Sri Mahargya, Purbadipura, 1930, #472

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

P.B. X

Sêrat Sri Mahargya

Panêmbrama ngiras pèngêtan, nalika Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana katamuan narendra ing Siyêm, ajêjuluk Sri Bagendha Maharaja Prayadipok ing Sukadhaya (rama ingkang kaping VII) sakalihan ingkang pramèswari asma Kangjêng Ratu Rambaidharni, ingkang kadhawuhan ngarang Radèn Tumênggung Purbadipura, ing nagari Surakarta Adiningrat.

Kaêcap ing pangêcapan N.V. Budi Utama ing Surakarta 1930.

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

P.B. X

Sêrat Sri Mahargya

Panêmbrama ngiras pèngêtan, nalika Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana katamuan narendra ing Siyêm, ajêjuluk Sri Bagendha Amaraja"[1] "Prayadipok, ing Sukadhaya (rama ingkang kaping VII) sakalihan ingkang pramèswari asma Kangjêng Ratu Rambaidharni, ingkang kadhawuhan ngarang Radèn Tumênggung Purbadipura, ing nagari Surakarta Adiningrat.

Kaêcap ing pangêcapan N.V. Budi Utama ing Surakarta 1930.

--- [0] ---

[...]

--- 1 ---

Bêbuka Sêkar Agêng Prawiralalita, lampah 16 (8, 8) wangsul kaping 4 dhawah pada agêng.

1. sampeyan dalêm sang prabu | wicaksana ping sadasa | sakamantyan sukarêna katamuan Kangjêng Raja | ing Siyêm jêjuluk Prayadipok Sukadhayarama | kang kaping sapta nagara ing Bangkok praja raharja ||

1. Kinanthi

1. pratisthaning budi luhur | anèng sang ambêk utami | naranata wicaksana | kaping sadasa mandhiri | Surakarta Adiningrat | pinusthi sanggyaning dasih ||

2. puji panêmbramèng atur | nênggih ing ari puniki | sri narendra katamuan | Raja ing Siyêm nagari | sakalihan ingkang garwa | bêkta wadya sawatawis ||

3. tamu agung ingkang rawuh | jêjuluking narapati | Prayadipok Sukadhaya | kang kaping sapta pinuji | ing Bangkok praja raharja | gêmah ripah loh jinawi ||

4. tansah lawan garwanipun | andhèrèk malêbèng puri | jêjuluking pramèswara | Jêng Ratu Rambaidharni | pantês lawan ingkang raka | baya ing yuswa tan têbih ||

5. wau ta kangjêng sang prabu | jam satêngah sanga latri | wus lênggah munggèng pandhapa | sasana sewaka kèksi | amangagêm kanigaran | rasukan sikêpan alit ||

6. dhêdhasar baludru biru | rumpi kamejan sinêtrik | ngagêm nyamping parang rusak | apaningsêt cindhe wilis | pantês èpèk renda jênar | katimang jagung salarik ||

7. angagêm bara burliyun | sêpatu kinaos abrit | wangkingan warăngka ladrang | Kangjêng Kyai Agêng nami | Maesanular pusaka | rante jam supe myang kancing ||

8. saking sêsotya dinulu |

--- 2 ---

maraba ambalêrêngi | agêm dalêm bintang-bintang | grutkris kumêndhur gudhênplis | rinasuk munggèng rasukan | kêbak pranajaning aji ||

9. ujwalanira sumunu | kênèng panjut èlikstrit |[2] lir sudama tanpa ima | pantês siniwi nèng kursi | tansah jêng narpadayita | tuwin sagung para putri ||

10. duk miyos kangjêng sang prabu | saking prabasuyasa di | pakurmatanira kadya | adat kang para sumiwi | putra santana myang wadya | busana lir sowan Kêmis ||

11. ya ta Jêng Tuwan Gupênur | M.B. Pandêryah wêwangi | nyonyah-nyonyah tuwan-tuwan | ngrumiyini malbèng puri | tundhuk lawan sri narendra | têtabean rênèng galih ||

12. sakalihanira laju | sami lênggah munggèng kursi | saha jêng narpaduhita | sumawana para putri | sumiwi lênggah satata | anèng sajroning pandhapi ||

13. myarsa têngara munya sru | sang tamu agung mèh prapti | lagya nèng têngah bacira | anitih kareta pèni | Kiyai Grudhakancana | pêthukan saking jro puri ||

14. sampeyan dalêm sang prabu | sumèh ing nayasmu manis | sasmita marang kang bapa | jêng tuwan gupênur tampi | gya jumênêng sakalihan | umiring para sumiwi ||

15. kangjêng sri natarsa mêthuk | marang risang amartami | lampah dalêm ingurmatan | prèsêntirirèng prajurit | orkès musikan pradăngga | sarêngan munya ngrêrangin ||

16. sanadyan ing wanci dalu | sang nata dipun songsongi | Kangjêng Kyai Brawijaya | ngarsa dalêm dèn jajari | putra santana noraga | pêpatih dalêm anunggil ||

17. ing kanan kering lan pungkur | gumarêdêg katupèksi | yayah Hyang Bathara Endra | duk mapag sang pandhusiwi | sira Arya Dananjaya | saking ing Ngendrakilardi ||

18. tinimbalan mring swarga gung |

--- 3 ---

jêng sri nata nganti-anti | anèng kori kamandhungan | Jêng Gusti Pangran Dipati | Ariya Mangkunagara | myang para residhèn nunggil ||

19. amtênar militèr mêthuk | ingkang sami darbe wajib | ing driya mangarsa-arsa | sami jumênêng ngêntosi | tan pantara dangu prapta | tamu agung maksih nitih ||

20. kareta laju lumêbu | kèndêl maderata ririh | dyan tumêdhak kangjêng raja | tuwin ingkang pramèswari | nyêlak mring kangjêng sang nata | tabean sêmu suka sih ||

21. tuwin mring kangjêng gupênur | sadaya ingkang umiring | wus mandhap saking kareta | ngalêmpak nèng ngajêng kori | ngancarani lumaksana | sampeyan dalêm sang aji ||

22. asta nganthi tamu agung | nèng kanan dalêm mantêsi | jêng tuwan gupênur ingkang | anganthi sang pramèswari | ing wuri kang atut wuntat | sadaya lumaris aris ||

23. para prajurit sawêgung | kang baris sami ngurmati | sêtrik orkès musik găngsa | myang pradăngga monggang muni | anèng bangsal marcukundha | rame swarane kapyarsi ||

24. saking kamandhungan wau | praptèng têpining pandhapi | kang kamargèn ginêlaran | lèmèk babut dèn sêbari | ing puspita mănca warna | kongas gandanira amrik ||

25. ya ta lampah dalêm prabu | rawuh paningrat nurwitri | Gusti Kangjêng Ratu Êmas | tuwin sagung para putri | jumênêng sami ngalêmpak | mapag risang nêmbe prapti ||

26. ingancaran laju tundhuk | lawan kangjêng pramèswari | rumêsêp sami tabean | rampung gya minggah pandhapi | palênggahan majêng ngetan | soring pananggap kaèksi ||

27. maksih jumênêng sadarum | munggèng sangajênging kursi | sadaya sami mangarsa | têtabean ganti-ganti | para putri tuwin nyonyah | wong agung Jawi Walandi ||

28. sawusira sami mundur | wau kang sami mangarsi | sri narendra sung sasmita | gya

--- 4 ---

tata lênggah ing kursi | anut kang para sumewa | kakung atanapi putri ||

29. nênggih tan pantara dangu | sapanyê[3] ingkang lumadi | waradin kang sami lênggah | angasta gêlas kang isi | nuli jumênêng sadaya | munggèng sangajênging kursi ||

30. kundhisi kangjêng sang prabu | wilujêngira sang tami | Sri Paduka Kangjêng Raja | ing Siyêm lan pramèswari | wusing manggut-pinanggutan | nolih nganan nolih ngering ||

31. sapanyê[4] nuli ingunjuk | orkès musik găngsa muni | urmat lir mangayubagya | muji tulusing basuki | mundur ingkang pangunjukan | nuli wangsul lênggah malih ||

32. pakurmatanira suwuk | sampanyê malih lumadi | gêlas wus sami ingasta | Jêng Raja Siyêm kundhisi | wilujêng dalêm sri nata | wicaksana kang mandhiri ||

33. ing Surakarta praja gung | saha ingkang pramèswari | Gusti Kangjêng Ratu Êmas | sakalihanira mugi | winantuwèng karaharjan | sumrambah marang nagari ||

34. ungêl-ungêlan ambarung | sadaya munya ngurmati | mring sang sinabda raharja | maksih jumênêng lir muni | wusnya ngunjuk wangsul lênggah | sakeca sêmu suka sih ||

35. sang tamu sang pinartamu | sumawana pra sumiwi | giranging tyas kawistara | kang anèng sajroning puri | Surakarta Adiningrat | kontap kotamaning nagri ||

36. karênan sang nêmbe rawuh | miwiti jumênêng malih | anut ingkang sami lênggah | lan nilingakên pamyarsi | kangjêng raja angandika | sêmu manis mring sang aji ||

37. amisungsung bintang agung | grutkris pan dhê ordhê saking | apan dhê witê olipan | pita rêta ombak warih | sèrèt wilis biru jênar | kadya kaluwung ngawêngi ||

38. lan malih angsung pisungsung | bintang mring jêng pramèswari | Gusti Kangjêng Ratu Êmas | grutkrèis ordhê pamili | silalon klao pinita | naman sutra ja-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

"1. Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X wontên Sasanasewaka ing karaton Surakarta Adiningrat, amanggihi rawuhipun Kangjêng Sri Maharaja Prayadhepok nata ing Siyêm."

--- [0] ---

[...]

--- 5 ---

mbon pèni ||

39. sawusnya tampi puniku | bintang gya ingagêm sami | wus pinasang munggèng jaja | grutkris sumarempang ngering | alon sami wangsul lênggah | tumuli sarimpi mijil ||

40. kang bêksa sang narpasunu | jêng gusti sêkaring puri | cacah kang bêksa sakawan | kinêmbar busana adi | parigêl luwês sadaya | winong winanguning gêndhing ||

41. wus titi pambêksanipun | mêndhak lênggah mangastuti | mundur malbêng prabayasa | rêna kang sami ningali | nuli sugata mangarsa | mêminuman warni-warni ||

42. waradin kang sami ngunjuk | ya ta wanci madya latri | jêng raja matur pamitan | marang kangjêng narapati | arsa kondur mring pondhokan | gya jumênêng saking kursi ||

43. tabean sadaya anut | sêsampunira waradin | bage-binage raharja | sang tami sang pinartami | rêsêping tyas kanthèn asta | lumaksana dèn urmati ||

44. kadya duk nalika rawuh | enggaling crita wus nitih | sakalihan ingkang garwa | titihan ingkang cumawis | maderata kamandhungan | kareta wiwit lumaris ||

45. ebah kang asta tumuduh | sasmita kantun basuki | noraga kang maluyarja | kang kondur wus tan kaèksi | ya ta kangjêng sri narendra | wangsul mring pandhapi malih ||

46. lan kang bapa jêng gupênur | dera lênggah sawatawis | jêng gupênur pamit mêdal | umanggut lan sêmu manis | jumênêng sarwi tabean | sadayanira waradin ||

47. wus mêdal kang arsa kondur | lir adat dera ngurmati | nyonyah tuwin tuwan-tuwan | gumarêbyêg sami ngiring | tan dangu jêng sri narendra | jumênêng angênyapuri ||

48. saha gusti kangjêng ratu | tuwin sagung para putri | ingkang sumewa bibaran | kantun ingkang angukuti | rêrêsik sajroning pura | wong anom kuwat ing kardi ||

--- 6 ---

2. Sinom

1. mangsuli caritanira | sang tamu agung duk prapti | anèng nagri Surakarta | ri Anggara Mulud kaping | wolu likur marêngi | warsa Ehe ăngka sèwu | wolung atus suwidak | angkane dèn sangkalani | kaluhuran rasane salira tunggal ||

2. nênggih ing wêkdal punika | mèh sadayaning kintèki | murih cêtha rinangkêpan | titimangsaning Walandi | Sèptèmbêr kaping katri | ăngka sèwu sangang atus | sanga likur lumampah | sinungan sangkalèng warsi | gatranira katingal trustha ing driya ||

3. mangke wanci pukul gangsal | rawuh loji Purwasari | puniku ingkang minăngka | pasanggrahan pinaryogi | sampe sampêt miranti | panglêrêban tamu agung | Kangjêng Raja Minulya | ing Siyêm lan pramèswari | bêkta kulawarga wadya sawatara ||

4. sadurunge têmpuk karya | jro loji rinêngga asri | myang sanggyaning marga-marga | kang badhe dipun langkungi | katon rêsik gumrining | pinasangan umbul-umbul | lêlayu myang bandera | sêkar buntal ron waringin | amalêngkung ngombak toya janur jênar ||

5. plisir wastra seta rêta | adi rêrêngganing loji | tan wus lamun winuwusa | nahan ta ganti winarni | nunggil dintên puniki | samana surya mèh surup | wanci satêngah gangsal | loji pasanggrahan kèksi | pênuh sami mangagêm rasukan krêsna ||

6. Kangjêng Gupêrnur Pandêryah | Jêng Gusti Pangran Dipati | Ariya Mangkunagara | wong agung Jawi Walandi | para residhèn tuwin | amtênar sadaya kumpul | myang militèr kumêndhan | tuwan-tuwan ingkang wajib | mêthuk marang Jêng Raja Siyêm rawuhnya ||

7. sayêkti sarênging lampah | gênti kocapa jro puri | ing wanci pukul sakawan | kang badhe sami umiring | andhèrèk jêng sang aji | sadaya sampun ngalumpuk | nèng kori

--- 7 ---

talangpatyan | busananira winarni | kalandhungan kulambi atela krêsna ||

8. wus sami tampi ampilan | upacaraning narpati | songsong sabêt dus kêcohan | sadaya sampun cumawis | kareta otomobil | agêm myang pangiringipun | sopir sakênèkira | kang badhe dhèrèk miranti | sri narendra wicaksana abusana ||

9. nyamping babaran sumringah | sêsêratan latar laking[5] | ran cêplok gandakusuma | paningsêt jambon palangi | èpèk baludru wilis | untu walang têpi têpung | binalodir gin gilap | kêlêm barintik binarji | timang gendhong sêsotya sinêling mirah ||

10. dhêsthar sêkaran onêngan | jèbèhan lir sêdhah sêmprit | jênthitan rêtna blencongan | cundhuk mas sinotya alit | winangun sêkar sruni | ing nginggil kering gènipun | rasukan langênarjan | adhêdhasar moèr langking | mung ing jăngga rinangkêp baludru krêsna ||

11. rumpi myang kamejan seta | jam dhèbêl kas karsèt rugmi[6] | tamparan pinatik sotya | asingsim panunggul siji | munggèng panuduh jênthik | catur barleyan saklungsu | ngagêm grutkris pan anam | kumêndur ordhê ostênrik | asangsangan gudhênplis rodhê adhêlar ||

12. plag oranyê myang Nèdêrlan | sêleyo Siyêm bronsuwig | Mingkaèl tuwin Purtêgal | pinasang aniga sisih | lidêr-lidêr pulitik | ngalela cêtha dinulu | sêpatu kinaosan | wangkingan warăngka pèni | nama Kangjêng Kiyai Agêng Balabar ||

13. sawusing busana lênggah | nèng pandhapi sana adi | agêm dalêm songsong mêgar | tumuli têdhak anitih | kareta otomobil | sapandhèrèk datan kantun | bidhal mring panglêrêban | nira risang arsa prapti | jinajaran dragudêr[7] wahana

--- 8 ---

kuda ||

14. kang nèng ngajêng kalih wêlas | kalih wêlas munggèng wuri | tamban lampahing wimana | wradinan kang dèn lintangi | jêjêl wong aningali | jalwèstri nom tuwa anut | wiwit ing sapitorang[8] | tumêka ing Purwasari | sabên marga kêbak riyêl dening janma ||

15. sadaya sêdya uninga | rikat dènira lumaris | batine tansah anggagas | kaya apa ingkang warni | Jêng Raja Siyêm iki | mêngko ingkang bakal rawuh | nèng loji pasanggrahan | saiba sukaning galih | pêpanggihan lan Sang Prabu Surakarta ||

16. lampah dalêm sri narendra | mangilèn sampun dumugi | rawuh ngloji panglêrêban | mandhap saking otomobil | alon dipun tampèni | dening jêng tuwan gupênur | sawusnya têtabean | malêbêt galdrining[9] loji | para tuwan lan wong agêng Jawi urmat ||

17. maksih jumênêng sadaya | tuwin ingkang ngampil-ampil | upacaraning narendra | andhèrèk ngadêg pusisi | ya ta gathita muni | jam gangsal langkung tri mênut | kapyarsa lamat-lamat | swaraning kang otomobil | gogog gakug sarêng cêlak saya cêtha ||

18. sadaya wus anggraita | sayuk majêng sawatawis | tata ing sapangkat-pangkat | nèng ngarsa têpining panti | tan dangu nulya kèksi | titihannya tamu agung | sadaya kang tut wuntat | sami nitih otomobil | risang rawuh gya mandhap saking kareta ||

19. tansah sri narpaduhita | Jêng Raja Siyêm kinanthi | ing sampeyan dalêm nata | dene ingkang pramèswari | ingkang nampèni nganthi | paduka tuwan gupênur | sêmu sumèh kang prapta | manggut nganan manggut ngering | kang tinanduk andhêlukakên[10] mustaka ||

20. ya ta alon sami lênggah | bage-binage basuki | kang rawuh [ra...]

--- 9 ---

[...wuh] kang rinawuhan | katon rumêsêp ing galih | para agêng mangarsi | ugi tur bagya rahayu | ingkang atur pratela | pamong tamu agung nami | yèku Tuwan Ateha Amèn pilênggah ||

21. residhèn ing Surakarta | saparan ingkang tutwuri | ing paduka kangjêng raja | wusnya lênggah sawatawis | tumuli sami pamit | jumênêng tabean sampun | kangjêng sri nata jêngkar | kondur marang kênyapuri | sumawana pra agêng anut bibaran ||

22. satêngah nêm wancinira | jêng raja lan pramèswari | anêntrêmakên sarira | tan pae para umiring | ayêm sênênging galih | awit pasanggrahan iku | ingkang milih punggawa | ing Siyêm ingkang tinuding | ngrumiyini amrayoga panglêrêban ||

23. sampe sampêting panata | pêpasrèn asri kaèksi | kadya nèng pura priyangga | marma tanpa walang galih | sadayanira sami | wus tanpa ewuh-pakewuh | dhasar loji prayoga | bawera papane rêsik | pinggir marga wong nonton maksih anjirab ||

24. pating kalêsik rêrasan | lawan rowange ningali | botên ta dhi kangjêng raja | kang sawêg rawuh puniki | punapa inggih saking | ing Siyêm lajêng anduduk | rawuh ing Surakarta | kang tinanya amangsuli | êlo botên mêkotên duk rawuhira ||

25. kulantuk kabar sumêbar | Jêng Raja Siyêm puniki | wiwit rawuh tanah Jawa | mandhap saking kapal api | ontên nagri Batawi | palabuhan Tanjungpriuk | rawuhe dipun papag | dening pra agung Walandi | sri paduka jêng tuwan gupênur jendral ||

26. têdhak dhatêng prau kapal | angsung pambagyarja prapti | pêpanggihan mung sakêdhap | kangjêng tuwan bêsar nuli | wangsul kondur mring palis | sapêngkêrira puniku | Jêng Raja

--- 10 ---

Siyêm bidhal | saking Tanjungpriuk prapti | amartamu marang ingkang wicaksana ||

27. jêng tuwan gupênur jendral | asma Yong hir Mistêr Andris | lan Kornèlis dhirêk dhêlrap | tuwin pra agung Batawi | sadaya amanggihi | mahargya sang tamu agung | dènya nèng Batawiah | amung sawatawis ari | kangjêng raja nuli nglajêngakên lampah ||

28. karsanira apêpriksa | kang pantês dèn uningani | Jawi Kilèn Jawi Têngah | Jawi Wetan dèn têdhaki | sanggyaning candhi-candhi | patilasaning aluhung | sampune tanah Jawa | laju têdhak dhatêng Bali | niku ngotên kandhane pamitran kula ||

29. lêrês lêpate wikana | manthuk ingkang dèn kandhani | sêmu kacaryaning driya | kang sami rêrasan ririh | ya ta samana wanci | sore ingkang candhik ayu | katon ing dirgantara | sumilak megasmu kuning | maya-maya yayah sarira winida ||

30. hyang surya anjaladiyan | rêpêt-rêpêt saput siti | katon wimbaning sudama | ing awiyat ting karêlip | abyor ing widik-widik | lintang panjêr sore mancur | mancorong mawa cahya | lir prabu siniwèng dasih | ing ngawiyat sumilak tampa kalesa ||

31. yèku wanci wulan kăntha | nanging jroning praja kèksi | sumêblak padhang lir rina | sunaring pandam èlikstrit | urut ing margi-margi | kabèh tan ana kang lindhuk | sumawana jro pura | parabane anêlahi | ing sasana sanawidada tan winda ||

32. ing wanci gathita sanga | Jêng Raja Siyêm martami | marang sajêroning pura | pêpanggihan lan sang aji | kadya ingkang winarni | puji panêmbramèng atur | kang wus kasêbut ngarsa | purwaka sêkar kinanthi | pinandara kawan dasa pitu pada ||

33. ingkang tinêdah manggita | sayêkti angrumangsani | lamun wêdharing carita | kang kari [ka...]

--- 11 ---

[...ri] kinarya dhingin | dadya nama kuwalik | makatên punika wau | pan amung mintaksama | mring sang nupiksani tulis | tulus tilas tan têlas mêmanisira ||

3. Dhandhanggula

1. kacarita dina Rêbo enjing | tanggal kaping sanga likur wulan | Mulut[11] taksih warsa Ehe | Sèptèmbêr kaping catur | kangjêng raja lan pramèswari | miwah pangiringira | nitih montoripun | têdhak maring wadhuk toya | bawah Mangkunagaran dipun wastani | karan dhusun Dêlingan ||

2. kang nampèni rawuhnya sang tami | Kangjêng Gusti Pangran Adipatya | Mangkunagara lan manèh | kangjêng tuwan gupênur | tuwan-tuwan mung sawatawis | Tuwan Residhèn Teha | amèn ora kantun | priyayi kang kawajiban | mêthuk sarta mahargya ngrêngga ing margi | margi kang kalangkungan ||

3. nuli mandhap saking otomobil | kangjêng raja tuwin sri dayita | punapadene kang dhèrèk | jêng gusti jêng gupênur | têtabean sampun waradin | pan urmat-ingurmatan | sarawuhing wadhuk | ingkang anêmbe uninga | rêsêping tyas mriksa papane kang warih | wiyar kadya talaga ||

4. têpi têpung kupêng binotrawi | katon munggul tanggule santosa | sinung marga pintu aer | ilèn-ilèn pamandung | toya ingkang ngoncori sabin | kawratan tanpa kêndhat | kongsi ewon bahu | sanadyan măngsa katiga | amung rada cilik iline lêstari | saka wadhuk Dêlingan ||

5. marma suka risang anupèksi | miyati ta agung kimplah-kimplah | ngêmbang gêlagah ombake | lir mili mila milu | amilala kang milangêni | kadya mangayubagya | risang tamu agung | sawusira anupiksa | nuli jêngkar saking Dêlingan anitih | otomobil lumampah ||

6. têdhak marang [ma...]

--- 12 ---

[...rang] Karangpandhan nami | ingkang wontên ing ngriku sadaya | tut wuri sami andhèrèk | wus laju lampahipun | tan winarna duk anèng margi | rawuh ing pasanggrahan | Karangpandhan sagung | ngaso sami lêlênggahan | majêng ingkang mêminuman warni-warni | ngunjuk ingkang kinarsan ||

7. gya jumênêng sami mariksani | panti pasanggrahan Karangpandhan | sajêro lan sajabane | sadaya wus kadulu | yèn mangetan dera ningali | kang adoh katon cêtha | gunung ting jênggunuk | kabèh iku kaungkulan | ardi Lawu gêng inggil pucake kèksi | lwah-lwah lêngkonging jurang ||

8. yèn mangulon dènira ningali | angêlangut adoh kawistara | sawah-sawah pradesane | anggrêmbêl kadya grumbul | lamun têrus mangulon kèksi | sagrêng anggraning arga | Marapi Rêbabu[12] | tan cêtha mung lamat-lamat | karo pisan katawêng ing ima nipis | sarupa lan akasa ||

9. jam satunggal dipun ancarani | para agêng sami lênggah dhahar | tan kuciwa lêladène | ya ta sawusnya rampung | dènya dhahar jumênêng sami | lênggahan sawatara | sês sigarèt srutu | maju sarege cumêpak | sami mundhut sasênêngirèng panggalih | kukuse sêdhêp ngambar ||

10. sami sêmu rêna ing panggalih | wus dumugi dènira lênggahan | sasmitarsa kondur kabèh | tabean ganti maju | wus waradin tumuli nitih | otomobil kareta | nira lir duk rawuh | Jêng Raja Siyêm nèng ngarsa | gumarêdêg urut-urutan lumaris | tan blêdug siniraman ||

11. wangsul kondur marang ing nagari | sêsarêngan sadaya bidhalan | pêpisahan ing lampahe | kang nyimpang tan winuwus | kangjêng raja laju mring loji | sasana panglêrêban | sapandhèrèkipun | anglêrêmakên sarira | du-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

"2. Kangjêng Sri Maharaja Prayadhepok, nata ing Siyêm martamu dhumatêng Guprênur ing Surakarta, Kangjêng Tuwan M.B. van Dhêryah."

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

[...]

--- 13 ---

k puniku hawaning jagat mring dhiri | rasane priyang-priyang ||

12. saking sangêt panase ngluwihi | sumirating sorot diwangkara | karana bantêr bêntère | anêmpuh mring ron ruru | kumaleyang-kaleyang kuning | singsal tibèng bantala | pradapane alum | myang sêkar kang mêkar mingkar | mungkur pènglèh labêt kasabêting rawi | konus panase arda ||

13. ya ta wau samana wus prapti | wanci sore kèndêl pukul gangsal | kangjêng raja sapandhèrèk | myang pramèswarinipun | wus busana samêkta nitih | titihanira kreta | kadya duk ing wau | têdhak marang gupênuran | dèn tampani kalayan rênaning galih | wus sami tata lênggah ||

14. milutèngsih ing basa basuki | risang tamu nuli sinugata | pangunjukan wedang êtèh | lan mirêngakên iku | musik saking kraton tinuding | marang ing gupênuran | minăngka sêsuguh | musikan munya araras | salin-salin lagune amilangêni | kapêl mèstêre bisa ||

15. sakeca dènira lênggah kursi | wus dumugi dènya pêpanggihan | gya jumênêng sadayane | jêng raja pamit kondur | têtabean sampun waradin | enggale sampun prapta | panglêrêbanipun | Jêng Raja Siyêm punika | maksih anèm jêdmika tur tata titi | rêmên mring kasudarman ||

16. rawuhira nèng Surakarta di | karya rêna paring têngêr bintang | marang kang kinarsakake | kajawi jêng sang prabu | tuwin gusti jêng pramèswari | kang wus kasêbut ngarsa | malih ingkang antuk | jêng gusti sêkaring pura | katriman tuk têtêngêr duk bêksa Srimpi | paniti mas sinotya ||

17. wontên malih kang tampi mêndhali | mas wrêda tri ujung balencongan | yèku priyantun dalêm nèm | ingkang sinambating rum | kêkasih Dyan Laksmitarugmi | pitane [pita...]

--- 14 ---

[...ne] kapurănta | bintang aranipun | gudhên his ordhê ing Siyam | katarima dènira ambêksa dadi | pambataking badhaya ||

18. ginêbyagkên nèng ngabyantara ji | lumêbête tamu maring pura | badhayan sanga cacahe | busana adi luhung | pinandara ing gêndhèng gêndhing | kacaryan kang umiyat | malih ingkang antuk | bintang iku jêng pangeran | angabèi lan pêpatih dalêm sami | Kangjêng Sumadiningrat ||

19. Jêng Pangran Mangkudiningrat tuwin | Kangjêng Pangeran Kusumayuda | Pangran Arya Matarame | nênêm puniku wau | sami antuk bintang upisir | ordhê witê olipan | malih ingkang antuk | Kangjêng Pangeran Ariya | Cakraningrat lan pangagênging prajurit | Pangran Purbanagara ||

20. kalih pisan bintangnya opisir | ing krun ordhê malih Jêng Pangeran | Jatikusuma sambunge | kangjêng pangeran iku | Suryaamijaya prituwin | Radèn Mas Arya Wirya- | diningrat sinêbut | Dyan Tumênggung Widaningrat | Dyan Mas Arya Yasadipura pan sami | ridêr krun ordhê Siyam ||

21. abdi dalêm wadananing carik | Radèn Tumênggung Atmadipura | gudhên mêndhali bintange | ingatur kang tumuntur | nginggil wau sadaya sami | para putra santana | myang wadyaning prabu | saking sihira Hyang Suksma | mring sang nata sumarambah maratani | kathah kang antuk bintang ||

22. lawan malih ingkang dèn aturi | bintang kumêndur witê olipan | Jêng Tuwan Gupênur M.B. | Pandêryah pinisungsung | Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | ugyantuk kumêndur | pan dhê krun ordhê ing Siyam | ingkang garwa Kangjêng Ratu Timur tampi | bintang ingkang winastan ||

23. ing his ordhê pan Siyam klas kalih | dene Dyan Mas Tumênggung Sarwaka | Mangunkusuma bintange | nama opsir in dhê krun | ordhê [or...]

--- 15 ---

[...dhê] saking Siyam nagari | Radèn Mas Panji Brata- | tanaya pikantuk | ridêr in dhê krun ordhê pan | Siyam tuwin ingkang nama Mas Ngabèi | Arjasukasta tămpa ||

24. bintang mas in dhê krun ordhê saking | nagri Siyam sanggyaning kang bintang | wus ingagêm sadayane | lir matur sakalangkung | ing panuwun saha kapundhi | tumancêp anèng driya | panarimanipun | sayêkti tansah kèngêtan | mring kang paring bintang ing salami-lami | tan pêgat mêmujyarja ||

4. Mêgatruh

1. yèn ing surya Sèptèmbêr maksih ping catur | yèku malêm Kêmis Lêgi | tanggal kaping têlung puluh | Mulud warsa nunggil nginggil | kacarita ing kadhaton ||

2. wus samêkta pasudhiyanirèng tamu | palênggahan kursi-kursi | munggèng jroning pandhapa gung | ing drawina dèn tatani | meja dhahar mujur ngalor ||

3. nomêr siji tuwin malih têmbing kidul | meja dhahar nomêr kalih | kabèh ambêng kawan atus | saupakarti piranti | sêrbèt lading sendhok porok ||

4. piring ambêng agêng alit cèpèr kuwung | gêlas agêng alit jinggring | pakobokan isi banyu | myang pêpasrèn èdi-pèni | sêsêkaran nèng palaton ||

5. kursi agêm pangiring tinata rampung | tharik-tharik gumarining | tan ana kuciwèng sêmu | sêmua dilah èlikstrit | padhang sumilak mancorong ||

6. nora măntra-măntra lamun wanci dalu | kabèh sajêroning puri | lir siyang măngsa katêlu | cêtha ingkang dèn tingali | padhang ing saênggon-ênggon ||

7. prabayasa parasdya pandhapa agung | paningrat drawina tuwin | bangsal-bangsal tanpa lindhuk | pinandam dening èlikstrit | miwah jroning gêdhong-gêdhong ||

8. tan sumêlang pamêlêngirèng pandulu | găngsa Kyai Kadukmanis | Manisrêngga wus dumunung | sacarabalène [sa...]

--- 16 ---

[...carabalène] mranti | pêpak niyaga tuwa nom ||

9. pra pasindhèn jalu wanita lan badhut | pangêprak talèdhèk tunggil | kănca mêtêngan ambyantu | suwara rum dèn salahi | jongok kêplok alok-alok ||

10. sêtrik orkès musik wus pêpak kang nabuh | tuwin kang badhe ngladosi | mantri pêthilan ngalumpuk | sami mangangge mêntèring | birune sêle dèn anggo ||

11. punakawan sewaka mêntèring wungu | palataran dèn gêlari | lêlajuran babut alus | lèmèking pada lumaris | saking pandhapa mangalor ||

12. têngah kori srimanganti maksih laju | mangalor pungkase prapti | kori kamandhungan puput | kongsi tumêkèng taritis | undhak-undhakan kapindho ||

13. dèn sêbari sêkar campur-bawur mawur | cêpaka gambir malathi | argulo kênanga mênur | rêrajangan pandhan wangi | gandane arum sinêrot ||

14. maderata têpi kapara mandhuwur | sinungan dilah èlikstrit | rinèntèng rêngkêt malêngkung | markucundha[13] dèn tatani | pradăngga monggang patalon ||

15. pra prajurit tata barise lumajur | anèng palataran puri | lawan malih barisipun | nèng natar ring srimanganti | marêp ngetan marêp ngulon ||

16. sadayane kang baris punika wau | manganggo grêbêgan sami | upsir kaptin mayoripun | litênan kolonèn[14] tindhih | mangagêngi anèng kono ||

17. pandhêl Kangjêng Kyai Slamêt wastanipun | manggèn satêngahing baris | amangsuli dalêm agung | prabayasa dèn gêlari | babut palênggahan dhepok ||

18. bangku andhap pakêcohan yèn dinulu | panatane sarwa apik | punika sudhiyanipun | priyantun dalêm sang aji | tuwin pra putri kadhaton ||

--- 17 ---

19. wontên malih kajawi punika wau | dèn pasangi bangku inggil | tinaplakan pêthak mênthur | yèku kinarya madhahi | upacaraning kaprabon ||

20. pagantenan cêpuri kêcohanipun | banyak dhalang sawunggaling | ardawalika lan sumbul | tungkat sabêt tamèng rukmi | kêbut lar badhak bêdhodhok ||

21. kathah lamun winarna sadayanipun | kaprabon dalêm sang aji | pusaka saking lêluhur | ingkang kêdah dipun ampil | ing dintên agêng yèn miyos ||

22. ngandhar-andhar kongsi dadi limang bangku | lumajur dipun sasabi | kang têngga sarwi kêkutug | mangke arsa dèn priksani | sang martamu mring kadhaton ||

23. wanci pukul pitu sampe sampêt rampung | ya ta para narpasiwi | myang pêpatih dalêm sampun | sumiwi sami sarimbit | bupati myang bupatyanom ||

24. ipe tuwin mantu dalêm kang tinuduh | malêbêt dalu puniki | sadaya kang wus winuwus | kajawi ingkang piniji | anambut karya mirantos ||

25. pinarsudi ing sawajib-wajibipun | rèh jêro kabèh sumiwi | dene ta busananipun | kadi yèn sowan ri Kêmis | tan mijil sagolong manggon ||

5. Mijil

1. pukul pitu tigang dasa mênit | sri narendra miyos | saking dalêm prabayasa kanthèn | lawan gusti kangjêng pramèswari | saha para putri | anggarêbyêg pungkur ||

2. upacara dalêm botên têbih | dèn ampil pra wadon | nyi tumênggung nyi lurah sarèhe | dhèrèk wiyos dalêm dèn urmati | prajurit prèsênti | salomprèt tambur sru ||

3. orkès musik Wihèlmis kang gêndhing | pradăngga sri katon | nadyan munya sêsarêngan rame | suprandene cêtha kapiyarsi | wijang siji-siji | lir maju mujwayu ||[15]

4. sakalihan [saka...]

--- 18 ---

[...lihan] wus lênggah ing kursi | paradan byur abyor | sinasaban baludru wungu nèm | para putri wau kang umiring | wus lênggah ing kursi | jèjèr tata urut ||

5. dènya lênggah jêng sri narapati | nèng pananggap kulon | dadya majêng mangetan katone | apanunggul kanigara rukmi | cêcawèn pinatik | sotya lit turut lung ||

6. ukêl kêling timbang nora bot sih | ngaluwêng ngalowong | angawêngi kawangwang sêrate | jram sahajararja pênyu sari | pusara pinati | ing paniti kupu ||

7. susuk ngêsuk sêsêk kanan kering | panêtêp mèh amor | sumalêmpit sêsotya rinonce | urut mangandhap pungkase kèksi | lir tètèsing warih | gêngnya sakêlungsu ||

8. nyamping parang rusak latar langking | dadya tan tinembok | mêlês rêsik wungu babarane | sumaringah mangah-mangah ngrungih | paningsêt ningsêti | cindhe sêkar wungu ||

9. kanan bara burliyun barintik | rangkêp sungsun loro | dyan pinati ing paniti mèpèt | wangun paksi anjèrèng suwiwi | pinatik sotya di | têngahe jumêrut ||

10. tata traping paningsêt tapsirih | sarèh nora kêndho | tundha-tundha tan tindhih udhune | sagodhage watara dwi nyari | èpèk bludru wilis | binalodir têpung ||

11. angagêm timang jagung salarik | intêne sabotor | babon tuwin lèrèpe tan pae | thèrèk-thèrèk kabèh dèn êmbani | salaka tumitih | mas sinangling alus ||

12. arasukan langênarjan langking | saking moèr katon | rumpi seta sutra lus corèke | rêrangkêpan kamejan sinêtrik | kinancing rêtna di | êmbanan mas sêpuh ||

13. janggan lèlèh dipun kumênduri | Nèdêrlan sêleyo | jro rasukan grutkrèis namane | witê olipan kang

--- 19 ---

anyar prapti | sumarempang ngering | ing jaja kadulu ||

14. agêm dalêm bintang niga sisih | kiwa plag nasao | kimkan nuli kamboja ngisore | têngên plag Nèdêrlan sleyo tuwin | plaging witê saking | olipan sinêbut ||

15. sangandhape punika plag Bèlgi | ing kiwa tri katon | mêndhali orinêring namane | mawi pita sumaringah abrit | lan mobilisasi | pitanira biru ||

16. irtèkên pita warna tri kuning | putih lan biru nom | pamasange tumumpang nèng kêlèp | asangsangan kancana gudhên plis | wiyarnya tri nyari | krawangan estha lung ||

17. kaos rêta sêpatu prèkêntin | gilap kinclong-kinclong | kêkah kadi timang salèrèpe | yèku kolèt sotya dèn êmbani | mas estha ginusthi | agatra patra lung ||

18. supe kalih rakit silih-asih | munggèng asta karo | sweda jênthik panuduh pantêse | jamas karsèt sinotya seta brit | cumanthèl ing rumpi | angawêng ngênguwung ||

19. ingkang kagêm ing dalu puniki | kangjêng sang akatong | awangkingan pusaka asmane | Kangjêng Kyai Agêng Pulanggêni | kang pinundhi-pundhi | sang jumênêng ratu ||

20. bintang-bintang myang kawacèng aji | cahyane sumorot | ting galêbyar abyor parabane | lir sudama kumpul dadi siji | sumunu nyunari | nurbuwating prabu ||

21. lênggah dalêm sèbêt byar siniwi | satuhu kinaot | dèrèng dangu katungka lêbête | Jêng Gupênur Pandêryah lan malih | tuwan-tuwan tuwin | pra nyonyah lumêbu ||

22. Jêng Gusti Mangkunagara inggih | malêbêt kadhaton | ngagêm cara Walandi kolonèl | kang rinasuk jas calana langking | kang garwa umiring | Kangjêng Ratu Timur ||

23. sumawana pra tamu Walandi | rasukanira [rasuka...]

--- 20 ---

[...nira] rog | dhasar langking lan sacalanane | jêng gupênur wus rawuh ing tritis | tundhuk lan sang aji | ingacaran laju ||

24. lênggah munggèng kursi amantêsi | jajar nora adoh | dèn urmati lir adat lêbête | nyonyah tuwin tuwan majêng gênti | sung tabe sang aji | saha kangjêng ratu ||

25. mundur taksih dèrèng lênggah sami | nèng paningrat kang lor | ya ta wau têngara rawuhe | Kangjêng Raja Siyêm amartami | lan sang pramèswari | myang pangiringipun ||

26. sri nata jumênêng saking kursi | gya tumindak alon | jêngkar saking ing pandhapa gêdhe | badhe mapag risang arsa prapti | kanthèn asta kering | lan tuwan gupênur ||

27. tuwin sagung para putri ngiring | pramèswari katong | kèndêl anèng paningrat pojok lèr | sri narendra lan gupênur maksih | lêstari lumaris | lan sakèh pra kakung ||

28. rawuh kamandhungan angêntosi | samya anèng kono | tuwan-tuwan wau sadayane | jibêg munggèng sangajênging kori | ugi nganti-anti | tan pantara dangu ||

29. kangjêng raja rawuh maksih nitih | karetanira lon | malbèng maderata nora suwe | mandhap saking wimana sarimbit | lan sang pramèswari | nyêlak sang aprabu ||

30. jêng gupênur gita anampèni | pramèswari katong | sawusira tabean astane | sukarêna sang rawuh sang tampi | gya dèn ancarani | malêbèng kadhatun ||

31. lampah tuwin pakurmatan sami | lan duk malêm Rêbo | enggaling carita sadayane | sampun rawuh sajrone pandhapi | alon lênggah kursi | agêng paradan byur ||

32. kèhnya gangsal majênge tan kèksi | kang lênggah têmbing lor | Gusti Kangjêng Ratu Mas têngêne | kangjêng tuwan gupêrnur tumuli | Kangjêng Narapati |

--- 21 ---

ing Surakarta gung ||

33. têngên dalêm ingkang anglênggahi | Jêng Raja ing Bangkok | ya ing Siyêm tumuli garwane | asma Jêng Ratu Rambaidharni | gya Pangeran Trai | dhosagraban nyambung ||

34. kanêm lênggah nèng jroning buka sri | sambungnya sap loro | kursi dèn lênggahi pra pandhèrèk | tuwin pra agêng Jawi Walandi | nyonyah-nyonyah nunggil | nèng pandhapa agung ||

35. amangsuli kangjêng raja tami | prasaja kemawon | cara Walandi pangagêmane | jas calana seta saking Kasmir | janggan binalodir | myang asta ing pucuk ||

36. ngagêm nèsêl miwah bintang grutkris | Nèdêrlan sêleyo | ingkang pramèswari busanane | kadya nyonyah nanging ngagêm grutkris | bintang maha bakri | pitane kuning byur ||

37. katon sami sukarênèng kapti | ya ta kang lumados | sês sarutu sigarèt tuwin rèk | ngarsa dalêm myang kang lênggah kursi | wus mundhut sês sami | sakêparêngipun ||

38. nuli mijil lêlangên sarimpi | sakawan winongwong | ing pradăngga binarunging sindhèn | ingkang bêksa risang narpasiwi | jêng gusti sêkaring | kadhaton wus baut ||

39. para tamu ingkang mariksani | ngungun sêmu gawok | dene kapat pisan ing wancine | maksih timur-timur winatawis | yuswanira lagi | ngalih wêlas taun ||

40. wus dumugi dènira nyarimpi | găngsa suwuk alon | nêmbah mundur malêbêt sajrone | prabayasa winuwusa malih | kang lênggah pandhapi | sami rênèng kalbu ||

41. ya ta majêng jêng pangran ngabèi | lapur mring sang katong | lamun sampun rampung panatane | dhahar dalêm kang anèng pandhapi | andrawina pèni | wèh asmarèng kayun ||

6. Asmaradana

1. mèsêm sasmita sang aji | marang tamu kangjêng raja | tuwan gupênur tan pae |

--- 22 ---

gya jumênêng sri narendra | têdhak mring andrawina | sadayanira tut pungkur | orkès musik găngsa munya ||

2. urmat prajurit prasêntir | ingkang sami lumaksana | kakung putri tansah kanthèn | rawuh sangajênging meja | durung ana kang lênggah | ananging wus tata urut | maksih jumênêng sadaya ||

3. munggèng sangajênging kursi | manggèn ing sapangkat-pangkat | meja nomêr siji loro | gêlas nuli ingisenan | sampanyê wus warata | nênggih tan pantara dangu | munya kalinthing têngara ||

4. sagung kang anèng pandhapi | cêp mênêng tanpa sabawa | samya nilingake kabèh | ya ta kangjêng sri narendra | kundhisi mahya muja | wilujêngnya tamu agung | Jêng Raja Siyêm minulya ||

5. lawan ingkang pramèswari | wus titi gya kinurmatan | găngsa sacarabalène | musik sêtrik orkès munya | gêndhing polêgslit Siyam | swara rame lêlah luluh | ngalela lir nglela-lela ||

6. suwuk urmat kang winuni | gêlas isi kang dèn asta | sampanyê dèn unjuk alon | ana kang amung sêtêngah | ana kang kongsi têlas | paladèn noraga maju | angêjogi pangunjukan ||

7. waradin dipun isèni | maksih jumênêng sadaya | tinunda kundhisi pindho | sampun sami ngasta gêlas | gumanti Kangjêng Raja | ing Siyêm sabdanira rum | wilujêngnya sri bagendha ||

8. Kangjêng Maharaja Putri | Wilhèlminah ing Nèdêrlan | kang kagêm pangandikane | duk kundhisi kangjêng raja | têmbung Inggris kang myarsa | Jawi Walandi ambyantu | ing driya muji raharja ||

9. pradăngga munya ngurmati | myang sêtrik orkès musikan | gêndhing Wilhèlmis nasao | aris satêruse raras | rinasa-rasa yayah | ngayuh kayungyun ragayu | aywana kang

--- 23 ---

sambekala ||

10. kang jumênêng angêntosi | sasuwuking pakurmatan | manggut nganan ngering sumèh | kangjêng raja sri narendra | miwah sadayanira | sampanyê nulya dèn unjuk | sawusira lajêng lênggah ||

11. wiwit paladèn lumadi | roti alit-alit sarta | katumpangan ulam pate | salêm asêp lan kapiyar | urang duduh kalawan | mayonès olip puniku | warata kang sami lênggah ||

12. tan na kaliwatan | rahap sami wiwit dhahar | sarampunging pandhahare | ambêng mundur sinantunan | ingkang rêsik mangarsa | tuwin pangunjukanipun | dipun êjogi sadaya ||

13. tumuli kundhisi malih | kang ngandika kangjêng tuwan | gupênur milujêngake | mangkana wahyaning sabda | wilujêngnya sri nata | kaping sadasa linuhung | litnan jendral wicaksana ||

14. lan agêm dalêm sang aji | sanggyaning kang bintang-bintang | dipun pangandikakake | tuwin sang narpadayita | Gusti Kangjêng Ratu Mas | mugi tulusa rahayu | mêngku wadya Surakarta ||

15. musikan orkès ngurmati | gêndhinge Wihèlmis raras | găngsa barung carabalèn | rame swarane kapyarsa | kadya mangayubagya | puji pajampuwa kabul | saking kodrating Hyang Suksma ||

16. pakurmatan suwuk nuli | sami ngunjuk sêsarêngan | umanggut nganan ngeringe | mangsuli sang pinanggutan | lawan sumèhing naya | gêlas kang ingasta sampun | sumèlèh gya wangsul lênggah ||

17. majêng ladosan ping kalih | nama sup aspèrgês wrata | mring kang lênggah sadayane | sasampunira dhinahar | ambêng gya pinêndhêtan | kang lênggah linadèn anggur | asêm abrit tuwin pêthak ||

18. trakadhang alimuna ris | kinuman ès parongkolan | malih kapyarsa swarane |

--- 24 ---

kalinthing dadya têngara | kundhisi kang kaping pat | jumênêng wilujêngipun | Tuwan Gupênur Pandêryah ||

19. ingkang ngandika sang aji | cêtha nora musabiyat | tata titi titih tatèh | urmat munya kang pradăngga | miwah orkès musikan | agêndhing winêr lan sêblut | sawusnya suwuk kang urmat ||

20. sêsarêngan ngunjuk sami | alon sami wangsul lênggah | katon rêna sadayane | tinungka ladèn ping tiga | dhahar myang pangiringnya | nama pastil cês puniku | isi ulam paksi dara ||

21. kaping sakawan mangarsi | kang nama kakap duduh tar | tarê sayur kênthang ongklok | kaping gangsal nama papah | slèdri duduh madherah | mawi katumpangan sungsum | kaping nênêm ragut ayam ||

22. myang sayuran warni kalih | kênthang ginorèng martega | kang kaping pitu lumados | podhêng buwah warna-warna | duduh manili mawa | tripêl sèk sawusnya mundur | majêng paladèn ping astha ||

23. ès putêr noga lan malih | kaping sanga majêng soklat | lêlêgi panunggalane | dene kang kaping sadasa | wowohan warna-warna | pungkasan dhahar puniku | santun sêkar paripurna ||

7. Pangkur

1. wus rampung dènira dhahar | sri narendra umanggut nyasmitani | marang jêng tuwan gupênur | tuwin mring kangjêng raja | gya jumênêng sadayanira tut pungkur | ajêjodhon kanthèn asta | kadya duk têdhak sarimbit ||

2. tamban lumaksananira | saking andrawina langkung pandhapi | sewaka parasdya laju | malêbèng prabayasa | nguningani upacara dalêm prabu | kaprabon narendra tama | ing Surakarta nagari ||

3. kang gumêlar ngandhar-andhar | anèng bangku kang wus kasêbut ngarsi | sawusnya mriksa puniku | têdhak mring Argapura | tuwin marang karaton kilèn pan amung | sawatawis [sa...]

--- 25 ---

[...watawis] wangsul marang | ing pandhapi agêng malih ||

4. sami wangsul lênggah tata | gya lêlangên badhaya sanga mijil | găngsa munya gêndhing pangkur | sadaya kang mataya | wanodyendah abusana adi luhung | ingkang dumadi pambatak | priyantun dalêm sang aji ||

5. tuhu lêbda angwibaksa | akêkasih Radyan Lagsmitarugmi | badhaya sanga sarujuk | ing solah tan sulaya | tindak-tanduk nibani iramèng pangkur | kacaryan sang nêmbe miyat | lêlangêning kraton Jawi ||

6. salêbêtipun badhayan | dèn ladosi pangunjukan nèng bèri | cangkir tutup isinipun | wedang kopi parêsan | saunduring wedang lumadi sarutu | myang sigarèt rèk tinungka | minuman mawarni-warni ||

7. adat sabibaring dhahar | kerasao anisèt tuwin likir | ya ta lêlangên wus rampung | dènira mangun taya | mêndhak nêmbah mintaksama nuli wangsul | marang jroning prabayasa | pathêtan wus nora muni ||

8. wau ta kangjêng sang raja | nyuwun pamit mêdal saking jro puri | kondur mring pondhokanipun | urmat jumênêng samya | têtabean waradin sagung pra luhur | sampun laju lumaksana | datan sah dipun urmati ||

9. tan siwah kadya rawuhnya | prantèng[16] panti maderata gya nitih | ing kareta datan santun | Kyai Grudha Kancana | sakalihan lênggah lawan garwanipun | sasmitasta slamêt tinggal | kang nguntapakên mangsuli ||

10. wus laju lampahing kreta | pakurmatanira kadya duk prapti | monggang patalon angungkung | tambur salomprèt munya | musik orkès găngsa myang prèsêntiripun | prajurit jro jawi urmat | mring risang kondur ing loji ||

11. ya ta kangjêng sri narendra | saking kamandhungan wangsul mring puri | lawan jêng tuwan gupênur | tuwin [tu...]

--- 26 ---

[...win] sadayanira | para luhur Jawi Walandi tut pungkur | para putri para nyonyah | wangsul lênggah ing pandhapi ||

12. sêsampunira satata | kangjêng tuwan gupênur pamit mijil | jumênêng sadayanipun | rumêsêp têtabean | sri narendra tuwin gusti kangjêng ratu | tuwan-tuwan tuwin nyonyah | marang sagung para putri ||

13. kang pamit wus lumaksana | kanthèn asta kalawan jêng narapati | rawuh ing taritisipun | pandhapa gya jêng tuwan | têtabean malih rampung mundur manggut | ganti tuwan tuwin nyonyah | têtabean wus waradin ||

14. kang wus tabe nuli mêdal | Kangjêng Gusti Pangeran Adipati | Mangkunagara tan kantun | kalawan ingkang garwa | Gusti Kangjêng Ratu Timur pamit sampun | mring kang rama sri narendra | tuwin kangjêng pramèswari ||

15. sarêng mundur saking pura | jêng gupênur wêdale dèn urmati | wau ta kangjêng sang prabu | laju angênyapura | tuwin kangjêng narpadayita saruntung | sampun malbèng prabayasa | lir adat dènya ngurmati ||

16. bibar kang sami sumewa | kantun ingkang nambut karya rêrêsik | cekat-cèkêt cikat-cakut | ngukutdi[17] kang gumêlar | wus suminggah kabèh mring panggonanipun | pirantining pasamuan | anggambuh tan ana cicir ||

8. Gambuh

1. nênggih sabibaripun | pasamuan jro pura puniku | winatawis samana jam juga latri | rêsik kabèh ramping rampung | kang nambut karya gya bodhol ||

2. mêtu saka kadhatun | bêbarêngan lakune gumrubyug | baya sayah nèng wisma nglêrêmkên dhiri | lèlèh-lèlèh[18] niba turu | banjur ngorok sênggor-sênggor ||

3. barêng jam lima esuk | tangi gregah sajake kêsusu | adus dandan eling mring wajibing kardi | rampung mangkat mêtu ngutu | nêdya mring don kang linakon ||

--- 27 ---

4. kang wadon ngêndhêg laku | botên ta mas kok dika kêsusu | srita-sritu sampeyan ajêng têng pundi | kang dèn êndhêg mangsuli sru | hus ambakna wong têtakon ||

5. kêbangêtên sirèku | apa nora krungu warta lamun | dina iki sampeyan dalêm sang aji | arsa amanggihi tamu | ana Pracimarja mêngko ||

6. mula rada kêsusu | aku kinon andhisiki laku | mring Pracimaharja lan kănca nunggang bis | ngrukti pasugatèng tamu | kang wadon mangsuli alon ||

7. yèn ngotên ênggih êmpun | kula amung nyangoni rahayu | ingkang lanang mangsuli ya trima kasih | kèria slamêt sirèku | gya tumuli mangkat alon ||

8. purwa sêmu sumunu | babar praba sang hyang arunesuk | dipaningrat kawratan ujwala wêning | putihing ima kasêmbuh | rata sumirat kasorot ||

9. awarna rêta dadu | kuning maya-maya angêlayung | angayangan imalaya amayungi | ing bumintara kadulu | padhang sumilak naronthong ||

10. awang-awang ngênguwung | angawêngi tejane malêngkung | longkang saking maruta lumaris aris | obah lir wiragèng tanduk | tumindak alon tan andon ||

11. mangkana kang winuwus | para abdi myang pratiwa sagung | ingkang sami tinanggênah nambut kardi | mring Pracimaharja iku | sadaya pêpak mirantos ||

12. plênggah-plênggahan sampun | tinata nèng pandhapi ing ngayun | meja dhahar munggèng pandhapi kang wingking | saupakartinira wus | mirantos saênggon-ênggon ||

13. pêpasrèn sri dinulu | daludag bandera umbul-umbul | tumimbuling panata têpining margi | bênjar jèjèr mujur lajur | saking palêngkung mangalor ||

14. pan kongsi praptèng dhusun | ing Maliwis ugi sampun sinung | carabalèn ladèn saking Bayalali |

--- 28 ---

pêpak niyaga kang nabuh | lan prajurtit kalih mayor ||

15. taruna sura iku | lawan Jaya Tanantaka kumpul | tindhih mayor kaptin upsir mawi musik | pandhêl minăngka têtunggul | lawan pangagêng tan adoh ||

16. para prajurit wau | baris anhai têpining lurung | pasanggrahan sudhiya orkès myang musik | găngsa saniyaganipun | pasindhèn pangêprak awor ||

17. tritis pandhapi ngayun | pinasangan mubêng têpi têpung | pinalisir ing wastra lus abang putih | gula kalapa ranipun | pantês ambane saelo ||

18. ing ngandhap markis sinung | lèmèk pada ginêlaran babut | lumajure banjur malêbèng pandhapi | jarambah kabèh kinêlut | rêsik gilap lir pangilon ||

19. ing natar tan ana wuh | myang rêrêgêd wau wus sinapu | saambaning palataran dèn sirami | mêndhêt toya saking umbul | wadhahe gêmbor cèt ijo ||

20. dadi tan ambalêdug | rêsik gasik rêsêp kang andulu | pasanggrahan dalêm Pracimarja luwih | bêcik sarwa adi luhung | mring paningal adoh katon ||

21. sakeca hawa edhum | marang badan budi sida sadu | dadi sêgêr sumyah narambahi dhiri | duk wanci pukul asthesuk | gantya ingkang winiraos ||

22. kocapa ing kadhatun | sri narendra wus busana luhung | pantês agêm dalêm nyamping udan riris | sawitan sadhêstharipun | babaran wungu anyarong ||

23. ngrawit sêratan bagus | agêng alit tembokane wutuh | biron wrêda sagaris-garise kèksi | cêtha cithaking cêthanthung | tilasing canthing tan pêdhot ||

24. paningsêt gunung guntur | sêsongkètan bênang mas ijêm byur | èpèk wungu sulaman sêkar binarji | katimang sotya estha lung | dhapur biku-biku gendhong ||

--- 29 ---

25. rasukan dalêm wangun | atelah dhasar kasmir seta lus | kancing gangsal sotya sakêmiri bungkik | ing jaja kering kadulu | bintang oranyê nasao ||

26. cakêt sangandhapipun | nama bintang bronsuwik puniku | grutkris witê olipan plage sumandhing | bintang gêng jêng kyai iku | surya wisesa sumorot ||

27. agêm dalêm kumêndur | Nèdêrlan sêliyo mung krisipun | ingkang katon gumandhul nèng jăngga nglênging | rasukan rangkêpan alus | kamejan seta anèng jro ||

28. jênthitan sêsotya gung | balencongan tumancêpe kukuh | supe kalih rakit rêtna silih-asih | nèng sweda jênthik panuduh | karsèt sumalêmpit maro ||

29. nganan ngering malêngkung | orloji mas dhèbêl kaspebe krun | kaos sutra rêta sinêpatu langking | potlèt tumumpang estha lung | sinotya dhapur baligon ||

30. wangkingan dalêm wangun | warăngka gayaman candhana rum | asma Kangjêng Kyai Agêng Pulanggêni | pusaka turun-tumurun | saking lêluhur kinaot ||

31. wastra busanèng prabu | dèn ukupi sêkar myang rinatus | ngagêm lisah jayèng katong saya amrik | gandanira marbuk arum | ngambar wrata sakêdhaton ||

32. sumêne dèrèng laju | mawi lênggah sawatawisipun | munggèng kursi pandhapi sasana adi | parèstri marak mabukuh | sêmu lir girising batos ||

9. Girisa

1. titihan dalêm kareta | munggèng sangajênging dwara | talangpatèn majêng ngetan | otomobil Kyai Rêtna | pamêling sasopirira | myang kênèk manganggo kêmbar | otomobil pangiringnya | ugi wus sami sudhiya ||

2. sarêng jam satêngah sanga | nuli têdhak sri narendra | lênggah sajêroning [sajêro...]

--- 30 ---

[...ning] kreta | ing kering risang minulya | jêng gusti sêkaring pura | priyantun dalêm kang nunggal | kêkalih lênggah bak ngarsa | Dyan Ayu Rêtna Purnama ||

3. tuwin Dyan Ayu Sumarna | rugmi anunggil sri nata | panongsongira urdênas | Ngabèi Atmasutikna | otomobil kang nèng wuntat | priyantun dalêm kang numpak | kang anèng bis nyai lurah | badhaya tuwin pra kênya ||

4. motor malih ingkang numpak | ampilan dalêm sri nata | sabêt tamèng dus kêcohan | myang sapanunggilanira | gya têdhak anglur ing wuntat | montorên titihanira | para pangeran kang samya | andhèrèk dintên punika ||

5. narpatmaja jêng pangeran | angabèi lan kang garwa | raka dalêm Jêng Pangeran | Arya Kusumadiningrat | sakalihan ingkang garwa | Jêng Pangeran Cakraningrat | lan malih Jêng Pangran Arya | Kusumayuda sagarwa ||

6. Jêng Pangran Jatikusuma | lan garwa malih Jêng Pangran | Arya Surya Amijaya | Pangeran Kolonèl Arya | Purbanagara sagarwa | Pangeran Arya Mataram | datansah lan ingkang garwa | pra pangran wau sadaya ||

7. pangagêmanira cara | Walandi militèr pêthak | mawi sabêt topi seta | kang dhèrèk wau punika | kajawi Pangeran Arya | Purbanagara sagarwa | mangke ing sakondurira | tamu saking ing Pracimarja ||

8. kalilan wangsul mring praja | malih kang dhèrèk punika | pêpatih dalêm pang[19] nata | Kangjêng Radèn Adipatya | Jayanagara sagarwa | sang mantrimuka busana | cara Walandi amtênar | êjas myang calana seta ||

9. ugi mangke sakondurnya | tamu agung Kangjêng Raja | Siyêm saking Pracimarja | jêng nindyamantri kalilan | mundur saha ingkang garwa | ya ta lampahing kareta | titihan [titiha...]

--- 31 ---

[...n] dalêm sang nata | otomobil sadayanya ||

10. sawatawis radi rikat | klastêr munya urut marga | Purwasari kalintangan | Kaleca Gêmbongan Karta- | Sura Bangak Banyudana | Têras têrus Tapakbima | Bayalali menggok prapta | Ngrancah Mliwis ingurmatan ||

11. găngsa carabalèn ngangkang | myang prèsêntiring prawira | orkès musik myang pradăngga | munya rawuhnya sri nata | laju malêbèng suyasa | kang andhèrèk sami mandhap | saking kareta gya sowan | nèng gon kang wus pinaryoga ||

12. dene para putri nata | priyantun dalêm kalawan | wanita pangiring marak | tata ing dalêm pungkuran | kabèh kang ana ing ngarsa | miwah kang majibi karya | para bupati nom tuwa | kang dhèrèk panganggonira ||

13. kulambi atelah seta | sami kuluk kanigara | pra panèwu sapangandhap | uga kulambi atelah | nanging kuluk kêsting krêsna | pasanggrahan Pracimarja | sêdhêng hawane sanadyan | ngeyup sor pocung sakeca ||

10. Pocung

1. para nambut karya pasugatèng tamu | cikat-cakut rikat | ngangkat dhawuh tudang-tuding | mrênahake amrih sakecaning lampah ||

2. pra bêbau ithu ngutu mlêbu mêtu | mlaku egah-egah | nyêkêl wiron wira-wiri | mrih katona lamun tinanggênah karya ||

3. maju-maju lamun durung kapituju | nyadhang-nyadhong dhawah | nyêdhak mêndhak mindhik-mindhik | ulat sumèh sêmi sêmu bukak karna ||

4. ingkang mêngku panguwasa tansah nuduh | mring andhahanira | murih wuwuhing prayogi | anêniti ing panata kene-kana ||

5. miyat bangku pangrantunan wus supênuh | gêlas saprantinya | minuman mawarni-warni | ngandhar-andhar kang meja dhahar gumêlar ||

6. tan wus lamun winuwus sugatèng tamu | tamtu [ta...]

--- 32 ---

[...mtu] langkung endah | èdi-pèni awit saking | kang martamu kang tinamu sami raja ||

7. yèn kabanjur pangalêmbananing wuwus | tiwas ing pamawas | ki pujăngga datan apti | mahya crita nora mawa winatara ||

8. ya ta wau ing purwa sangsaya luhur | sang hyang bagaskara | sumunar dinulu wêning | sapupute ing bumitara kawuryan ||

9. tanpa siluk sumilak mêlok ngêlangut | ingêting paningal | mungal tan angèl ningali | angêlela yèn niyat miyat ngawiyat ||

10. rupa biru imalaya layu-layu | lumayèng udaya | ning wukir kadya ingukir | ting cêkênuk tan jênak ngalih sasana ||

11. obah wimbuh awis kawistarèng tanduk | tumindak tan dadak | kapanduking angin aris | rarasmaya ngawêngi jurang sinêrang ||

12. lir sinêrung ardi Marapi Rêbabu | tan kabèh kaambah | obahing ima angêndhit | ambêlandhit mubêng lir sabuk tinata ||

13. taru-taru tumaruna angrêmbuyung | ngayangan ron molah | lêlah kanginan kumitir | lir angawe-awe tumuli rawuha ||

14. tamu agung kang ingarsa-arsa sagung | kang nèng pasanggrahan | Pracimaharja puniki | wanci tabuh sadasa langkung satêngah ||

15. Jêng Gupênur M.B. Pandêryah kang rawuh | ngrumiyini lampah | lan pra tuwan sawatawis | sarêng lawan Jêng Gusti Mangkunagara ||

16. nora kantun kang garwa Jêng Ratu Timur | sadaya punika | sami nitih otomobil | mandhap saking montor gya sami tabean ||

17. lan sang prabu nèng soring taritisipun | pandhapi ing ngarsa | tumuli sami lumaris | kanthèn asta gya alon prasami lênggah ||

11. Kinanthi

1. nêngêna kangjêng gupênur | kang wus lênggah lan sang aji | sayêkti sarênging lampah | carita kinarya gênti | nunggil wanci jam [ja...]

--- 33 ---

[...m] sadasa | nênggih ing ari puniki ||

2. Jêng Raja Siyêm winuwus | sêsampunira miranti | têdhak saking panglêrêban | tansah ingkang pramèswari | nuli nitih montorira | sapandhèrèk ora kari ||

3. tan kantun sang among tamu | mangkat saking Purwasari | mangilèn lampahing kreta | rawuh dhusun Ngasêm nuli | mangalèr mring Malangjiwan | mampir aningali pabrik ||

4. pabrik gula Calamadu | tinampèn dening kang wajib | sawusira sami mandhap | lumampah dharat ningali | sajroning pabrik idêran | sadaya dipun priksani ||

5. ing sêmu jêng raja wau | miwah kang sami umiring | duk nalika anupiksa | katon rênaning panggalih | mula lumaksana tamban | mriksa ngarsa kanan kering ||

6. yèku pabrik Calamadu | ondêr nèmêng kang ngwasani | ing praja Mangkunagaran | samangke maksih lêstari | duk inguni kang iyasa | Jêng Gusti Pangran Dipati ||

7. Mangkunagara ping catur | ing mangke kang wus suwargi | duk sugênge sang minulya | mardawèng budi pakarti | kathah patilasanira | kang murih arjaning nagri ||

8. sawusnya mahyèng pangungun | dera ningali dumugi | gya wangsul nitih kareta | sapandhèrèk nora kari | mangkat marang Pracimarja | rikat ingkang otomobil ||

9. enggaling carita rawuh | dhusun nama ing Maliwis | carabalèn munya urmat | miwah kang para prajurit | kang baris têpining marga | anhai sami prèsêntir ||

10. tambur salomprèt munya sru | lir muji arjaning aji | rawuh munggèng palataran | musikan munya ngurmati | kang gêndhing polêg slit Siyam | pradăngga dipun sindhèni ||

11. sarêng wus têtela rawuh | ya ta kang lênggah pandhapi | sami jumênêng sadaya | umajêng lumaris aris |

--- 34 ---

praptèng panti maderata | cakêt ngajênging pandhapi ||

12. titihan jujug ing ngriku | binuka korining mobil | alon mandhap kangjêng raja | miwah kangjêng pramèswari | anyêlak alon tabean | rêsêp rumakêt mikat sih ||

13. nuli ingancaran laju | malbèng sajroning pandhapi | tumindaking pada tamban | sumèhing naya mranani | sanggyaning para pangeran | ngurung-urung kanan kering ||

14. nèng têpining lopêr babut | rawuh sangajênging kursi | maksih jumênêng sadaya | sri narendra nyasmitani | gya sami lênggah satata | ing kursi kang wus miranti ||

15. rawuhnya punika wau | risang tamu anggung munggying[20] | pasanggrahan Pracimarja | tudinging gathita wanci | ngajêngakên jam sawêlas | mung kirang sadasa mênit ||

16. suwuk pakurmatanipun | tinungka ladèn lumadi | mring ngarsa dalêm sang nata | warni kaldhu mawi biswit | waradin kang sami lênggah | tan na kaliwatan ||

17. sadaya wus sami ngunjuk | ingundurakên tumuli | tan watawis dangu mêdal | lêlangên dalêm kaèksi | badhaya sanga sarwendah | busana kêmbar rinakit ||

18. tan ana kuciwèng sêmu | munya pradăngga ngrêrangin | wus sami wiwit ambêksa | sinawung ing gêndhèng gêndhing | kang sami lênggah pandhapa | kèksi kacaryan ing galih ||

19. jroning badhayan puniku | rambah linadosan malih | sês srutu sigarèt sarta | minuman mawarni-warni | mundhut sakaparêngira | ngunjuk kang kêras kang aris ||

20. sabên sawatawisipun | paladèn maju ngêjogi | bêktaa ès parongkolan | anèng èskan kanthi supit | paladèn wruh ing sasmita | parigêl anuju kapti ||

21. ya ta kang ambêksa wau | badhaya sampun dumugi | găngsa suwuk pinathêtan | silastawa mundur sa-

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[Grafik]

--- [0] ---

"3. Sampeyan Dalêm Ingkang Wicaksana Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X wontên pasanggrahan dalêm ing Pracimaharja, amanggihi rawuhipun Kangjêng Sri Maharaja Prayadhepok nata ing Siyêm."

--- [0] ---

[...]

--- 35 ---

king | ngarsa dalêm sri narendra | lumêbêt mring dalêm sami ||

22. kang lênggah maksih lêstantun | munggèng sajroning pandhapi | kados angraos sakeca | ngêndikan omong among sih | sih supêkêting pamitran | saking sabda mêrak ati ||

23. noraga nyambi sês srutu | myang sigarèt kang cumawis | sinêbul kêbule munggah | supaya tan angênani | marang ingkang cakêt lênggah | sênêng mirêngakên musik ||

24. lagu ajêg manut ing nut | rênèng tyas kang wus mangêrti | suwuk musik gya pradăngga | wilah nêm têngah jinawil | wiwit ngèg pathêt manyura | rêbab gêndèr gambang suling ||

25. barêng munya nganyut-anyut | kadya mênyêt-mênyêt ati | tutug li-ulihanira[21] | wiraswara ambawani | sêkar gêng căndrakusuma | praptèng pada dèn tampani ||

26. găngsa sarêng êmbyakipun | panuthuke tan sarênti | gêndhing pangkur paripurna | panabuhe ukur jawil | sajanturing pawayangan | mulêt wilête ngêlêti ||

27. kang bonang bêning dumunung | panêruse anêrusi | angêmbul ambil imbalan | tumimbal rarasira ris | ginerong jalu wanita | cêtha pêpêthaning uni ||

28. anggêdhe anyilik mêlung | milangoni karya brangti | saking sakecaning swara | gêtas rênyah muluh rujit | anjêjahit driyasmara | mara marang gêndhèng gêndhing ||

29. dhasar niyagane baut | iyêg panabuhe sami | runtut larasing pradăngga | notog lêlangêning Jawi | gêndhinge ngêndhoni tamban | suwuk pathêtan mungkasi ||

30. ya ta èrloji dinulu | jam kalih wêlas tri mênit | Kangjêng Pangeran Ariya | Cakraningrat kang mangarsi | trap susila parikrama | sanadyan cara Walandi ||

31. tataning Jawi tan kantun | noraga tur wira aris | dhawuh dalêm [dalê...]

--- 36 ---

[...m] tata dhahar | samangke wus rampung ramping | risang tampi palapuran | manggut sêmu sumèh manis ||

12. Dhandhanggula

1. saundure kang atur udani | sri narendra aparing sasmita | mring Kangjêng Gupênur M B | Pandêryah nuli manggut | nolih nganan sasmita maring | sang tamu kangjêng raja | ing sêmu sarujuk | tiga jumênêng sarêngan | tuwin Kangjêng Pramèswari Siyêm ugi | tan têbih lumaksana ||

2. Kangjêng Gusti Pangran Adipati | Arya Mangkunagara sagarwa | myang para putri andhèrèk | pra pangran sang nindya nung | tuwin tuwan-tuwan tut wingking | sadaya lênggah dhahar | mring pandhapi pungkur | sawusira sami mapan | jèjèr-jèjèr jumênêng ngajênging kursi | pan dèrèng sami lênggah ||

3. gêlas sampanyê wus dèn isèni | gya kundhisi rambah ping sakawan | sumêlèng dhahar wiyose | wahyèng sabda rahayu | duk kundhisi kang kaping kalih | suwuking pakurmatan | sami lênggah urut | tumuli ladèn mangarsa | kang rumiyin awarni sop mawi ranti | kang kaping kalih dhahar ||

4. sêkul kanthi ulam warni-warni | kaping tiga ayam duduh pêthak | mawi sampinyong kancuhe | kênthang gorèng lan sayur | ping pat slatdhah lostêr kang nami | lumadi kaping gangsal | duduhing abrikus | lan podhêng kabinèt nunggal | nêm ès putêr soklat mawi noga lêgi | kaping pitu wowohan ||

5. amangsuli manawi kundhisi | pinihargya ing musikan munya | kang wus dèn sudhiyakake | saking ngarsa mring pungkur | nyêlak meja dhahar tan têbih | dene ta gêndhingira | wus rinancang manut | mring sang pinuji raharja | nora pae paekanira ing nguni | duk dhahar nèng jro pura ||

6. sarêng sampun jam sêtêngah kalih | wus dumugi dènya dhahar pista | gya jumênêng sadayane |

--- 37 ---

lon lumaksana wangsul | mring pandhapi ngajêngan malih | mêmulih mlampah-mlampah | kêjêng ingkang suku | wus dumugi nuli lênggah | lir duk wau-wau ta ingkang kapyarsi | kêprak narunthung sampak ||

7. găngsa munya gobyog nanging ririh | laras salendro pathêt manyura | kalangênan dalêm wirèng | sarakit katon maju | mring pandhapi wus sami linggih | mugèng[22] ngabyantarendra | rêbab gya pinatut | buka munya kang pradăngga | wirèng kalih mangarcana wiwit ngibing | solah prigêl wiraga ||

8. kang pinindha-pindha wirèng kalih | Ăntasena lan Dyan Gathutkaca | prang adu kadigdayane | warna busananipun | cèplês kadi ringgit nèng kêlir | sajrone wirèng bêksa | lumadi sarutu | sigarèt rèk gya tinungka | ès putêran myang inuman likir anis | kerasao warata ||

9. kang lênggah tyas sênêng aring-aring | ya ta wau wirèng kang abêksa | wus campuh nêmpuh pêrange | arukêt têpung bahu | suk-ingêsuk prakosèng jurit | tandhing padha prawira | gênti asor unggul | dangu-dangu kawistara | yudanira sakalihan tan katitih | pur tan ana kang kalah ||

10. wus dumugi găngsa dèn kêpraki | suwuk wirèng kalih mangastawa | maksih sami lênggah jèjèr | throthuk sasmita mundur | sampak munya kadya sakawit | ingkang bêksa punika | risang narpasunu | Jêng Pangeran Arya Surya- | amijaya lan wayah dalêm sang aji | putra Kusumayudan ||

11. pilênggah panèwu gêdhong nami | Dyan Mas Ngabèi Kusumapraja | sampun mundur sakarone | samana wancinipun | pukul tiga langkung sakêdhik | wau ta kangjêng raja | lan tuwan gupênur | Jêng Gusti Mangkunagara | saha tuwan-tuwan tuwin para putri | sampun majêng pamitan ||

12. marang Kangjêng sri nata nglilani |

--- 38 ---

sêmu sumèh majêng têtabean | umanggut bage-binage | ingkang nitih rumuhun kangjêng raja lan pramèswari | montor nèng maderata | kangjêng sang aprabu | tindak nguntapakên kadya | duk nalika rawuhe dumugi markis | ganti ingkang mangarsa ||

13. otomobil jêng gupênur nitih | sapêngkêre nuli sri narendra | malêbèng suyasa dene | pra sowan sami mundur | ngaso marang pondhok tan têbih | sadaya ingkang nora | tinanggênah kantun | ugi wus nitih kareta | otomobil lan garwanira sarimbit | sêmune katon sayah ||

14. palataran montor kang cumawis | ngajêng mangkat wingking lon mangasa[23] | enggale wus nitih kabèh | ing otomobilipun | lajêng wangsul marang nagari | ing lampah sêsewangan | sampun sami kondur | marang dalêmnya priyăngga | kawuwusa sampeyan dalêm sang aji | maksih nèng Pracimarja ||

15. benjing enjing kondure mring puri | para putri myang putra santana | miwah bupati wrêda[24] nèm | panèwu mantrinipun | sapangandhap miwah prajurit | pan amung sawatara | ingkang taksih kantun | têngga kangjêng sri narendra | kang andhèrèk munggèng pasanggrahan adi | Pracimaharja paras ||

16. ing pandhapi ngajêng tuwin wingking | ingkang sanès adat kinukudan | winangsulakên ênggone | sadaya wus kadulu | gumarining dipun saponi | ponang sasana-sana | nirmala malatkung | pasanggrahan Pracimarja | ing samangke tuhu angebat-ebati | kabèh katon prayoga ||

17. sare sore angin ris lumaris | silir-silir sêgêr mring sarira | sumilak padhang langite | sang hyang surya kadulu | nèng pucaking ardi Marapi | yayah wadana ngungak | nginguk anguk-anguk | lamlamên [la...]

--- 39 ---

[...mlamên] myat pasanggrahan | mêntas kagêm mahargya manggihi tami | tilasing bujakrama ||

18. sirêp surup sang hyang bagaspati | parabane maksih kawistara | sumirat-sirat sorote | rata dera tumanduk | pan kadadak ing widik-widik | pandak sumunar jênar | nuring candhik ayu | riyu-riyu maya-maya | lumayèngrat karakêt masêmu kuning | kang kênèng roning kamal ||

13. Sinom

1. nêngêna ing Pracimarja | gantya sajroning nagari | kacarita surup surya | sunaring lampu èlikstrit | padhang samargi-margi | kadulu lir dudu dalu | wus mèh kadya raina | dhangan kang sami lumaris | lanang wadon gêdhe cilik anom tuwa ||

2. nadyan bocah tanpa rowang | lungan bêngi tan kuwatir | wit saking padhang sumêblak | lurung sajroning nagari | sangsaya lamun lagi | ana tontonan ting grubyug | lanang wadon tan beda | ngênthu-ênthu padha prapti | nora susah ênggon sêsak suk-êsukan ||

3. dhasar wus krungu pawarta | manawa ing bêngi iki | pinuju tanggal sapisan | wah malêm Jumungah Paing | sasi Rabingulakir | Ehe ăngka nunggal dhuwur | kaping nêm sasi Lănda | maksih Sèptèmbêr kang tampi | sakondure saka ing Pracimaharja ||

4. Kangjêng Raja Siyêm karsa | dèn aturi amartami | marang ing Mangkunagaran | mula padhange ngluwihi | karo adate kang wis | Pasar Pon didokoki krun | dalan ngalor têpinya | sinungan pêpêthan kadi | ula gadhung gêdhene sak bongkoting tal ||

5. êndhase lir nagaraja | taropong jamang sêsumping | cangkêm mangap ketok abang | untu siyunge diisis | mata malolo nglirik | sirah nèngèl marêp ngidul | badane gêdhe dawa | pêthite mèh kongsi prapti | krun pamedan [pa...]

--- 40 ---

[...medan] nganggo gambar gajah seta ||

6. kabèh rinêngga ing pandam | mlongo ingkang dèn kandhani | mulane ta ayo miyat | alah kăndha dene yêkti | mangsuli gih suwawi | gya mangkat sarowangipun | gumrubyug wuri ngarsa | uyêl mlaku turut pinggir | iku wayah angarêpake jam sanga ||

7. kang jaga marga parentah | wong kang nonton dikon mingkir[25] | ayo kabèh padha lunga | aja angewuh-ewuhi | mrana sing rada têbih | Kangjêng Raja Siyêm rawuh | miwah sang pramèswara | sapandhèrèk nora kari | katon nitih kreta malbèng palataran ||

8. rawuh ngajênging pandhapa | kreta kèndêl tan lumaris | mandhap lan jêng pramèswara | kangjêng gusti anampèni | nèng maderata tuwin | kang garwa Jêng Ratu Timur | nuli malbèng pandhapa | ing ngriku wus kathah tami | jêng gupênur tuwan-tuwan tuwin nyonyah ||

9. miwah para agung Jawa | kakung putri angurmati | munya musikan pradăngga | gya sami lênggah ing kursi | sarêng wus sawatawis | lêlangên wiwit umêtu | ringgit tiyang lampahan | Radèn Anoman tinuding | mring Ngalêngka ngwêktèkakên[26] Dèwi Sinta ||

10. jrone lêlangên mangarsa | pasugatan warni-warni | sês minuman dhêdhaharan | sagung kang lênggah pandhapi | kacaryan rênèng galih | mriksa lêlangên puniku | tuwin kang sami miyat | nèng jawi kapara têbih | sênêng marang ringgit tiyang kang mataya ||

11. parigêl igêling angga | dhasar lêlakone bêcik | caritane Prabu Rama- | wijaya duk nandhang kingkin | pisah lan ingkang swami | dhinustha nataning diyu | Risang Rahwanaraja | kumalungkung nglêlanangi | ngêndêlake aji jaya păncasona ||

12. ing Ngalêngka prajanira | katêkan palwaga putih | ngobrak-abrik taman [tama...]

--- 41 ---

[...n] Soka | kacandhak sigra binasmi | tan luluh malah dadi | ngămbra-ămbra gêni murup | ngobong ing dhatulaya | raharja Anoman bali | mring Malyawan matur rèhirèng dinuta ||

13. makatên gancaring crita | têlas pambêksaning ringgit | watawis pukul satunggal | sadaya jumênêng sami | bagya-binagya kari | rahayu kang pamit kondur | cinêndhak kang kinăndha | pun mangripta boya bangkit | nglajêngakên carita dalu punika ||

14. saking kirang mardi basa | dene ingkang kaping kalih | datan uninga priyăngga | miwah tan ana kang paring | katrangan kang patitis | duk nalika tamu agung | rawuh Mangkunagaran | garane amung nênêmpil | mila lamun kalintu ingkang carita ||

15. tan lyan amung mintaksama | dera manggita puniki | tinêdah jêng sang musthika | sampeyan dalêm sang aji | wicaksana mandhiri | kaping sadasa linuhung | ing praja Surakarta | nadyan kirang pramèng kawi | kawistara tataran sabda mardawa ||

16. amangripta têmbung têmbang | kumambang darmi nglampahi | sarèhira sang sinewa | saking rumaos dumadi | abdi dalêm piniji | karya carita mrih urut | uruting lêlampahan | mêthik pranatan mèngêti | Kangjêng Raja Siyêm rawuh Surakarta ||

17. kaplantrang wahyaning basa | basuki sukaning ati | mangsuli caritanira | kang kondur mêntas martami | anglêrêmakên dhiri | praptèng wanci bangun esuk | siyangnya ri Jumungah | sang hyang baskara madhangi | bumintara têrang kawêratan praba ||

18. kaluruking sata wana | myang gantêring putêr putih | dêruk drakuku sauran | jalak thilang lan srigunting | cing-cing goling mêlingi | langêning brakutut manggung | naropong tanduk cêtha | yèn êkung wiwite cilik | nèng laras nêm tibane wilahan [wilaha...]

--- 42 ---

[...n] têngah ||

19. kèhning swara kapiyarsa | lir pendah mungu sang guling | kang sayah sariranira | pasamuan rina wêngi | ya ta samana wanci | lingsir wetan tibra layu | watara jam sadasa | kocapa Pracima malih | pra pandhèrèk sadaya wus sami sowan ||

20. myang titihan dalêm kreta | otomobil wus mangarsi | cumêpak nèng maderata | miwah kang montor pangiring | sadaya wus cumawis | ya ta wau sang aprabu | sawusira busana | tuwin sagung para putri | miyos lajêng kondur marang ing nagara ||

21. datan winarna ing marga | wus rawuh malêbèng puri | para putri atut wuntat | abdi priya kang umiring | kang sami ngampil-ampil | masrahkên ampilanipun | maring ing nyai lurah | katampèn jangkêp tumuli | sami mantuk mring wisma asmaradana ||

14. Asmaradana

1. anênggih kocapa malih | sorene dina Jumungah | ingaran malêm Sêtu Pon | kawuwusa pasanggrahan | ing loji panglêrêba- | nira risang tamu agung | Jêng Raja Siyêm winarna ||

2. sapandhèrèk ngaring-aring | tan ana ingkang tindakan | wontên ing loji kemawon | ing wanci satêngah astha | sawusira busana | lênggah munggèng gadri ngayun | sakalihan ingkang garwa ||

3. sakulawarga sumiwi | yèku kangjêng raja arsa | pariksa jogèting topèng | kang nopèng sapirantinya | niyaga lan pangêprak | ingkang nyaosi puniku | Jêng Gusti Mangkunagara ||

4. ananging ingkang angibing | pan amung tiyang sajuga | nora rangkêp adêgane | amung kalana kewala | dene pradangganira | saking kraton mangke laju | kinarya ringgitan pisan ||

5. ringgit gêdhog wus cumawis | kêlir kothak blencong dhalang | sampêt samêkta prantine | ya ta

--- 43 ---

kang dadi kalana | kinon wiwit mataya | kêprak thinuthuk munya sru | sêsêg gêndhing bêbendrongan ||

6. jêjêr kalana tinangkil | duk mêtu jèngkèng gya nêmbah | topènge maksih sumèlèh | nuli dèn anggo wus kêkah | nyat ngadêg gidrah-gidrah | junjung sikil sêblak sampur | tangan ngigêl ngêntrog raga ||

7. cinêndhak dènira ngibing | wus tutug panjogètira | mundur wau kang anopèng | ganti dhalange mangarsa | jêjêr nagri Jênggala | Prabu Lêmbu Amiluhur | rêmbag badhe katamuan ||

8. nama Prabu Salyapati | Narendra Nungsa Kêncana | tanah ing sabrang prajane | sêngadi arsa suwita | maring Natèng Jênggala | nanging ing sajatinipun | arsa nyidra amrih lina ||

9. mring Sang Inu Kartapati | kalampahan dadya yuda | Dyan Panji unggul jurite | Salyapati sawadyanya | wus tumpês praptèng lina | Sang Panji Asmarabangun | antuk jêjarahan kathah ||

10. tan ngêmungake mas picis | rajabrana myang nagara | wanita uga binoyong | wontên kadange sang nata | nama Dyah Ngranasmara | satuhu putri pinunjul | amila lajêng ginarwa ||

11. mring Sang Inu Kartapati | Sang Aprabu ing Jênggala | dahat arsayèng[27] galihe | pra kadang sakulawarga | mujyarja ngayubagya | jêjarahan sampun dinum | warata mring wadyabala ||

12. wiwite ringgitan wanci | ngajêngakên tabuh nawa | tumêkane tancêp kayon | wanci satêngah sawêlas | petang kalih têngah jam | bibaran kalilan mundur | sadaya wus kinukudan ||

13. Jêng Raja Siyêm myang sori | ngaso mêntas amariksa | topèng klana ringgit gêdhog | miwah kang sami sumewa | wus kalilan bibaran | kunêng sêkare sinantun | gantya anduduk wuluhan ||

15. Mêgatruh

1. kawuwusa [ka...]

--- 44 ---

[...wuwusa] enjingira ari Sabtu | ing wanci jam pitu enjing | loji panglêrêbanipun | tamu agung wis miranti | ing samăngsa-măngsa bodhol ||

2. sapandhèrèk sudhiya sadaya rampung | titihan kareta mobil | cumawis durung umaju | tinêngga kênèk myang sopir | jam satêngah sanga miyos ||

3. Kangjêng Raja Siyêm myang sagarwanipun | jumênêng galdrining loji | miwah sapandhèrèkipun | sadaya sampun sumiwi | sami ngalêmpak nunggal gon ||

4. pra pangagêng Jawi Walandi wus rawuh | malêbèng sajroning loji | paduka tuwan gupênur | Jêng Gusti Pangran Dipati | Mangkunagara tan adoh ||

5. lawan para tuwan-tuwan sadayèku | sami amangagêm langking | nênggih tan pantara dangu | sampeyan dalêm sang aji | miyos saking ing kadhaton ||

6. ginarêbyêg ing dragundêr ngajêng pungkur | miwah sang anindyamantri | sadaya rasukanipun | cara Jawi cara Wlandi | sami cêmêng mêlês tinon ||

7. pangagêman dalêm kangjêng sang aprabu | abusana cara Jawi | rasukan langking winangun | langênarjan ngagêm rumpi | kamejan seta anèng jro ||

8. ngagên[28] bintang-bintang ing jaja sumunu | miwah sangsangan gudhênplit | grutkrèis lidêr kumêndur | titihan dalêm Kiyai | Căndrarêtna iku montor ||

9. sampun laju lampah dalêm sang aprabu | rawuh satêpining loji | tinampèn kangjêng gupênur | gya minggah marang ing galdri | kanthèn lampah dalêm alon ||

10. para tuwan sami urmat mring kang rawuh | lajêng majêng anyêlaki | sêsampunira umanggut | kangjêng raja amangsuli | manggut sumèh ing pasêmon ||

11. tumarêcêp têtabean lan sang prabu | jêng raja lan pramèswari | sadaya punika wau | pan maksih jumênêng sami | nuli majêng gêntos-gêntos ||

--- 45 ---

12. angsung tabe sasmita atur pudya yu | dènirarsa jêngkar saking | ing Surakarta praja gung | kangjêng raja amangsuli | dahat trima kasih ingong ||

13. nuli munya jam sangenjang sang aprabu | ing Siyêm tabean malih | mring sang nata lan gupênur | pra residhèn myang jêng gusti | lan sanggya kang anèng kono ||

14. para agung Jawi Walandi umanggut | tabean ing tyas mêmuji | mugyantuka sukèng kayun | lan rêna dera lumaris | lêstari rawuhing êndon ||

15. katon saking mandrawa Kangjêng Sang Prabu | ing Siyêm kadi mangsuli | kalawan sumèh ing sêmu | sami kantuna basuki | manggut gya tumindak alon ||

16. sri narendra kalawan kangjêng gupênur | wong agung Jawi Walandi | angêrompol anèng pungkur | dhèrèkakên sang lumaris | tan têbih gya nitih oto ||

17. ingkang sampun kasudhiyakakên wau | munggèng taritising loji | sakalihanira sampun | lênggah jroning otomobil | wus lumampah maksih alon ||

18. Sri Narendra ing Siyêm asta tumuduh | sasmita kantun basuki | sami maluya tumêlung | asta mring sang nitih mobil | Purwasari trus mangulon ||

19. sapandhèrèk tutwuri ing lampahipun | urut-urutan nèng margi | Jêng Raja Siyêm puniku | arsa têdhak apêpanggih | ngarsa dalêm sang akatong ||

20. Kangjêng Sultan Hamêngkubuwana luhung | ingkang kaping astha tuwin | marang jêng tuwan gupênur | Ngayogyakarta nagari | kunêng kang miyos mangulon ||

21. sapêngkêre Jêng Raja Siyêm kang kantun | sampeyan dalêm sang aji | tabean lan jêng gupênur | arsa kondur ngênyapuri | wus têdhak kadi duk miyos ||

22. jêng gupênur nitih otomobil laju | sadaya kang anèng loji |

--- 46 ---

sêsarêngan sami kondur | sêsewangan anèng margi | santun gambuh laras pelog ||

16. Gambuh

1. mangsuli kang winuwus | nalikane risang tamu agung | Kangjêng Raja ing Siyêm têdhak martuwi | marang sajroning kadhatun | dina malêm Rêbo Kliwon ||

2. tanggal ping sanga likur | sasi Mulut Sèptèmbêr ping têlu | taun sampun sami kasêbut ing nginggil | wusnya ngaturi pisungsung | grutkris katur jêng sang katong ||

3. myang gusti kangjêng ratu | sri narendra mangsuli pisungsung | katur kangjêng raja lan jêng pramèswari | miwah sapandhèrèkipun | kadya ingkang kacariyos ||

4. gusti kangjêng sang prabu | misungsung mring sang narendra tamu | warni gambar dalêm kanigaran rugmi | gambaring Gusti Jêng Ratu | Êmas pramèswari katong ||

5. lan malih gambaripun | putri dalêm gusti raneyu |[29] sêngkar[30] kadhaton risang raja pinutri | saha malih amisungsung | găngsa agêng slendro pelog ||

6. pangkon sinungging biru | kir-ukiran tlacap lis prada byur | găngsa pêpak rêbab gadhing cara Bali | kêcèr pênonthong panêmbung | sae saha wus mirantos ||

7. dayintaning sri tamu | Gusti Kangjêng Ratu Mas misungsung | lancang rugmi rumat rumanti miranti | kêcohan kancana kancuh | kampuh jlêngut prada abyor ||

8. lan nyamping bathik alus | parang baris latar pêthak bagus | nyamping udan riris raras latar langking | suka sang tampi pisungsung | sêngsêming pangèksi kasok ||

9. kangjêng sang maha prabu | ugi paring tandhaning sih sinung | ngakên marang Sang Pangeran Tretot nênggih | warni gambar dalêm luhung | mangagêm kaprabon songkok ||

10. prajuritan puniku | sakalihan gusti kangjêng ratu | saha gusti dyan ayu sêkaring puri | malih paring dalêm iku | warni lantaran cinêplok ||

--- 47 ---

11. P.B.X. ing bungkul | êmas wrêda anggalès lisipun | las-êlasan trètès barleyan sinêling | mirah marong-marong murup | mor simping kang pating dlêmok ||

12. pra pandhèrèking tamu | Pangran Dhamrat Pangran Tawon iku | lan Jendrapdhèp sami sinung pratăndha sih | warni gambar dalêm prabu | prajuritan ngagêm songkok ||

13. myang piring slaka mênthur | winarna ing gambar wayang bagus | anyêrakit tinrap ing tembok mantêsi | lan kunsul jendral sinêbut | Pradhipat lan Sang Pacayon ||

14. Sang Sura wong puniku | Samipi ya sêsêbutanipun | sinung gambar dalêm sakalihan Gusti | Kangjêng Ratu Êmas tinut | gusti sêkaring kadhaton ||

15. sang sri ngagêm panunggul | plangkan gambar saking salaka lus | tuwin paring piring perak anyarakit | sang ladhi buri puniku | lan sang têhono blêkoko ||

16. kolonèl prasorêyud | Sang Pasri lan Litnan Kolnèl Lyangwud | lan Sang Liyangsi ri prasami pinaring | gambar dalêm apanunggul | lan nyarakit piring tembok ||

17. slaka rinumpaka lus | gambar wayang winahya wèh yungyun | sangêt bingah kacaryan kang sami tampi | putra pêpulunanipun | Jêng Pramèswari ing Bangkok ||

18. sang sira asmanipun | sinung paniti dhasi mas luru | linarikan barleyan sling mirah pèni | Sang Sidha ugi wus sinung | liyontin kancana kinclong ||

19. mripat barleyan suluh | sêling mirah markata nêrawung | lan Tuwan Residhèn H. T. Amèn tuwin | Kapitin F. F. Miliyus | paring dalêm sang akatong ||

20. sami lan kunsul wau | Sang Lyangbaira myang lip kumandhur | piyara ya wangsa rir admiral nênggih | tuwin Irwahnêr puniku | kalawan Sang Liyadhamrong ||

21. sadaya ugi sinung | gambar dalêm kanigaran [kani...]

--- 48 ---

[...garan] wau | sanggyaning kang tampi pisungsung tăndha sih | sami matur nêmbah nuwun | badhe pinundhi sayêktos ||

22. malih anyêla atur | wontênipun carita puniku | radi gèsèh lan pranatan kang dipun drig | kados ta ing rawuhipun | Jêng Raja Siyêm ing Bangkok ||

23. pranatan drig winuwus | rawuhipun tanggal ping rolikur | wulan Mulut ing warsa Ehe utawi | ping wolu likur Ogustus | angkaning warsa winaos ||

24. sèwu lan sangang atus | sanga likur nênggih langkungipun | ing wasana rawuhnya Anggara Langking | kaping wolu likur Mulut | lan Sèptèmbêr kang gumantos ||

25. tanggalnya kaping têlu | warsa sami lan kang wus winuwus | kacarita mila makatên wit saking | paduka sang tamu agung | saking ing Dièng karaos ||

26. kirang sakeca amung | sawatawis manawi dinumuk | dening dhoktêr sarira bêntèr sakêdhik | atur pamrayoginipun | jêng raja supados ngaso ||

27. kalampahan miturut | anglêrêmakên sariranipun | wontên hotèl ing Wanasaba rumiyin | sawatawis dintên sampun | sênggang datan raos abot ||

28. tumuntên dintên wau | Slasa Wage Sèptèmbêr ping têlu | Mulut kaping wolu likur sèstu prapti | ing Surakarta martamu | kadya kang wus kacariyos ||

29. dadya kang gita amung | amiturut kawontênanipun | pasamuan kang sami dipun lampahi | mahargya sang tamu agung | prapta jêngkare saking don ||

30. titi panyitranipun | ri Rêbo Pon tanggal kaping têlu | Madilakir maksih Ehe ingkang tampi | ping nêm Nopèmbêr kang taun | nunggil kang sampun winaos ||

31. nyênyêmbuh wimbuh gambuh | tan tumambuh mrih jumbuhing wuwus | wus watake ki pujăngga mangke nguni | ngunandika [ngunandi...]

--- 49 ---

[...ka] tyas mêmayu | karahayon praptaning don ||

32. mardi mardawèng kidung | kang kinudang-kudang duk ing dangu | dyan kapurba adining pura nagari | ing Surakarta satuhu | samêngko katon kinaot ||

Tamat.

TYP B.O. SOLO 83 - 1930

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

[...]

 


Maharaja. (kembali)
Kurang satu suku kata: kênèng panjut èliksêtrit. (kembali)
sampanyê. (kembali)
sampanyê. (kembali)
langking. (kembali)
rukmi. (kembali)
dragundêr. (kembali)
sapiturang. (kembali)
gadrining. (kembali)
10 andhêngklukakên. (kembali)
11 Mulud (dan di tempat lain). (kembali)
12 Mêrbabu (dan di tempat lain). (kembali)
13 marcukundha. (kembali)
14 kolonèl. (kembali)
15 mujyayu. (kembali)
16 praptèng. (kembali)
17 ngukuti. (kembali)
18 lèyèh-lèyèh. (kembali)
19 sang. (kembali)
20 munggwing. (kembali)
21 lih-ulihanira. (kembali)
22 munggèng. (kembali)
23 mangarsa. (kembali)
24 wrêdha. (kembali)
25 minggir. (kembali)
26 ngyêktèkakên. (kembali)
27 ascaryèng. (kembali)
28 ngagêm. (kembali)
29 Kurang satu suku kata: putri dalêm gusti radèn ayu. (kembali)
30 sêkar. (kembali)