1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Image

AW10000X

HOTEL DES INDES Weltevreden, Batavia Java No. 299/55. Weltervreden, 16 Agustus l929

Karya;

1. Barêng iki balèkake:

a. kêkancingan mundure Rêksasayana

b. pikukuhe Bratasudira, wis padha ta tandhani

2. Gone Picis nyuwun dadi jaga musium ora ana pakewuhe katampan, ning nganggo janji kudu manut sapakon sarta ora kêna tusuk-tusuk kapara yèn ana kancane sing tusuk-tusuk supaya lapur.

3. Kwitantie cap-capan durung bisa ngirimke marga durung nampani, samangsa nampani banjur ta kirime.

4. Bab ali-ali wis munggah kodolaku, dadi bênêre ya wis mlêbu bênèt; gajêge samono malah ya wis mangsuli nyang nagara dalasan angkane pisan

5. Mangkok lan kêda isih ana aku marga dhèk samana rak durung rampung urusane; wujude barang anyar, ning miturut plapuran têmon, dadi aku jaluk katrangan dhisik, iku pakarangan anyar apa lawas enz. saprene durung olèh wangsulan. Anane dhawuh takon mrene iku jalarane apa?

6. Sababe gapura ambruk apa? Miturut paswèl nyang aku, sabab para dhêmit prayangan Sriwêdari padha nêsu, dene wis ora tau disumurupi kaya nalika Ngèbèhi Loto isih ènèng kono, mula prayogane supaya diabdèkke manèh. Ning kowe rak ya ngêrti ta, yèn kuwi mêsthi gaweane dhewe.

7. Sêkatène jare ora rame? Mula aku ya arêp ngêjori gawe dhewe ènèng kene, bukake besuk kaping 28 sasi iki lawase 14 dina, yèn mung 7 dina kaya Solo mundhak katanggungan.

Wis padha slamêt.

Salam.