Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28)

Judul
1. Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 01-20). Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta.
2. Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28). Kategori: Arsip dan Sejarah > Surakarta.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 1 dari 30
Gambar nginggil: Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya pangarsaning komite pêkên dalu mêdhar sabda pambikakan
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 2 dari 30
Gambar têngah para ingkang sami angèstrèni pambikakan pêkên dalu
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 3 dari 30
Jèjèr kalih ing wingking, têngên, Radèn Ngabèi Mr. Prajawitana, kiwa, Radèn Mas Mr. Widada
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 4 dari 30
Gambar ngandhap: sisih kiwa Tuwan Asistèn Residhèn Mr. J. F. A. Van Bruggen, têngah pangarsa komite Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, putri kalih punika putranipun Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, ingkang têngên, Radèn Ajêng Sri Hartati, kiwa Radèn Ajêng Sri Saraswati

--- 22 ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 5 dari 30
Nginggil kiwa gapuraning pêkên dalu iring lèr kasawang saking lèr
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 6 dari 30
Têngên, nginggil piyambak, gapuraning pêkên dalu iring lèr kasawang saking kidul
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 7 dari 30
Ngandhap cakêt, gapura iring kidul kasawang saking kidul
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 8 dari 30
Sanginggilipun ngandhap piyambak sêtanipun nirom ingkang nêdahakên dununging sèndhêr-sèndhêripun
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 9.1 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 9.2 dari 30
Ngandhapipun malih sarta ngandhap piyambak, sêsawanganing toko-toko
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 10.1 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 10.2 dari 30
Kiwa: toko-toko ingkang namanipun sampun kacêtha ing gambar

--- 23 ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 11 dari 30
Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun, sakalihan pramèswari dalêm, amarêngakên lênggah ing griya up komite
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 12 dari 30
Têngah ing pêkên dalu ugi mitongtonakên jogêd Manipuri, inggih ingkang nama jogèd Indhu, ingkang dipun tindakakên Radèn Ajêng Kustati Sri Hariti,[1] putranipun pangarsaning komite Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 13 dari 30
Ing ngandhap: gapuraning pêkên dalu ingkang iring kilèn, kasawang saking sangajênging surambi Masjid Agêng, kori ruji punika korining gapura masjid

--- 24 ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 14 dari 30
Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, sakalihan pramèswari dalêm, saha para pandhèrèk, kaparêng anguningani sêtanipun S.E.M.
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 15 dari 30
Jogèd Jêpang ingkang kapitongtonakên ing pêkên dalu
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 16 dari 30
Sampeyan dalêm ingkang sinuhun, sakalihan pramèswari dalêm, anguningani sêtanipun băngsa Yapan

--- [25] ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 17 dari 30
Nginggil: sampeyan dalêm ingkang sinuhun, kaparêng angasta tilpun dhatêng nagari Walandi
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 18 dari 30
Têngah, bêksa Bali ingkang kapitongtonakên ing pêkên dalu
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 19 dari 30
Ngandhap: têtingalanipun ing pêkên dalu, ugi mitongtonakên reyog saking Panaraga

--- 26 ---

Pasamuan lègêrdhah ing Surakarta nalika ing dintên Saptu kaping 22 April 1939.

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 20 dari 30
Gambar nginggil kiwa: wujuding prajurit ingkang kaangsahakên ing ayuda, sinarêngan pambalêdhosing bom ingkang angêdalakên kukus ngumêndhêng angèbêki swasana
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 21 dari 30
Ngandhapipun, prajurit ingkang ambêkta dêdamêling ayuda, mriyêm tuwin motor tèng sapanunggilanipun
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 22 dari 30
Nginggil têngên, motor mabur kêkalangan anjagi wilujêngipun wadyabala dharatan
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 23 dari 30
Ngandhapipun, para prajurit sami sêtatsi minăngka pungkasanipun pasamuan
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 24 dari 30
Têngah: pasangipun prajurit golongan abrit anggèning nanggulangi panêmpuhing mêngsah
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 25 dari 30
Ngandhap: panêmpuhipun prajurit golongan biru

--- 27 ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 26 dari 30
Kiwa: Jendral Mayor Tuwan Ilgen amangsuli pamêdhar sabdanipun Kolonèl Tuwan Overakker
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 27 dari 30
Têngên: Kangjêng Tuwan Guprênur K. J. A. Orie sakalihan nyonyah
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 28.1 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 28.2 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 28.3 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 28.4 dari 30
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 28.5 dari 30
Ngandhap: para luhur, putri-putri tuwin para tamu sanèsipun ingkang sami rawuh mirsani pasamuan lègêrdhah punika

--- 28 ---

Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 29 dari 30
Nginggil punika kawontênaning toko-toko ing pêkên dalu, kasawang saking nginggil. Ing pojok kiwa inggih ingkang dados pangarsaning komite wontênipun pêkên dalu, panjênêngan dalêm Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya
Pawarti Surakarta, Anonim, 1939, #362 (Hlm. 21-28): Citra 30 dari 30
Ngandhap: tram ing pêkên dalu, ingkang ugi dados panariking para ingkang badhe nyatakakên nyumêrêpi, ing ngandhap punika wujuding tram wau

 


Hartati. (kembali)