1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. 1929-08-16 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 2. 1931-04-05 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 3. 1931-06-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 4. 1931-06-30 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 5. 1931-07-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 6. 1931-07-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 7. 1931-07-29 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 8. 1931-08-09 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 9. 1931-08-18 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 10. 1931-08-23 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 11. 1931-08-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 12. 1931-09-24 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 13. 1931-09-26 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 14. 1931-10-03 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 15. 1932-01-31 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 16. 1932-02-10 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 17. 1932-02-11 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 18. 1932-02-14 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 19. 1932-02-20 - Adiwijaya kepada Karyarujita . Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 20. 1932-03-01 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 21. 1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita. Kategori: Arsip dan Sejarah > Radya Pustaka
 22. Adiwijaya kepada Karyarujita, 1929-32, #395. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
Citra

1932-08-19 - Adiwijaya kepada Karyarujita: Citra 1 dari 1

No. 463/103 Bt., 19.8.'32

Karya;

1. Barêng iki ngirimke layange patih bab gonku dadi pangarsa Bandhapasinaon lan Radya supaya tumuli lèrèh, banjur ladèkna pangrèhmu minangka pasaksèn panjalukku lèrèh. Rèhne layang mau cêtha bangêt yèn aku wis ora dirênani - malah kasarane rak ditundhung - mula esuke aku banjur tilgram jaluk lèrèh pangarsa Bandhapasinaon enz.enz. tumuli ngirimi layang kaya doordruke barêng iki, sumurupna pangrèh. Dene prayogane lakune mangkene.

Satampamu lajangku iki layang patihan lan doordruk ko-ladèkke mudha pangarsa kanthi katrangan gonku jaluk lèrèh, sarta jabêl kêsaguhaku purdrah bab Agama Budha, banjur prayogakna tumuli gawe prêpatan pangrèh. Ing kono sawise mratelakke prêlune usula supaya aku dicandhêt, dene kêpriye lakune pasrahna prêpatan; mung bêcike pênyandhêt mau dilantarke prêpatan gêdhe, yèn wis dirujuki banjur lapur nyang nêgara; mung yèn pangrèh wis mupakat nyandhêt aku, supaya nêgara ora jênêng dibrêyok ing putusan prêpatan gêdhe, mudha pangarsa prayoga katêmu patih. Nanging supaya santosa usulmu mau kudu ko-rêmbug dhisik karo Marta, Yasa, Mudi lan sapa manèh sing kêna ko-pitaya, janjine dudu Meneer. Samono mau yèn kowe rujuk yèn ora ya wis ora prêlu.

Gonku kêpengin dicandhêt iku sêjatine ora ko aku dhêmên lêstari ènèng kono, mung nêja ngece patih, dituruti lan orane gumantung ana kaanan, mung Radya nyuwun nyandhêt aku kuwi tumrap aku wis sênêng, marga ana rasa pamurina. Mung bab iki aja pisan-pisan katara yèn saka panjalukku, andêmana kowe dhewe, dadi layang iki ya aja kongsi kasumurupan sapa-sapa.

Aku satêmêne rak nêsu nyang patih Karya, hara yèn wangsulaku wis ko-sumurupi rak banjur cêtha ngosoku; dene nêsuku marga sêjatine duwe panggrayangan yèn ngono kuwi saka dêrênge simbah dening mêntas kataman pidhatoku nalika malêm Jumuwah, mula coba gunên rasanan karo lurahmu, mèmpêr apa ora, yèn mèmpêr prayoga tumuli dipikir kêslamêtaku, kaya layangku sing dhisik. yèn ora saka pêndhêsêke simbah ya saka nêsune nyang pangritieku bab lakune tumrap kalakone sudhan pajêg landrente, Mr. Sujono, lan kantor A.Z. marga bab kuwi ta motke layangku nyang Wangsanêgara minangka wangsulaku gonku rêrêmbugan bab kuwi, banjur aku jaluk supaya kritieku mau diduduhke lurahe, ya klakon. Mula kanjêng ya banjur mènèhi layang surasane wose golèk bênêre dhewe, dina iki ta wangsuli yèn aku mêksa durung bisa bênêrke tindake mawa pasaksèn sing apsah. Bab gonku nritiekngritiek. patih ora ana pakewuhe ko-pratelakke prêpatan yèn ing kono golèki sabab-sababe ana layang patihan kuwi. Samene bae dhisik Karya.

2. Bab pidhatoku pancèn aku nglayangi Wangsanêgara barêngan pangirimku sing nyang patihan; puluh-puluh priye manèh Karya wong awake jêmpol nêgara aku wakile, dadi ya mêsthi srawungan, dina iki ya srawungan manèh.

3. Samangsa-mangsa Sastrawadana jaluk sumurup layang-layang kasêbut dhuwur, duduhna, marga ya ta adul-aduli gêgandhengan karo Bandhapasinaon.

Wis Karya, padha slamêt, bokmênawa iki wiwitane sowang-sowanganku karo kowe. Salamku.