Kalatidha, Padmasusastra, 1931, #25

Judul
1. Kalatidha, Padmasusastra, 1931, #25. Kategori: Arsip dan Sejarah > Umum
»  Kalatidha, Padmasusastra, 1931, #25. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Sinom

1 m=k-frjtTi=p]j, kwu/ynÖsSuvruri, rurhp=[z]hai=aukr, krntnPplupi, [pon=pr[m=kwi, kwi2tTi=t-sMltÑ|=, [kozsKsuf]nir, tidemTnDni=fumfi, a/f[y=r[tFni=k[robnR|[bf.
1 mangkya darajating praja | kawuryan wus sunyaruri | rurah pangrèhing ukara | karana tanpa palupi | ponang paramèng kawi | kawilêting tyas malatkung | kongas kasudranira | tidhêm tandhaning dumadi | ardayèng rat dening karoban rubeda ||
2 rtu[nrtuautm, ptih[aptihlinuwih, p]nykt-sRa/j, pnek/[rbecikBecik\ pr[nF[ntnFfi, pliysSi=klbenF|, mlhs=kinHnFf], ru[bfk=z]iribefFi, [bf[bfa/f[n[w=osngr.
2 ratune ratu utama | patihe patih linuwih | pra nayaka tyas raharja | panêkare bêcik-bêcik | parandene tan dadi | paliyasing kalabêndu | malah sangkin andadra | rubeda kang ngrêribêdi | beda-beda ardane wong sanagara ||
3 kttzitzisSir, sirs=pr[m=kwi, kwi2tTi=t-sF|hkit, ktmnHi=[rhwirzi, [fni=aupysnFi, sumrunanrwu=, pzimu/mnuar, [mtPm]ih[mlikP[kolih, temhsuhaai=k/stnPwi[wk.
3 katêtangi tangisira | sira sang paramèng kawi | kawilêt ing tyas duhkita | kataman ing rèh wirangi | dening upaya sandi | sumaruna anarawung | pangimur manuhara | mèt pamrih melik pakolih | têmah suha ing karsa tanpa wiweka ||
4 ds/k[robnPw/t, bbrtTnHuj/lmis\ pinuf-ff-pz/s, weksSnMlhkwuri, [ynPiniki/syekTi, munDkHpa[n=zyun\ anDede/kluputTn\ sinirmMnBvulli, lmunÒ|wuhffikekem=Bzi=[bk.
4 dhasar karoban pawarta | bêbaratan ujar lamis | pinudya dadya pangarsa | wêkasan malah kawuri | yèn pinikir sayêkti | mundhak apa anèng ngayun | andhêdhêr kaluputan | siniraman banyu lali | lamun tuwuh dadi kêkêmbanging beka ||
5 auj/ri=pnitissÒ`, awwrhasu=[pli=, ai=jmnKe[n=musibt\ [w=oamBekJtMik[konTit\ m_[ko[no[ynNi[tniN, [pfhapamituau, pw/tll[wor, munDkH[z]o[ronTati, azu/byziketTcri[t=kun.
5 ujaring panitisastra | awêwarah asung peling | ing jaman kênèng musibat | wong ambêk jatmika kontit | mêngkono yèn nitèni | pedah apa amituhu | pawarta lalawora | mundhak angrêrănta ati | angur baya ngikêta caritèng kuna ||
6 kenikin/yf/sn, p=zLimB=allnBecik\ syekTia[kh[kwl, ll[konK=ffitmSil\ mslhai=zaurip\ wannirtinemu, temhanHnrim, mupusPepe[sQni=tkFi/, puluhpuluhazL[konNik[a[lokKn\,
6 kêni kinarya darsana | panglimbang ala lan bêcik | sayêkti akèh kewala | lêlakon kang dadi tamsil | masalah ing ngaurip | wahananira tinêmu | têmahan anarima | mupus pêpêsthèning takdir | puluh-puluh anglakoni kaelokan ||
7 amen=zijm[nHfn\ [awuhayai=pmB|fi, [mlu[af[nNortan\ [ynTnMiluazL[koniN, [boykfum[nMlik\ kli/xnWeksSnNipun\ fillhk/sAlLh, begJbegJ[nk=lli, luwihbegJk=[ali=lwnWsPf.
7 amênangi jaman edan | ewuh-aya ing pambudi | mèlu edan ora tahan | yèn tan milu anglakoni | boya kaduman melik | kalirên wêkasanipun | dilalah karsa Allah | bêgja-bêgjane kang lali | luwih bêgja kang eling lawan waspada ||
8 s[mo[noaikubebsn\ pfupfu[nk[pzin\ a_gihme[kotenM[nDobL=, bene/ai=k=azrnNi, nzi=s[j]oni=btin\ sjti[nvmut-mut\wisÒ|waxpHp, muau=masHi=asepi, supynÒ|kPzkSmni=a=-$ukSM.
8 samono iku bêbasan | padu-padune kapengin | ênggih mêkotên man dhoblang | bênêr ingkang angarani | nanging sajroning batin | sajatine nyamut-nyamut | wis tuwa arêp apa | muhung mahas ing asêpi | supayantuk pangaksamaning Hyang Suksma ||
9 [bflnK=wusS[nTos, kinrilnHi=a=-widi, stibml=z[ny, tnSushzupyk+sil\ ski=mzunhp]pTi, %[zrnPri=pitulu=, m/gsmni=tith, rupsbr=p[kolih, pr[nF[nmkSihtberiaihtiy/.
9 beda lan kang wus santosa | kinarilan ing Hyang Widhi | satiba malanganea | tan susah ngupaya khasil | saking mangunah prapti | Pangeran paring pitulung | marga samaning titah | rupa sabarang pakolih | parandene maksih tabêri ihtiyar ||
10 skf/[rlin[konNn\ mu=tuminFkMrati, a=ge/tnFfip]kr, krnwirytM|ni, aihtiy/aikuyekTi, pmilihai=[rhrayu, sinmBibufify, knQiawsLw[nHli=, k=k[asQianÒ|kKm/mni=$ukSM.
10 sakadare linakonan | mung tumindak mara ati | anggêr tan dadi prakara | karana wirayat muni | ihtiyar iku yêkti | pamilihing rèh rahayu | sinambi budidaya | kanthi awas lawan eling | kang kaèsthi antuka marmaning Suksma ||
11 yAlLhyrsululLh, k=siptM|rhlnHsih, mugimugiapr=iz, pitulu=ai=k=n/tni, ai=almHwlHki/, fumunu=zi=ges=aulun\m=k-smPunHw}d, ai=weksSnKfipunFi, milmugi[wonTenNpitulu=#uwn\,
11 ya Allah ya Rasulullah | kang sipat murah lan asih | mugi-mugi aparinga | pitulung ingkang nartani | ing alam awal akir | dumununging gêsang ulun | mangkya sampun awrêdha | ing wêkasan kadipundi | mila mugi wontêna pitulung Tuwan ||
12 sgefFsb/s[nTos, mtis[j]oni=zaurip\ klisSi=[rharuar, mu/ka=krsumi=ki/, t/[lnMeX=mltSih, snit-[sS=t-sMmtuh, bd/ri=spudenD, anÒ|kMy/swtwis\ [bo[r=oa=gsw/g[msim/ty.
12 sagêda sabar santosa | mati sajroning ngaurip | kalis ing rèh aru-ara | murka angkara sumingkir | tarlèn mêlêng malatsih | sanityasèng tyas mêmatuh | badharing sapudhêndha | antuk mayar sawatawis | borong angga sawarga mèsi martaya ||