sami ||

19. wahyaning kang pangandikan | ingkang rèmèh [rè...]

--- 172 ---

[...mèh] myang ingkang pêrlu murih | rêrêsêpan jroning kalbu | sawênèh pangandikan | gumarênggêng dening samya sarjunipun | kapinujon kang rinêmbag | gya sami gumujêng aris ||

20. kunêng wau winursita | dupi lênggah dalêm sri bupati | wus antara dangunipun | nulya jêng sri narendra | sarwi ngliring mring jêng tuwan ngandika rum | dhuh rêngênta saudara | mugi ywa cuwèng panggalih ||

21. rèhning sampun sawatara | anggèn kula migati apêpanggih | lan saudara sadarum | wus samya karaharjan | saudara kula minta mit sadarum | ing samangkya arsa budhal | parlu badhe aningali ||

22. mring musiyum saudara | kalamun ta gèn kula aningali | wus dumugi nulya laju | badhe mrantun kewala | dhatêng toko Ondêrling Hèlêp myang pêrlu | badhe tumbas dagangannya | pundi kang kula sênêngi ||

23. kangjêng tuwan duk miyarsa | sabdanira gusti jêng sri bupati | dahat êntyarsaning kalbu | kalawan rum turira | dhuh sang prabu karsanta ingkang kadyèku | kawula jumurung suka | kapasang yogi sang aji ||

24. karantên sawêk kewala | kula antuk pawarta kang pramati | kalamun panti musiyum | pan mêntas antuk wêwah | barang kina kang winingit jêng sri mulku | dados dhapur kalêrêsan | yèn paduka yun mriksani ||

25. mung kajawi karsanira | sang aprabu lamun sampun dumugi | mriksani saking musiyum | myang sampun borong barang | saking toko Ondêrling Hèlêp sang ulun | lamun sarjuning wardaya | sang nata kula aturi ||

26. uwangsul rawuh pinarak | dhatêng wisma kula malih sang ajêng |[7] walèh-walèh punapa mung | darpèng tyas sri narendra | badhe kula aturi dhahar lan ulun | wontên ing wisma kawula | nadyan mung sapala nanging ||

27. mugi jêng sri naranata | nambadani [na...]

--- 173 ---

[...mbadani] karsaa angrêsêpi | sung sêsaji kula wau | satuhu pan minăngka | pracihnaning pratăndha supêkêtipun | katrêsnan kula sadaya | ing paduka sang siniwi ||

28. duk sang prabu amiyarsa | aturira Kangjêng Tuwan Idhêlhir | kang mangkana ing satuhu | karênan jroning driya | apuwara wênganing tyas ngandika rum | lah prayogi saudara | mangke kula wangsul mriki ||

29. nging rêngênta saudara | mugi sampun dadya cuwaning galih | mung kewala sanggyanipun | garwa paminggir kula | sami botên tut wuntat bujana wau | karana darunanira | dening sampun mrasabêni ||

30. dhumatêng dhirèkturira | pramodane ing hotèl konêng sêplin | dumadya sadaya wau | kula kinèn bujana | wontên hotèl ing konêng sêplin karuhun | jêng tuwan mèsêm kurira[8] | lah inggih sampun sayogi ||

31. wus mangkana sri narendra | gya jumênêng tabean wus waradin | tindak dalêm jêng sang prabu | satuhu wus tan siwah | kalawan duk nalika ing rawuhipun | sri kawuryan bayak-bayak | enggalira sampun nitih ||

32. ing otomobil sadaya | samantara oto sigra lumaris | rut-urutan lampahipun | sadaya wus luwaran | sowang-sowang ing marga datan winuwus | cinêndhak gusti sang nata | wus rawuh musiyum sami ||

33. mangkana ta sri narendra | sakalihan gusti jêng pramèswari | myang garwa paminggir sagung | sadhèrèk lan putrendra | sumawana siwi bantyaning sang prabu | pan sampun sami tumêdhak | saking rata otomobil ||

34. tuwin sagung wadyabala | jalu lawan parêkan para cèthi | wus samya sarêng tumurun | saking oto sadaya | atut wuntat ing gusti jêng sang aprabu | gumarubyug lampahira |

--- 174 ---

katone nyarkara sami ||

37. Dhandhanggula

1. gumarudug tindak dalêm aji | galur sêlur samya wirandhungan | sru karênan kawuryane | ing mangkya jêng sang prabu | sakalihan jêng pramèswari | wus manjing ing jronira | suyasa musiyum | para pandhèrèk sadaya | gêgolongan samya anggung atut wuri | ing gusti jêng sri nata ||

2. ing jronira musiyum raras sri | pêpasrèning barang kina-kina | warna-warna kahanane | nahan ta duk sang prabu | sakalihan jêng pramèswari | sampun manjing jronira | ing panti musiyum | ingkang măngka presidhènnya | ing suyasa musiyum dupi udani | lamun jêng sri narendra ||

3. mangkya sampun tumêdhak umanjing | jroning panti musiyum samana | yèku sira presidhène | ing suyasa musiyum | kanthi ajungira kêkalih | prasamya gurawalan | mêthukkên sang prabu | sampun tundhuk têtabean | ge-binage kasugêngan wus waradin | lulus tindak narendra ||

4. sang presidhèn myang ajungnya kalih | gung umiring tindak dalêm nata | datan têbih ing lampahe | wau ta jêng sang prabu | sarwi sambèn pangandikan ris | maring sira pangarsa | presidhèn musiyum | saudara punapa ta | sampun wêwah barang kina kang piningit | presidhèn rum turira ||

5. kula nuwun jêng sri narapati | bab wêwahing barang kina-kina | kang piningit ing samangke | wus kathah wêwahipun | tuwin kathah kang èdi-pèni | lamun amba aturna | tan wontên wusipun | sing kathah ing wêwahira | lah suwawi kula dhèrèkkên sang aji | mriksani warnanira ||

6. dupi gusti jêng sri narapati | amiyarsa presidhèn turira | dahat suka sri pamase | karênan jroning kalbu | karsa dalêm kapasang yogi | dene ta kalêrêsan | ing mangkya

--- 175 ---

musiyum | saya kathah wêwahira | barang kina kang piningit èdi-èdi | sigra tindak narendra ||

7. amriksani saidêring panti | samèsine barang kina-kina | ingkang endah adi aèng | wontên sotya linuhung | pêpêlikan sing jroning siti | sacêngkir agêngira | prabanya umancur | mancorong andiwangkara | anyunari sajroning musiyum yêkti | wèh eraming wardaya ||

8. maksih tangèh kalamun winarni | ananira musiyum samana | barang ingkang adi aèng | kunêng wau sang prabu | sakalihan jêng pramèswari | midêr -midêr tindaknya | anggung tinut pungkur | sagung pandhèrèk sang nata | jalu lawan pêparêkan para cèthi | palastha têmu gêlang ||

9. sang presidhèn myang ajungnya kalih | maksih anggung umiring sang nata | kawarnaa ing samangke | dupi sampun anutug | anggènira samya mriksani | sagunging barang kina | ing panti musiyum | karsa dalêm duk samana | arsa nulak kondur kewala sang aji | laju badhe tumêdhak ||

10. dhatêng toko ingkang dèn wastani | nênggih Ondêrling Hèlêp ing ngarsa | ngandika rum sri pamase | mring presidhèn musiyum | mangkana ta sabdaning aji | dhuh babo saudara | rêngênta sirèku | dahat sukaning tyas kula | kalawan ta sakamantyan trima kasih | anggèn kula sadaya ||

11. kasambadan wus samya ningali | sawarnining barang kina-kina | kang piningit anèng jrone | ing suyasa musiyum | rèhning mangkya sampun dumugi | mugi ta saudara | ywa cuwa ing kalbu | babo kadarpaning driya | kula arsa nulak wangsul saking ngriki | kantun sami raharja ||

12. sang presidhèn duk sampun nampèni | sabdanira jêng sri naranata | anulya umatur age | dhuh kangjêng sang aprabu | atur [a...]

--- 176 ---

[...tur] kula sakănca sami | sangêt nuwun sadaya | anggènnya sang prabu | sakalihan pramèswara | karsa têdhak mring musiyum amriksani | sagunging barang kina ||

13. botên langkung jêng sri narapati | pan ing mangkya kawula sadaya | dhèrèkakên maharjane | paduka jêng sang prabu | sakalihan sang pramèswari | tumêrah dhatêng para | pandhèrèk sadarum | mugi samya winantua | gung mong suka parisuka ing salami | lulus tanpa sangsaya ||

14. jêng sang prabu dupi amiyarsi | aturira presidhèn mangkana | tandya wau rum dêlinge | sojar ta kang kadyèku | sakamantyan tarima kasih | lan dahat sukaning tyas | puwara sang prabu | datan dangu sampun têdhak | tindak dalêm tan siwah duk rawuh nguni | ya ta wau sang nata ||

15. sakalihan kangjêng pramèswari | sampun nitih ing oto sadaya | tan kantun para pandhèrèk | sigra kang rata laju | wus lumaris tan tolih wuri | tutêr klatson barungan | samya munya umyung | gancangan lampahing rata | sampun datan winarna ananing margi | cinêndhak sampun prapta ||

16. wontên toko ingkang dèn wastani | nênggih Ondêrling Hèlêp winarna | gusti kangjêng sri pamase | myang sori dalêm prabu | wus tumêdhak saking rata di | sagunging wadyabala | tan wontên kang kantun | tut wuntat tindak narendra | sampun manjing sajronirèng toko sami | mangkana sri narendra ||

17. sakalihan jêng sang pramèswari | midêr-midêr mriksani dagangan | sagung kang para pandhèrèk | satata atut pungkur | nèng pêngkêran dalêm sang aji | wau ta sri narendra | anulya mêmundhut | amborong barang dagangan | warna-warna sakathahing rajapèni | pininta sowang-sowang ||

18. ri sampunnya mangkana sang aji | wus dumugi [du...]

--- 177 ---

[...mugi] gèning mundhut barang | nulya wadyendra kang dhèrèk | angampil arta sangu | sampun laju amba bayari | sagung pundhutan nata | pan sampun kacakup | kacêkap sapetangira | sampun datan ana ingkang kurang luwih | arta wus tinampenan ||

19. maring sira dhirèktur toko glis | dahat suka jronirèng wardaya | dene têka tan andimpe | lamun tuwan dhirèktur | karawuhan jêng sri bupati | nata di Surakarta | asarwi mêmundhut | amborong barang dagangan | ingkang datan sakêdhik dera sang aji | maringi bêbayaran ||

20. apuwara sira sang dhirèktir | ri sampunnya nampèni ardana | bayaran dalêm pamase | gumuyu manthuk-manthuk | myang umatur dahat kapundhi | mugi-mugi dumadya | jêjalaranipun | larising daganganira | saking barkah pangèstu dalêm sang aji | salami-laminira ||

21. wus mangkana gusti jêng sang aji | gya dhêdhawuh arsa kondur nulak | wangsul rawuh ing lojine | sira sang sudibya nung | Kangjêng Tuwan Harlop Idhêlhir | sagunging wadyabala | wus mêpak sadarum | rata di titihan nata | lawan sagung kang rata pangiring sami | sampun sami samêkta ||

22. para janma kang samya ningali | nèng ngajêngnya ing toko samana | jalu èstri katon rèntèp | dening dahat kayungyun | arsa wikan ring sri bupati | nata di Surakarta | ingkang nêmbe rawuh | suk-dhinêsuk patrapira | rêbut ngarsa dènira samya ningali | kasmaran jroning driya ||

38. Asmaradana

1. ya ta wau jêng sang aji | sakalihan pramèswara | sampun samya nitih oto | tuwin samya wadyabala | sampun sami wahana | ing otomobil sadarum | wus lumampah gêgancangan ||

--- 178 ---

2. sanggyanira para sopir | samya mindêng dera mulat | madyaning ênu kemawon | gung prayitna jroning driya | tutêr myang klatsonira | gung pinèjèt wantu-wantu | amunya sru bêbarungan ||

3. dahat umyung kapiyarsi | sêsandêran lampahira | ri sanggyaning ponang oto | yèn winulat katonira | pan kadi ngonta-onta | ing pasang pasêmonipun | anulya enggala prapta ||

4. maring kang sinêdyèng ngarsi | lojinira Kangjêng Tuwan | Idhêlhir A.Y.W. Harlop | karana wus wancinira | bok lamun kangjêng tuwan | kasêlak mangayun-ayun | ing rawuh dalêm sang nata ||

5. sagung ponang otomobil | sampun lêpas lampahira | ing marga tan kacariyos | kunêng gantya winursita | Idhêlhir Kangjêng Tuwan | Harlop lawan nyonyahipun | pan maksih lênggah satata ||

6. wontên sajronirèng loji | gung manganti rawuhira | ing gusti jêng sang akatong | ya ta wau winuwusa | anênggih duk samana | tan antara dangunipun | dènya sami lêlênggahan ||

7. jêng tuwan sanyonyah sami | amiyarsa swaranira | ing tutêr tanapi klatson | bêbarungan mawurahan | pratăndha yèn sang nata | sampun pêrak mèh arawuh | ring lojinya kangjêng tuwan ||

8. jêng tuwan sanyonyah dupi | wus pramati pamirêngnya | swaraning tutêr myang klatson | lawan wus tan pindho karya | kalamun kang mangkana | jêng sang nata sampun rawuh | nulyenggal jumênêng samya ||

9. anulya sami lumaris | gupuh-gupuh pamêthuknya | ing rawuh dalêm sang katong | myang dahat êntyarsèng driya | dening jêng sri pamasa | nambadani sêdyanipun | Idhêlhi[9] Harlop Jêng Tuwan ||

10. jêng tuwan sanyonyah [sanyo...]

--- 179 ---

[...nyah] nuli | lampahira sampun prapta | pandhapaning loji mangke | maksih jumênêng kewala | manganti rawuhira | ing gusti jêng sang aprabu | tan antara dangunira ||

11. titihan dalêm narpati | otomobil duk samana | laju wus manjing èrêpe | lojinira kangjêng tuwan | lampahnya lon-alonan | ing paretan sampun rawuh | kangjêng tuwan myang sanyonyah ||

12. gupuh dènya marêpêki | mring titihan dalêm nata | urmat rawuh dalêm katong | kangjêng tuwan myang sanyonyah | kawistara karênan | gusti jêng sri naraprabu | sakalihan pramèswara ||

13. ugi prasamya kaèksi | ing netyasmu sru karênan | gya korining ponang oto | tan darana dyan binuka | mangkana jêng sang nata | lawan jêng sang narpawadu | wus tumêdhak saking rata ||

14. sigra tinampèn tumuli | maring wau kangjêng tuwan | idhêlhir myang sanyonyahe | gya tabean gantya-gantya | laju jêng sri dayita | kinanthi jêng tuwan sampun | nulya jêng sri naranata ||

15. kanthèn lan nyonyah idhêlhir | mangkana ta lampahira | sagung kang para pandhèrèk | mung sapalih kang tut wuntat | ing gusti jêng sang nata | kang sapalih atut pungkur | garwa paminggir narendra ||

16. dhatêng hotèl konêng sêplin | anane wus tan winarna | mangsuli jêng sri pamase | tindak dalêm ing samangkya | sampun manjing jronira | ing loji anulya sampun | ingacaran mring jêng tuwan ||

17. ingaturan lênggah kursi | ri saksana jêng sang nata | sakalihan sori katong | ugi wus lênggah satata | sapangu kangjêng tuwan | manambrama rum turipun | kula nuwun sri narendra ||

18. gyan paduka sang siniwi | sakalihan pramèswara | amêng-amêng [a...]

--- 180 ---

[...mêng- amêng] wigatine | amriksani barang kina | kang sami pinilala | piningit wontên musiyum | myang gènira samya têdhak ||

19. Ondêrling Hèlêp sang aji | paran samya karaharjan | datan wontên sangsayane | atanapi punapa ta | anênggih samoanya | samya suka jroning kalbu | kapranan kangjêng sang nata ||

20. lawan sarwi ngandika ris | dhuh rêngênta saudara | duking wau satuhune | anggèn kula palêsiran | sami lulus raharja | lan suka sênêng sadarum | datan ana sangsayanya ||

21. ya ta wau jêng idhêlhir | kawuryan pirênèng driya | wus mangkana sêsampate | gènnya sami wawan sabda | anulya dyan tinungka | lumadosing sêgahipun | ing jêng tuwan duk samana ||

22. warni limun toya Wlandi | kalawan ès parongkolan | wus waradin lumadose | myang sampun ngunjuk sadaya | winarna kangjêng tuwan | tan antara dangunipun | gya umatur mring sang nata ||

23. dhuh gusti sri narapati | rèhning sampun wancinira | adhahar sri narakatong | sakaliha[10] pramèswara | kula aturi dhahar | lah suwawi sang aprabu | kula dhèrèkkên sanyonyah ||

24. jêng sang prabu duk miyarsi | aturira kangjêng tuwan | anulya ngandika alon | lah sayogi saudara | mangkana kacarita | wus jumênêng jêng sang prabu | sakalihan pramèswara ||

 


prabu. (kembali)
Kurang satu suku kata: sakalihan ingkang swami. (kembali)
grut. (kembali)
lir cacanthik. (kembali)
sri. (kembali)
ngirih-irih. (kembali)
Biasanya guru lagu i: aji. (kembali)
turira. (kembali)
Idhêlhir. (kembali)
10 sakalihan. (kembali)