1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita : Citra 1 dari 1

Adviseur van het Kraton-Bestuur Surakarta No. 94/93 Weltevreden, 11 Pebruwari 1932

Karya;

1. Barêng iki ngirimke:

a. buku têlu kanggo museum.

b. rêmbug-rêmbug ing rad kawula bab Vorstenlanden dalasan pidhatoku 2, sawise kawaca banjur pasrahna Gitapura supaya dipacak orgaan sing mêtu Marêt ngarêp iki, sing 1 nyang Marta bèn dipanjurungake D.K. utawa S.T. Sarta Marta prasabênana yèn wis ora susah diowahi, mundhak kasuwèn, sultan ya wis ta' caosi.

c. bullètin Java Bode 2 wènèhna putumu Dara Sri.

2. Sesuk ngrêmbug panyuwune utang maspati M.N. karotêngah yuta kanggo wragad pabriek, marga rèhne ora pêpayon dadi katêndhagankakêndhatan/kakurangan. dhuwit dening kapitale isih mêthuthuk dadi gula.

3. Bungah dene kowe wis tampa bintang, rewangmu sapa manèh? uga bungah dene kamasmu ya katut!

4. Bab sêsêbutan dalêm ora bisa mènèhi rêmbug: nontona notaku bae ènèng dhêstrik, rumangsaku wis gambêlang.

5. Kandhaa Gitapura yèn panjurunge Narpa nyang Balepustaka hala!

6. Suraadimênggala maune Yudanêgara bupati Sêmarang sing jumênêngake Sinuhun Pugêr, iku turune sapa?

7. Rêmbug-rêmbug liyane seje dina bae, marga iki lagi ribut

Wis padha slamêt. Salamku.