Căndrarini, Pigeaud, 1953, #1392

Judul
1. Căndrarini, Pigeaud, 1953, #1392. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang
»  Căndrarini, Pigeaud, 1953, #1392. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1. Sinom

1 k=agVgits]int, ai=$urk/tngri, %kubuwnpi=sz, mzunWsitni=[asÒ`i, ai=k=cini[t]=ari, xsPtit=glPi=pitu, jumfilki/wuln\ k=ne[mBs=k[l=w/si, miy/skNt(sSi=k=sbFn[rnF`.
1 kang agnya gita srinata | ing Surakarta nagari | Pakubuwana ping sanga | mangun wasitaning èstri | ingkang cinitrèng ari | Rêspati tanggal ping pitu | Jumadilakir wulan | kang nêm Be sangkalèng warsi | miyarsakna trusing kang sabda narendra ||
2 li/ri=k=wiyta/j, auj/auge/ri=p[wsÒ`i, k=winyuh[fnVk]m, [yog-zupk[r=diri, mvJe/nihm/fi[wni, wiwif[gonFrumMrum\ aumrhzfuw/n, wi[no/ai=nymmnis\ m[zsQiyai=[rhcu[mo[nD=oai=k/s.
2 liring kang wiyata arja | ujar ugêring pawèstri | kang winayuh dènnya krama | yogya ngupakarèng dhiri | manjêrnih mardi wèni | wêwida gănda rum-arum | umarah ngadu warna | winor ing naya mêmanis | mangèsthia ing rèh cumondhong ing karsa ||
3 awitJen_zi=w[nof-, peg[tFnVplk]mi, nisQni/kf/mnNir, wig/[fnNirfumfi, smilnMzu[nTki, k=bd/sub]tnipun\ pu=gelKselnCipT, m/msgu=zi=p[wsÒ`i, m/sufiywiffni=plk]m.
3 awit jênênging wanodya | pêgat dènnya palakrami | nistha nir kadarmanira | wigar dènira dumadi | sami lan mangun tèki | kang badhar subratanipun | punggêl kasêlan cipta | marma sagunging pawèstri | marsudia widadaning palakrama ||
4 [fnKfifukJmnPu/w, g/w[n$=%nD|siwi, k=[kocpLy=wiwa, lilimayulinuwih, tigput]ini=aji, k=klihatM[j=wiku, pnTesFf-tuld, [asÒ`ik=k=gepHi=k]mi, winu/sitf-hlimcnF`ni=w/n.
4 dèn kadi duk jaman purwa | garwane Sang Pandhusiwi | kang kocap layang wiwaha | lêlima ayu linuwih | tiga putrining aji | kang kalih atmajèng wiku | pantês dadya tuladha | èstri kang kanggêp ing krami | winursita dyah lima candraning warna ||
5 k=sepuhwr$umBf], ski=mfurngri, atMj$]i*su[fw, ai=w/nz}sepKenHti, su[mhk=[nt]linF`i, psjai=f]iyt=guh, semukur=bufy, awij=fefeg>sPti, kuni=wenesLbe[tTamu=kpm.
5 kang sêpuh Wara Sumbadra | saking Madura nagari | atmaja Sri Basudewa | ing warna ngrêsêpkên ati | sumèh kang netra lindri | pasaja ing driya tangguh | sêmu kurang budaya | awijang dêdêg rêspati | kuning wênês labête amung kapama ||
6 tnPtizfibusn, mzukfu=[ynÓ|mris\ jtMikar=znFik, tn>gusemu[nmnis\ ririhtnF|kKi=a=zLi=, lumuhai=wicrsenD|, a[motM_kuakSm, tuau[np]ibfiipin]ih, se[t=-p]iyftnL_gnsk/s.
6 tan pati ngadi busana | mangu kadung yèn lumaris | jatmika arang ngandika | tan rêgu sêmune manis | ririh tanduking angling | lumuh ing wicara sêndhu | amot mêngku aksama | tuhune pribadi pinrih | sêtyèng priya datan lênggana sakarsa ||
7 m]i=mrukfisufr, rumesepTnWl=zti, snf-nÑ|r=bufy, 2gwan(sSi=btin\ wi[n=o[w=owiffri, lbetKf=zirwi$Nu, m/m$=fnvJy, pm_ku[nsemu[ari=, mrunira=ge[pPsmivuwit.
7 mring maru kadi sudara | rumêsêp tan walangati | sanadyan kurang budaya | lêgawa anrus ing batin | winongwong widadari | labêt kadangira Wisnu | marma Sang Dananjaya | pamêngkune sêmu ering | marunira anggêpe sami nyuwita ||
8 m=-rk$]i*l[fw, miwh%]buArimu/ti, kl=ku=zi=t}sNnir, mr=f-h*[nonCinwi, kf=[asÒ`istu=gil\ kpishp=[gnnNipun\ miltnShanF|t, waus=n[rnF`klih, tnVw/tm]i=s=xtNmfu[b]=ot.
8 myang raka Sri Baladewa | miwah prabu Arimurti | kalangkung ing trêsnanira | marang Dyah Banoncinawi | kadang èstri satunggil | kapisah panggenanipun | mila tansah anduta | wau sang narendra kalih | tanya warta mring sang rêtna Madubrăngta ||

2. Dhandhanggula

1 g/wai=k=pn_gkWin/ni, appr[bFwim[!oar, ski=ptpnWiji[lL, put]nir$=wiku, m!ik+rai=k=pli=gih, wuki/#i/tkwm, ai=w/npinuvJ|l\ kfigmB/wwzunNn\ [nt]jaitHnT_pmulu[nmnis\ [ynP[asWimB|h[anFh.
1 garwa ingkang panênggak winarni | apêparab Dèwi Manohara | saking patapan wijile | putranira Sang Wiku | Manikhara ingkang palinggih | wukir Tirtakawama | ing warna pinunjul | kadi gambar wêwangunan | netra jait antêng pamulune manis | yèn paès wimbuh endah ||
2 nf-nZ|sufYekTimkSihmnis\ [wonFluruhk=bauawij=, mymysw=z[nN, am/fpzuzuwu=, kuni=wenesHsemuwilis\ li/a=-pudkSinurt\ k[tonW/nnipun\ tnP[apipinDnNir, anFkrkt[w=zi=aimnipis\ rumm=-am]fipT.
2 nadyan ngusud yêkti maksih manis | wănda luruh kang bahu awijang | maya-maya sawangane | amardapa ngênguwung | kuning wênês asêmu wilis | lir Hyang Pudhak sinurat | katon warnanipun | tan pae pêpindhanira | andakara katawèng ing ima nipis | rumamyang amradipta ||
3 avun/riai=k=sitxsMi, kuciw[npnHmu=smt], [f[nlugsGegelu=[z, anzi=mkSihmu=guh, s/wrmPi=s]nF|ni=diri, m/mnTkur=mf-,ai=pmByunNipun\ li/t[wonG|=k=gumn, lmB|=zirsttamil[zoniN, kf-sek/kinTk.
3 anyunari ingkang sitarêsmi | kuciwane pan amung samatra | dene lugas gêgêlunge | ananging maksih mungguh | sarwa ramping sranduning dhiri | marmanta kurang madya | ing pambayunipun | lir tawon gung kang gumana | lambungira satata amilangoni | kadya sêkar kintaka ||
4 lqidmisH=gulsqemPLik\ xkTkf-k=m=gisKxzt\ [kzi[sFni=wirg[n, wjamijitimun\ xnTetRmPkHi=pucukÑ|ni=, kumil[tW/owicr, [whkes/k=fulu, s/wlusS[solhair, [ynH[msemHiribBnHr=k[akSi, sinmunPznFik.
4 lathi dhamis anggula sathêmplik | rêkta kadya kang manggis karêngat | kengis dening wiragane | waja amiji timun | rêntêt rampak ing pucuk kuning | kumilat wor wicara | wèh kêsar kang dulu | sarwa lus sasolahira | yèn amèsem iriban arang kaèksi | sinamun pangandika ||
5 temB|=arumR|mketHmnis\ tnF|kKirazzyuhf]iy, bisnujuai=k/s[n, p]iym=-mrunipun\ pinp=k[tFnVzLegni, susila[n/org, sepiai=piy=kuh, [azetÒ`hai=fWijwr, bethzLpkxmMi=[b=osmsÒ|ti, asMrm]i=ssMit.
5 têmbung arum rumakêt amanis | tandukira angêngayuh driya | bisa nuju ing karsane | priya myang marunipun | pinapangkat dènnya nglêgani | susila anoraga | sêpi ing piangkuh | èngêt trahing dwijawara | bêtah nglapa karêm ing băngsa mastuti | asmara mring sasmita ||

3. Asmaradana

1 pnezh[fwiUlupi, atMjni[r=pnDit, *gwnKnWwsT[n, [d[pokW|ki/ysrt, [anFhxsPtiw/n, liri=[zanuvJ|=biru, su[mo[rotKfik/tik.
1 panêngah Dèwi Ulupi | atmajanirèng pandhita | Bagawan Kanwa wastane | dhepok wukir Yasarata | endah rêspati warna | liringe anunjung biru | sumorot kadi kartika ||
2 [dmesÓ|wesMerkHti, kf-p]timrin_g, sxnTegBmB=aw[kK, m[wh[b]=otk=tumizl\ liri=[zpinDwuln\ tnPegtMasM|guyu, [kzisK=wjgumeb-/.
2 dhèmês luwês mêrak ati | kadya pratima rinêngga | sarêntêg bambang awake | mawèh brăngta kang tumingal | liringe pindha wulan | tan pêgat maasmu guyu | kengis kang waja gumêbyar ||
3 anT_[zweksS[nKkSi, su[mha=ipmulunir, pnTe[sYnHmqetL[mB, zirsMi[nTonNkenWj, wzu[nT[tsSi=[toy, ktmnBsKrnwu=, li/t]=gnm]i=s/kr.
3 antênge wêkasan kèksi | sumèh ing pamulunira | pantês yèn amathêt lambe | ngiras mintonakên waja | wangun tètèsing toya | kataman baskara nawung | lir tranggana mring sarkara ||
4 jjwel/wewegHisi, gemuhai=k=pyufr, prigelPt][pSolh[a, [kwesWeflLi=wicr, tinutLiri=zi=[nt-, tnF=tnF|[kKrum_kuh, m]i=p]iym=-mrunir.
4 jaja wêlar wêwêg isi | gêmuh ingkang payudara | parigêl patrap solahe | kèwês wêdaling wicara | tinut liringing netya | tandang tanduke rumêngkuh | mring priya myang marunira ||
5 biscwisH=zL[fnNi, k=ffikxmMi=p]iy, m=-put][cqise[f[n, m/m[w=osmfukr, aj]ihasihsfy, suyufÒ|/mwkyu=yun\ p]bwwijilLi=tp.
5 bisa cawis angladèni | kang dadi karêming priya | myang putra cèthi sêdene | marma wong sa-Madukara | ajrih asih sadaya | suyud tur mawa kayungyun | prabawa wijiling tapa ||

4. Mijil

1 g/wnir$=%/tsumenDi, ai=k=cinri[yos\ xtN[&onFwtikksih[a, $]iA/junynk=sisiwi, n[t=$]iwfri, ai=w/npinuvJ|l\,
1 garwanira Sang Parta sumêndhi | ingkang cinariyos | Rêtna Găndawati kêkasihe | Sri Arjunayana kang sêsiwi | natèng Sriwadari | ing warna pinunjul ||
2 fefe[gZ`o[mP-ohsrirzLe2nÒ`ih, am]fpti[non\ kuni=wenesWizitPse[mo[nN, anT_jtMikruruh[ynH=zLi=, ai=wi[wktiti,kur=guj_zipun\,
2 dêdêg ngrompyoh sarira nglêlêntrih | amradapa tinon | kuning wênês wingit pasêmone | antêng jatmika ruruh yèn angling | ing wiweka titi | kurang gujêngipun ||
3 [rmmem[kZnF`wilwilis\ [z]o[ro[mP-ohk=si[nom\ [j=oglumu= wel/p]nj[n, mymyli/c_ki/pinizit\ a=g[nDwgdi=, wij=baunipun\,
3 rema mêmak ngendrawila wilis | ngrêrompyoh kang sinom | jăngga lumung wêlar pranajane | maya-maya lir cêngkir piningit | anggandhewa gadhing | wijang baunipun ||
4 wirg[nannzib]=ti, [ynÓ|mmPha[lon\ memBtMf-a2mesLmB|=[z, azLi/tuvJ|=lu[m=g=ai=wrih, ksili/ai=zzin\ [whgnFnirrum\,
4 wiragane anênangi brangti | yèn lumampah alon | mêmbat madya alêmês lambunge | anglir tunjung lumenggang ing warih | kasilir ing angin | wèh gandanirarum ||
5 susi[l=t-sSumwi[t=lki, fumulu/sp[kon\ kinw(hanMrusisiku[n, wini[wkwi[n/ornMmnis\ [yn>ztPinLimPi=, ai=wicrarum\,
5 susilèng tyas sumawitèng laki | dumulur sapakon | kinawruhan maru sêsikune | winiweka winoran mêmanis | yèn rêngat pinlimping | ing wicara arum ||
6 wsisSli/pk/yni=[asÒ`i, rrtu[soK[ko[voh, wiffris=f-hpgu[ro[n, winul=kenM`i=mru[nsmi, m]ihffiyknQi, zL[fosSim]i=kku=.
6 wasis salir pakaryaning èstri | rêratus kêkonyoh | widadari sang dyah pagurone | winulangkên mring marune sami | mrih dadia kanthi | ngladosi mring kakung ||

5. Kinanthi

1 g/wk=pmeksSipun\ nms=wr$]iknDi, ski=ngricemPl, xjai=k=asisiwi, $]ima%]buf(pf, ai=w/ntuaulinuwih.
1 garwa kang pamêkasipun | nama Sang Wara Srikandhi | saking nagari Cêmpala- | rêja ingkang asêsiwi | Sri Mahaprabu Drupada | ing warna tuhu linuwih ||
2 jen/psrirnipun\ kfikvCnsin=zLi=, wfnnu[kSM=s[s=ok, liri=[zglkHmnis\ bufimnHi=k=aumult\ [dmesFefe[gGxsPti.
2 jênar pasariranipun | kadi kancana sinangling | wadana nuksmèng sasăngka | liringe galak amanis | budiman ingkang umulat | dhèmês dêdêge rêspati ||
3 gnD=k=wicrtnF|k\ gnFe[sKwesZel[yoni, tulusRa/jni=f]iy, klmunSL=gpPnHzLi=, ftnMwitinizlLn\ sinmBizLili=friji.
3 gandhang kang wicara tanduk | gandês-kèwês ngêlayoni | tulus raharjaning driya | kalamun slanggapan angling | datan mawi tiningalan | sinambi ngliling dariji ||
4 amu=lwnKku=zipun\ klmu[nFnHnFikni, ptitisSau[lonNir, cu[mo[nD=ompnKenLiri=, su[mhasM|guyunir, gumeb-/k=wj[kzis\,
4 amung lawan kakungipun | kalamun dèn andikani | patitis saulonira | cumondhong mapankên liring | sumèh asmu guyunira | gumêbyar kang waja kengis ||
5 nrwu=li/qqitBru=, tumemPuhsum-/ze[nni, cu/np]nni[r=f]iy, m/mlmu[nFnL[fosSi, mr=s=xtNcemPl, s=%/ts[nFan=kil\,
5 narawung lir thathit barung | tumêmpuh sumyar ngênèni | curna prananirèng driya | marma lamun dèn ladosi | marang Sang Rêtna Cêmpala | Sang Parta sande anangkil ||
6 lwnSuk[ns=ayu, m[aosSgu=s]tPlupi, k=sek/wistiknDh, sWrarumTnB~begGi, [kvutS=g-k=miy/s, [ynSmPu[nFnW|/sitni.
6 lawan sukane sang ayu | maos sagung srat palupi | kang sêkar Wisatikandhah | swara arum tan brêbêgi | kenyut sanggya kang miyarsa | yèn sampun dèn wursitani ||
7 b=kitMnTesLnMmzun\ jumB|hai=k=busnfi, tum][pPmr=slir, ai=w/ntibni=wvCi, vmL_[ztnPi[nDok/y, ff-tulfFni=[asÒ`i.
7 bangkit mantês lan mêmangun | jumbuh ingkang busanadi | tumrape marang salira | ing warna tibaning wanci | nyamlênge tan pindho karya | dadya tuladaning èstri ||
8 miwhmr=prmru, rinsukFipun\[sLo[nDohai, [nor[kguhrin_[zonn\ [gop-kGp-u[kF[nS]o[wolLi, ff-[norbisfuk, 2j/lumunÒ|/ai=k=sih.
8 miwah marang para maru | rinasuk dipun slondhohi | nora keguh rinêngonan | gopyak-gapyuk dèn srowoli | dadya nora bisa duka | lêjar lumuntur ingkang sih ||
9 puwr[mo[m=oazugu=, mr=s=xtN$]iknDi, tuwinRis=fnvJy, anÒ|kBbh[fnNirsih, nzi=s=xtNcemPl, t[zh[ynHg_k=glih.
9 puwara momong angugung | marang Sang Rêtna Srikandhi | tuwin risang Dananjaya | antuk babah dènira sih | nanging Sang Rêtna Cêmpala | tangèh yèn agêng kang galih ||
10 awitW|sWsKi[q=tufuh, ff-[fnNirm2sSi, bekTimr=mrtuw, gumtim]i=[fwi@unQi, pmuvJ|=[zsbenFin, sk/s[n[fnÒ|rutTi.
10 awit wus waskithèng tuduh | dadya dènira malêsi | bêkti marang maratuwa | gumati mring Dèwi Kunthi | pamunjunge sabên dina | sakarsane dèn turuti ||
11 [ykcritni=fzu, [asÒÒ`ik=k=gepHi=k]mi, nlikni=jmnPu/w, wusKwil=[ynHutmi, m/m[yog-pinirifF, p[ko[lh[apin/sufi.
11 yeka caritaning dangu | èstri kang kanggêp ing krami | nalikaning jaman purwa | wus kawilang yèn utami | marma yogya pinirida | pakolèhe pinarsudi ||
12 pin=ktSkf/ripun\ k=k=[goai=jmnM=kin\ yW[k=ositnPtulfFn\ buw=crni=fumfi, [bokMnwti[b=pp, ainlupu[tTp]ibfi.
12 pinangkat sakadaripun | kang kanggo ing jaman mangkin | ywa kongsi tanpa tuladan | buang caraning dumadi | bok manawa tibèng papa | ina lupute pribadi ||
13 fum(nuh[khsminutuh, kfuwu=[zaz]nuhai, snf-nFipunPupusS, [j]oni=auripMkSih[ali=, [ynKenajm=kn, becikRayu2sTri.
13 dumrunuh kèh sami nutuh | kaduwunge angranuhi | sanadyan dipun pupusa | jroning urip maksih eling | yèn kêna aja mangkana | bêcik rahayu lêstari ||